Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1757/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1757/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 237/TTr-CP ngày 25/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 472 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-CTN ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. TRẦN THỊ MUỘI, sinh ngày 10/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 26/1, ngõ 50, đường Trung Hòa, đoạn 2, khóm 010, phường Đại Nguyên, Khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

2. MAI THỊ BÍCH CHI, sinh ngày 12/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 147, đường Trung Hòa, khóm 012, phường Phương Liêu, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

3. NGUYỄN THANH THI, sinh ngày 04/11/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 71, đường Hảo Kim, khóm 001, thôn Nam Tân, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

4. ĐÀO NGỌC THÚY, sinh ngày 14/5/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, hẻm 60, lộ 2 Tây Hà, khóm 15, thôn Trấn An, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

5. NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH, sinh ngày 28/6/1999 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 9, đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 008, phường Vĩnh Quang, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

6. ĐỖ THỊ KIM DUYÊN, sinh ngày 30/12/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 98, phố Đại Nghĩa, khóm 28, phường Đại Nghĩa, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

7. ĐỖ THU TRANG, sinh ngày 11/8/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 288, đoạn 2, đường Quốc Tế, khóm 007, phường Hậu Thố, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

8. PHAN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 12/4/1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 92, đường Đại Phong, khóm 024, phường Vân Lâm, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

9. VÕ THỊ BÍCH VÂN, sinh ngày 06/3/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 130, đường Bảo Cao, khóm 010, phường Bảo Phúc, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

10. TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG, sinh ngày 13/8/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 66, đường Quang Phục, khóm 016, thôn Phong Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

11. CHÁU CÁ LỀNH, sinh ngày 19/01/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 150, đường Đức Xương, khóm 013, phường Nhân Ái, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

12. PHAN THỊ KIM HƯƠNG, sinh ngày 13/4/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 25, ngách 18, ngõ 498, đường Đại Phong, khóm 2, phường Bảo Ngọc, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

13. LÊ THỊ KIM LIÊN, sinh ngày 24/6/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 221, đường Hải Chuyên, khóm 21, phường Thụy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

14. LÊ THỊ HUYỀN, sinh ngày 17/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 37, phố Hạnh Phúc 7, khóm 10, phường Hạnh Phúc, khu Qui Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

15. NGUYỄN KIỀU HOA, sinh ngày 10/7/1992 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20/5, Bộ Nội, khóm 5, thôn Trung Hòa, xã Bảy Mỹ, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

16. LÊ THỊ BÉ QUYÊN, sinh ngày 08/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 15, phố Hoa Nam, khóm 1, phường Trung Hoa, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

17. TRẦN KIỂU MI, sinh ngày 25/01/1992 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 116, đường Long Phụng, khóm 16, phường Long Phụng, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

18. HOÀNG THỊ CHINH, sinh ngày 27/01/1989 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 29, phố Nam Tiến 7, khóm 50, phường Phúc Hưng, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

19. TRẦN THỊ THIẾT, sinh ngày 13/4/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 48-2 đường Nam An, khóm 42, phường Phúc Hưng, khu Phụng Sơ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

20. TRẦN VĂN NGỌC, sinh ngày 25/02/1953 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14/27, ngõ 36, đường Mỹ Sơn, khóm 21, phường Nhân Mỹ, khu Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

21. HOÀNG THỊ LƯƠNG, sinh ngày 19/8/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 65/22, đường Cảng Hậu, khóm 014, thôn Cảng Hậu, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

22. VÕ THỊ KIM YẾN, sinh ngày 14/12/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 516, đoạn 2, đường Quảng Hiền, khóm 009, thôn Vĩnh Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

23. TRẦN THỊ MỸ THUẬN, sinh ngày 01/10/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 61, Thượng Loan, khóm 005, thôn Ngũ Hồ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

24. LÊ ÁNH NGUYỆT, sinh ngày 06/12/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 47, đường Lâm Giang, khóm 006, phường Mạnh Xuân, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

25. ĐÀO THỊ THƯƠNG, sinh ngày 20/12/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 35, phố Phúc Đức, khóm 002, phường Cao Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

26. NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾN, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34, đường Tu Đức, khóm 013, phường Cung Bắc, thị trấn Thổ Khu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

27. TRẦN THỊ NHỚ, sinh ngày 19/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 235, đường Nam An, khóm 002, phường Nam Trang, khu Đại An, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

28. NGUYỄN THỊ NGỌC MAI, sinh ngày 03/5/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 51, ngõ Quốc Quang, khóm 006, phường Ngọc Điền, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

