Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1764/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1764/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1764/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 220/TTr-CP ngày 25/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 409 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-CTN ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. THÁI THỊ THƠ, sinh ngày 13/11/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 52, đường Quá Nhân, khóm 022, phường Quá Bi, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

2. CHIÊM ÁI KIỀU, sinh ngày 29/12/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, phố Công Anh 3, khóm 012, phường Đại Trung, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

3. NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN, sinh ngày 01/01/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 192, ngõ Trang Trung, khóm 004, thôn Bi Đầu, xã Bi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

4. HỒ CẨM LOAN, sinh ngày 06/4/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngách 10, ngõ 118, đường Tư Duy, khóm 010, phường Hưng Trân, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

5. NGUYỄN THỊ NHỰ, sinh ngày 02/7/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8, ngách 27, ngõ 379, phố Tân Hưng, khóm 009, phường Trung Phúc, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

6. DƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG, sinh ngày 20/10/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 267, đường Đại Trang, khóm 001, phường Đại Trang, thị trấn Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

7. NGUYỄN THỊ KIM THÚY, sinh ngày 10/5/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 198, đường Bình Hòa, khóm 011, thôn Thái Bình, làng Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

8. NGUYỄN THỊ NY, sinh ngày 09/01/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 12, đường Tái Phát, khóm 003, phường Tây Đấu, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

9. HOÀNG THỊ NGHIỆP, sinh ngày 02/9/1984 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 151, đường Đức Dương, khóm 010, thôn Đức Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

10. LÊ THỊ PHƯƠNG LINH, sinh ngày 27/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, Đỉnh Quế Sơn, khóm 011, thôn Nội Hồ, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

11. TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG, sinh ngày 20/12/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 55/5-1, đường Tân Kiến, khóm 029, phường Khai Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

12. PHAN THỊ BÉ, sinh ngày 11/12/1978 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 210, đường Tân Sinh, khóm 016, phường Tân Viên, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

13. TRƯƠNG THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 15/10/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 16, đường Oa Tử, khóm 016, phố Hoa Luân, thị trấn Nhị Lâm, Huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

14. LÊ ANH KIỀU, sinh ngày 10/10/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 28, đường Nhân Ái, khóm 006, phường Phong Điền, thị thấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

15. LẦU ÔI VÀ, sinh ngày 07/12/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 26/1, đoạn 1, đường Chi Ngọc, khóm 003, phường Nham Sơn, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

16. PHẠM THỊ GẤM, sinh ngày 19/02/1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 22, đường Thượng Sam, khóm 005, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

17. ĐỖ THỊ LAM, sinh ngày 01/01/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 356, đường Đức Dân, khóm 027, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

18. NGUYỄN NGỌC THẤM, sinh ngày 10/02/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 32, đường Hải Ngạn, khóm 002, phường Triều Dương, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

19. PHẠM THỊ HƯỜNG, sinh ngày 04/12/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 707, đường Mai Hoa, khóm 017, thôn Lộc Phổ, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

20. HUỲNH NGỌC GIÀU, sinh ngày 09/3/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngách 3, ngõ Thụ Nhân, đường Xích Khản Nam, khóm 005, phường Xích Tây, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

21. TRỊNH THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 26/4/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngách 11, ngõ 972, đường Kiến Quốc, khóm 018, phường Đại Hòa, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

22. LƯƠNG TUYẾT NHUNG, sinh ngày 01/5/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5/12, số 1, ngách 40, ngõ 117, phố Nam Chỉ, khóm 024, phường Nam Chỉ, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

23. NGUYỄN THÙY LINH, sinh ngày 22/6/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, đường Nam Thế Khanh, khóm 012, phường Đại Khưu, khu Lục Giáp, TP.Đài Nam

Giới tính: Nữ

24. ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 16/6/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 91/4, đường Tam Hòa, khóm 011, thôn Tam Bộ, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

25. NGUYỄN THỊ VƯỢNG, sinh ngày 14/10/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 9, ngách 6, ngõ 343, phố Trung Sơn, khóm 017, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

26. NGUYỄN THỊ KIM TRIỆU, sinh ngày 15/10/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 79, phố Văn Xương, khóm 017, phường Tây Nam, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

27. LÊ NGỌC TUYỀN, sinh ngày 26/10/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 285, Kiều Đầu, khóm 010, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

28. NGUYỄN THỊ BÌNH, sinh ngày 20/8/1978 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 30, phố Dân Hữu 15, khóm 011, phường Đại Hữu, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

29. PHAN THỊ THIÊN THANH, sinh ngày 15/9/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 25/3, Tân Cát, khóm 001, thôn Tân Cát, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

30. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 23/3/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1/4, Phan Ba, khóm 001, thôn An Hòa, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

31. CAO THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 09/3/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 61, phố Trung Chính 2, khóm 018, thôn Trí Kha, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

32. ĐỖ THỊ VƯỢNG, sinh ngày 16/01/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 274, đường Nam Doanh, khóm 004, phường Nội Hưng, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

33. HUỲNH MINH CHÂU, sinh ngày 13/5/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 19, ngõ Thố Hậu, khóm 010, thôn Cựu Mi, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

34. ĐẶNG THANH THÚY, sinh ngày 23/01/1967 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 19, phố Minh Xương, khóm 023, phường Bắc Môn, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

35. VŨ THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 28/12/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, ngõ 174 đường Thụy Trung, khóm 034, phường Hải Quang, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

36. ĐẶNG THỊ TOAN, sinh ngày 12/5/1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 254, đoạn 2, đường Mỹ Thôn, khóm 021, phường Bình Hòa, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

37. HOÀNG KHÁNH LY, sinh ngày 01/6/1989 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 56, phố Đại Giáp, khóm 021, phường Văn Võ, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

38. HOÀNG THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 15/4/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 210, đường Trung Thành, khóm 002, thôn Tân Khai, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

39. TRẦN THỊ HỘP, sinh ngày 19/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30/1, đường Hảo Lại Thất, khóm 014, phường Lập Nhân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

40. VŨ THỊ THẢO, sinh ngày 10/11/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 36/1, Cảng Càng, khóm 014, thôn Cảng Càng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

41. HUỲNH THỊ THU HẰNG, sinh ngày 20/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 26, ngách 69, ngõ 166, đoạn 1, đường Thạch Bài, khóm 016, phường Vinh Quang, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

42. LÊ THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 07/01/1983 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Số 211, phố Công An 1, khóm 016, phường Uyên Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

43. NGUYỄN THỊ HUỲNH THƯƠNG, sinh ngày 04/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 65, phố Tân Hưng, khóm 020, phường Trúc Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

44. NGUYỄN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 20/10/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 52, ngõ 248, đường Nhân Hòa, khóm 022, phường Đại Nhân, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

45. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, sinh ngày 28/12/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 551, đường Hóa Thành, khóm 013, phường Phúc Cơ, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

46. TRẦN THỊ TRÚC NGÂN, sinh ngày 10/7/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 111/1, đường Nghi Hân 1, khóm 021, phường Nghi Hân, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

47. NGUYỄN CHÚC QUYÊN, sinh ngày 16/5/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2, đường Thái Bình, khóm 014, thôn Vạn Long, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

48. NGUYỄN THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 12/02/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 60, ngõ Thạch Sơn, phố Thạch Thành, khóm 005, phường Bì Đầu, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

49. NGUYỄN THỊ THÙY VÂN, sinh ngày 30/8/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 32, ngõ 558, đoạn 2, đường Trung Chính Đông, khóm 022, phường Ngũ Quyền, khu Đại Viên,TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

50. TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 15/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, Chợ Hưng Trung, khóm 015, phường Trung Ương, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

51. NGUYỄN THỊ PHỤNG, sinh ngày 26/4/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, phố Khánh Đông, khóm 012, phường Khánh Đông, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

