Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 471/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 12/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 66/TTr-CP ngày 21/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 236 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 471/QĐ-CTN ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Hồ Thu Thủy, sinh ngày 05/12/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 215 Choa Chu Kang Central, # 06-194, S 680215

Giới tính: Nữ

2. Cao Thị Ngọc, sinh ngày 18/5/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 653A Jurong West Street 61, #13-482, S 641652

Giới tính: Nữ

3. Võ Thiện Ân, sinh ngày 29/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 352, #08-125, Ang Mo Kio Street 32, S560352

Giới tính: Nam

4. Trần Tấn Phát, sinh ngày 12/10/1980 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: BLK 134, Lorong Ah Soo, # 06-468, S530134

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 09/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 784 Choa Chu Kang Drive, # 16-209, S680784

Giới tính: Nữ

6. Vũ Tùng Huy, sinh ngày 30/12/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: BLK 9, #13-331, Toh Yi Drive, S590009

Giới tính: Nam

7. Huỳnh Thị Cẩm Loan, sinh ngày 16/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 18 Bedok South Road, #02-47, S460018

Giới tính: Nữ

8. Huỳnh Thị Kim Thanh, sinh ngày 19/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 259, Tam Pines Street 21, # 04-352, S520259

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Tương, sinh ngày 26/11/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 15 Marine Terrace, #17-12, S440015

Giới tính: Nữ

10. Trần Mạnh Hiền, sinh ngày 09/3/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 163 Bedok South Road, #09-424, S460163

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 22/11/1987 tại Long An

Hiện trú tại: BLK 20 Redhill Close, #06-03, S151020

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 31/8/1981 tại Vũng Tàu

Hiện trú tại: 106 Broddell Hill #02-72, S579734

Giới tính: Nữ

13. Võ Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 08/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 52 Circuit Road, #08-823, S370052

Giới tính: Nữ

14. Phan Toàn Thắng, sinh ngày 22/9/1968 tại Nghệ An

Hiện trú tại: 109 Clementi Road, Block E, #01-10, S129791

Giới tính: Nam

15. Phạm Thị Mai, sinh ngày 26/8/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 29A Chai Chee Avenue, # 08-66, S461029

Giới tính: Nữ

16. Châu Thị Bích Lũy, sinh ngày 20/3/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 333 Bukit Batok, ST32, #04-249, S650333

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 22/7/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 215, #06-341, Bukit Batok St 21, S650215

Giới tính: Nữ

18. Trương Ngọc Liễu, sinh ngày 05/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 132 Edgedale Plains, # 15-26 S820132

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Hương Anh, sinh ngày 27/6/1958 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 707 Clementi West Street 2, #06-335, S120707

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 14/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 8A, Boon Tiong Road, #03-83, S164008

Giới tính: Nữ

21. Lê Kim Thư, sinh ngày 13/7/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Chai Chee Road, BLK 20, #09-402, S461020

Giới tính: Nữ

22. Trần Thị Thu Lang, sinh ngày 26/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 267 Bukit Batok East Avenue 4, #04-202

Giới tính: Nữ

23. Đinh Phạm Hùng Năng, sinh ngày 18/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Block 60, Dakota Cres, # 04-229, S390060

Giới tính: Nam

24. Ngô Bé Năm, sinh ngày 15/4/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 218 Tampine Street 24, #12-22, S520218

Giới tính: Nữ

25. Hoàng Đông Nghi, sinh ngày 27/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 347 Kang Ching Road, #08-143, S610347

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 21/11/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 102 Simei Street 1, #06-922, S520102

Giới tính: Nữ

27. Trần Mỹ Hiền, sinh ngày 22/8/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 103, Potong Parir, Avenue 1, # 01-368, S350103

Giới tính: Nữ

28. Trần Đức Yến Thanh, sinh ngày 10/7/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 653 B, Zurong West Street 61, #03-446, S642653

Giới tính: Nữ

29. Trần Lê Vân, sinh ngày 22/7/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 142, #03-247, Lorong Ah Soo, S530142

Giới tính: Nữ

30. Phạm Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 14/10/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 367 Clementi Avenue2, #03-517, S120367