29. NGUYỄN THỊ ÚT, sinh ngày 15/6/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 171/4, An Định, khóm 11, phường An Định, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

30. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 30/11/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 35, Khẩn Địa, khóm 002, phường Khẩn Địa, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

31. HUỲNH THỊ HOA SIM, sinh ngày 11/3/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 89, ngách 79, ngõ 290, đường Trung Sơn Đông, khóm 021, phường Phượng Đông, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

32. SÚ VÒNG LÌN, sinh ngày 06/10/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 62, thôn Lục Hợp Nhị, khóm 017, phường Tân Hoa, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

33. VÕ THỊ YẾM, sinh ngày 25/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 28, đường Trung Chính, khóm 007, phường Đắc Thắng, khu Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

34. NGÔ THỊ BÍCH THUẬN, sinh ngày 28/3/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 222, đường Minh Đức, khóm 021, phường Đại Đồng, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

35. NGUYỄN THỊ THU CÚC, sinh ngày 15/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7/1, ngõ 135, đường Trúc Lâm, khóm 011, phường Trúc Lâm, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

36. NGUYỄN THỊ KIM THO, sinh ngày 11/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17/1, đường Phúc Đức, khóm 35, phường Sơn Cước, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

37. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 18/5/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 440, đường Trung Chính, khóm 008, phường Cảnh Phúc, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

38. ĐỖ THỊ HẬN, sinh ngày 04/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17, đường Tây Hà 1, khóm 016, thôn Trấn An, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

39. LÝ KIM PHỤNG, sinh ngày 12/10/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 313, đường Hậu Trang, khóm 017, thôn Hậu Trang, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

40. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 28/12/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 358, đường Đại Nhân, khóm 015, phường Giáp Nam, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

41. PHAN THỊ NGỌC LÀNH, sinh ngày 14/5/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5/24, ngõ 36, đường Mỹ Sơn, khóm 021, phường Nhân Mỹ, khu Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

42. LÊ THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 13/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 100, đường Vĩnh Xã, khóm 001, thôn Tân Trang, làng Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

43. CHÂU THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 22/11/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 155, đường Thúy Bình, khóm 017, phố Thúy Bình, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

44. ĐẶNG QUANG LINH, sinh ngày 21/01/1999 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 39, phố Trung Nguyên, khóm 017, phường Trung Nguyên, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

45. TRẦN THỊ LUYẾN, sinh ngày 20/01/1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 39, phố Trung Nguyên, khóm 017, phường Trung Nguyên, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

46. TRẦN NGỌC HẢI, sinh ngày 01/02/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 78, ngõ 316, đường Tân Liêu, khóm 008, phường Tân Trang, TP. Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

47. NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 12/02/1983 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 5, ngõ 1, đường Thanh Sơn 6, khóm 21, phường Thanh Sơn, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

48. NGUYỄN THỊ PHA LOL, sinh ngày 15/11/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 110, Kỳ Sơn, khóm 028, thôn Kỳ Bàn, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

49. QUÁCH TÀI MÚI, sinh ngày 21/8/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2, ngách 38, ngõ 184, đoạn 5, đường Quân An, khóm 004, phường An Phú, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

50. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 11/8/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 23, đường Bàn Thạch, khóm 031, phường Dân Phú, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

51. VŨ THỊ HƯƠNG, sinh ngày 24/10/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 62/2/37 phố Thanh Sơn 1, khóm 33, phường Thanh Sơn, TP. Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

52. ĐINH THỊ KHÁNH HÒA, sinh ngày 02/9/1998 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 50 phố Tam Quang bắc 2, khóm 20, phường Tam Quang, khu Bắc Tấn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

53. TRƯƠNG THỊ MINH, sinh ngày 30/11/1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 43/1, ngõ 81, phố Quang Minh 2, khóm 11, phường Bắc Luân, TP. Trúc Bắc, huyện Trúc Bắc

Giới tính: Nữ

54. LƯƠNG THỊ LANH, sinh ngày 23/4/1976 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Tầng 2, số 20, đường Quốc Hưng, khóm 7, phường Lăng Tiêu, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

55. LƯƠNG THANH HÒA, sinh ngày 15/4/1997 tại Ninh Bình Hiện trú tại: Tầng 2, số 20, đường Quốc Hưng, khóm 7, phường Lăng Tiêu, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

56. DƯƠNG THỊ THU LINH, sinh ngày 16/6/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 92, phố Quang Hoa đông, khóm 14, phường Kim Hoa, khu Bắc TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