52. LÊ THỊ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 24/9/1993 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 528, đường Đại Phổ, khóm 001, phường Diên Bình, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

53. NGUYỄN THỤY NGỌC TUYỀN, sinh ngày 01/4/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 39, đường An Chính, khóm 012, phường An Chiêu, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

54. TRẦN MỨC MỪNG, sinh ngày 03/3/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 50, Tiểu Khang Lang, khóm 006, phường Nhân Hòa, TP. Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

55. NGUYỄN THỊ TRÚC LY, sinh ngày 20/7/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 67, phố Quảng Hòa, khóm 012, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

56. LÂM NGỌC BÌNH, sinh ngày 17/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 251/16/1 đoạn 2, đường Phong Nguyên, khóm 007, phường Phong Điền, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

57. TRẦN THỊ LẮM, sinh ngày 30/11/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Tầng 5, số 251/15 đường Chương Thụ 2, khóm 30, phường Hậu Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

58. NGUYỄN THỊ THÙY, sinh ngày 14/6/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 9/17 đường Đại Bia, khóm 009, thôn Phong Điền, xã Đại Bia, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

59. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 04/4/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Tầng 4, số 52/12 phố Lâm Khẩu, khóm 007, phường Đại Nhân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

60. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, sinh ngày 12/10/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 72/26/5-2 đường Anh Minh 1, khóm 16, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

61. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 02/9/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Tầng 4 số 47/5 đoạn 1, đường Phục Hưng Nam, khóm 003, phường Trung Luân, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

62. NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 13/7/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 307 đường Dân Tộc, khóm 15, thôn Trúc Lâm, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

63. LÊ THỊ XUÂN TRANG, sinh ngày 29/9/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 159 phố Dân Sinh, khóm 007, phường Hạn Khang, trấn Tân Phổ, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

64. NGUYỄN THỊ THỰC, sinh ngày 16/6/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 195 phố Khang Lạc, khóm 007, phường Đông Thịnh, khu Liễu Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

65. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 09/3/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 25/9 đoạn 2, đường Dân Nghĩa, khóm 004, phường Ngũ Long, khu Ngũ Củ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

66. NGUYỄN THỊ NHÍ, sinh ngày 09/01/1993 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 109/8/10 đường Trúc Lâm, khóm 006, thôn Thạch Đàm, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

67. TRẦN THỊ CHINH, sinh ngày 25/10/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Tầng 3 số 93, phố Thái Nguyên Nam 2, khóm 14, phường Minh Đức, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

68. DƯƠNG THỊ NHẬT LỆ, sinh ngày 03/9/1984 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Tầng 2, số 200/48 đường Vĩnh Cát, khóm 004, phường Ngũ Toàn, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

69. HỨA QUANG HƯƠNG, sinh ngày 18/6/1981 tại Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 261 đường Diên Bình, khóm 005, thôn Tân Sinh, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

70. BÙI THỊ NHO, sinh ngày 01/01/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 145, đường Thành Dũng, khóm 15, phường Thành Nghĩa, khu Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

71. SẨM SY MÚI, sinh ngày 28/02/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 2, số 174/9/9, đoạn 2, đường Bát Đức, khóm 004, phường Bia Đầu, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

72. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 15/11/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 63/18, phố Quảng Phong, khóm 13, phường Quảng Nhân, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

73. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 02/6/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 504/7/15, đường Tín Nghĩa, khóm 006, phường Hợp Hưng, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

74. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ, sinh ngày 04/01/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 620/61, đoạn 3, đường Xương Bình, khóm 16, phường Tây Bảo, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

75. PHAN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 11/7/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 154/8 Đại Loan, khóm 15, phường Đại Loan, khu Học Giáp, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

76. HỒ THỊ PHƯƠNG LAN, sinh ngày 10/02/1982 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 7, đường Thiệu An, khóm 004, thôn Lai Huệ, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

77. TRẦN THỊ THANH THOẢNG, sinh ngày 27/11/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 35, đường Ngũ Hưng, khóm 005, phường Ngũ Quyền, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

78. VĂN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 09/02/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 201/66/24, đường Tiêu Lý, khóm 009, phường Tiêu Lý, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

79. NGUYỄN HỒNG NHUNG, sinh ngày 07/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tầng 13, số 328/3 đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 14, phường Phổ Càn, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

80. NGUYỄN THỊ TIỀN, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Tầng 4 số 746/55 đường Hóa Thành khóm 003 phường Phúc Cơ khu Tân Trang thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

81. NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY, sinh ngày 25/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 13/1, số 250, đoạn 2, đường Tân Đài 5, khóm 22, phường Già Đông, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

82. VÕ THỊ KIM LOAN, sinh ngày 25/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Khương Viên, khóm 10, thôn Trúc Vi, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

83. VŨ THỊ THẢO, sinh ngày 10/3/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 3, số 37/6/6 đường Đỉnh Hưng, khóm 007, phường Sơn Phúc, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

84. NGUYỄN THỊ NHÃN, sinh ngày 09/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 116, thôn Trung, khóm 021, thôn Cam Tây, xã Kích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

85. LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 09/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 10, số 28, Đường Thụ Đức, khóm 003, phường Bạch Thụ, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

86. CHÍ MỸ HƯƠNG, sinh ngày 14/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 110, đường Trung Chính, khóm 001, phường Trương Bắc, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

87. TRẦN THỊ MY, sinh ngày 27/11/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 10/5, số 45, phố Tân Phúc 16, khóm 018, phường Tân Quang, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

88. NGÔ THỊ THANH TÂM, sinh ngày 09/5/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, phố Phúc Trung, khóm 009, phường Quang Phúc, khu Liễu Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

89. DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 15/7/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngõ 1176, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 002, phường Trung Hưng, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

90. NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 05/10/1980 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 39/7, đường Khạm Hạ, khóm 015, phường Quả Lâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

91. TRỊNH THỊ CAM, sinh ngày 30/11/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ Dân An, đường Đông Quan, khóm 008, phường Tân Thịnh, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

92. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 20/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 269, Lô Trúc Cấu, khóm 013, phường Tam Quang, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

93. BÙI THỊ HẰNG, sinh ngày 12/02/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 6/5, ngõ 854, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 015, phường Xã Cước, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

94. NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN, sinh ngày 09/01/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, phố Kim Môn, khóm 011, phường Việt Ninh, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

95. UNG THÚY KIỀU, sinh ngày 24/9/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 63, đường Lưu Danh Truyền, khóm 008, phường Hồng Kiều, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

96. PHẠM THỊ HUỆ, sinh ngày 13/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, Quản Sự Lịch, khóm 003, phường Cảng Vỹ, Tp. Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

97. LÊ THỊ GIÀU, sinh ngày 09/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, đường Tứ Duy, khóm 003, phường Thạch Quy, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

98. NGUYỄN THỊ NƯƠNG, sinh ngày 28/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 1319, đường Trung Chính, khóm 016, phường Thủy Nguyên, TP. Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

99. HUỲNH THỊ MỸ CẨM, sinh ngày 24/4/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 260, đường Thuận Thiên, khóm 001, phường Triều Dương, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

100. LÂM THỊ MẾN, sinh ngày 20/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 112/3, đường Nam Cảng, khóm 007, thôn Nam Cảng, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

101. TRẦN THỊ DUNG, sinh ngày 16/3/1975 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 13/3, số 1, đoạn 3, đường Kim Thành, khóm 024, phường Hòa, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

102. NGUYỄN THỊ ĐÀO, sinh ngày 16/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 405, đường Tẩm Thủy, khóm 005, phường Tẩm Thủy, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

103. LÃ THỊ KHÁNH, sinh ngày 27/7/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 51, Cửu Long, khóm 004, phường Cửu Long, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

104. LÊ THỊ CẨM HỒNG, sinh ngày 23/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60, ngách 7, ngõ 63, đường Khai Nguyên, khóm 003, phường Thắng An, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