Giới tính: Nữ

31. Trần Minh, sinh ngày 02/7/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 93 Yisun Street 81, #06-12, S768451

Giới tính: Nam

32. Trần Bội Nghi, sinh ngày 16/12/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 151 Jalan Teck Whye, # 04-23, S680151

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 22/12/1974 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: BLK 643 Bedok Reservoir Road, #09-83, S410643

Giới tính: Nữ

34. Lê Thị Nguyệt Minh, sinh ngày 23/8/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 11, #14-54, Ghim Moh Road, S 270011

Giới tính: Nữ

35. Lương Phụng Bình, sinh ngày 07/4/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 611, Ang Mo Kio Avenue 5,# 03-2795, S560611

Giới tính: Nữ

36. Trần Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 20/5/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 262C Compassvale Street, #05-131, S543262

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Thiện Đài, sinh ngày 11/10/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: BLK 69 Bedok South Avenue3, #02-492, S460069

Giới tính: Nữ

38. Lê Thị Phận, sinh ngày 01/02/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 180 Ang Mo Kio Avenue 5, #06-2986

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 18/02/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 122D Rivervale Drive, #02-450 S544122

Giới tính: Nữ

40. Quách Thị Tuyết Anh, sinh ngày 15/01/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 415 Eunos Road 5, #02-50, S400415

Giới tính: Nữ

41. Ong Thị Thương, sinh ngày 20/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 8 Empress Road, #12-27, S26008

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 11/02/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 222, Lổng 8, Toa Payoh 19 #701, S310222

Giới tính: Nữ

43. Lê Thị Hứa, sinh ngày 21/3/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 607 Hougang Avenue 4, #07-127, S 530607

Giới tính: Nữ

44. Hà Nguyễn Xuân Uyên, sinh ngày 02/3/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 25 Gallop Park, S259031

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 30/10/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: BLK 17 Jurong West Ave 5,# 06-23, S649491

Giới tính: Nam

46. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 13/12/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 219 Tangmo Kio Ave 1, # 03-812, S560219

Giới tính: Nữ

47. Đỗ Thị Dung, sinh ngày 06/10/1968 tại Sơn La

Hiện trú tại: BLK 425, #07-547, Bedok North Road, S460425

Giới tính: Nữ

48. Phan Phạm Thanh Trang, sinh ngày 23/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 108 Aljunied Crescent, #05-20, S380108

Giới tính: Nữ

49. Đoàn Thị Hồng Dung, sinh ngày 06/8/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 105 Teck Whye Lane, #12-498, S680106

Giới tính: Nữ

50. Đoàn Thị Gái, sinh năm 1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 17, Telok Blangah Crescent, #19-282, S090017

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 07/10/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 507 Jelapang Road, #12-10, S670570

Giới tính: Nữ

52. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 15/4/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 20 Telok Blangah Crescent, #10-74, S090020

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 22/8/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 460 Choa Chu Kang Avenue, # 08-53, S680460

Giới tính: Nữ

54. Huỳnh Thị Kiều Trang, sinh ngày 24/02/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 370G Alexandra, #10-10 Ancharage, S159960

Giới tính: Nữ

55. Huỳnh Thy Thy, sinh ngày 10/11/2003 tại TP. Hồ Chí Minh (con c. Trang)

Hiện trú tại: 370G Alexandra, #10-10 Ancharage, S159960

Giới tính: Nữ

56. Lưu Ngọc Hồng, sinh ngày 25/12/1967 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 871 Woodlands, Street 81, # 08-286, S730871

Giới tính: Nữ

57. Trần Ngọc Tuyết, sinh ngày 20/3/1969 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: 34 West Coast Road, #02-26, S127355

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 15/5/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 8 Joo Chiat Lane, #02-01 Dsunrise

Giới tính: Nam

59. Lê Diễm Kiều, sinh ngày 22/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 426 Ang Mo Kio, Avenue 3, #25-56, S560426

Giới tính: Nữ

60. Đặng Thùy Trâm, sinh ngày 17/01/1983 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: # 25-06 Oleander Tower 911 Toa Payoh, Lorong 1, S319771

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 06/4/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 941 Jurong West Street 91, #02-481, S640941

Giới tính: Nam

62. Hoàng Thị Cẩm, sinh ngày 17/12/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 2D Hong San Walk, # 09-02, S689050