57. VÕ THỊ MINH HOÀNG, sinh ngày 12/5/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 18, đường Đầu Tiền, khóm 4, phường Đầu Tiền, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

58. LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG, sinh ngày 01/01/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Tầng 2, số 211/13/44 đường Trung Chính, khóm 7, phường Đức Hành, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

59. THÒNG CHÁNH CÚ, sinh ngày 01/4/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 69, phố Minh Nhã, khóm 12, thôn Lưu Thổ, xã Hoa Đồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

60. LẦU VĂN LAN, sinh ngày 25/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 27, khóm 2, thôn Cần Bích, xã Bắc Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

61. LỀU THỊ THÚY, sinh ngày 10/3/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 30, phố Kiện Dân, khóm 17, phường Kiện Dân, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

62. VÕ THỊ THÚY, sinh ngày 25/7/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Tầng 3, số 10, ngõ 292, đường Long Giang, khóm 13, phường Giang Ninh, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

63. DƯƠNG THỊ THẢNH, sinh ngày 19/5/1975 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 162, phố Quốc Quang, khóm 22, phường Quốc Quang, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

64. NGUYỄN THỊ TÌNH, sinh ngày 16/02/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tầng 5, số 662/4, phố Đồng An, khóm 4, phường Trang Kính, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

65. NGUYỄN VĂN NINH, sinh ngày 18/11/1997 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 162, phố Bác Ái, khóm 16, phường Thiệu Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

66. LÊ THỊ CẨM HÀ, sinh ngày 20/12/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 74, đường Tân Cát, khóm 7, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

67. NGUYỄN THỊ CHÂU, sinh ngày 06/5/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 120, ngõ 814, đường Đại Tân, khóm 12, phường Tân Trang, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

68. LÊ THỊ MẬN, sinh ngày 20/6/1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 2, số 1 ngõ 6, phố Vĩnh An, khóm 11, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

69. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 04/5/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 6/146, đường Đại Thông, khóm 2, thôn Nam Áo, xã Nam Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

70. SÔNG THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 10/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 3, số 26, phố Hạnh Phúc 5, khóm 8, phường Hạnh Phúc, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

71. TRÀ THÚY HẰNG, sinh ngày 18/12/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2/3, đường Thần Châu, khóm 006, phường Nam Hưng, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

72. NGUYỄN THỊ SIÊM, sinh ngày 07/8/1967 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 83, phố Đại Dũng, khóm 026, phường Bắc Quý, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

73. NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY, sinh ngày 27/4/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 21/16, Đại Trình, khóm 008, phường Đại Trình, khu Ma Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

74. CAO THỊ HƯƠNG, sinh ngày 18/12/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 296, đường Tự Cường Nam, khóm 032, phường Tân Lộ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

75. NGUYỄN NGỌC THÚY, sinh ngày 12/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 341, đường Đại Phố, khóm 008, thôn Nguyên Phố, xã Bi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

76. LÊ THỊ NHUNG, sinh ngày 09/10/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 82, Đại Án Sơn, khóm 013, phường Án Sơn, TP. Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

77. NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN, sinh ngày 12/01/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 55, đường Gia Trung, khóm 013, thôn Giá Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

78. TRƯƠNG THỊ KIỀU LINH, sinh ngày 15/6/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 70, đường Trung Hòa, khóm 017, thôn Luân Trung, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

79. HONG DẾNH PHÙNG, sinh ngày 30/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 51/26, đoạn 1, đường Quang Minh, khóm 008, thôn Bộ Tử, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

80. NGUYỄN VĂN DUY, sinh ngày 07/4/1997 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 311, đường Trung Sơn, khóm 011, phường Phong Lý, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nam

81. TRẦN THỊ NGỌC, sinh ngày 06/10/1991 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 11, ngách 1, ngõ 557, đoạn Thượng Lâm, đường Trung Phong, khóm 025, phường Thượng Lâm, khu Long Đàm, Đào Viên

Giới tính: Nữ

82. NGUYỄN THỊ ĐẸP, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 80/1, đoạn Mã Luân, khóm 007, thôn Ngọc Quang, xã Triều Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

83. NGUYỄN THỊ HUẾ, sinh ngày 18/8/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 12, phố Vạn Thuận Nhất, khóm 001, phường Phác Lý, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

84. PHẠM THỊ KIM THOA, sinh ngày 29/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 71, đường Đông Lan, khóm 13, phường Hạ Tân, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

85. PHẠM THỊ NGA, sinh ngày 17/6/1977 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 3 , số 129 , đường Nam Thượng, khóm 001, phường Nam Mỹ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