105. LÝ THỊ BÌNH NHI, sinh ngày 10/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11, phố Ngũ Quyền, khóm 021, phường Ngũ Giáp, khu Quan Miếu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

106. BÙI THỊ OANH, sinh ngày 21/7/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 1, đường Dân Trị, khóm 025, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

107. THÂN THANH THƠ, sinh ngày 29/4/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 13/8, số 79, phố Đông Quang Đông, khóm 027, phường Kiến Thành, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

108. NGÔ THỊ MINH, sinh ngày 11/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 38 Bát Quỹ, khóm 012, thôn Tây Hồ, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

109. LÊ THỊ PHẤN, sinh ngày 10/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 70, đoạn 3, đường Chí Hàng, khóm 007, phường Phú Phong, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

110. ĐINH THỊ CHINH, sinh ngày 07/4/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 10, Phong Lâm, khóm 005, thôn Phong Lâm, xã Sư Đàn, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

111. VÕ THỊ TÙNG TRANG, sinh ngày 28/10/1965 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 80, đường Tân Sinh, khóm 008, phường Quang Phục, TP. Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

112. ĐỖ THỊ HOA, sinh ngày 15/01/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngõ 63, phố Quốc Quang, khóm 029, phường Long Phổ, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

113. KIỀU THỊ VÂN, sinh ngày 28/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 71, phố Minh Tinh, khóm 011, phường Trường Dịch, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

114. CHÍ SÁM MÙI, sinh ngày 30/11/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2, ngách 9, ngõ 35, phố Dân Thọ, khóm 015, phường Lương Hòa, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

115. ĐÀM KIM THOA, sinh ngày 30/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 616/1, đường Sơn Minh, khóm 021, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

116. LÊ THỊ MAI CHÂM, sinh ngày 24/12/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30/1, ngõ 576, đường Trung Luân 2, khóm 012, phường Trung Dân, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

117. PHẠM THỊ HUYỀN ANH, sinh ngày 20/5/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 26, đường Diêm Điền, khóm 007, phường Đỉnh Diêm, khu Kiều Thủ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

118. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 20/6/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 190, đường Nhị Thánh, khóm 008, phường Thụy Thành, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

119. LÂM THỊ YẾN, sinh ngày 04/02/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 381, đường Vạn Đan, khóm 056, phường Vĩnh Phương, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

120. HUỲNH NGỌC LAN, sinh ngày 26/9/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, ngõ 337, đoạn 2, phố Bảo An, khóm 012, phường Sung Liêu, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

121. BẠCH THỊ THÙY TRINH, sinh ngày 21/8/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 595, phố Trung Mỹ, khóm 024, phường Trung Minh, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

122. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 01/01/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngách 11, ngõ 320, đường Bắc Dương, khóm 023, phường Bắc Dương, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

123. CHỐNG SÁM MÚI, sinh ngày 26/6/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 70, phố Nhân Trung 3, khóm 004, phường Nhân Đức, khu Nhân Đức , TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

124. CHƯỚNG MỸ VẦN, sinh ngày 03/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 351, phố Tín Nghĩa, khóm 027, phường Chương Hưng, Tp. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

125. NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC, sinh ngày 02/02/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27, đường Tứ Thập, khu Công Nghiệp, khóm 016, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

126. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 27/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngách 1, ngõ 242, đường Trung Sơn, khóm 025, thôn Triều Dương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

127. TRẦN THỊ THƯƠNG, sinh ngày 10/8/1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 115/16, phố Dân Sinh, khóm 009, phường Phong Dã, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

128. NGUYỄN THỊ LY, sinh ngày 18/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 319/2/10, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Dục Anh, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

129. LẠI THỊ THANH THÚY, sinh ngày 06/11/1977 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 29/14, Nam Hải Phổ, khóm 004, phường Nam Hải, khu Tây Cảng, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

130. NGUYỄN THỊ CHỊ, sinh ngày 08/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 240/3, đoạn 1, đường Văn Hóa 2, khóm 009, phường Nhân Ái, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

131. LÊ THỊ BÉ HẰNG, sinh ngày 21/12/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 59/2, đường Đông Nghĩa, khóm 15, phường Tân Điếm, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

132. HOÀNG MINH HÀ, sinh ngày 04/5/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48 Quá Cảng Bình, khóm 11, thôn Tạo Kiều, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

133. NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 04/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 3F, số 3, đường Hiến Huấn, khóm 27, phường Sơn Cước, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

134. PHÙNG THỊ OANH, sinh ngày 09/5/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 2F, số 94/6, phố Từ Đức, khóm 11, phường Từ Văn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

135. THẠCH THỊ HOÀI NHI, sinh ngày 07/02/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 133, đường Trung Chính, khóm 009, thôn Phú Nguyên, xã Thụy Huệ, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

136. LÊ THỊ CƯỜI, sinh ngày 12/01/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 3/25-3, đoạn 1, đường Nam Nhã Nam, khóm 10, phường Tân Hưng, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

137. TRẦN THANH HUYỀN, sinh ngày 15/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, Thanh Phổ, khóm 008, phường Lam Phổ, khu Quan Âm, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

138. ĐẶNG THỊ XUÂN THI, sinh ngày 08/9/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 108/2/10F, đường Học Thành, khóm 21, phường Hóa Nhiêu, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

139. NGUYỄN THỊ CHÂM, sinh ngày 07/01/1986 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 281, đường Vinh Dân Nam, khóm 15, phường Hoa Ái, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

140. LƯƠNG KIM NGỌC, sinh ngày 27/11/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1182/15, đường Trung Hoa, khóm 24, phường Đầu Phần, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

141. TRẦN THỊ CẨM HÀ, sinh ngày 26/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, Sa Phố, khóm 005, phường Thượng Phố, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

142. TRỊNH THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 28/7/1984 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 75/6F-6, phố Thanh Đảo Tây, khóm 20, phường Lai Vượng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

143. HỒ THỊ KIỀU, sinh ngày 25/10/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 478, đoạn 2, đường Mai Cao, khóm 16, phường Cao Thượng, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

144. HUỲNH NHƯ Ý, sinh ngày 10/8/1992 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 336, phố Nhân Từ, khóm 22, phường Nhân Hóa, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

145. NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 14/02/1989 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 13/21, phố Minh Trí, khóm 15, phường Trung Thành, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

146. LÊ THỊ CẨM HUYỀN, sinh ngày 11/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 75/33/3F, đường Văn Hóa Nam, khóm 009, phường Quang Huy, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

147. NGUYỄN THỊ THANH THẢO, sinh ngày 28/6/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17/255, đường Phương An, khóm 13, phường Phương Thảo, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

148. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 25/4/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 76/1/6F, phố Dân Phú 9, khóm 21, phường Đại Hưng, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

149. TĂNG THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 10/10/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 159/88, đường Lục Kiều Nam, khóm 006, phường Trấn Hưng, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

150. ĐINH THỊ HUYỀN, sinh ngày 25/12/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 470/1/3F, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 11, phường Sơn Cước, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

151. TRẦN THỊ MINH QUÂN, sinh ngày 18/7/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 72/2, phố Dụ Dân, khóm 11, phường Dụ Dân, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

152. TRẦN MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 27/6/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11/8, đường Sơn Hải, khóm 005, phường Sơn Hải, trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

153. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 01/02/1975 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 134/1/5F, đoạn 1, đường Bắc Nghi, khóm 005, phường Quốc Hiệu, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

154. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 14/4/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 121/1, đường Dân Sinh, khóm 007, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

155. THIỀU THỊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 20/3/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 137/2/82-1, đường Nhân Nhị, khóm 16, phường Hòa Minh, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

156. LÊ THÚY HẰNG, sinh ngày 20/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, Tân Cát, khóm 15, thôn Hoa Nguyên, phường Thái Ma, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

157. NGUYỄN THỊ KIỀU THI, sinh ngày 09/3/1993 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 259, đường Sài Liêu, khóm 006, phường Quang Phục, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