Giới tính: Nữ

63. Trần Thị Kim Xuyến, sinh ngày 05/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 95 Geylang Bahru, #09-3138, S330095

Giới tính: Nữ

64. Bùi Thị Vui, sinh ngày 05/9/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 213, Jurong East, Street 21, #04-285, S600213

Giới tính: Nữ

65. Trần Thị Linh Phương, sinh ngày 02/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 119, #07-1000 Potong Paris Avenue 1, S 350119

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 30/4/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 237 Tampines Street 21, # 11-551, S520237

Giới tính: Nữ

67. Trần Tuệ Tri, sinh ngày 04/11/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 20st Michael Road, #09-03 Sunville, S327979

Giới tính: Nữ

68. Thân Thị Thủy, sinh ngày 18/12/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 305 Bukit Butat Street 31, #12-85, S650305

Giới tính: Nữ

69. Trần Thị Kim Châu, sinh ngày 28/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 611 Bukit Pangjang Ring Road, #04-886, S670611

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Kim Vân, sinh ngày 15/12/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 573 Ang Mo Kio Ave 3, #05-3307, S560573

Giới tính: Nữ

71. Trương Hà Loan, sinh ngày 29/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 410 Sembawang Drive, #12-766, S750410

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Tất Luật, sinh ngày 04/5/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: BLK 15, #3-14, Jurong West Ave 5

Giới tính: Nam

73. Võ Thị Ngọc Hương, sinh ngày 27/7/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 235 Compassvale Walk, #07-506, S540235

Giới tính: Nữ

74. Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 02/4/1962 tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 244 Bukit Batok East Ave 5, # 07-04, S650244

Giới tính: Nữ

75. Trần Christina Jupri, sinh ngày 17/3/1998 tại TP.Hồ Chí Minh (con c. Nhung)

Hiện trú tại: BLK 244 Bukit Batok East Ave 5, # 07-04, S650244

Giới tính: Nữ

76. Trần Thị Diễm, sinh ngày 20/10/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 101C Punggol Field, #09-162, S823101

Giới tính: Nữ

77. Nguyễn Trung Nghĩa, sinh ngày 16/5/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 348, #05-40, Clementi Ave 5, S120348

Giới tính: Nam

78. Phùng Nguyên Phong, sinh ngày 19/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 416 Hougang Ave 10, #02-1288, S530416

Giới tính: Nam

79. Lê Mộng Kiều, sinh ngày 19/6/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 337 Hougang Avenue 7, #09-383, S530337

Giới tính: Nữ

80. Trầm Thị Lê Hoan, sinh ngày 06/5/1972 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: BLK 436 clementi Ave 3, #10-174, S120436

Giới tính: Nữ

81. Đặng Thị Hạnh, sinh ngày 15/5/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: BLK 303 Yishun Central, #05-127, S760303

Giới tính: Nữ

82. Hồ Hoán Nghĩa, sinh ngày 21/12/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 232, #13-232 Hougang Ave 1, S530232

Giới tính: Nam

83. Ngô Thị Hồng Hoa, sinh ngày 12/3/1978 tại Đắc Nông

Hiện trú tại: 503 Tamping Central 1, # 02-311, S520503

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Ngô Khiết Duyên Clarissa, sinh ngày 14/7/2006 tại Singapore (con c. Hoa)

Hiện trú tại: 503 Tamping Central 1, # 02-311, S520503

Giới tính: Nữ

85. Đặng Thị Lợi, sinh ngày 15/6/1976 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: BLK 193 Rivervale Dr, #07-787, S540192

Giới tính: Nữ

86. Huỳnh Ngọc Văn, sinh ngày 04/02/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 480 Sembowong Drive, #11-459, S750480

Giới tính: Nữ

87. Bùi Thị Hải Yến, sinh ngày 08/3/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 1007 Lowee Delta Road, #15-04 Teresa Vilk, S099310

Giới tính: Nữ

88. Triệu Tú Vân, sinh ngày 23/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 185C, #03-135 Rivervale Crescent, S543185

Giới tính: Nữ

89. Lê Phương Anh, sinh ngày 13/7/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 141 Lorong 2 Toa Payoh, #07-158, S311141