86. LÊ THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 11/8/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 22, đường Long An , khóm 012, phường Long Phượng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

87. NGUYỄN THỊ ANH THƯ, sinh ngày 20/10/1989 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Số 67/5, đoạn 2, đường Gia Đông, khóm 17, thôn Gia Đông, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

88. PHẠM THỊ XUÂN, sinh ngày 07/6/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 140/1 đường Tân Sinh, khóm 13, phường Khanh Khẩu, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

89. LÊ THỊ THÙY LINH, sinh ngày 15/01/1986 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: Lầu 2, số 28, phố Đông Thăng, khóm 11, phường Khổng Trạch, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

90. TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG, sinh ngày 19/5/1993 tại An Giang Hiện trú tại: Số 15, ngõ 115, đường Thái Công 1, khóm 18, phường Thái Công, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

91. NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 24/7/1990 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ 551, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 001, phường Long Thọ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

92. TRỊNH THỊ HUỆ, sinh ngày 05/10/1972 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 64/1, hẻm 1, phố Diên Cát, khóm 014, phường An Khang, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

93. NGUYỄN CAO TRÍ, sinh ngày 20/01/1970 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 452, đoạn 3, đường Viên Tập, khóm 11, thôn Văn Hóa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nam

94. NGUYỄN VĂN TUẤN, sinh ngày 04/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Tầng 3/2, số 63, đoạn 1, đường Nam Sơn, khóm 2, phường Ngõa Dao, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

95. NGUYỄN THỊ NHÂM, sinh ngày 02/02/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1/39 đường Thái Nguyên, Kiến Minh, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

96. NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN, sinh ngày 03/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 15, số 492, đoạn 7, đường Tân Bắc, khóm 24, phường Đơn Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

97. NGUYỄN THỊ VÂN ANH, sinh ngày 10/3/1986 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Tầng 17, số 93, đường Gia Đông, khóm 11, phường Tông Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

98. NGUYỄN THỊ NHÀI, sinh ngày 20/02/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 294, đoạn 1, đường Phúc Đức, khóm 30, phường Trung Hưng, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

99. LÊ THỊ THANH HUYỀN, sinh ngày 04/5/1983 tại Hà Nam Hiện trú tại: Tầng 3, số 4, ngõ 649, đường Tân Trang, khóm 16, phường Hải Sơn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

100. NGUYỄN HỒNG LOAN, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 4, phố Tân Tây, khóm 3, phường Tây Xuyên, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

101. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 13/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, ngách 39, ngõ 469, đoạn Sơn Đỉnh, đường Trung Phong, khóm 8, phường Sơn Thượng, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

102. LƯƠNG LỆ BÌNH, sinh ngày 09/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 41, phố Tân Sinh, khóm 1, phường Tân Nghĩa, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

103. NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN, sinh ngày 27/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 4/2, số 10, ngõ 262, đường Thất Hiền 3, khóm 18, phường Thọ Tinh, khu Diêm Trình, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

104. TRẦN THỊ ÁNH LIÊN, sinh ngày 05/12/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, phố Đại Hưng, khóm 12, phường Bình Nam, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

105. HỒ THỊ DUYÊN, sinh ngày 05/12/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Tầng 11, số 112, đường Văn Lâm bắc, khóm 11, phường Kiến Dân, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

106. VŨ THỊ DÀNH, sinh ngày 14/9/1992 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 36, đoạn 3, đường Thuần Tinh, khóm 26, phường Công Chính, trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

107. TRẦN TUYẾT VÂN, sinh ngày 14/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 36, đường Tông Đức, khóm 9, phường Vĩnh Khanh, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

108. PHẠM THỊ DUNG, sinh ngày 11/6/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 71/100/10, phố Thực Tiễn, khóm 9, phường Vĩnh Tường, khu Bắc TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

109. MẠC THỊ THOA, sinh ngày 03/6/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 5, số 31/2/9, đoạn 3 đường An Khang, khóm 4 phường Song Thành, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

110. VŨ TRẦN THỊ XUYẾN, sinh ngày 08/4/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 342/95/35 đường Tân Hưng, khóm 1, phường Quảng Hưng, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

111. VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 25/10/1991 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 10, ngõ 138, đường Thuận An, khóm 36, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

112. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 29/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 135, đường Tân Lang, khóm 18, phường Trung Hưng, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

113. TRẦN THỊ MỸ NGÂN, sinh ngày 14/8/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 2, số 325/25/8 đường Kiện Khang, khóm 15, phường Bàng Trình, khu Tùng Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