158. NGUYỄN THỊ NGÃI, sinh ngày 20/7/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 57/16/6F-1, phố Đài Đấu, khóm 24, phường Trung Trang, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

159. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, sinh ngày 15/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 323/10/2F, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 11, phường Cựu Thành, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

160. NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 12/11/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 188/8/6, đường Tân Long, khóm 32, phường Long Tinh, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

161. TRẦN KIM HƯƠNG, sinh ngày 16/7/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1480, đường Trung Chính Tây, khóm 10, phường Khê Châu, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

162. TÔ THỊ YÊN, sinh ngày 09/9/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 51/2, phố Kim Thành, khóm 12, phường Tam Sơn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

163. BÙI PHƯƠNG ANH, sinh ngày 07/10/1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 121/1, đường Dân Sinh, khóm 007, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

164. TĂNG THỊ TUYẾT, sinh ngày 02/3/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 105/59/2F, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Nhân Chính, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

165. LÊ THỊ ĐÁP, sinh ngày 04/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 187/35/4F, đường Vạn Đại, khóm 009, phường Tân An, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

166. CHÍ MỸ LAN, sinh ngày 28/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 109/8F, đường Đại Đức 1, khóm 16, phường Trúc Viên, khu Cang Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

167. TRẦN THỊ ANH, sinh ngày 17/8/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 201/1, đoạn 4, đường Đông Đại, khóm 20, phường Nam Liêu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

168. PHẠM THỊ THANH XUÂN, sinh ngày 10/8/1979 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 438/43, đường Trung Chính Đông, khóm 18, phường Phổ Tâm, khu Đại Viên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

169. PHÙNG TRÍ LINH, sinh ngày 18/8/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27/29/123/3F, phố Đức Chính, khóm 19, phường Trương Bắc, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

170. LÊ THỊ KIM YẾN, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 48/11/104, phố Cảnh Phong, khóm 14, phường Hưng Phong, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

171. HUỲNH THỊ BẢO YẾN, sinh ngày 15/8/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 491, đường Thanh Vân, khóm 002, phường Thanh Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

172. NGUYỄN THỊ DỊU HÒA, sinh ngày 03/6/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 193/11, đường Bắc Bình, khóm 002, phường Công Thành, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

173. UNG THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 19/5/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 198/2/1, đoạn 2, đường Tân Ô, khóm 14, phường Quách Thước, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

174. MÃ KIM CÚC, sinh ngày 22/8/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 367, đường Bát Cổ, khóm 020, phường Hồng Trúc, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

175. NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN, sinh ngày 09/10/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 393, đoạn 2, đường Nhân Hòa, khóm 009, phường Nam Hưng, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

176. LÂM THỊ GHIL, sinh ngày 10/10/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 246, đoạn 1, đường Lê Minh, khóm 026, phường Phong Thụ, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

177. PHẠM THỊ GIANG, sinh ngày 15/5/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 81, ngõ 429, đoạn 6, đường An Trung, khóm 008, phường Thành Bắc, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

178. ĐẶNG THỊ TRƯỜNG VI, sinh ngày 03/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 13, số 14, ngõ 19, phố Nghệ Thuật, khóm 021, phường Đông Hải, khu Long Giếng, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

179. PHẠM THỊ THONG, sinh ngày 26/5/1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 48, đoạn 6, đường Sa Điền, khóm 015, phường Sơn Cước, khu Long Giếng, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

180. NGUYỄN THỊ MỘNG TIỀN, sinh ngày 30/9/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 178, phố Bảo Huệ, khóm 017, thôn Bảo Thố, phường Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

181. LÊ THỊ HẰNG, sinh ngày 01/9/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 192/1, Hậu Phố, khóm 005, phường Hậu Phố, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

182. NGUYỄN THÚY HÒA, sinh ngày 21/10/1975 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 29, đường Tân Kiến, khóm 029, phường Quang Minh, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

183. THÒNG NGỌC DẾNH, sinh ngày 08/8/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 13, số 1, ngõ 6, phố Tường Hòa 3, khóm 023, phường Đông Kỳ, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

184. ĐẶNG KIM NGA, sinh ngày 18/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngách 15, ngõ 202, phố Trung Hoa, khóm 017, phường Tân Hưng, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

185. HUỲNH THỊ MINH CHÂU, sinh ngày 05/5/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 50, Xa Tử Lâm, khóm 005, phường Đại Lâm, khu Bạch Hà, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

186. NGUYỄN THỊ LÂM, sinh ngày 01/02/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, ngách 1, ngõ 143, đường Kiến Quốc 1, khóm 002, phường Chính Văn, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

187. LÊ THỊ HIỀN, sinh ngày 07/8/2002 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 192/1, Hậu Phổ, khóm 005, phường Hậu Phổ, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

188. NGUYỄN THỊ SÁU, sinh ngày 26/11/1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 6, số 29, phố Hồng Xương Thất, khóm 018, phường Trung Nguyên, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

189. LÊ THỊ HẠNH, sinh ngày 21/5/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 553, đường Cửu Như Tứ, khóm 001, phường Hậu Sinh, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

190. HUỲNH THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 01/01/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 556, đường Công Nghiệp 8, khóm 011, phường Phú Lâm, khu Quan Âm, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

191. VÕ THỊ THU TRANG, sinh ngày 16/8/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, đường Trúc Tử Hồ, khóm 001, phường Hồ Điền, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

192. TRẦN THỊ MINH THƯ, sinh ngày 06/11/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngách 5, ngõ12, đường Giác Túc, khóm 020, phường Giác Túc, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

193. LÊ THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 28/3/1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 35, phố Đại Minh 1, khóm 005, phường Bát Giáp, khu Qui Nhơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

194. TRẦN THỊ HẰNG, sinh ngày 13/7/1980 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 29, phố Long Tuyền 1, khóm 012, phường Long Ân, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

195. HỒNG THỊ HOA HUỆ, sinh ngày 06/9/1966 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 87/7, đường Nhân Hòa, khóm 010, phường Hòa Bình, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

196. NGUYỄN THU LAN, sinh ngày 24/8/1960 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 56, phố Dân Hưởng, khóm 018, phường Quán Tuệ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

197. LƯỜNG THỊ YẾN, sinh ngày 02/9/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 157, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 011, phường Vĩnh Ninh, khu Ngô Lầu, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

198. VÕ TẤN ĐẠT, sinh ngày 05/9/1997 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 260, đoạn 1, đường Trúc Sư, khóm 012, phường Trúc Khanh, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

199. TRẦN THANH CHÚC, sinh ngày 16/6/1991 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 186, ngõ 290, đường Đức Hưng Bắc, khóm 003, thôn Hòa Hưng, làng Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

200. ĐẶNG THỊ HẢI, sinh ngày 12/8/1977 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 117, phố Vạn An, khóm 017, phường Vạn An, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

201. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 30/9/1997 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 117, phố Vạn An, khóm 017, phường Vạn An, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

202. THIỀU THỊ DUYÊN, sinh ngày 28/5/1974 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 135, Thụy Bắc, khóm 002, thôn Thụy Bắc, xã Thụy Huê, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

203. PHÓNG DĨ MÌNH, sinh ngày 07/12/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngách 4, ngõ 136, đường Trung Sơn Nam, khóm 006, phường Đại Viên, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

204. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 16/10/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 5, đường Mai Đình, khóm 017, phường Kim Long, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

205. GIANG MỸ HƯƠNG, sinh ngày 13/12/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 412, đoạn 5, đường Đông Kỳ, khóm 003, phường Thái Xương, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

206. VÕ THỊ KIM CHI, sinh ngày 19/4/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 85/6, Cương Sơn, khóm 005, phường Cương Sơn, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