Giới tính: Nữ

90. Trần Phương Thảo, sinh ngày 12/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 922, Hougang Street 91, #06-27, S530992

Giới tính: Nữ

91. Trần Phụng, sinh ngày 07/8/1977 tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 716 Pasir Ris street 72, #03-09, S510716

Giới tính: Nữ

92. Lâm Thị Tho, sinh ngày 14/6/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 412 Jurong West Street 42, #06-849, S640412

Giới tính: Nữ

93. Lâm Thị Mộng Huyền, sinh ngày 17/6/1973 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 390 Yishun Avenue 6, #10-1064, S760390

Giới tính: Nữ

94. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 06/11/1976 tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 759 Jurong West street 74, #04-108, S640759

Giới tính: Nữ

95. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/10/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 282 Tampines street 22, #06-294, S502282

Giới tính: Nữ

96. Hồ Thị Hồng Phúc, sinh ngày 07/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 31 Hougang Avenue 7, #16-10, S538809

Giới tính: Nữ

97. Tống Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 308 Jurong East street 32, #09-260, S600308

Giới tính: Nữ

98. Trịnh Cẩm Hồng, sinh ngày 14/7/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 9 Jin Kukoh, #07-95, S160009

Giới tính: Nữ

99. Võ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 26/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 243 Yishun Ring Road, #03-1137, S760243

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Thúy Liễu, sinh ngày 25/02/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 306, Sunfu Road, #02-121 S570306

Giới tính: Nữ

101. Trần Thị Hồng Châu, sinh ngày 09/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 205 Toa Payoh North, #05-1161, S310205

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thị Phương Nhi, sinh ngày 06/3/1975 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 227, Yishun Street 21, #06-514, S760227

Giới tính: Nữ

103. Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 156 Rivervale Crescent, #03-156, S540156

Giới tính: Nữ

104. Cao Thị Ngọc Diễm , sinh ngày 12/10/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 215 Choa Chu Kang Central, #05-188, S680215

Giới tính: Nữ

105. Dương Thị Kim Hằng, sinh ngày 07/7/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 363, Clementi Avenue 2, #10-441,

S 120363

Giới tính: Nữ

106. Dương Thị Như Ý, sinh ngày 28/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 183 Pasir Ris street 11, #12-42, S510183

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Thị Cẩm Quyên, sinh ngày 13/5/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 604 Ang Mo Kio Ave 5, #09-2685, S560604

Giới tính: Nữ

108. Bùi Thị Kim Khánh, sinh ngày 19/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 660, Choa Chu Kang Crescent, #05-91, S680660

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Thị Hồng Tú, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 608 Choa Chu Kang Street 62, #07-105, S680608

Giới tính: Nữ

110. Vương Thị Mai Liên, sinh ngày 05/5/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 115C Yishun Ring Road, #09-811, S763115

Giới tính: Nữ

111. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 30/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 51, New Upper Changi Road, #10-1510, S461051

Giới tính: Nữ

112. Lý Thúy Vân, sinh ngày 30/10/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 192A Rivervale Drive, #09-928, S541192

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 28/8/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 355 Hougang Avenue 7, #04-763, S530355

Giới tính: Nữ

114. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 24/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 59B Geylang Bahru, # 10-3329, S331059

Giới tính: Nữ

115. Lê Võ Thanh Hằng, sinh ngày 20/5/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 75A Redhill Road, #02-54, S151075

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, sinh ngày 16/8/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: BLK 30 Marin Crescent, #02-175, S440030

Giới tính: Nữ

117. Võ Thị Thu Ngân, sinh ngày 07/3/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 736 Tampines Street 72, #11-28, S520736

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 01/5/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 225 Serangoon Ave 4, #09-125, S550225

Giới tính: Nữ

119. Bùi Ngọc Giàu, sinh ngày 01/01/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 190 Bishan Street 13, #16-425, S570190

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 28/5/1982 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: BLK 129 Pending Road, #02-342, S670139

Giới tính: Nữ

121. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 09/02/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 207 Petir Road, #09-559

Giới tính: Nữ

122. Trần Thị Kim Huệ, sinh năm 1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 246 Westwood Ave, #01-58, S648367

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Mai Thanh Thủy, sinh ngày 24/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 80 Talan Daud, #12-01, Windy Height Condo, S419591