114. PHAN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 20/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 22 đường Xích Khám tây, khóm 19, phường Xích Khám, khu Từ Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

115. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 05/02/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 209/4 phố Tân Sinh, khóm 12, phường Hòa Binh, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

116. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 02/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35/21/1 đoạn 2, đường Đại Hưng, tây khóm 11, phường Trung Ninh, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

117. PHAN THỊ THÚY OANH, sinh ngày 14/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 79, đường Thập Nhất Trương, khóm 14, phường Đại Phong, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

118. NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 04/11/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Tầng 2, số 61/2/18 phố Tân Hưng 1, khóm 16, phường Đại Cang, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

119. TRẦN THÚY HẰNG, sinh ngày 12/11/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12/1 đường Phục Hưng, khóm 8, phường Tây Khang, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

120. LÊ THỊ PHÚC, sinh ngày 11/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 4, số 31 phố Trí Quang, khóm 5, phường Dân Trị, khu Vĩnh hòa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

121. QUAN KIM PHỤNG, sinh ngày 09/5/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 27, số 27, ngõ 67, đường Quốc Quang, khóm 13, phường Quốc Quang, khu bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

122. VÕ KIM LUYẾN, sinh ngày 26/8/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Tầng 9/1, số 25/110, Nghĩa Châu, khóm 8, phường Nghĩa Châu, khu Lâm Thủy, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

123. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 25/9/1977 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Tầng 5, số 50, đoạn 2, đường Trường Sa, khóm 22, phường Tân Khởi, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

124. NGUYỄN KIM TUYỀN, sinh ngày 08/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17/3, phố Điều Hòa, khóm 7, phường Sa Tử, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

125. TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 13/8/1984 tại Bạc Liêu Hiện trú tại: Số 46/139, đường Văn Hóa, khóm 7, phường Hiệp Hòa, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

126. ĐINH THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 10/6/1971 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Tầng 4, số 15, ngõ 57, phố Thái Thuận, khóm 3, phường Bành Thổ, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

127. NGÔ HOÀI MỘNG, sinh ngày 08/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 24, phố Lịch Hành, khóm 3, phường Lịch Hành, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

128. PHẠM THỊ THU HẰNG, sinh ngày 15/9/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 111/2, Yên Viên, khóm 015, thôn A Cần, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

129. HOÀNG THỊ BÉ, sinh ngày 17/12/1971 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Lầu 2, số 37, đường Phúc Đức, khóm 017, phường Đại Cương, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

130. NGUYỄN THỊ KIM KHA, sinh ngày 25/4/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 121, phố An Ninh, khóm 027, phường Khê Càng, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

131. NGUYỄN THỊ THANH CHÂU, sinh ngày 06/7/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 12/1, số 67, đường Đại Tín, khóm 015, phường Văn Xương, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

132. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 01/12/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62, đường Đại Nghĩa, khóm 007, thôn Đại Nghĩa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

133. ĐINH THỊ MAI TRINH, sinh ngày 19/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 107, ngõ 232, đoạn 1, đường Hòa Thố, khóm 022, phường Nguyệt Mi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

134. LÂM TUYỀN, sinh ngày 24/12/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 116, Xã Linh, khóm 010, phường Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

135. NGÔ THỊ LỰA, sinh ngày 06/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, đường Phúc Thọ Cửu, khóm 011, phường Hạnh Phúc, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên.

Giới tính: Nữ

136. NGUYỄN THỊ BÍCH LÊ, sinh ngày 01/01/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngách 28, ngõ 260, đoạn 3, đường Trường Xuân, khóm 036, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

137. PHAN THỊ KIM THOA, sinh ngày 18/3/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, đường Từ Châu 1, khóm 011, phường Phúc Dân, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

138. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 94/1, Tây A Lý Quan, khóm 004, phường Quan Tây, khu Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

139. NGUYỄN THỊ TƯƠI, sinh ngày 02/6/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 671, đoạn 4, Đại lộ Đài Loan, khóm 004, phường Phúc Hòa, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

140. LÊ THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 10/10/1991 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 177, đường Bình Đẳng, khóm 025, phường Đỉnh Nhai, khu Đại Đổ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

141. LƯU KIM THƯỞNG, sinh ngày 16/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, phố Phúc Thọ Cửu, khóm 011, phường Hạnh Phúc, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

142. NGUYỄN THỊ NGỌC OANH, sinh ngày 04/10/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 62, đường Hướng Học, khóm 032, phường Thụy Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

