Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 205/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 205/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 07/TTr-CP ngày 16/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 68 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH TÂY NINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-CTN ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Rum Gái, sinh năm 1977 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Rum Gái

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

2. Quôn Xươn, sinh năm 1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Quôn Xươn

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

3. PRíp Cươn, sinh ngày 23/3/1961 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: PRíp Cươn

Hiện trú tại: Tổ 6 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

4. Khâm Ngôi, sinh ngày 20/10/1989 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Khâm Ngôi

Hiện trú tại: Tổ 6 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

5. Rum Xâm Anl, sinh năm 1974 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Rum Xâm Anl

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, Châu Thành

Giới tính: Nam

6. Trần Thị Sen, sinh năm 1986 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Sen

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, Châu Thành

Giới tính: Nữ

7. Khâm Dong, sinh ngày 17/8/1954 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Khâm Dong

Hiện trú tại: Tổ 6 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

8. Khâm Donl, sinh ngày 20/7/1981 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Khâm Donl

Hiện trú tại: Tổ 11 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

9. Khâm Onl, sinh ngày 17/3/1983 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Khâm Onl

Hiện trú tại: Tổ 11 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

10. Khâm Monh, sinh ngày 26/6/1986 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Khâm Monh

Hiện trú tại: Tổ 6 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

11. Unh Monl, sinh ngày 20/10/1939 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Unh Monl

Hiện trú tại: Tổ 11 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

12. Unh Chía, sinh ngày 19/02/1970 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Unh Chía

Hiện trú tại: Tổ 10 ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

13. Nguôn Xâm, sinh năm 1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Nguôn Xâm

Hiện trú tại: ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

14. PRiếp Côn, sinh năm 1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: PRiếp Côn

Hiện trú tại: ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

15. Tôn Nhươn, sinh năm 1958 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Tôn Nhươn

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

16. Tôn Ngôi, sinh năm 1985 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Tôn Ngôi

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

17. Tôn Hiên, sinh năm 1981 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Tôn Hiên

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

18. Cui Phia, sinh năm 1985 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Cui Phia

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

19. Tôn Cà Phết, sinh năm 1985 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam: Tôn Cà Phết

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

20. Nhíp Oanh, sinh năm 1946 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam: Nhíp Oanh

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

21. Tôn Kha Mơi, sinh năm 1947 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Tôn Kha Mơi

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

22. Tôn On, sinh năm 1984 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Tôn On

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

23. Khăm Quết, sinh năm 1966 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Khăm Quết

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

24. Cun Xa Minh, sinh năm 1947 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Cun Xa Minh

Hiện trú tại: Tân Long, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

25. Rua Xa Khon, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Rua Xa Khon

Hiện trú tại: Tân Long, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

26. On Sôm Ôn, sinh năm 1961 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: On Sôm Ôn

Hiện trú tại: Tân Long, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

27. Pan Rum, sinh năm 1985 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam là: Pan Rum

Hiện trú tại: Tân Long, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

28. KhLaing Boi, sinh năm 1980 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam là: KhLaing Boi

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

29. Khâm Dim, sinh năm 1929 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Khâm Dim

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

30. Pan Soc Chia, sinh năm 1983 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Pan Soc Chia

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

31. Pan Sonl, sinh năm 1939 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Pan Sonl

Hiện trú tại: Tân Long, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

32. Siết San, sinh năm 1958 tại Capuchia

Tên gọi Việt Nam là: Siết San

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

33. Khiêu Tu, sinh năm 1989 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Khiêu Tu

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

34. Rum Xa Ran, sinh năm 1977 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Rum Xa Ran

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

35. Mân Phát, sinh năm 1972 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Mân Phát

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

36. Khiêu Sum, sinh năm 1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Khiêu Sum

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

37. Xúc Xươn, sinh năm 1951 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Xúc Xươn

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

38. Ung Can, sinh năm 1982 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Ung Can

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, Châu Thành

Giới tính: Nữ

39. Đặng Niên, sinh năm 1985 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Đặng Niên

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, Châu Thành

Giới tính: Nữ

40. Sơi Map, sinh năm 1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Sơi Map

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

41. Tiep Phơ, sinh năm 1975 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Tiêp Phơ

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

42. Huỳnh Văn Bô, sinh năm 1982 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Văn Bô

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

43. Huỳnh Văn Rèn, sinh năm 1984 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Văn Rèn

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

44. Huỳnh Văn Dẻo, sinh năm 1979 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Văn Dẻo

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

45. Giang Rương, sinh năm 1988 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Giang Rương

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

46. Say Khonl, sinh năm 1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Say Khonl

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

47. Sum Mienl, sinh năm 1976 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Sum Mienl

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Tôi, sinh năm 1972 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Tôi

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

49. Say Sonl, sinh năm 1976 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Say Sonl

Hiện trú tại: Tân Định, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

50. Lê Thị Sua, sinh năm 1980 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Sua

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

51. Ngô Văn Tho, sinh năm 1982 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Ngô Văn Tho

Hiện trú tại: Bến Cầu, Biên Giới, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

52. Cum Son, sinh năm 1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Cum Son

Hiện trú tại: Tổ 4 ấp Bố Lớn, Hòa Hội, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

53. Dốt Sà Mon, sinh năm 1957 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Dốt Sà Mon

Hiện trú tại: Tổ 4 ấp Bố Lớn, Hòa Hội, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Thị Tha, sinh năm 1963 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Tha

Hiện trú tại: Nam Bến Sỏi, Thành Long, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

55. Tôn Bư, sinh năm 1917 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Tôn Bư

Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

56. Thị Kiên, sinh năm 1975 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Thị Kiên

Hiện trú tại: Tổ 1, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nữ

57. Thị Nô, sinh năm 1985 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Thị Nô

Hiện trú tại: Tổ 1, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nữ

58. Thị Rết, sinh năm 1969 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Thị Rết

Hiện trú tại: Tổ 1, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nữ

59. Danh Đực, sinh năm 1981 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Danh Đực

Hiện trú tại: Tổ 1, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nam

60. Thị Na, sinh năm 1982 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Thị Na

Hiện trú tại: Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nữ

61. Thị Cắt, sinh năm 1972 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Thị Cắt

Hiện trú tại: 1/10 Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nữ

62. Su Ul, sinh năm 1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Su Ul

Hiện trú tại: Tổ 3 ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nam

63. Sôn KhVê, sinh năm 1965 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Sôn KhVê

Hiện trú tại: 1/21 Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nam

64. Danh Thi, sinh năm 1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Danh Thi

Hiện trú tại: Tổ 3, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nam

65. Danh Thươnl, sinh năm 1972 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Danh Thươnl

Hiện trú tại: Tổ 3, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nam

66. Thị Toi, sinh năm 1980 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam là: Thị Toi

Hiện trú tại: Tổ 1, Thạnh Đông, Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Thị Sết, sinh ngày 01/01/1958 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Sết

Hiện trú tại: ấp Phước Đông, Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thị Ronl, sinh ngày 01/01/1945 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ronl

Hiện trú tại: ấp Phước Tây, Long Phước, Bến Cầu

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29