Giới tính: Nữ

124. Lê Ngọc Hương, sinh ngày 21/02/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 984C Buangkok Linh, #03-45, S533984

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Kim Thê, sinh ngày 09/6/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 116 Bedok North Road, #09-281, S460116

Giới tính: Nữ

126. Trần Thị Tuyết Nga, sinh ngày 06/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 237 Tamtries street 21, #02-561, S520237

Giới tính: Nữ

127. Bùi Lương Kim Em, sinh ngày 10/10/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 741 Pasir Ris Street, #03-39, S510741

Giới tính: Nữ

128. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 01/3/1972 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 543 Choa Chu Kang Street 52, #09-72, S680543

Giới tính: Nữ

129. Hồ Thị Tuyết Loan, sinh ngày 16/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 105 Teck Whye Lane, #07-474, S680105

Giới tính: Nữ

130. Vòng Ngọc Mai, sinh ngày 27/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 766 Yishun Ave 3, #11-297, S760766

Giới tính: Nữ

131. Đoàn Thị Ni Ni, sinh ngày 29/12/1978 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: BLK 134 Geylang East Ave 1, #04-223, S380134

Giới tính: Nữ

132. Huỳnh Thị Tuyết Mai, sinh ngày 07/6/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 239 Hougang Street 22, #02-03, S530239

Giới tính: Nữ

133. Phạm Phi Mai, sinh ngày 25/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 543 Choa Chu Kang Street 52, #10-76, S680543

Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Thị Trúc My, sinh ngày 17/7/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 214 Ang Mo Kio Ave3, #07- 1532, S560214

Giới tính: Nữ

135. Trần Thị Hoài, sinh ngày 08/01/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 441B Fernvale Road, #19-319, S792441

Giới tính: Nữ

136. Phạm Hoàng Dương, sinh ngày 24/11/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 261B Sengkang East Way, #02-400, S542261

Giới tính: Nam

137. Nguyễn Kim Trinh, sinh ngày 14/4/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 261 B Sengkang East Way, #02-400, S542261

Giới tính: Nữ

138. Phạm Hoàng Long Arthur, sinh ngày 25/01/2009 tại Singapore (con c. Trinh)

Hiện trú tại: 261 B Sengkang East Way, #02-400, S542261

Giới tính: Nam

139. Đỗ Thị Huyền Linh, sinh ngày 22/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 489 Admiralty, #03-111, S750489

Giới tính: Nữ

140. Phùng Thị Thúy Duy, sinh ngày 05/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 253 Zurong East Street 24, #04-267, S600253

Giới tính: Nữ

141. Dương Thị Hồng, sinh ngày 25/12/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 93 Whampoa Drive, #11-102, S320093

Giới tính: Nữ

142. Trần Ngọc Trang, sinh ngày 24/8/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 1 Pearl Bank, # 26-03, S169016

Giới tính: Nữ

143. Lê Ngọc Xuân Hằng, sinh ngày 01/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 160 B Pungol Central, #11-121, S822160

Giới tính: Nữ

144. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 11/6/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 308 Clementi Ave 4, # 08-359, S120308

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 15/5/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 916 Tampines Street 91, #13-67, S520916

Giới tính: Nữ

146. Huỳnh Thị Hoa, sinh ngày 26/11/1970 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: BLK 110 Turong East Street 13, #08-294, S600110

Giới tính: Nữ

147. Huỳnh Mỹ Nương, sinh ngày 19/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 308 Hougang Ave5, #08-239, S530308

Giới tính: Nữ

148. Trương Thị Diên, sinh ngày 22/5/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 159 Sinei Road, #02-256, S520159

Giới tính: Nữ

149. Nguyễn Ngọc Bích Trang, sinh ngày 24/6/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 273 Tampines Street 22, #02-58, S520273

Giới tính: Nữ

150. Đặng Thùy Dương, sinh ngày 18/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 914 Jurong West Street 91, #09-202, S640914

Giới tính: Nữ

151. Khương Thúy Quyên, sinh ngày 30/10/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 15 Mount Sinai Rice, #07-01 Kalakaua Rice

