Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2128/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2128/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 324/TTr-CP ngày 12/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 37 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Hoàng Bảo Ngọc, sinh ngày 24/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tokyoto Katsushikaku Yotsugi 1-19-14

Giới tính: Nam

2. Ngô Thảo Lan, sinh ngày 13/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Kanaga Ken Yokohama Shi Kohoku Shinyoshida Higashi 2-22-6

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Hồng Yến, sinh ngày 07/12/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Saitama-ken, Yashio-shi,Tsurugasone 1580-1 Miyatadanchi 504

Giới tính: Nữ

4. Vũ Thị Thu Nga, sinh ngày 04/9/1955 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 340-0808 Saitama-ken, Yashio-shi, Midoricho 2-8-2 Green park dai3 Yashio 510

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Vũ An Khánh, sinh ngày 26/3/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 340-0808 Saitama-ken, Yashio-shi, Midoricho 2-8-2 Green park dai3 Yashio 510

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Thị Nam Giang, sinh ngày 08/01/1983 tại Nghệ An Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Isohama 8226 Oarai, Ibarakiken

Giới tính: Nữ

7. Lê Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 21/12/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Aichiken, Toyokawashi Ichidacho Tajiri 6-5

Giới tính: Nữ

8. Võ Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 25/3/1968 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gifuken Motosushi Shimomakuwa 76-5

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Cao Quý, sinh ngày 03/12/1966 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gifuken Motosushi Shimomakuwa 76-5

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Võ Thủy Tiên, sinh ngày 15/9/2004 tại Tp. Hồ Chí Minh (con a. Quý)

Hiện trú tại: Gifuken Motosushi Shimomakuwa 76-5

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Văn Sa, sinh ngày 06/4/1960 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Gifuken Gifushi Fukumitsu Higashi 3 chome 2-5-2

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thục Linh, sinh ngày 29/9/1992 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Gifuken Gifushi Fukumitsu Higashi 3 chome 2-5-2

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Phú Sĩ, sinh ngày 04/01/1999 tại Nhật Bản (con a. Sa)

Hiện trú tại: Gifuken Gifushi Fukumitsu Higashi 3 chome 2-5-2

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 26/10/1972 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Gunmaken Isesakishi Horiguchimachi 145-5

Giới tính: Nữ

15. Châu Cẩm Loan, sinh ngày 09/3/1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Saitamaken Hanyushi Hanyu 767-4

Giới tính: Nữ

16. Phạm Xuân Thu Vân, sinh ngày 02/10/1982 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 402 Lions Minawa Fairmarks 1-39-13 Arakawa, Arakawaku, Tokyo 116-0002

Giới tính: Nữ

17. Lê Thị Nhật Quỳ, sinh ngày 03/4/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku Kamiidacho 2670 Ichodanchi 36-206

Giới tính: Nữ

18. Lê Nhật Nam, sinh ngày 05/5/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku Kamiidacho 2670 Ichodanchi 36-206

Giới tính: Nam

19. Lê Phượng Diễm My, sinh ngày 20/11/1973 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Chibaken Chibashi Mihamaku Makuharinishi 1-11

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 04/4/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Kanagawaken Hadanoshi Hane 130-3 Ribasaido Puraza 202

Giới tính: Nữ

21. Phạm Thị Bảo Hạnh, sinh ngày 07/10/1977 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tokyo Adachiku Okino 1-13-20 Adorasion 202

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thị Thái Lai, sinh ngày 15/8/1980 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Ainoyamachi 111-1 Molti 205 Toshoshi, Ibarakiken

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thanh Vinh, sinh ngày 08/4/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tochigiken Nasukarasuyamashi Minami 1 chome 2806-1

Giới tính: Nam

24. Trần Ngọc Thừa, sinh ngày 28/12/1946 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 4-1-10 Kamiyoga Setagayaku Tokyo

Giới tính: Nam

25. Lê Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 20/9/1972 tại Tiền Giang Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Aichiken Nagoyashi Mizuhoku Idotacho 3-5-19

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Trần Phương Linh, sinh ngày 16/8/1971 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Saitamaken Kukishi Kuribata 1-10-6 Pasutoraru koto 10-202

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 17/11/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Tokyoto Adachiku Hanahata 6-31-6

Giới tính: Nữ

28. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 27/10/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Gunmaken Otashi Yabutsukacho 3142-6

Giới tính: Nữ

29. Phan Huỳnh Thảo Giang, sinh ngày 05/01/1978 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Shizuokaken Shizuokashi Masagocho 5-23-602

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 06/01/1990 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Gunmaken Isesakishi Nirazukamachi 314-6

Giới tính: Nữ

31. Lâm Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 02/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Shibuya 1-13 Shiei Shibuya Jutaku 2-403

Giới tính: Nữ

32. Lê Thị Hồng Thúy, sinh ngày 21/9/1997 tại Vĩnh Long (con c. Hồng) Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Shibuya 1-13 Shiei Shibuya Jutaku 2-403

Giới tính: Nữ

33. Ngô Thị Hồng Đào, sinh ngày 12/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Chibaken Matsudoshi Masudo 868-5

Giới tính: Nữ

34. Phạm Bảo Ngọc, sinh ngày 16/12/1981 tại Tp. Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120-0014 Adachiku Nishi Ayase 2-14-11-211 Tokyo

Giới tính: Nữ

35. Đào Thanh Tú, sinh ngày 02/9/1990 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Chibaken Chibashi Mihamaku Takahama 1-2-3-102

Giới tính: Nam

36. Trần Thị Thôn Trang, sinh ngày 09/01/1977 tại Tp. Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 182-10 Kawanamicho Gokasho Higashi Omishi Shigaken

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 04/3/1968 tại Campuachia

Hiện trú tại: Yamagataken Tsuruokashi Hie Otsu 41./.

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2128/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161