207. NGUYỄN THỊ THU, sinh ngày 29/10/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 32, ngách 176, ngõ Phong Điền, đường Giáp Vệ, khóm 007, phường Giáp Bắc, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

208. LÊ THỊ BÉ THÚY, sinh ngày 16/4/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 110, phố Tuyền Châu, khóm 016, phường Tân Cung, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

209. MỘC CẮM LÌN, sinh ngày 04/6/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 830, đường Đồ Thành, khóm 007, phường Kim Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

210. BÀNH THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 10/7/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11, đường Bình Lâm, khóm 019, phường Thánh Hồ, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

211. TRẦN THỊ THẮM, sinh ngày 20/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7, số 170/6, đoạn 3, đường Dân Sinh, khóm 011, phường Thuận Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Đài Bắc

Giới tính: Nữ

212. LÝ TUYẾT PHƯƠNG, sinh ngày 02/3/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 17, đường Cổ Sơn 3, khóm 006, phường Chính Đức, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

213. VÕ THỊ KIM CHI, sinh ngày 19/4/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 85/6, Cương Sơn, khóm 005, phố Cương Sơn, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

214. NGUYỄN THỊ KIM THOA, sinh ngày 01/11/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 96, đường Minh Phượng 26, khóm 030, phường Minh Chánh, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

215. TRƯƠNG THỊ GIỎI, sinh ngày 01/02/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 194, Tây Nam Trang, khóm 25, phường Phúc Sơn, phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

216. LÊ THỊ LIỀN, sinh ngày 01/01/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 87/3, đường Cát Phong, khóm 001, phường Cát Phong, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

217. NGUYỄN THỊ NGỌC, sinh ngày 29/10/1984 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 51, phố Đại Nam, khóm 026, phường Đại Nam, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

218. NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG, sinh ngày 10/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 23, phố Phong Vinh, khóm 005, phường Cựu Lộ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

219. MAI THỊ DIỆU, sinh ngày 01/10/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 750, đoạn 1, đường Tân Hải, khóm 018, phường Kỳ Lậu, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

220. TRẦN NGỌC HUYỀN, sinh ngày 08/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, phố Phồn Vinh, khóm 010, xã Phồn Vinh, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

221. TRƯƠNG THỊ CẢNH, sinh ngày 20/6/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 119, đường Kiến Quốc, khóm 025, phường Vĩnh An, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

222. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 06/9/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 79, phố Phú Xương, khóm 021, phường Quốc Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

223. PHAN THỊ NGA MUỘI, sinh ngày 26/12/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16/5, đường Đại Ôn, khóm 012, thôn Thời Triều, xã Tiều Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

224. HÀ THỊ KIM MINH, sinh ngày 05/11/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 94, ngõ 354, đường Trung Thắng, khóm 018, thôn Long Đàm, xã Nội Bộ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

225. TRẦN THỊ KIM THO, sinh ngày 20/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 443/2, đường Trường Hưng, khóm 018, thôn Trường Hưng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

226. TRẦN THỊ THANH THÙY, sinh ngày 02/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 27, đường Nghĩa Dũng, khóm 004, phường Kiến Quân, khu Linh Nha, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

227. PHẠM THỊ NGỌC, sinh ngày 18/3/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 33, ngách 2, ngõ 626, đường Quân Hiệu, khóm 004, phường Lũy Quang, khu Tả Danh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

228. NGUYỄN THỊ THU BA, sinh ngày 06/02/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 49, phố Bắc Hòa, khóm 020, phường Trung Thành, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

229. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 16/8/1977 tại Long An

Hiện trú tại: Số 335, đường Trung Sơn Tây, khóm 024, phường Trung Hòa, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

230. NGUYỄN NGỌC HUYỀN, sinh ngày 11/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 4, đường Tiền Thố, khóm 008, phường Cung Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

231. PHẠM THỊ MAI LỆ, sinh ngày 10/10/1975 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 25, ngõ 19, đường Vinh Tân, khóm 015, phường Hải Tân, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

232. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 18/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, đường Luyện Võ, khóm 016, phường Kiên Dân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

233. VÕ THỊ LOAN, sinh ngày 03/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 267, đoạn 2, đường Điền Tâm, khóm 031, phường Phong Điền, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

234. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 28/12/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 37, phố Tây Hồ, khóm 008, phường Thành Trí, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

235. LAI MẪN TRÍ, sinh ngày 11/7/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 152, phố Công Học, khóm 016, phường Nhân Ái, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

236. LÊ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 29/7/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 128, Tam Giới Phố, khóm 011, thôn Quốc Tính, xã Thượng Thủy, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

237. NGUYỄN THỊ THANH TRANG, sinh ngày 17/3/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, đoạn 2, đường Song Lâm, khóm 004, thôn Thâm Cảnh, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

238. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 05/8/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 25, ngách 2, ngõ 82, đường Phượng Nam, khóm 003, phường Nhị Giáp, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

239. NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, sinh ngày 08/5/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 236, phố Thanh Sơn, khóm 008, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

240. NGUYỄN THỊ MỸ QUÝ, sinh ngày 20/7/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 19, đường Tam Phong, khóm 012, phường Đôn Nam, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

241. LÝ LỆ OANH, sinh ngày 06/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 47, Đức Long, khóm 006, thôn Thiện Dư, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

242. CÁM A MÙI, sinh ngày 20/3/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Trung Sơn Bát, khóm 018, phường Tân Sinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

243. HÀ THỊ HUỆ, sinh ngày 10/10/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 16, đường Quốc Trung, khóm 006, phường Tú Hòa, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

244. VÒNG CHĂN KÍN, sinh ngày 24/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1, ngách 5, ngõ 298, đường Tam Hợp, khóm 024, phường Ma Liêu, Tp. Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

245. HỒ YẾN LINH, sinh ngày 25/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 222, đường Công Chính, khóm 018, phường Vũ Lộc, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

246. VÕ THỊ KIM HAI, sinh ngày 27/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/1, Vương Gia Cung, khóm 009, phường Vương Gia, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

247. PHẠM THỊ MỸ LINH, sinh ngày 28/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 511, đoạn 3, đường Vĩnh Đại, khóm 031, phường Phố Viên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

248. LÊ BỬU CHÂU, sinh ngày 19/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 118/1, phố Nam Hòa, khóm 010, phường Nam Thành, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

249. PHÙNG CẨM DUYÊN, sinh ngày 20/4/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngách 4, ngõ 107, đường Thụy Phát, khóm 024, phường Thụy Phát, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

250. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 23/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9/99, Liêu Tử Bộ, khóm 001, phường Liêu Bộ, khu Ma Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

251. THÁI THỊ MAI LINH, sinh ngày 16/02/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 43, phố Quả Phong, khóm 009, phường Quả Huệ, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

252. NGUYỄN THỊ SÁU, sinh ngày 05/10/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 79/11 Phú Nguyên, khóm 002, phường Phú Nguyên, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

253. NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG, sinh ngày 06/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15, Trung Hưng, khóm 008, thôn Lâm Mậu, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

254. NGUYỄN KIM NGÂN, sinh ngày 13/8/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngách 5, ngõ 290, đoạn 4, đường An Trung, khóm 009, phường Uyên Tây, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

255. NGUYỄN THỊ THU NGÂN, sinh ngày 11/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 23/1, phố Nghi Phúc, khóm 018, phường Nghi Giai, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

256. VÕ THỊ SINH, sinh ngày 25/9/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 280, đoạn 2, đường Thái Hòa, khóm 003, phường A Di, TP. Chương Hòa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

257. PHẠM THANH HỒNG, sinh ngày 02/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 119, đường Trung Hưng, khóm 014, phường Đông Quan, khu Thiện Hóa, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

258. TRƯƠNG TÚ HOA, sinh ngày 02/5/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ 381, đường Viên Sơn, khóm 015, phường Gia Tân, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

259. NGUYỄN THỊ LANH, sinh ngày 20/9/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 66, đoạn 2, đường Hiền Đức, khóm 006, thôn Huệ Hảo, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

