Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/QĐ-CTN năm 2010 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 33/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 33/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 23/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 417 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 21 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 06 Công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 05 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 01 công dân hiện đang cư trú tại Australia (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Đinh Việt Hằng, sinh ngày 13/06/1984 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marzahner Chaussee 111, 12681 Berlin

2. Nguyễn Minh Hà, sinh ngày 19/11/1989 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Silcherweg 47, 72393 Burladingen

3. Trần Minh Hoàng, sinh ngày 16/01/1988 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heiderbrinker Str 9, 13357 Berlin

4. Trương Ngọc Liên, sinh ngày 18/7/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Crispenhofer Str 14, 74679 Weissbach

5. Phan Thị Kim Chi, sinh ngày 10/02/1964 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hartwich Str 20 – 50733 Koln

6. Đặng Nhật Linh, sinh ngày 15/6/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fliederweg 7, 49377 Vechta

7. Lưu Thị Thanh Hương, sinh ngày 21/9/1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dessauer Allee 50, 06766 Bitterfeld – Wolfen

8. Doãn Thị Bích Liên, sinh ngày 28/01/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schaflesmarkt 11, 86720 Nordlingen

9. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 15/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schaflesmarkt 11, 86720 Nordlingen

10. Nguyễn Thanh Vi, sinh ngày 01/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schaflesmarkt 11, 86720 Nordlingen

11. Bùi Thế Kiên, sinh ngày 08/4/1985 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ring Str 5f – 01705 Freital

12. Phạm Thị Ngọc Hòa, sinh ngày 15/8/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gopen Str 24/06526 Sangerhausen

13. Nguyễn Trịnh Hạnh Phúc, sinh ngày 08/10/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelm Str 56, 10117 Berlin

14. Vũ Kim Châu, sinh ngày 01/9/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wilhel, Str 56, 10117 Berlin

15. Nguyễn Châu Diễm, sinh ngày 22/5/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wilhelm Str 56, 10117 Berlin

16. Trần Quang Huy, sinh ngày 26/02/1992 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grobe Str 26 – 24937 Flensburg

17. Hoàng Huyền Nga, sinh ngày 30/8/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ander Betteleiche 16, 70569 Stuttgart

18. Nguyễn Thị Trai, sinh ngày 19/5/1967 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hildesheimer Str 145A, 30173 Hannover

19. Nguyễn Thị Hoàng Vân, sinh ngày 08/01/1995 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Potsdamer Strabe 4 – 59425 Unna

20. Nguyễn Thị Hoàng Vy, sinh ngày 22/8/1990 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Potsdamer Strabe 4 – 59425 Unna

21. Nguyễn Bá Tước, sinh ngày 23/02/1975 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 3, 56656 Brohl Lutzing

22. Ngô Anh Thắng, sinh ngày 03/12/1992 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunaur Str 46 – 12557 Berlin

23. Trần Thị Lệ Thu, sinh ngày 09/9/1986 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dr Gessler Str 01 – 93057 Regensburg

24. Trương Thị Cẩm Yến, sinh ngày 14/10/1974 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lutherstrasse 42, 30171 Hannover, Deutschland

25. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 11/10/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sankt Gallen Ring 166, 90431 Nurnberg Deustchland

26. Bùi Ngọc Loan, sinh ngày 06/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sankt Gallen Ring 166, 90431 Nurnberg Deustchland

27. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 26/10/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Dorf Platz 4, 49685 Emstek/Halen

28. Phạm Thanh Bình, sinh ngày 04/10/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sewan Str 263, 10319 Berlin

29. Giang Thị Thu Hà, sinh ngày 24/02/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Proffesor Zeller Str 31 – 15366 Neuenhagen bei Berlin

30. Nguyễn Minh Nguyệt, sinh ngày 02/7/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schiller Platz 16, 66111 Saarbrucken

31. Nguyễn Ngọc Nga, sinh ngày 12/10/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schiller Platz 16, 66111 Saarbrucken

32. Nguyễn Thành Tú, sinh ngày 26/4/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Dorf Platz 4, 49685 Emstek/Halen

33. Đinh Hoài Nam, sinh ngày 11/12/1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Max Planck Strabe 22 – 04105 Leipzig

34. Đỗ Danh Nghiêm, sinh ngày 20/10/1988 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katharina Geisler Str 33, 85356 Freising

35. Nguyễn Mai Trang, sinh ngày 18/9/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Tierprak 66/903 – 10319 Berlin

36. Trần Thụy Trọng Hảo, sinh ngày 01/4/1978 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Naumannstr 66, 10829 Berlin

37. Huỳnh Út, sinh ngày 02/12/1962 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marktstr 2 – 67681 Sembach

38. Đặng Tiến Hùng, sinh ngày 04/02/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadtweg 36, 24837 Schleswig

39. Phạm Thị Bích Trâm, sinh ngày 20/6/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gerstleweg 2, 87746 Erkheim

40. Trần Văn Hòa, sinh ngày 29/9/1954 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ubierstr. 23, 53173 Bonn

41. Tạ Tiến Hợp, sinh ngày 21/4/1986 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữam

Hiện trú tại: Hospitalstr.9, 99817 Eisenach

42. Tạ Duy Hựu, sinh ngày 10/7/1988 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hospitalstr.9, 99817 Eisenach

43. Đặng Hồng Nhung, sinh ngày 15/11/1991 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Muller Bogena Ring 50, 26427 Esens

44. Trần Thị Thanh Hà, sinh ngày 22/11/1965 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pichelsdorfer Str 49 – 13595 Berlin

45. Ngô Thị Minh Hồng, sinh ngày 10/12/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lange Str12, 27749 Delmenhorst

46. Phạm Thị Phương Anh, sinh ngày 25/10/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pfalh Gasse 04 – 06449 Aschersleben

47. Dương Đình Thiên An, sinh ngày 19/7/1977 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hochwaldstr. 26, 50935 Koln

48. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 22/3/1967 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schiller Str 14 – Deutsch Evern Lunerburg

49. Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 10/8/1994 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schiller Str 14 – Deutsch Evern Lunerburg

50. Hoàng Bích Ngọc, sinh ngày 23/4/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Edison Str 25, 12459 Berlin

51. Trương Gia Linh, sinh ngày 07/11/2006 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Edison Str 25, 12459 Berlin

52. Đoàn Thị Hải Yến, sinh ngày 13/9/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elchinger Weg 14, 89075 Ulm

53. Đỗ Đức Anh, sinh ngày 19/6/1989 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siegfried Str 200 – 10365 Berlin

54. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 19/12/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zechliner Str 28, 13055 Berlin

55. Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 20/11/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Lehnstich 1, D-29646 Bispingen

56. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 15/01/1988 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eutiner Str 6a, 18109 Rostock

57. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 23/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eutiner Str 6a, 18109 Rostock

58. Chống Mậu Dếnh, sinh ngày 21/5/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flottkamp 47, Kalten – kirchen 24568

59. Kim Thị Thu Hảo, sinh ngày 27/8/1976 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Westenhellweg 47 – 44137 Dortmund

60. Dương Lê Hồng Nhi, sinh ngày 02/12/1971 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoch Str 1, 41352 Korchenbroich

61. Lê Trầm Thúy Tiên, sinh ngày 18/4/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lerschpfad 06 – 14059 Berlin

62. Trần Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 24/02/1985 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lubecker Str 5 – 10559 Berlin

63. Nguyễn Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 07/10/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lessingstr 6 – 10555 Berlin

64. Trần Thị Thúy Diệu, sinh ngày 04/10/1973 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Munchener Str 31c – 91154 Roth

65. Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 13/4/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georg Schumann Str 97, 04155 Leipzig

66. Trần Thị Quyên, sinh ngày 28/10/1954 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kossmann Strabe 46 – 66119 Saarbrucken

67. Lê Hùng Việt, sinh ngày 15/4/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str20 – 73033 Goppingen

68. Lê Hoài Nam, sinh ngày 14/8/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str20 – 73033 Goppingen

69. Trịnh Xuân Đông, sinh ngày 20/6/1994 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schmidt Str12 – 95478 Kemnath

70. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 05/10/1972 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schmidt Str12 – 95478 Kemnath

71. Trịnh Xuân Trường, sinh ngày 16/11/1992 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schmidt Str12 – 95478 Kemnath

72. Nguyễn Thanh Hoa, sinh ngày 10/12/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kiebeck 16A/46284 Dorsten Nordrhein Westfalen

73. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 20/8/1962 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Memelerstr 11a, 30952 Ronnenberg Hannover

74. Đinh Nhật Linh, sinh ngày 22/5/1991 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hilble Str11 – 80636 Munchen

75. Lê Văn Bường, sinh ngày 10/10/1962 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gedser Str 03 – 18107 Rostock

76. Bùi Thị Sinh, sinh ngày 25/01/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rontgen Str 16 – 39108 Magdeburg

77. Trần Thị Hoa, sinh ngày 05/01/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neukirchener Str6 – 93426 Roding Fronau

78. Nguyễn Thanh Nhàn, sinh ngày 01/6/1958 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Rodbertus Weg 2, 28239 Bremen

79. Lê Hồng Điệp, sinh ngày 07/6/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oberdorf 1, 58452 Witten

80. Nguyễn Thị Lan Trinh, sinh ngày 22/7/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lauenburger Str 6, 44145 Dortmund

81. Tô Đặng Quỳnh Hoa, sinh ngày 26/7/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kastanienienhof 5, 39179 Barleben

82. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 02/12/1961 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heinrich Mauerberger Ring 24B-09212 Limbach Obertrohna

83. Đỗ Phong Lan, sinh ngày 30/3/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heinrich Mauerberger Ring 24B-09212 Limbach Obertrohna

84. Nguyễn Hà Linh, sinh ngày 14/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heinrich Mauerberger Ring 24B-09212 Limbach Obertrohna

85. Nguyễn Aileen, sinh ngày 31/5/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heinrich Mauerberger Ring 24B-09212 Limbach Obertrohna

86. Đỗ Trường Giang, sinh ngày 09/4/1988 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dallingerstr 40/90459 Nurnberg

87. Đỗ Trường Minh, sinh ngày 15/11/1956 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dallingerstr 40/90459 Nurnberg

88. Tô Thị Hiền, sinh ngày 22/6/1958 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dallingerstr 40/90459 Nurnberg

89. Đỗ Hoàng Việt, sinh ngày 08/9/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Halbauer Weg 19, Berlin 12249

90. Nguyễn Như Vân, sinh ngày 01/12/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Boppstrasse 9A, 55118 Mainz

91. Lưu Thủy Tiên, sinh ngày 18/9/1990 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lenne 13, 36381 Schluch-tern

92. Trần Thị Thanh Hường, sinh ngày 01/6/1984 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wangeroogestr 47 – 40468 Dusseldorf

93. Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 09/5/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Teupitzer Str48, 12627 Berlin

94. Trần Thị Thu Tâm, sinh ngày 03/01/1960 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Norder Hofenden 14/15 24937 Flensburg

95. Trần Thị Bích Loan, sinh ngày 08/3/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frauen Worther Str 15 – 80638 Munchen

96. Nguyễn Thị Mỹ Hà, sinh ngày 02/9/1957 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich Engels Str 30 15514 Frustenwalde/Spree

97. Vũ Thị Kim Anh, sinh ngày 22/9/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Atl Friedrichsfelde 81 – 10315 Berlin

98. Vũ Ngọc Quỳnh, sinh ngày 01/02/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Atl Friedrichsfelde 81 – 10315 Berlin

99. Huỳnh Hàn Giang, sinh ngày 04/8/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schunter Str 6, 38106 Brauschweig

100. Phạm Hoàng Hạ, sinh ngày 27/7/1968 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kehrwieder Str13 – 15517 Frustenwalde

101. Đỗ Thành Ơn, sinh ngày 10/6/1961 tại Long An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reuter str12 – 49377 Vechta

102. Đỗ Thành Thảo, sinh ngày 04/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reuter str12 – 49377 Vechta

103. Lý Thị Bạch Mai, sinh ngày 14/6/1964 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oppelnerstrasse 16 – 22045 Hamburg

104. Võ Đan Thanh, sinh ngày 18/4/1988 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Limbergerstrasbe 23A – 49080 Osnabruck

105. Nguyễn Chí Hùng, sinh ngày 12/4/1961 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kepler 97, 45147 Essen

106. Nguyễn Tân Minh, sinh ngày 05/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kepler 97, 45147 Essen

107. Trịnh Anh Tú, sinh ngày 18/10/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grete Reichardt Str 4, 99085 Erfurt

108. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 11/8/1956 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grete Reichardt Str 4, 99085 Erfurt

109. Phạm Văn Thu Minh, sinh ngày 22/6/1977 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Andreaestr 15, 26603 Aurich

110. Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh ngày 04/12/1967 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Langenhornerchausse 222-22415 Hamburg

111. Phan Buu-Yan sindy, sinh ngày 03/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Langenhornerchausse 222-22415 Hamburg