Giới tính: Nữ

152. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 453 Tampines Street 42, #06-208, S520453

Giới tính: Nữ

153. Lê Thị Điệp, sinh ngày 06/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 640 Woodlands Ring Road, # 09-07, S 730640

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Ngọc Thư, sinh ngày 08/9/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 12 Stirling Road, #13-08, Queen Condo, S148955

Giới tính: Nữ

155. Huỳnh Thị Phụng, sinh ngày 14/5/1979 tại Bình Định

Hiện trú tại: BLK 719 Yishun Street 71, #04-203, S760719

Giới tính: Nữ

156. Châu Thị Kim Tuyến, sinh năm 1981 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK953 Hougang Ave 9, #02-682, S530953

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Thị Mộng Trinh, sinh ngày 12/11/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 8 George Lane, #03-253, S320008

Giới tính: Nữ

158. Trần Kim Hoa, sinh ngày 27/01/1979 tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 542 Jurong West, Ave 1, #01-1060, S640542

Giới tính: Nữ

159. Huỳnh Thị Phụng, sinh ngày 20/12/1968 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 40 Cambridge Road, #08-115, S210046

Giới tính: Nữ

160. Huỳnh Giáp Khánh Linh, sinh ngày 15/9/2003 tại TP. Hồ Chí Minh (con c. Phụng)

Hiện trú tại: BLK 40 Cambridge Road, #08-115, S210046

Giới tính: Nữ

161. Huỳnh Giáp Khánh Ly, sinh ngày 06/10/2004 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (con c. Phụng)

Hiện trú tại: BLK 40 Cambridge Road, #08-115, S210046

Giới tính: Nữ

162. Lê Thị Ly, sinh ngày 07/5/1972 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: BLK 21 Eunos Crescent, #12-2987, S400021

Giới tính: Nữ

163. Lê Bích Chi, sinh ngày 01/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 437 Yishun Ave 6, #03-2052, S760437

Giới tính: Nữ

164. Mai Thanh Thuận, sinh ngày 13/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 3D Upper Boon Keng Road, #15-650, S384003

Giới tính: Nữ

165. Lê Nguyễn Quang Khang, sinh 12/02/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK340, Jurong East Ave1, #10-1672, S600340

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 01/01/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK122 Pôtng Paris Ave 1, #15-159, S350122

Giới tính: Nữ

167. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/5/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 619, Woodland Drive 52, #07-74, S730619

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 17/11/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: BLK 104 Gangsa Road, #07-61, S670140

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Phúc Huệ Tâm, sinh ngày 03/10/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 112 Lor 1 Toa Payoh, #03-380, S310112

Giới tính: Nam

170. Nguyễn Tịnh Thủy, sinh ngày 24/8/1981 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 28 Canberra Drive Yishun Emerald, #01-20, S 768429

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Yến Nhung, sinh ngày 01/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 132 Cashew Road, #11-183, S670132

Giới tính: Nữ

172. Phan Thị Kim Ngọc, sinh ngày 21/5/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 20 Telok Blanwgah Crescent, #11-72, S090020

Giới tính: Nữ

173. Nguyễn Thùy Trâm, sinh ngày 15/01/1981 tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 657 Choa Chu Kang Cres, #13-37, S680657

Giới tính: Nữ

174. Nguyễn Thị Thảo Duyên, sinh ngày 19/12/1985 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: BLK 201 Bukit Batok Street 21, #05-162, S650201

Giới tính: Nữ

175. Trần Kim Hưng, sinh ngày 13/12/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 41 Chai Chee Sweet, #04-18, S461041

Giới tính: Nam

176. Mai Thị Diễm Trang, sinh ngày 20/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 185 Bedok North Road, #09-78, S460185

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 10/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 166 Bedok South Ave3, #07-449, S460166

Giới tính: Nữ

178. Bùi Thị Hòa, sinh ngày 21/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 219C Bedok Central, #05-120, S463219

Giới tính: Nữ

179. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 25/10/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 6 Farrer Road, #09-66, S260006

Giới tính: Nữ

180. Đào Thị Bảo Khuyên, sinh ngày 28/12/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 302 Serangoon Ave 2, #09-292, S550302