143. ĐỔ THỊ THANH, sinh ngày 07/11/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 6, số 239, đường Văn Hóa 2, khóm 033, phường Phục Hưng, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

144. TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 10/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 365, đường Thánh An, khóm 003, phường Quốc Thánh, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

145. VÕ THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 62, đường Nhị Bộ, khóm 004, thôn Quân Khang, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

146. VŨ THỊ HOÀI, sinh ngày 25/12/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 195, đường Thành Công, khóm 012, phường Đông Khê, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

147. HUỲNH THỊ HƯỜNG, sinh ngày 14/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 329, đường Thành Công, khóm 011, phường Đại Thành, khu Trung, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

148. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 25/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5/22, ngõ 15, đường Dân Trị, khóm 001, phường Lục Quy, khu Lục Quy, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

149. NGUYỄN THỊ TIẾP, sinh ngày 21/4/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 123/1, đường Phượng Lâm 3, khóm 023, phường Hội Xã, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

150. PHẠM QUANG HIỆP, sinh ngày 07/3/1999 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 234, đoạn 2, đường Phong Thế, khóm 005, phường Ông Tử, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

151. NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM, sinh ngày 10/01/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 94 đường Đàm Bình, khóm 018, phường Đàm Đầu, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

152. NGUYỄN THỊ MỸ LOAN, sinh ngày 01/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 402, đường Diên Bình, khóm 034, phường Tam Cộng, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

153. PHẠM THỊ THUẤN, sinh ngày 30/4/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 41 Tiêm Sơn, khóm 004, thôn Tiêm Sơn, làng Hồ Tây, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

154. NGUYỄN THỊ DẬU, sinh ngày 26/8/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 177 đường Thâm Cầm, khóm 007, thôn Thâm Câu, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

155. LƯƠNG THỊ THANH TRANG, sinh ngày 17/8/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 422, đoạn 3, đường Thái Hòa, khóm 004, phường Cổ Di, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

156. TRƯƠNG NGỌC HÒA, sinh ngày 01/6/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 216, đường Trung Ương , khóm 004, phường Trung Ương, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

157. TRẦN THỊ THU, sinh ngày 26/01/1980 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 570, đoạn 2, đường Trung Viên, khóm 13, phường Nội Định, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

158. TRẦN THỊ XÚ HOANG, sinh ngày 04/4/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30, Thượng Khang Lang, khóm 10, phường Khang Lang, khu Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

159. NGUYỄN THỊ CHUNG, sinh ngày 10/9/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 253, đường Đại Đồng, khóm 12, phường Nam Môn, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

160. NGUYỄN THỊ MINH TÂM, sinh ngày 10/11/1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 146, đoạn 1, đường Kiến Hưng, khóm 12, thôn Sơn Kỳ, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

161. TRẦN THỊ KHỎE, sinh ngày 10/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Tầng 9/3, số 48, đoạn 3, đường Trung Hoa, khóm 2, phường Thái Khê, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

162. NGÔ TUYÊT HIỀN, sinh ngày 06/7/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 202, phố Sơn Hạ, khóm 2, phường Trúc Viên, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

163. TRẦN THỊ DIỆU, sinh ngày 22/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 411/110/2, đường Hòa Bình, phường Đại Nam, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

164. HÀ THỊ THÚY, sinh ngày 25/3/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 103, đường Hạ Thổ, khóm 12, phường Nội Hải, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

165. ĐỒNG THỊ DINH, sinh ngày 21/11/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Tầng 5, số 4, phố Phụng Cát 5, khóm 24, phường Phụng Phúc, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

166. ĐỖ THỊ THANH LOAN, sinh ngày 15/7/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 359, đường Dân Quyền, khóm 13, phường Đạm Câu, khu Bắc TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

167. TRẦN THỊ YẾN NHI, sinh ngày 28/7/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 359, đường Dân Quyền, khóm 13, phường Đạm Câu, khu Bắc TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

168. TRẦN THỊ YẾN, sinh ngày 13/7/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 359, đường Dân Quyền, khóm 13, phường Đạm Câu, khu Bắc TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

169. BÙI THỊ MẠNH, sinh ngày 29/7/1974 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 89, ngõ 395, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Nam Hưng, TP. Chương Hóa

Giới tính: Nữ

170. ĐINH VIỆT HÙNG, sinh ngày 03/02/1998 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 89, ngõ 395, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Nam Hưng, TP. Chương Hóa