112. Phan Kim Long, sinh ngày 22/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langenhornerchausse 222-22415 Hamburg

113. Vũ Thị Tú Anh, sinh ngày 01/4/1987 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johannis Str 46, 58452 Witten

114. Trần Thị Minh Anh, sinh ngày 11/8/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neue Schonholzer str 12 – 13187 Berlin

115. Nguyễn Lâm Tuyền, sinh ngày 17/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Max-Herrmann Str2 (92) – 12687 Berlin

116. Trần Minh Tâm, sinh ngày 31/5/1962 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 74 – 55120 Mainz

117. Phạm Thị Thanh Vân, sinh ngày 25/8/1964 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptstr 74 – 55120 Mainz

118. Trần Đức Hùng Jorg, sinh ngày 07/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 74 – 55120 Mainz

119. Trần Tâm Anh Stefanie, sinh ngày 04/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptstr 74 – 55120 Mainz

120. Trần Thị Linh Phương, sinh ngày 17/11/1988 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Moritz Str11, 09111 Chemnitz

121. Doãn Quý Trung, sinh ngày 16/4/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludwig Thoma 3, 49377 Vechta

122. Đỗ Thúy Nga, sinh ngày 23/7/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ludwig Thoma 3, 49377 Vechta

123. Doãn Hoàng Dũng, sinh ngày 05/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludwig Thoma 3, 49377 Vechta

124. Dương Lý Lan, sinh ngày 25/10/1967 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lingdenweg 11, 01705 Freital Pesterwitz

125. Đặng Bảo Hân, sinh ngày 30/10/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Konkordiastrabe 65, 40129 Dusseldorf

126. Nguyễn Tự Thiện, sinh ngày 02/01/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alemannenstr 35, 93053 Regensburg

127. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 10/01/1995 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Amtier Park 64, 10319 Berlin

128. Phạm Thị Vân Lan, sinh ngày 02/4/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oho Braun Str 84, 10249 Berlin

129. Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 08/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oho Braun Str 84, 10249 Berlin

130. Lê Ngọc Chuyên, sinh ngày 15/5/1962 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schafersweg 9, 27777 Ganderkesse

131. Trần Thị Kim, sinh ngày 21/5/1964 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pont de Claix Str36 – 21423 Winsen (Luhe)

132. Nguyễn Đức Giang, sinh ngày 19/6/1990 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Salzman Str01 – 10319 Berlin

133. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 23/8/1984 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str6 – 53783 Eitorf

134. Bùi Thị Cát, sinh ngày 23/12/1972 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Froitscheidter Str100 – 52385 Nidefger

135. Nguyễn Michelle, sinh ngày 28/01/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Froitscheidter Str100 – 52385 Nidefger

136. Nguyễn Văn Thái Hà, sinh ngày 28/10/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ritterlandweg 50, 13409 Berlin

137. Đào Quốc Khánh, sinh ngày 10/5/1963 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludweilen 178, 66333 Volklingen

138. Luyện Thị Tho, sinh ngày 01/3/1950 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Steinstr 1, 66115 Saarbrucken

139. Nguyễn Công Thương, sinh ngày 17/12/1996 tại Campuchia

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eckerkoppel 27A, 22159 Hamburg

140. Nguyễn Thị Việt Chinh, sinh ngày 12/11/1990 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Landsbengen Allee 177/903 Berlin

141. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 16/10/1970 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paul Junius Str29, 10369 Berlin

142. Trần Minh Quang, sinh ngày 02/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paul Junius Str29, 10369 Berlin

143. Nguyễn Chí Kiên, sinh ngày 20/9/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Konrad Wolf Str 66b, 13055 Berlin

144. Nguyễn Đỗ Quyên, sinh ngày 13/01/2006 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Konrad Wolf Str 66b, 13055 Berlin

145. Hà Ngọc Thịnh, sinh ngày 28/5/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 29, 26452 Sande Deutschland

146. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 27/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bronnamberger Weg 14/90513 Zirndorf

147. Đinh Cao Sơn, sinh ngày 17/02/1968 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brauhaus str 30a, 03116 Drebkau

148. Trần Thị Hiền, sinh ngày 27/5/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flokian Geyer Str 5a – 99706 Sendershausen

149. Nguyễn Thị Bảo Ngân, sinh ngày 27/02/1975 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buttenberger Str 55, 58256 Ennepetal

150. Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 16/10/1991 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Judith Auer Str4, 10369 Berlin

151. Phạm Toàn Trung, sinh ngày 15/8/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rotkehlchen weg 8 – 26532 Grobheide

152. Phan Thị Ngọc Dung, sinh ngày 23/9/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 22, 10637 Berlin

153. Phạm Anh Kiệt, sinh ngày 30/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 22, 10637 Berlin

154. Phạm Anh Hào, sinh ngày 03/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 22, 10637 Berlin

155. Lê Thị Tiến, sinh ngày 03/4/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str 62 – 48653 Coesfeld

156. Lưu Bích Ngọc, sinh ngày 08/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str 62 – 48653 Coesfeld

157. Nguyễn Văn Chanh, sinh ngày 17/10/1980 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mecklenburger Allee 19, 18109 Rostock

158. Nguyễn Thị Huyền Thanh, sinh ngày 14/01/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Andreasstrase 31, 10243 Berlin

159. Diệc Hạnh Nhi, sinh ngày 03/12/1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weilerweg 19 – 50765 Koln

160. Trần Thị Bạch Lý, sinh ngày 21/6/1948 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Troschkestr 3, 30163 Hannover

161. Trịnh Thị Kim Dung, sinh ngày 20/9/1965 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kronstadter Str 39, 50858 Koln

162. Võ Văn Giàu, sinh ngày 10/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kenno Tombrook Str 3, 26529 Upgant Sehott

163. Võ Văn Dũng, sinh ngày 22/12/1966 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kenno Tombrook Str 3, 26529 Upgant Sehott

164. Châu Mùi Nhỏ, sinh ngày 07/01/1965 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kenno Tombrook Str 3, 26529 Upgant Sehott

165. Võ Thị Hiếu, sinh ngày 09/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kenno Tombrook Str 3, 26529 Upgant Sehott

166. Vũ Thị Phương Uyên, sinh ngày 11/6/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geistenbecker Feld 17, 41199 Monchengladbach

167. Trần Minh Giang, sinh ngày 13/02/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Baruther Strabe 27, 14943 Luckenwalde

168. Trần Minh Ngọc, sinh ngày 27/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Baruther Strabe 27, 14943 Luckenwalde