Giới tính: Nữ

181. Nguyễn Thị Hồng Hà, sinh ngày 12/10/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 219D Bedok Central, #04-100, S464219

Giới tính: Nữ

182. Lâm Nguyệt Anh, sinh ngày 01/6/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 320 Jurong East Street 31, #06-82, S600320

Giới tính: Nữ

183. Phạm Lê Anh, sinh ngày 22/12/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 770 Bedok Reservoir View, #13-185, S470770

Giới tính: Nữ

184. Phạm Quốc Trung, sinh ngày 01/3/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 770 Bedok Reservoir View, #13-185, S470770

Giới tính: Nam

185. Lê Phạm Hoàng Yến, sinh ngày 24/11/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 770 Yishun Ave 3, #02-259, S760770

Giới tính: Nữ

186. Lê Thị Thơm, sinh ngày 20/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 169 Bukit Batok West Ave 8, #12-381, S650196

Giới tính: Nữ

187. Trang Thị Hiền, sinh ngày 26/12/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: BLK 209 Tampies Street 21, S520209

Giới tính: Nữ

188. Đào Thị Ánh Hồng, sinh ngày 01/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 162 Bukit Batok Street 11, #08-98, S650162

Giới tính: Nữ

189. Lê Thị Phương Tâm, sinh ngày 10/11/1981 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: BLK 316 Jurong East street 32, #06-281, S600316

Giới tính: Nữ

190. Tống Thị Thu Cúc, sinh ngày 11/9/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK423 Bukit Batok West Ave 2, #08-152, S650423

Giới tính: Nữ

191. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 16/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 928 Yishun Central 1, #04-139, S760928

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thị Mai Hiên, sinh ngày 03/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 2 Clover Rise, S519154

Giới tính: Nữ

193. Vũ Thị Thanh Hà, sinh ngày 10/4/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK167 Peter Road, #21-142, S670167

Giới tính: Nữ

194. Vũ Thị Bích Nga, sinh ngày 06/11/1979 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: BLK 352 Choa Chu Kang Central, #03-345, S680352

Giới tính: Nữ

195. Hà Việt Minh Thư, sinh ngày 17/11/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 221A Jurong East Street 21, #10-899, S601221

Giới tính: Nữ

196. Tô Thị Lan Chi, sinh ngày 09/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 662 Hougang Avenue 4, #04-405, S530662

Giới tính: Nữ

197. Tô Thị Thái, sinh ngày 03/10/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: 3 Rivervale Link, # 02-23, S545119

Giới tính: Nữ

198. Hà Thị Tươi, sinh ngày 22/6/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Indus Road, Block 78, # 17-483, S161078

Giới tính: Nữ

199. Hồ Kim Anh, sinh ngày 23/12/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 36 Dover Rise, #06-07, S138685

Giới tính: Nữ

200. Hồ Nguyễn, sinh ngày 19/3/1989 tại Long An

Hiện trú tại: BLK 10, Gloucester Road, #11- 47, S210010

Giới tính: Nam

201. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 21/3/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 175B, Punggol Field, #06 – 557, S822175

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 07/10/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: 01 Seraya Road, S 437234

Giới tính: Nữ

203. Trương Thủy Hoa, sinh ngày 01/11/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 329 Tampines 8432, # 10-358, S 520329

Giới tính: Nữ

204. Lương Thị Liên, sinh ngày 19/4/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: BLK 25 Sing Ming Road, # 08-94, S10025

Giới tính: Nữ

205. Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 29/8/1988 tại Long An

Hiện trú tại: BLK 34, #06-90 Cassia, Crescent, S390034

Giới tính: Nữ

206. Bùi Thị Lan, sinh ngày 09/8/1960 tại Nghệ An

Hiện trú tại: BLK 143, Lorong 2, # 29-186, Toa Payoh, S 310142

Giới tính: Nữ

207. Nguyễn Trí Hồ, sinh ngày 14/5/1961 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: BLK 143, Lorong 2, # 29-186, Toa Payoh, S 310142

Giới tính: Nam

208. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 05/12/1996 tại Hà Nội (con a. Hồ)