260. PHAN THỊ BÍCH LIỄU, sinh ngày 20/12/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 238, phố Diêm Cát, khóm 025, phường Kim Thành, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

261. TRẦM THỊ LOAN, sinh ngày 06/01/1966 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 564, đường Đại Liêu, khóm 012, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

262. TÔN THU THẢO, sinh ngày 03/8/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 57/1, phố Dục Quần, khóm 001, phường Trúc Nam, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

263. TRẦN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 29/6/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 116 đường Thực Cao, khóm 008 phường Thực Phú, khu Tân Điếm, Tp. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

264. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM, sinh ngày 15/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19/1, ngõ 280 đường Đại Nghiệp, khóm 022, phường Trung Ương, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

265. HOÀNG THỊ BÌNH, sinh ngày 03/3/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 6, số 8, ngõ 16 đoạn 2 đường Tứ Xuyên, khóm 010 phường Hương Vân, khu Bản Kiều, Tp. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

266. LÊ THỊ HOA, sinh ngày 10/5/1993 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 18, ngách 136, ngõ 97 đoạn 1 đường Bản Nguyên, khóm 011 phường Nguyên Điền, khu An Nam, TP. Đài Nam.

Giới tính: Nữ

267. PHAN THỊ NGA, sinh ngày 01/01/1988 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 400 đường Phú Xương, khóm 006, thôn Thạch Đàm, xã Loan Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

268. DƯƠNG LẢY HỒNG, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 8 đường Đại Dũng, khóm 008, phường Hương Xã, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

269. TRẦN THỊ GÁI, sinh ngày 20/2/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27/14, đường An Định, khóm 002, phường An Định, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

270. TSÀN NÀM MÙI, sinh ngày 16/02/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Phòng số 9, lầu 13, số 138, đường Trung Sơn Bắc, khóm 019 phường Bích Hồng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

271. NGUYỄN THỊ OANH KIỀU, sinh ngày 28/7/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 9/3 ngõ Tân Dân, khóm 003, phường Trấn Bình, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

272. TRẦN THỊ HỒNG, sinh ngày 12/10/1977 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Phòng số 3 lầu 2, số 12 ngách 18, ngõ 95 đường Tự Do, khóm 007 phường Phục Hưng, khu Đông, Tp. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

273. DƯƠNG THỊ HOAN, sinh ngày 08/01/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 9, số 37 ngõ 14 đường An Tường, khóm 016 phường Hương Pha, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

274. LÊ THỊ MAI, sinh ngày 30/9/1981 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 55, đường Nhật Tân, khóm 011 phường Nhân Mỹ, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

275. ĐÀM LỆ THUYỀN, sinh ngày 12/5/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 6, số 134 đường Gia Đầu, khóm 006, phường Long Tây, khu Long Cảnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

276. NGUYỄN THỊ RINH, sinh ngày 06/3/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 441 đường Chí Công, khóm 013, phường Phú Lệ, thị xã Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

277. LÊ VĂN TIẾN, sinh ngày 03/6/1989 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 38/11 ngõ 874, đoạn 2 đường Trung Sơn, khóm 001 phường Long Sơn, Thị xã Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

278. PHẠM THỊ ÚT, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, ngõ 92 đường Ngũ Hoa, khóm 017, phường Từ Hựu, khu Tam Trùng, Tp. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

279. TRẦN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 22/3/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 34/2 đường Giới Thọ, khóm 002 phường Giới Thọ, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

280. NGUYỄN THẢO LY, sinh ngày 19/01/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 20 ngõ 54 đường Nam Trung, khóm 006 phường Nam Trung, khu Bắc Tp. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

281. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 02/3/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 3, số 389 đường Nam Kinh, khóm 013 phường Tân Phú, khu Phượng Sơn, Tp. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

282. TRẦN THỊ TUYỀN, sinh ngày 18/6/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 66 Đông Hồ, khóm 009 phường Thảo Hồ, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

283. NGUYỄN XUÂN THÙY, sinh ngày 15/5/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 8, số 165, đoạn 2 đường Bắc Nghị, khóm 010 phường Mỹ Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

284. ĐÀO THỊ THÚY HẠNH, sinh ngày 27/4/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 131, đường Cử Quang, khóm 011 phường Quan Huy, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

285. PHAN THỊ OANH KIỀU, sinh ngày 05/8/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8/1 ngách 52, ngõ 180 đường Trung Hưng, khóm 009 phường Trung Hưng, khu Trung Hòa, Tp. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

286. NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 06/6/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11 ngõ 62 đường Nhân Hoa, khóm 026 phường Nhân Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

287. VÕ THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 14/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66 đường Đại Xương, khóm 009 phường Đại Nam, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

288. BÙI THỊ THI, sinh ngày 01/01/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 106 Ngọc Xá, khóm 009 phường Ngọc Xá, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

289. HỒ THỊ OANH, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 20 đường Thánh Hiền, khóm 006 phường Thánh Hồ, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

290. HOÀNG THỊ QUÍ, sinh ngày 08/3/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8/5 đường Hán Thành Tứ, khóm 029 phường Hà Nguyên, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

291. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, sinh ngày 08/02/2003 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 123/1 đường Minh Đức, khóm 023, phường Trung Mỹ, khu Tân Trung, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

292. MAI THANH THÙY, sinh ngày 16/9/2000 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: số 361/1 đường Đào Oanh, khóm 004, phường Đại Lâm, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

293. LÊ THỊ THU NGÂN, sinh ngày 12/10/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, đường Minh Luân, khóm 006, phường Tứ Lâm, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

294. TRẦN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 19/11/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 134, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 004, phường Hồ Đông, khu Hồ Nội, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

295. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, sinh ngày 05/8/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 94/2, Vĩnh Cát, khóm 009, phường Vĩnh Cát, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

296. DƯƠNG LỆ THANH, sinh ngày 16/8/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 50, ngõ 230, đường Khê Vĩ, khóm 008, phường Tự Huệ , khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

297. PHẠM THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 10/7/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 442, đường Tả Doanh, khóm 003, phường Miếu Đông, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

298. LÊ THỊ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 18/02/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 11/1, số 7, ngõ 677, đoạn 2, đường Vĩnh Đại, khóm 039, phường Vĩnh Khang, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

299. NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 13/3/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, đường Thành Công, khóm 003, thôn Điền Lịch, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

300. NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 02/3/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 11, ngõ 65, phố Tự Trị, khóm 016, phường Hiệp Hòa, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

301. TRƯƠNG KIM HIỀN, sinh ngày 25/6/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24, đường Nam Xương Đông, khóm 009, phường Dân Sinh, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

302. TRƯƠNG THỊ ĐA, sinh ngày 07/10/1977 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 278, đường Bắc Phố, khóm 015, thôn Bắc Phố, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

303. MAI NGỌC TRINH, sinh ngày 18/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24/36, Cựu Xã, khóm 003, phường Cựu Xã, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

304. HUỲNH THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 20/8/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16/28, ngõ 1, đường Đại Tân, khóm 006, thôn Tân Thủy, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

305. HÀ THỊ DIỆU, sinh ngày 19/9/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 31, đường Thành Công, khóm 014, thôn Trúc Vĩ, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

306. VŨ THỊ LAN, sinh ngày 12/4/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 19, đường Lạc Nhất, khóm 015, phường Bình Hòa, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu, Đài Loan

Giới tính: Nữ

307. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 28/8/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 338, đoạn 3, đường Nam Sơn, khóm 019, phường Sơn Cước, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

308. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 14/4/1993 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngách 6, ngõ 1497, đường Công Nghĩa, khóm 012, phường Công Nghĩa, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

309. TRẦM THỊ DIỆU LÀI, sinh ngày 26/8/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 122/3, đường Dương Hiền, khóm 014, thôn Dương Hiền, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