169. Trần Anh Ngọc, sinh ngày 17/10/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Baruther Strabe 27, 14943 Luckenwalde

170. Phạm Thị Thoa, sinh ngày 18/11/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheruskerring 13 – 31137 Hildesheim

171. Nguyễn Thanh Thảo My, sinh ngày 01/5/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheruskerring 13 – 31137 Hildesheim

172. Nguyễn Hà Kiều Vy, sinh ngày 17/3/2006 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheruskerring 13 – 31137 Hildesheim

173. Nguyễn Tuấn Cường, sinh ngày 12/9/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bootsbauerweg 07, 18109 Rostock

174. Nguyễn Thị Bạch Nga, sinh ngày 27/7/1978 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rigaer Str 57a, 10247 Berlin

175. Lê Trần Thái, sinh ngày 05/01/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Garten 121 – 50999 Koln

176. Nguyễn Thanh Thanh, sinh ngày 27/3/1966 tại An Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str47, 91564 Neuendettelsau

177. Lương Thanh Bình, sinh ngày 16/01/1971 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mittlere Uferstrasse 105/2, 73614 Schorndorf

178. Phạm Đức Anh, sinh ngày 01/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mittlere Uferstrasse 105/2, 73614 Schorndorf

179. Lê Anh Long, sinh ngày 16/8/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fahlerstr 42, 35708 Haiger

180. Đào Anh Tuấn, sinh ngày 18/02/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schutzen Str11, 56179 Niederwerth

181. Phạm Thị Đức Giang, sinh ngày 04/9/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schutzen Str11, 56179 Niederwerth

182. Đào Bình Minh, sinh ngày 20/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schutzen Str11, 56179 Niederwerth

183. Đào Thiên An, sinh ngày 13/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schutzen Str11, 56179 Niederwerth

184. Phạm Văn Chí, sinh ngày 20/10/1937 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nordendstr 53A, 63225 Langen

185. Đinh Thị Huẫn, sinh ngày 20/02/1941 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordendstr 53A, 63225 Langen

186. Nguyễn Hữu Trinh, sinh ngày 07/5/1957 tại Bến Tre

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dobmann Str2, 80993 Munchen Deutschland

187. Lê Thị Ngà, sinh ngày 26/6/1984 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedhofstr 7a, 67127 Rodersheim Gronau

188. Lê Trọng Tiệp, sinh ngày 05/4/1988 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedhofstr 7a, 67127 Rodersheim Gronau

189. Nguyễn Viết Tuấn Anh, sinh ngày 18/12/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emanuel Str 10a, 10317 Berlin

190. Mai Thị Phượng, sinh ngày 30/9/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johanna – Romer – Str 13, 09599 Freiberg

191. Lê Quỳnh Châu, sinh ngày 08/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johanna – Romer – Str. 13, 09599 Freiberg

192. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 23/5/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Schonen Hoope 11, 30974 Wennigsen

193. Hoàng Bảo Châu Sandra, sinh ngày 21/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Schonen Hoope 11, 30974 Wennigsen

194. Nguyễn Phú Khang Henry, sinh ngày 09/02/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Schonen Hoope 11, 30974 Wennigsen

195. Trần Việt Trung, sinh ngày 15/12/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pestalozzistr. 33, 10627 Berlin

196. Vũ Đức Hải, sinh ngày 05/9/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neumarkter Str. 74, 81637 Munchen

197. Trần Thị Ngà, sinh ngày 24/4/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weissenburger Str 11A 31134 Hildesheim

198. Trần Bích Phương, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weissenburger Str 11A 31134 Hildesheim

199. Trần Ngọc Bích, sinh ngày 14/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weissenburger Str 11A 31134 Hildesheim

200. Bùi Thị Bình, sinh ngày 08/3/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rathausstr. 14, 85757 Karlsfeld

201. Trần Khải Nhật, sinh ngày 29/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rathausstr. 14, 85757 Karlsfeld

202. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 25/02/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wassermannstr. 81, 12489 Berlin

203. Trần Việt Anh, sinh ngày 23/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wassermannstr. 81, 12489 Berlin

204. Trần Tiến Thành, sinh ngày 23/4/1963 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stauffenbergallee 5B, 01099 Dresden

205. Nguyễn Thị Tô Hiện, sinh ngày 17/7/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Furst 11, 93326 Abensberg/Arnhofen

206. Nguyễn Vanessa, sinh ngày 20/10/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Furst 11, 93326 Abensberg/Arnhofen

207. Trần Thị Thanh, sinh ngày 12/7/1956 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kampenwandstr. 1, 85558 Baldham

208. Hoàng Thị Bích Thảo, sinh ngày 24/6/1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kimbacher Strasse 9, 64732 Bad Konig

209. Dương Thị Hợi, sinh ngày 20/6/1972 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schaferstieg 12, 28857 Syke

210. Ngô Thái Sơn, sinh ngày 12/7/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sachsische Str. 23, 10707 Berlin

211. Nguyễn Ngọc Tiến, sinh ngày 01/01/1992 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hollweg 19, 26506 Noden OT Norden

212. Bùi Quang Định, sinh ngày 14/6/1963 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jubiterstr. 6, 90763 Furth

213. Trần Thị Ánh Loan, sinh ngày 16/12/1963 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jubiterstr. 6, 90763 Furth

214. Bùi Phương Thảo Rosa, sinh ngày 30/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jubiterstr. 6, 90763 Furth

215. Vũ Trọng Thử, sinh ngày 01/01/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ruhmkorffstrasse 20A, 31582 Nienburg/Weser

216. Vũ Đức Minh, sinh ngày 10/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ruhmkorffstrasse 20A, 31582 Nienburg/Weser

217. Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 12/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ruhmkorffstrasse 20A, 31582 Nienburg/Weser

218. Vũ Đức Nam, sinh ngày 31/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ruhmkorffstrasse 20A, 31582 Nienburg/Weser

219. Lê Đức Anh, sinh ngày 26/02/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Korntaler Str. 156B, 70439 Stuttgart

220. Nguyễn Thị Nhâm, sinh ngày 03/01/1972 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Korntaler Str. 156B, 70439 Stuttgart

221. Lê Thanh Lịch, sinh ngày 13/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Korntaler Str. 156B, 70439 Stuttgart

222. Đào Việt Hoa, sinh ngày 24/9/1965 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Augustenstr. 101, 18055 Rostock

223. Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 01/11/1956 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Humboldtstr. 109, 90459 Nurnberg