Hiện trú tại: BLK 143, Lorong 2, # 29-186, Toa Payoh, S 310142

Giới tính: Nữ

209. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 30/11/1972 tại Gia Lai

Hiện trú tại: 36 Verde Ave, S 688304

Giới tính: Nữ

210. Vương Kim Phượng, sinh ngày 21/7/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 17 Kee Choe Ave, S348959

Giới tính: Nữ

211. Huỳnh Thị Tuyến, sinh ngày 06/6/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 8 Jalan Bukit Ho Swee, # 02-102, S 161008

Giới tính: Nữ

212. Dương Đoàn Khánh Trang, sinh ngày 01/11/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 40 Cactus Road, S 809597

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 12/9/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 153 Serangoon North Ave 01, # 04-508, S 550153

Giới tính: Nữ

214. Trần Kim Chơn, sinh ngày 29/4/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 153 Serangoon North Ave 01, # 13-747, S 550105

Giới tính: Nữ

215. Vũ Thanh Lan, sinh ngày 10/3/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 516 Hougang Ave 10, # 08-197, S 530516

Giới tính: Nữ

216. Lâm Mỹ Liên, sinh ngày 05/11/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 47 Teban Gardens Road, # 10-220, S 600047

Giới tính: Nữ

217. Nguyễn Thị Thu Lan, sinh ngày 20/9/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: BLK 121C Seng Kang East Ưay, # 10-65, S543121

Giới tính: Nữ

218. Hoàng Thị Phương Thảo, sinh ngày 08/10/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 302 Woodland Street 31, # 03-281, S730302

Giới tính: Nữ

219. Phạm Thùy Dung, sinh ngày 14/3/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 108, #04-518 Teck Whye Lane, S680108

Giới tính: Nữ

220. Ca Thị Đạm, sinh ngày 15/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 319 Jurong East, Street 31, #09-56

Giới tính: Nữ

221. Trương Lệ Diệp, sinh ngày 11/4/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 202 Miltonia Close, The Shaughnessy, S768287

Giới tính: Nữ

222. Châu Tuấn Hành, sinh ngày 04/12/1998 tại TP. Hồ Chí Minh (con c. Diệp)

Hiện trú tại: 202 Miltonia Close, The Shaughnessy, S768287

Giới tính: Nam

223. Châu Tuấn Thành, sinh ngày 06/10/2000 tại TP. Hồ Chí Minh (con c. Diệp)

Hiện trú tại: 202 Miltonia Close, The Shaughnessy, S768287

Giới tính: Nam

224. Hà Thị Bé Lợi, sinh ngày 04/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 737 Yishun Street 72, #10-101, S760737

Giới tính: Nữ

225. Đỗ Trâm Anh, sinh ngày 26/4/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 607 Jurong West Street 65, #10-568, S119968

Giới tính: Nữ

226. Ngô Hồng Diễm, sinh ngày 16/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK Hoogang Street 51, #03-282, S530553

Giới tính: Nữ

227. Nguyễn Thị Hồng Lan, sinh ngày 07/4/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 113 Woodlands Street 13, #07-102, S730113

Giới tính: Nữ

228. Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 03/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 687B Choa Chu Kang Drive, # 06-384, S682687

Giới tính: Nữ

229. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 09/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 440 Yishun Avenue 11, #07-452, S760440

Giới tính: Nữ

230. Lương Thục Trân, sinh ngày 02/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 433, Clementi Avenue 3, #10-270, S120433

Giới tính: Nữ

231. Đinh Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 13/6/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 73 Sennett Terrace, S466750

Giới tính: Nữ

232. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 24/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 226A Compassvale Walk, #16-309, S541226

Giới tính: Nữ

233. Nguyễn Quỳnh Hương, sinh ngày 23/4/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: BLK 553, Woodland Drive 44, # 06-18, S730553

Giới tính: Nữ

234. Trần Thị Muội, sinh ngày 15/7/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 296C Compassvale Crescent, # 12-267, S543296

Giới tính: Nữ

235. Võ Kim Vân, sinh ngày 20/8/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 836 Woodlands Street 83, # 04-145, S730836

Giới tính: Nữ

236. Nguyễn Thị Minh Thái, sinh ngày 27/01/1982 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: APT BLK 448 Yishun Ring Road #12-72, S760448.

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 471/QĐ-CTN ngày 12/03/2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.733

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!