310. LÊ THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 04/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 92, phố Dân Quyền, khóm 017, phường Thái Bình, khu Tân Hóa, TP.Tân Bắc

Giới tính: Nữ

311. ĐƯỜNG THỊ VÂN LAN, sinh ngày 10/9/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 161, đường Thành Công, khóm 019, phường Luân Đỉnh, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

312. NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 25/5/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 79, ngõ 291, đường Đức Luân, khóm 002, phường Thượng Luân, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

313. NGUYỄN THỊ GẤM, sinh ngày 15/10/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1/6, Tam Khối Thổ, khóm 001, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

314. TRẦN THỊ LAN, sinh ngày 16/01/1993 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 65, ngõ 91, đường Tân Kiến, khóm 010, phường Xa Tiệm, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

315. NGUYỄN THỊ LỤA, sinh ngày 06/7/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 25, đường Tân Kiến, khóm 024, phường Quang Minh, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

316. TRẦN THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 20/6/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 71, ngách 15, ngõ Mai Cương, đường Mai Cao, khóm 005, phường Cao Sơn, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

317. NGUYỄN THỊ TUYỀN, sinh ngày 11/10/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1, đường Trung Chính, khóm 14, thôn Thích Đồng, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

318. BÙI THỊ THÊU, sinh ngày 09/02/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6/2, ngách 7, ngõ 16, đường Trang Kính, khóm 005, phường Phúc Tường, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319. HỶ A MÙI, sinh ngày 22/6/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 151, phố Quảng Xương, khóm 015, phường Quảng Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

320. LÊ THỊ QUÍ, sinh ngày 19/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 106/2, đường Điền Nam, khóm 019, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

321. ĐỖ THỊ ÁNH HƯƠNG, sinh ngày 22/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 74, đường Tam Dân, khóm 007, phường Quan Âm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

322. VŨ THỊ XUÂN, sinh ngày 16/9/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 44, ngõ Ma Tổ 3, khóm 008, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

323. NGUYỄN THỊ BÉ NHUNG, sinh ngày 09/11/1997 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 1, đường Trung Chính Nhất, khóm 010, phường Tân Hoa, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

324. NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN, sinh ngày 19/4/1985 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Lầu 3/4, số 12, ngõ 84, phố Huệ Nam, khóm 018, phường Kim Hoa, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

325. TRẦN TÚ DIỆP, sinh ngày 08/3/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 5, đường Thành Công, khóm 011, thôn Phương Sơn, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

326. THẠCH THỊ KHEN MA RA, sinh ngày 20/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 85, đường Khang Lâm Bắc, khóm 005, phường Đức Hòa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

327. TRẦN THỊ NHƯ Ý, sinh ngày 16/11/1991 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Tự Do, khóm 002, phường Chấn Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

328. LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 04/5/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 24, ngõ 221, đoạn 1, đường Văn Hóa, khóm 022, phường Hán Sinh, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

329. NGUYỄN THỊ MUỘI, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 313, An Định, khóm 013, phường An Gia, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

330. LÊ THỊ ÁI, sinh ngày 02/01/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 208, đường Tam Thụ, khóm 006, phường Long Phổ, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

331. PHAN THỊ BÍCH LOAN, sinh ngày 10/4/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 25, ngõ 250, đường Nam Sơn, khóm 002, phường Nam Mỹ, khu Qui Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

332. PHAN THỊ THU THAO, sinh ngày 10/01/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 132, phố Nhã Phong, khóm 002, phường Đông Bảo, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

333. BÙI THỊ BÉ, sinh ngày 01/01/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 4, đường Lập Đức Nhất, khóm 020, phường Đại Phúc, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

334. NGUYỄN THỊ KIM THÚY, sinh ngày 02/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 33/92, Bì Đầu, khóm 005, phường Bì Đầu, khu Ma Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

335. NGUYỄN THỊ KIM TIẾN, sinh ngày 19/5/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, phố Tân Hưng, khóm 019, phường Tân Hưng, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

336. NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG, sinh ngày 26/12/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 33/92, Bì Đầu, khóm 005, phường Bì Đầu, khu Ma Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

337. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 19/8/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 97, Quách Sầm Liêu, khóm 010, phường Tân Sầm, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

338. TRẦN HỒNG THẮM, sinh ngày 20/4/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 317, đường Đông Bình, khóm 005, phường Thành Công, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

339. VÕ THỊ BÉ TÝ, sinh ngày 06/11/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, Thuyền Đáy Họa, khóm 005, thôn Long Động, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

340. LÊ THỊ MỸ LINH, sinh ngày 08/8/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22/321, Kỳ Tử Đầu, khóm 023, thôn Khoan Sĩ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

341. VŨ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 21/8/1997 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 138, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 011, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

342. TRẦN THỊ NGỌC MAI, sinh ngày 16/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 3, Quang Minh, đường Duy Tân, khóm 015, phường Duy Tân, khu Vĩnh An, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

343. HỒ KIM CHI, sinh ngày 30/4/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26, ngách 9, ngõ 38, đường Điếm Tử Đỉnh, khóm 007, phường Thánh Hậu, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

344. LÊ THỊ NGỌC GIANG, sinh ngày 24/01/1988 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Lầu 2, số 94, đường Phúc Lạc, khóm 005, phường Nhân Nghĩa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

345. THẠCH THỊ THU, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 121, Chủng Qua, khóm 005, phường Thành Công, thị trấn Phố Lí, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

346. TRẦN THỊ XUYẾN, sinh ngày 29/10/1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 92, phố Trường Xuân, khóm 017, phường Tân Trang, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

347. PHAN KIM NHI, sinh ngày 06/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 54, ngõ 28, đường Học Hưng, khóm 021, thôn Hòa Hưng, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

348. PHAN THỊ GẤM, sinh ngày 09/12/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 218, phố Ngọc Quang, khóm 004, thôn Ngọc Quang, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

349. BÙI THỊ THI, sinh ngày 20/01/1993 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 79, đường Thống Lĩnh, khóm 006, phường Thống Lĩnh, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

350. LÊ THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 14/02/1972 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 559, đường Hoa Vinh, khóm 023, phường Dục Hưng, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

351. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 26/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 169, đường Liên Phong, khóm 011, thôn Liên Mỹ, xã Đại Bi, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

352. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 12/8/1997 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 107, đường Nam Cương 1, khóm 032, phường Tam Hưng, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

353. ĐỖ QUANG TOÀN, sinh ngày 22/01/1985 tại Sơn La

Hiện trú tại: Số 120, Trà Sơn, khóm 005, thôn Trà Sơn, xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

354. PHẠM THỊ CHUYÊN, sinh ngày 10/01/1985 tại Ninh Bình Hiện trú tại: Số 11, ngõ 66, đường Tự Do, khóm 012, phường Trọng Hưng, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

355. TRẦN THỊ OANH, sinh ngày 27/8/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 79, Phan Tử Liêu, khóm 011, phường Thụy Nguyên, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

356. NGUYỄN THỊ THÙY, sinh ngày 20/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngách 6, ngõ 49, đường Hồ Tử Nội, khóm 006, phường Hồ Nội, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

357. PHAN THỊ MỸ HƯƠNG, sinh ngày 13/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 96, Minh Lộc, khóm 018, thôn Lộc Bắc, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

358. NGUYỄN THỊ HOÀNG KHUYÊN, sinh ngày 30/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 116, Khê Càn Thố, khóm 010, thôn Khê Thố, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

359. NGUYỄN THỊ THANH LÝ, sinh ngày 16/6/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7/1, đường Lâm Tử Vĩ, khóm 002, thôn Tú Lâm, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

360. THÂN THỊ THU DUNG, sinh ngày 18/4/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 138, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 011, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

361. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 12/5/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 58, đường Dụ Đức, khóm 004, phường Đông Quan, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

362. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN, sinh ngày 29/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 62, phố Cửu Cư, khóm 017, phường Kiện Dân, khu Đại Lí, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

363. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, sinh ngày 05/5/1964 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 29, ngõ 33, phố Học Sĩ, khóm 026, phường Học Sĩ, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

364. NGUYỄN THỊ NẮM, sinh ngày 07/10/1980 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Số 16, ngách 16, ngõ 106, đường Trung Sơn, khóm 010, phường Diêu Sơn, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

365. LÊ THỊ THANH ĐẬM, sinh ngày 16/02/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 5 ngõ 35 đường Tự Do, khóm 021 phường Phúc Điền, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

366. ĐẶNG THỊ THẮM, sinh ngày 10/7/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 77 đường Oanh Giang, khóm 018 Phường Nhân Đức, khu Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

367. ĐẶNG KIM QUÝ, sinh ngày 27/3/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Phòng số 3 lầu 4 số 62 đường Vĩnh Đại Nhất, khóm 039 phường Vĩnh Khang, khu Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

368. TRẦN BẢO TRANG, sinh ngày 15/8/1992 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 43, ngõ 169 đường Văn Xương, khóm 023 phường Phúc Gia, khu Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

369. HỒ THỊ NGỌC LINH, sinh ngày 03/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/9 ngõ 31 đường Văn Minh, khóm 023 phường Đôn Đông, khu Hậu Lí, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

370. NGUYỄN THỊ TỐ ANH, sinh ngày 09/5/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 110, đoạn 1 đường Phục Hưng, khóm 011 phường Phúc Nhân, khu Đàm Tử, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

371. LÊ THỊ CÚC, sinh ngày 10/11/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 88 đường Nhân Ái, khóm 005 phường Nhân Ái, khu Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

372. LẦM NHỘC DẾNH, sinh ngày 17/01/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 142 đường Thụ Đức, khóm 009 phường Thượng Phong, khu Đại Nhã, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

373. TRƯƠNG BÍCH SANG, sinh ngày 24/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 81 đoạn 2 đường Trung Thanh, khóm 007 phường Thủy Nam, khu Bắc Đôn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

374. PHAN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 12/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11 đường Phú An, khóm 008 phường Nam Khảm, khu Lô Trúc, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

375. LƯƠNG THỊ DIỆU, sinh ngày 06/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 36 Thượng Bình, khóm 010 phường Ái Tây, khu Tân Xã, TP Đài Trung, Đài Loan

Giới tính: Nữ

376. TẠ THỊ SINH, sinh ngày 12/02/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 35 đường Hòa Bình, khóm 013 phường Hòa Huệ, khu Trung Chính, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

377. NGUYỄN KIM PHỤNG, sinh ngày 01/01/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37 đường Học Phủ, khóm 016 thôn Sơn Kỳ, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

378. NGUYỄN THỊ TÂM, sinh ngày 20/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 3, số 26 đường Lan Châu 2, khóm 012 thông Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

379. ĐỖ THỊ KIM ÁNH, sinh ngày 24/9/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 36, ngách 20 ngõ 622, đường Lộc Hòa đoạn 3, khóm 020 phường Mãn Khan, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

380. LÊ THỊ NGÂN, sinh ngày 20/12/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 46 đường Tín Nghĩa, khóm 005 thôn Tân Hưng, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

381. TRẦN THỊ THÙY DUNG, sinh ngày 17/9/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32 ngách 13 ngõ 211 đường Trung Chính, khóm 018 phường Đức Hàng, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

382. HUỲNH THỊ KIM THUY, sinh ngày 01/8/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 35 ngõ 222 đường Trúc Viên, khóm 007 thôn Trúc Viên, xã Bồi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

383. TSẰN NGỌC ANH, sinh ngày 18/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 107 đường Trường Thuận, khóm 010 phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

384. CHU THỊ NGUYỆT, sinh ngày 02/9/1972 tại Nam Định Hiện trú tại: Số 117, khóm 009 thôn Lục Du, xã Lục Du, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

385. NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN, sinh ngày 23/10/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 122 đường Bình Đức, khóm 012 phường Bình Trấn, khu Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

386. TRẦN BÌNH CHI, sinh ngày 19/8/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 140 đường Diên Bình, khóm 004 phường Đại Phong, khu Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

387. NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 19/7/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 3, số 35 ngõ 105 đường Thiên Mụ Đông, khóm 006 phường Thiên Hòa, khu Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

388. ĐÀO HOÀI AN, sinh ngày 11/5/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 28 đường Đại Đức, khóm 021 thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

389. NGUYỄN THỊ BÍCH ĐƯỢC, sinh ngày 07/7/1982 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 39, ngách 155 ngõ 482 đoạn 2 đường Đại Đồng, khóm 027 phường Đại Trung, khu Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

390. DƯƠNG THỊ NHÀN, sinh ngày 24/4/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 5/3 ngõ 128 đường Bát Đức, khóm 004 phường Thành Đức, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

391. TẰNG A NHỤC, sinh ngày 10/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 129 đường Trung Hoa, khóm 025 phường Hòa Bình, khu Thục Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

392. THÒNG LỘC MUỐI, sinh ngày 09/6/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, ngách 123, ngõ 137 đường Trung Hoa, đoạn 3 phường Phong Lí, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

393. PHAN KIM NGÂN, sinh ngày 20/6/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 47, ngách 71, ngõ 143 đường Tân Hoa, khóm 014 phường Tân Hoa, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

394. LÊ THỊ MAI, sinh ngày 12/7/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 61 đường Hòa Bình, khóm 003 phường Hòa Bình, khu Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

395. NGUYỄN THỊ MẬN, sinh ngày 25/3/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 40 ngõ 49 đường Kim Sơn Đông, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

396. TRẦN THỊ HUỆ, sinh ngày 26/9/1994 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11 ngách 1 ngõ 64 đường Bảo An 2, khóm 019 phường Đàm Để, khu Thục Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

397. LÊ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 10/8/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 11, Mộng Lí Đông, khóm 012, phường Mộng Lí, khu Oanh Tùng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

398. NGUYỄN THANH KIM HUỆ, sinh ngày 26/3/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 666 đường Trung Cảng, khóm 026 phường Trung Long, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

399. VŨ THỊ HOA, sinh ngày 19/5/1963 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 142, đường Đại Trung, khóm 014 thôn Đại Tây, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

400. ĐỖ THỊ BÍCH, sinh ngày 20/12/1968 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 14/16 đường Dân Sinh, khóm 007 phường Trường Xuân, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

401. TRẦN THỊ THUYỀN, sinh ngày 19/12/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 3, số 11 đường Tự Lập Nhất, khóm 007 phường Tam Xuyên, khu Tiền Kim, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

402. ĐỖ THỊ ĐẦM, sinh ngày 06/12/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 28, ngách 24 ngõ 284 đường Ngô Hưng, khóm 012 phường Song Hòa, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

403. SỸ CHÁNH PHÙNG, sinh ngày 06/4/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 42 đường Đông Xương, khóm 021 phường Đông Thế, khu Quan Triều, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

404. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 20/3/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 34, ngõ Tiên Đồng, khóm 010 thôn Hòa Hưng, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

405. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 29/12/1971 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 46 đường Tây Đại, khóm 006 phường Nam Đại, khu Đông thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

406. HUỲNH THỊ KIM NGA, sinh ngày 10/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 47/11 ngõ 323 đường Thảo Phong, khóm 017 thôn Đỉnh Lợi, xã Duyên Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

407. TRẦN THỊ THÚY LẠ, sinh ngày 23/6/1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 87, đường Thực Tiễn, khóm 24, phường Phổ Nhân, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

408. HOU BÁC VĂN, sinh ngày 17/02/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 275 đường Trùng Khánh, khóm 020 phường An Thái, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

409. NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 16/01/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6, ngách 2, ngõ 35, đường Văn Hóa, khóm 006, phường Văn Hóa, TP Đầu Phân, huyện Miêu Lật.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1764/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0