224. Phạm Thị Xuân Lộc, sinh ngày 20/9/1958 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Luttzer Strasse 194, 04179 Leipzig

225. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 29/3/1983 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spinnerstr. 39, 38114 Brauschweig

226. Dương Thị Hoài Thu, sinh ngày 15/8/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Carlamaria – heim – Str.3, 80339 Munchen

227. Trịnh Hoàng Phương, sinh ngày 21/11/1982 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Margeritenweg 1, 60433 Frankfurt Am Main

228. Hoàng Tùng, sinh ngày 22/9/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: St. Amand – Str. 8A, 56626 Andenrnach

229. Trương Thị Hạnh, sinh ngày 01/02/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elsasser Str. 17A, 79110 Freiburg im Breisgau

230. Trần Thị Hải Anh, sinh ngày 01/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elsasser Str. 17A, 79110 Freiburg im Breisgau

231. Trần Hải Hà, sinh ngày 08/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elsasser Str 17A, 79110 Freiburg im Breisgau

232. Trần Hải Sơn, sinh ngày 02/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elsasser Str 17A, 79110 Freiburg im Breisgau

233. Phạm Thị Thu Phượng, sinh ngày 18/7/1973 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spiekerstr. 2, 26180 Rastede

234. Bùi Hùng Sơn, sinh ngày 04/12/1956 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Weingarten 14, 60487 Frankfurt am Main

235. Phan Hồng Đông Phương, sinh ngày 02/9/1967 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wiesenhof 12, 50170 Kerpen

236. Phùng Minh Quân, sinh ngày 25/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesenhof 12, 50170 Kerpen

237. Phùng Mai Khanh, sinh ngày 18/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wiesenhof 12, 50170 Kerpen

238. Trần Thị Phương Thảo, sinh ngày 24/4/1986 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SchloBstr. 5, 60486 Frankfurt am Main

239. Nguyễn Mai Nha Trang, sinh ngày 09/02/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spendlinger Landstr. 46, 63069 Offenbach

240. Lê Tuấn Dũng, sinh ngày 01/9/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dieselstr. 11D, 64546 Morfelden – Walldorf

241. Lê Anh Linh, sinh ngày 23/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dieselstr. 11D, 64546 Morfelden – Walldorf

242. Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh ngày 25/9/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl – Begas – Str. 22, 50939 Koln

243. Phạm Minh Trang, sinh ngày 10/9/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Benser Str. 22, 37574 Einbeck

244. Thái Mỹ Phương, sinh ngày 07/01/1961 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Franz – Kafka Str. 6, 60431 Frankfurt am Main

245. Nguyễn Dư Ngọc Bích, sinh ngày 21/12/1967 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alleestr. 37, 58097 Hagen

246. Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 25/10/1994

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alleestr. 37, 58097 Hagen

247. Phạm Tất Toàn, sinh ngày 22/8/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johann – Rauschmayr – Str. 25, 89415 Lauingen

248. Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 01/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johann – Rauschmayr – Str. 25, 89415 Lauingen

249. Vũ Khắc Tiệp, sinh ngày 12/9/1965 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eberhardstr. 3, 73312 Geislingen an der Steige

250. Vũ Hoàng Gia Minh, sinh ngày 29/8/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eberhardstr. 3, 73312 Geislingen an der Steige

251. Nguyễn Thị Viễn Phương, sinh ngày 18/7/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schulstr. 11, 56642 Kruft

252. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 03/8/1966 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Comeniusstr. 5, 56073 Koblenz

253. Lương Ngọc Thủy, sinh ngày 22/01/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Comeniusstr. 5, 56073 Koblenz

254. Nguyễn Hải Tùng, sinh ngày 10/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Comeniusstr. 5, 56073 Koblenz

255. Vũ Thị Thoa, sinh ngày 09/11/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leuthte 53, 60388 Frankfurt am Main

256. Vũ Thị Hợp, sinh ngày 04/5/1967 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nassauerstr. 10, 61348 Bad Homburg

257. Tô Thanh Tịnh, sinh ngày 15/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nassauerstr. 10, 61348 Bad Homburg

258. Phạm Thúy Hường, sinh ngày 14/7/1972 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berliner Str. 9, 63538 Grosskrotzenburg

259. Nguyễn Duy Triệu, sinh ngày 14/6/1931 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Barbara Weg 55, 59425 Unna

260. Vũ Thị Kính, sinh ngày 06/4/1930 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Barbara Weg 55, 59425 Unna

261. Phạm Thị Dòn, sinh ngày 15/7/1960 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neumarkt 3, 67547 Worms

262. Lại Ngọc Hải, sinh ngày 30/01/1935 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Artelbruckerstr. 24, 65439 Florscheim am Main

263. Phan Thị Huyền, sinh ngày 15/10/1943 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Artelbruckerstr. 24, 65439 Florscheim am Main

264. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 26/11/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kirchstr. 13, 66540 Neunkirchen

265. Trần Duy Ngọc Tuấn, sinh ngày 26/4/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stommerstr. 14, 85055 Ingoldstadt

266. Trần Thị Trường An, sinh ngày 07/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Stommerstr. 14, 85055 Ingoldstadt

267. Phạm Thúy Hạnh, sinh ngày 11/7/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 70794 Filderstadt

268. Nguyễn Thị Diệu Trinh, sinh ngày 30/11/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bergstr. 10, 54550 Daun

269. Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 31/7/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dietesheimer Str. 24, 60386 Frankfurt am Main

270. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 10/7/1976 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Morfelder Landstr. 202, 60598 Frankfurt am Main

271. Trần Sơn, sinh ngày 12/9/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Morfelder Landstr. 202, 60598 Frankfurt am Main

272. Vũ Hồng Đức Minh, sinh ngày 01/02/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hohenzollernstr. 59 B, 66117 Saarbrucken

273. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 10/8/1969 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 47, 77839 Lichtenau

274. Vũ Đức Hoành, sinh ngày 13/8/1961 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arnekenstr. 9c, 31134 Hildesheim

275. Vũ Thu Hà, sinh ngày 28/3/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Arnekenstr. 9c, 31134 Hildesheim

276. Ngô Thị Nhãn, sinh ngày 21/12/1970 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Domanenstr. 11 a, 54295 Trier

277. Nguyễn Kỳ Phong, sinh ngày 02/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Domanenstr. 11 a, 54295 Trier

278. Trịnh Bảo Ngọc, sinh ngày 27/7/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gendorfer Str. 27, 45772 Marl

279. Tạ Hữu Nhân, sinh ngày 10/10/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Christian – Rohlfs – Str. 19, 58089 Hagen