Giới tính: Nam

171. NGUYỄN THỊ GIÀU, sinh ngày 17/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 86, ngõ 326, đoạn 1, đường Viên Thảo, khóm 22, thôn Khê Đầu, xã Phan Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

172. TRẦN THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 03/3/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Tầng 2, số 7, đường Đạo Hương, khóm 2, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

173. NGUYỄN THỊ HỒNG DIỂN, sinh ngày 26/4/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/4/8 phố Hòa Bình, khóm 16, phường Cảnh Tân, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

174. PHẠM THỊ HƯƠNG, sinh ngày 10/10/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Tầng 10, số 11, ngõ 46, đường Nhân Ái, khóm 30, phường Thanh Thủy, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

175. VŨ QUỐC HUY, sinh ngày 02/8/2001 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Tầng 10, số 11, ngõ 46, đường Nhân Ái, khóm 30, phường Thanh Thủy, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

176. PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG, sinh ngày 02/10/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 18/2 đường Hạ Đầu, khóm 2, thôn Hạ Đầu, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

177. TÔ THỊ THANH, sinh ngày 07/8/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 5, số 5, ngõ 394, đường Viên Sơn, khóm 12, phường Tích Huệ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

178. SẰN CÚN CÚ, sinh ngày 15/5/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 31, đường Khê Để, khóm 3, thôn Khê Để, xã Thân Cảng, huyện chương Hóa

Giới tính: Nữ

179. HUỲNH LỆ PHƯƠNG, sinh ngày 14/7/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 6, số 17, ngõ 162, đường Hoàn Nam, phường Vĩnh Ninh, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

180. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 03/8/1977 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 511, đường Tú Tài, khóm 13, phường Tú Tài, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

181. TRẦN KIM PHƯỢNG, sinh ngày 28/8/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 68, đường Dân Tộc, khóm 11, phường Cảnh Phúc, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

182. HUỲNH THỊ QUYÊN, sinh ngày 15/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 721, đường Cao Mỹ, khóm 002, phường Cao Tây, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

183. HUỲNH NGỌC THỦY, sinh ngày 20/7/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 86, đoạn 1, đường Phú Nông, khóm 006, phường Hổ Vỉ, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

184. VÕ THỊ THÚY NGỌC, sinh ngày 10/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 29/1, đường Thiềm Tây Đông Ba, khóm 018, phường Trường Thanh, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

185. LÊ THỊ HẰNG, sinh ngày 02/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 384, đường Tự Do 2, khóm 11, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

186. TRẦN THỊ MỸ ÁNH, sinh ngày 18/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 76, đường Nguyên Hưng, khóm 015, phường Trung Hưng, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

187. LÊ THỊ THU LOAN, sinh ngày 23/01/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngách 23, ngõ 70, phố Đại Thuận, khóm 005, phường Cu Thố, khu Qui Nhơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

188. NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY, sinh ngày 07/6/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 68, phố Nam 3, khóm 026, phường Nam Thành, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

189. TRẦN CẨM PHƯƠNG, sinh ngày 14/11/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 263, đường Phượng Đỉnh, khóm 047, phường Quá Bì, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

190. PHẠM THỊ THANH KIỀU, sinh ngày 23/10/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/2, ngõ 55, đường Khang Trang, khóm 008, phường Thuận Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

191. NGUYỄN THỊ THU, sinh ngày 24/01/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 30/1, đường Quốc Hoa , khóm 017, phường Văn Hoa, khu Đông , TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

192. NGUYỄN THỊ TRINH, sinh ngày 14/8/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 120, đường Văn Tinh, khóm 033, phường Hòa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

193. NGÔ THỊ PHƠ, sinh ngày 02/12/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 18/3, Độ Tử Đầu, khóm 003, phường Cẩm Hồ, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

194. NGUYỄN THỊ THẮNG, sinh ngày 22/12/1970 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 152, đường Phục Hưng, khóm 001, phường Bắc Lâm, thị trấn Phượng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

195. NGUYỄN THỊ LAM GIANG, sinh ngày 08/3/1981 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 168, đường Đông Minh, khóm 013, thôn Ngõa Trung, xã Bộ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

196. NGUYỄN THỊ CHANG, sinh ngày 14/12/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngõ 8, đường Công Viên, khóm 017, phường Văn Hóa, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

197. NÔNG MỸ LỆ, sinh ngày 01/4/1988 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 290, đường Trung Châu 3, khóm 016, phường Thực Tiễn, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

198. GỊP SY MÚI, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 328, đường Cao Bình 11, khóm 015, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

