Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 28/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 10/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 và Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 16/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 11 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

NGƯỜI CAMPUCHIA ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-CTN ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Ma Thi Hong, sinh ngày 23/5/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Thị Hồng

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2. Liêu Tuấn Hào, sinh ngày 14/8/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Liêu Tuấn Hào

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

3. Ma Van Long, sinh ngày 21/02/1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Văn Long

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

4. Ma Van Thanh, sinh ngày 16/02/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Văn Thành

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

5. Ma Van Hong, sinh ngày 23/6/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Văn Hồng

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

6. Ma Van Dan, sinh ngày 01/9/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Văn Dân

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

7. Ma Xi Ha, sinh ngày 19/3/1937 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Xi Hà

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

8. Lam Thi Tu Hoan, sinh ngày 09/10/1944 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Tú Hoàn

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

9. Lim Tieu De, sinh ngày 08/02/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lim Tiểu Đệ

Hiện trú tại: 88/19 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

10. Ma Van Poc, sinh ngày 18/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Mã Văn Phước

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

11. Lieu Et Kien, sinh ngày 21/9/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Liêu Kiên

Hiện trú tại: 19 lầu 3 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/QĐ-CTN ngày 10/01/2011 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.062

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!