280. Phạm Thị Thanh Huyền, sinh ngày 03/01/1969 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frobelweg 3, 27283 Verden

281. Nguyễn Vân Hà, sinh ngày 27/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frobelweg 3, 27283 Verden

282. Nguyễn Cao Chiến Thắng, sinh ngày 29/6/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frobelweg 3, 27283 Verden

283. Tạ Duy Thành, sinh ngày 18/5/1995 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Christian – Rohlfs – Str. 19, 58089 Hagen

284. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 17/9/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Riesaer Str. 54, 12627

285. Nguyễn Công Tú, sinh ngày 07/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Rubensring 1

286. Lê Khắc Minh, sinh ngày 14/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wuhletalstr. 38, 12687 Berlin

287. Lê Thu Thủy, sinh ngày 09/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wuhletalstr. 38, 12687 Berlin

288. Phạm Phương Uyên, sinh ngày 03/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13407 Berlin, Julierstr

289. Đào Cao Nguyên, sinh ngày 20/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klandorfer Str. 26, 12689 Berlin

290. Nguyễn Phan Hồng Ngọc, sinh ngày 13/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bouchestr. 84, 12435 Berlin

291. Bùi Phương Dương, sinh ngày 14/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49082 Osnabruck, Lburger Str. 60

292. Lê Minh Việt, sinh ngày 29/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 09217 Burgstadt, Rathaus – gasse 1

293. Lê Phương Thanh, sinh ngày 15/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 09217 Burgstadt, Rathaus – gasse 1

294. Lê Ánh Hồng, sinh ngày 18/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lohner Str. 11, 49377 Vechta

295. Lê Trà My, sinh ngày 28/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geboren in Hamburg

296. Lê Firat, sinh ngày 17/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NuBallee 32a, 634502 Hanau

297. Hoàng Hoàng Quốc Việt, sinh ngày 31/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10243 Berlin, Lange Str. 86

298. Võ Ngọc Thảo Vi, sinh ngày 06/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bayernring 29, 12101 Berlin

299. Trần Thu Hương, sinh ngày 29/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schutzenhof 7, 23558 Lubeck

300. Vũ Trọng Khang, sinh ngày 04/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13403 Berlin, Engel – mannweg 81

301. Vũ Hoàng Thy, sinh ngày 26/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13403 Berlin, Engel – mannweg 81

302. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 13/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 54634 Bitburg, Am Pintenberg

303. Đặng Ngọc Anh, sinh ngày 05/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rontgenstr. 10, 76870 Kandel

304. Vũ Việt Đức, sinh ngày 18/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kathe – Niederkirchner – Str. 41, 10407 Berlin

305. Phạm Đức Huy, sinh ngày 31/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paderborn Jahnplatz

306. Đinh Thiên Anh, sinh ngày 08/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bavenstedter Str 74, 31135 Hildesheim

307. Phạm Hà My, sinh ngày 30/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paderborn Jahnplatz

308. Lý Thu Trang, sinh ngày 26/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geraer Ring 7, 12689 Berlin

309. Nguyễn Đức Anh Lý, sinh ngày 06/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geraer Ring 7, 12689 Berlin

310. Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 03/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GroBenhainer Str. 54 01990 Ortrand

311. Vũ Anh Phương, sinh ngày 09/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GroBenhainer Str. 54 01990 Ortrand

312. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 24/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Obere Hauptstr. 1, 06636 Laucha

313. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 01/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mendelssohnstr. 11a, 86386 Gersthofen

314. Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh ngày 07/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Obere Hauptstr. 1, 06636 Laucha

315. Đặng Vũ Hoàng, sinh ngày 04/12/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Angertorstr. 1, 80469 Munchen

316. Phạm Kiều Hoa Theresa, sinh ngày 18/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Wilheim – Geiler – Str. 6a

317. Trương Việt Thành, sinh ngày 29/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nurnberger Str 28D, 01187 Dresden

318. Trần Minh Thông, sinh ngày 23/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Markische Allee 382 Etage 3, 12689 Berlin

319. Nguyễn Ngọc Oanh, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49152 Bad Essen Teichwiesen

320. Vũ Việt Anh, sinh ngày 15/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Mittelfeld 4A, 06140 Coswig

321. Vũ Thị Phương Anh, sinh ngày 06/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Mittelfeld 4A, 06140 Coswig

322. Châu Ngọc Huy Peter, sinh ngày 08/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 19061 Schwerin, Friedrich – Engels – Str. 29

323. Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 21/01/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 03172 Guben Leonhard – Frank – Str. 45

324. Nguyễn Việt Tân, sinh ngày 19/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49716 Meppen, Schutzen

325. Tô Diệu My, sinh ngày 14/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elisabeth, Granier Hop 9, 30161, Hannover

326. Nguyễn Trung Ngọc, sinh ngày 08/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Amalisweg 12, 12685 Berlin

327. Nguyễn Việt Hưng, sinh ngày 21/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Willy – Brant – Platz 20, 72764 Reutlingen

328. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 16/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49324 Melle, Budden – kamp 54

329. Trần Trần Hải Yến Nina, sinh ngày 03/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49324 Melle, Budden – kamp 54

330. Đào Sinh Đức, sinh ngày 28/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leonharstr. 2, 04357 Leipzig

331. Đào Duy Thái, sinh ngày 04/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leonharstr. 2, 04357 Leipzig

332. Tô Việt Đức, sinh ngày 16/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 26427 Esens Unteres Juchen 1

333. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 13/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lea – Grundig – Str. 46, 12679 Berlin

334. Đỗ Thùy Dương, sinh ngày 06/4/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Innstr. 27, 83022 Rosenheim

335. Lê Thị Lộc, sinh ngày 01/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31275 Lehrte, Ahltener Str. 49

336. Đặng Đức Anh, sinh ngày 26/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 31275 Lehrte, Sudring 11

337. Cung Diệu My, sinh ngày 04/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 10178 Berlin

338. Lê Thị Diệu Minh, sinh ngày 18/8/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31275 Lehrte, Ahltener Str. 49

339. Cung Đức Việt, sinh ngày 17/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 10178 Berlin

340. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 21/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 19061 Schwerin, Dr. Martin Luther – King – Str. 48

341. Bùi Quang Lộc, sinh ngày 15/4/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wundtstr. 14/2, 80939 Munchen

342. Bùi Nguyên, 15/5/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wundtstr. 14/2, 80939

343. Bùi Thảo Nhiên, sinh ngày 24/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wundtstr. 14/2, 80939

344. Đỗ Andy, sinh ngày 28/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Boxhagener Str. 14 10245 Berlin

345. Phạm Minh Hằng, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10351 Berlin, Feldtman – str. 108

346. Nguyễn Hữu Long, sinh ngày 11/12/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WeiBenseer Weg 2, 10367 Berlin

347. Nguyễn Hữu Minh, sinh ngày 11/12/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WeiBenseer Weg 2, 10367 Berlin

348. Võ Trần Hương Quỳnh, sinh ngày 07/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Essener Str. 111, 04357 Leipzig

349. Nguyễn Hưng Thiện, sinh ngày 12/8/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SiemensstraBe 41, 96050 Bamberg

350. Nguyễn Ngọc Hà My, sinh ngày 24/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hindenburgallee 1, 53175 Bonn St Bad Godesberg

351. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 04/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hindenburgallee 1, 53175 Bonn St Bad Godesberg

352. Phạm Đức Tâm, sinh ngày 03/10/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 03130 Spemberg, Pauul – Thomas – Str. 13

353. Vũ Phương Tâm, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Brunnenstr. 5, 25524 Itzehoe

354. Trần Thị Thiên Trang, sinh ngày 25/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albert – Schweitzer – Str. 58, 12587 Berlin

355. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 12/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albert – Schweitzer – Str. 58, 12587 Berlin

356. Phạm Mạnh Huy, sinh ngày 12/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Beim Schlagbaum 2

357. Phạm Mạnh Hoàng, sinh ngày 13/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Beim Schlagbaum 2

358. Lê Phương Linh, sinh ngày 25/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alexander – Linke – Str, 40 Werdau

359. Lê Đức Sơn, sinh ngày 11/07/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alexander – Linke – Str, 40 Werdau

360. Lê  Thùy Dung, sinh ngày 27/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Kirchstr. 77

361. Trần Hưng, sinh ngày 18/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sandweg 15 – 2025 Hamburg

362. Nguyễn Diana Vân Anh, sinh ngày 28/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27404 Zeven, Haselweg 12a

363. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 29/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 27404 Zeven, Haselweg 12a

364. Nguyễn Đàm Linh Meyke, sinh ngày 17/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str. 16, 13051 Berlin

365. Nguyễn Ánh Nguyệt, sinh ngày 07/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Rubensring 1

366. Nguyễn Đức Thịnh, sinh ngày 09/02/1970 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katharina – Geisler – Str. 27, 85356 Freising

367. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 14/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katharina – Geisler – Str. 27, 85356 Freising

368. Trương Tuyết Nga Hà Linh, sinh ngày 07/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wittenberger Str. 31, 12689 Berlin

369. Lê Thu Phương Kerstin, sinh ngày 11/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ribnitzer Str. 19, 13051 Berlin

370. Nguyễn Thị Hương Lan, sinh ngày 22/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str. 30, 13051 Berlin

371. Phạm Thái Thiên Kim, sinh ngày 15/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wiesendamm 144 22303 Hamburg

372. Nguyễn Quốc Chung, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 189, 12685 Berlin

373. Phan Hoàng Tân, sinh ngày 10/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 59192 Bergkamen, Luttke Holz 9

374. Phan Hoàng Tuấn Phong, sinh ngày 15/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 59192 Bergkamen, Luttke Holz 9

375. Nguyễn Thu Thủy Uta, sinh ngày 17/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 189, 12685 Berlin

376. Đoàn Minh Thủy, sinh ngày 19/11/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alt – Friedrichsfelde 44, 10315 Berlin

377. Nguyễn Gia Khang, sinh ngày 02/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alt – Friedrichsfelde 44, 10315 Berlin

378. Ngô Tuấn Anh, sinh ngày 03/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fliederstr. 20, 92421 Schwandorf

379. Trương Vân Ly, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wittenberger Str. 31, 12689 Berlin

380. Ni Ni Nguyễn Diệu Hương, sinh ngày 29/11/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hochstr 19B, 81669 Munchen

381. Trần Diệu Thúy, sinh ngày 12/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49082 Osnabruch, Meller Str. 152

382. Phạm Thị Hồng Việt, sinh ngày 01/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Muhlenberg 4, 56182 Urbar

383. Nguyễn Trang Đài, sinh ngày 22/10/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73033 Goppingen, Post – str. 23

384. Lê Vũ Liên Linh, sinh ngày 24/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptmarkt 16, 99867 Gotha

385. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 19/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Henrik lbsen Shabe 19a 13106 Rostock

386. Nguyễn Thái Bảo, sinh ngày 25/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Colbenstr. 13, 10247 Berlin

387. Trịnh Đàm Gia Hân, sinh ngày 08/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46483 Wesel, Schillstr. 40

388. Trịnh Như Quỳnh, sinh ngày 09/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46483 Wesel, Schillstr. 40

389. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 26/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eichhornstr. 09, 12689 Berlin

390. Trần Mai Trang, sinh ngày 16/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Markische Allee 384, 12689 Berlin

391. Bùi Thị Thùy Liên, sinh ngày 10/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49751 Sogel, Muhlenstr. 1

392. Trần Mai Anh, sinh ngày 12/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Markische Allee 384, 12689 Berlin

393. Huỳnh Anh, sinh ngày 03/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klenzestr. 26, 93051 Regensburg

394. Dương Nhật Anh, sinh ngày 27/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Markische Allee 410, 12689 Berlin

395. Lê Minh Nga, sinh ngày 07/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19061 Schwerin, Karl – Kleinschmidt – Str. 14.

396. Nguyễn Hải Ly, sinh ngày 15/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: H. Mauersberger – Ring 24i, 09212 Limbach – Oberfrohna

397. Nguyễn Tố Loan, sinh ngày 13/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rostock

398. Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 09/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Addinggaster Weg 35A, 26506 Norden Ot Sudernneuland

399. Trần Phương Ngân, sinh ngày 06/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zinndorfer Str, 12685 Berlin

400. Đặng Thu Hương, sinh ngày 11/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 06556 Artern, Hans – Christian – Gothe – Str. 1

401. Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 19/11/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Str. 33, 04539 Groitzsch

402. Lưu Thị Phi Nga, sinh ngày 21/11/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipziger Str. 33, 04539 Groitzsch

403. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 23/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipziger Str. 33, 04539 Groitzsch

404. Nguyễn Quốc Nam, sinh ngày 25/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Str. 33, 04539 Groitzsch

405. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 06/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dietrich – Bonhoefler – Str. 16, 70794 Fiderstdt

406. Huỳnh Hoàng Vinh Kenny, sinh ngày 11/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14343 Sachsenheim, AuBerer Schlobhof 7/1

407. Phạm Thu Hằng, sinh ngày 18/11/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Langer Weg 46, 93055 Regensburg

408. Dương Quốc Tuấn,, 27/12/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langer Weg 46, 93055 Regensburg

409. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 22/12/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hugo – Kallenbachstr 20, 65931 Frankfurt

410. Lữ Kim Giang, sinh ngày 27/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kapitans Strasse Str 16, 26197 Ahlhorn

411. Nguyễn Tuấn Phương, sinh ngày 15/7/1967 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Benno Volkner Str 14 19061 Schwerin

412. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 14/01/1965 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Benno Volkner Str 14 19061 Schwerin

413. Nguyễn Thị Tố Nga, sinh ngày 12/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Benno Volkner Str 14 19061 Schwerin

414. Nguyễn Phương Ngọc Ánh Anna, sinh ngày 03/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Benno Volkner Str 14 19061 Schwerin

415. Nguyễn Bắc, sinh ngày 29/5/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Einert Str 10, 04315 Leipzig

416. Nguyễn Thu Hà My, sinh ngày 05/01/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Einert Str 10, 04315 Leipzig

417. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 20/10/1952 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Annenstr. 09, 09111 Chemnitz.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Trần Minh Hoàng, sinh ngày 22/8/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 17.listopadu Uk – Patkova 3 – 18200 Praha

2. Trần Minh Nguyệt, sinh ngày 07/12/1995 tại CH Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bernartice 229 Trutnov 54204

3. Lưu Ngọc Hưng, sinh ngày 20/9/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marianska 322/18 Praha 4

4. Bùi Thanh Bình, sinh ngày 07/7/1999 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marianska 322/18 Praha 4

5. Bùi Thái Dương, sinh ngày 08/3/2001 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marianska 322/18 Praha 4

6. Phạm Bích Ngọc, sinh ngày 22/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 400 07 Usti nad Labem, Zezicka 671/33

7. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 16/6/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zavodni 2424/35 Karvina Nove Mesto

8. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 08/12/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dukelska 852, 358 01 Kraslice

9. Trần Thị Thu Huyền, sinh ngày 02/10/1974 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kamenicka 657 Decin II Nove Mesto 40502

10. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 20/02/1994 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kamenicka 657 Decin II Nove Mesto 40502

11. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 16/12/2003 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kamenicka 657 Decin II Nove Mesto 40502

12. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 21/10/1989 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dolni Poustevna – Vletadla 375, Decin

13. Âu Nguyễn Bảo Trung, sinh ngày 19/12/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pozamicka 1227, Pelhri – mov 39301

14. Lê Thanh Hà, sinh ngày 13/12/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nam Miru 23 – Sumperk

15. Ngô Ngọc Huyền, sinh ngày 22/5/1996 tại CH Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gregorova 2088/3, 14800, Praha 4, Chodov

16. Vũ Thị Thu Trang, sinh ngày 15/10/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jugoslavska 2844/49, 700 30 Ostrava

17. Nguyễn Hồng Quảng, sinh ngày 11/9/1984 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pratelstvi 1443/21, CHEB, 35002 Ceska Republia

18. Phạm Toàn Thắng, sinh ngày 07/5/1968 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kmentova 85/II – Jindrichuv Hradec 37701

19. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 20/3/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Na Fialce I – 1532/12, 16300 Repy Praha 6

20. Phạm Vũ Quang, sinh ngày 20/9/1948 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spanielova 1292/4, Praha, 16300.

21. Phạm Thị Thể Liên, sinh ngày 28/4/1952 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spanielova 1292/4, Praha.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Phan Thị Ngọc, sinh ngày 20/4/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sa – Wang, quận Chanthabuly, Vientiane

2. Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 06/4/1952 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số 80, tổ 9, bản Xổm Xa Núc, quận Hatsaiphong, Vientiane

3. Trần Mai Chi, sinh ngày 03/02/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Phôn – Tọng, quận Chanthabuly, Vientiane

4. Vũ Thi (Nguyễn Trung Thu), sinh ngày 13/9/1962 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Đông PaLanthong, quận Sysatanak, Vientiane

5. Vũ Dũng (Nguyễn Việt Dũng), sinh ngày 04/9/1993 tại Yên Bái

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Đông PaLanthong, quận Sysatanak, Vientiane

6. Vũ Đức Thịnh, sinh ngày 13/9/2000 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Đông PaLanthong, quận Sysatanak, Vientiane

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Thị Hồng, sinh ngày 10/4/1971 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2514 Mollersdorf, Wolfstrasse 20/40

2. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 11/10/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Thomas – Bernhard Strasse. 5/2/38 Salzburg

3. Lưu Ngọc Quỳnh, sinh ngày 01/10/1995 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Thomas – Bernhard Strasse. 5/2/38 Salzburg

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Thị Thanh Huyền, sinh ngày 23/9/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Biezanowska 84/53, Krakow

2. Nguyễn Thị Thúy Hồng, sinh ngày 15/3/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bruzdowa 130F, Vác – Sa – Va

3. Vũ Danh Kiên, sinh ngày 23/6/2005 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số 29 phố Mikolajska, Vác-sa-va

4. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 25/11/1999 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 29 phố Mikolajska, Vác-sa-va

5. Vũ Linh Trà, sinh ngày 14/01/2004 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 29 phố Mikolajska, Vác-sa-va

6. Vũ Công Tô, sinh ngày 04/6/1955 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số 29 phố Mikolajska, Vác-sa-va

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thanh Sanh, sinh ngày 15/3/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Slettesien 3, Leil 202, 4050 Sola

2. Lâm Lệ Thuyền, sinh ngày 15/11/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vestervang 24, 6000 Kolding, Denmark

3. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 31/10/1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hjgardsvej 53, 2 tv, 8362 Horning

4. Hoàng Hoài Dan Jannie, sinh ngày 14/10/1995 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hjgardsvej 53, 2 tv, 8362 Horning

5. Hoàng Hoài Anh Anna, sinh ngày 06/11/1997 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hjgardsvej 53, 2 tv, 8362 Horning

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 03/9/1973 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13 – 3 Sakae – Machi, Isahaya – shi, Nagasaki – Ken.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI AUSTRALIA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 33/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước)

1. John Thụy Vũ Nguyễn (Nguyễn Huy Thụy Vũ), sinh ngày 12/02/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 347 Ferrars Street, Albert Park VIC 3206.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/QĐ-CTN năm 2010 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.730
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156