199. NGUYỄN THỊ HỒNG LAN, sinh ngày 30/8/1970 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Lầu 2, số 550, đường Tân Trang, khóm 002, phường Hải Sơn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

200. PHAN THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 04/5/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: số 29/3 ngõ 14 P14, P. Kiện Dân, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

201. NGUYỄN THỊ HOÀI, sinh ngày 17/3/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 40, đường Thiết Kỵ, khóm 8, thôn Hồ Nam, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

202. NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM, sinh ngày 24/4/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 105, đoạn 1, đường Hòa Lục, khóm 10, phường Xuyên Đổ, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

203. DƯƠNG THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 07/5/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 5/5, số 2, ngõ 56, đường Huân Nam, khóm 5, phường Hải Khẩu thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

204. NGUYỄN THỊ LÊ, sinh ngày 15/02/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 24, phố Đại Hưng 1, khóm 17, phường Đại Trang, trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

205. NGUYỄN MỘNG HOÀNG, sinh ngày 23/10/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 129/10 Đại Phổ, khóm 8, phường Đại Phổ, trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

206. NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN, sinh ngày 25/5/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 57, phố Hoa Hưng, khóm 14, phường Sơn Giai, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

207. NGUYỄN VĂN THẠCH VŨ, sinh ngày 16/7/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 61/1 phố Văn Hồ, khóm 13, phường Tây An, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

208. VƯƠNG THỊ KIM CÚC, sinh ngày 10/12/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Tầng 4, số 38/45/6 phố Vĩnh Lạc, khóm 14, phường Vĩnh Lạc, khu Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

209. NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG, sinh ngày 10/8/1966 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng B1, số 48, phố Trường An, khóm 17, phường Phổ Đầu, khu Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

210. HOÀNG THỊ THỎA, sinh ngày 18/6/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 700/26/90, phố Mai Long, khóm 40, phường Bát Đức, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

211. VÕ THỊ THANH, sinh ngày 09/3/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6/4, ngõ 678, đường Hạnh Phúc, khóm 3, phường Trung Cảng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

212. LÊ NGỌC HOA, sinh ngày 24/9/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Tầng 3, số 4, ngõ 51, phố Dân Trị, khóm 10, phường Thanh Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

213. HỒ THỊ MỸ NGÂN, sinh ngày 21/3/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Tầng 5, số 16, ngõ 22, đoạn 1, phố Vũ Xương, khóm 7, phường Quang Phục, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

214. PHAN THỊ TIẾN, sinh ngày 24/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 41/1 Cam Cước, khóm 7, phường Trường Nguyên, khu Song Khê, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

215. NGUYỄN THANH THẢO, sinh ngày 17/5/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 35, phố Phúc Hoa, khóm 7, phường Phúc Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

216. DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 25/7/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 101, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 5, phường Tông Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

217. TRẦN PHỐI HÀ, sinh ngày 27/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Tầng 4, số 32, phố Dân Sinh, khóm 13, phường Phổ Bình, khu Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

218. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 10/02/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 191, ngõ 29, đường Thiên Hỉ, khóm 9, thôn Bì La, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

219. LÀU NHỘC MÚI, sinh ngày 04/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 187, đường Kiến Vinh, khóm 9, phường Kiến Quốc, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

220. LỮ THỦY KIỀU, sinh ngày 24/11/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/4, Trung Trang, khóm 001, thôn Đông Vinh, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

221. NGUYỄN THỊ TUYỀN, sinh ngày 18/11/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9, Sa Luân, khóm 015, phường Sa Luân, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

222. TRẨN KIM BẢNH, sinh ngày 20/11/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 36/1, ngõ 702, đoạn 1, đường An Trung, khóm 014, phường Phượng Hoàng, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

223. TRẨN THỊ BÍCH CHI, sinh ngày 22/6/1978 tại Long An Hiện trú tại: Số 8, đoạn 1, đường Trường Khê, khóm 010, phường Tây An, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

224. NGUYỄN THỊ NGƯU, sinh ngày 05/10/1976 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: Số 69/3, Phương Thảo, khóm 005, phường Phương Thảo, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

225. DANH THỊ THƠM, sinh ngày 28/9/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, Xuyên Không Hồ, khóm 005, phường Long Thịnh, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

226. VŨ THỊ MIÊN, sinh ngày 02/5/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 392, đường Xích Lan 5, khóm 005, phường Xích Lan, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

227. ĐẶNG THỊ NGA, sinh ngày 15/10/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ Thanh Thủy 1, đường Quý Thủy, khóm 029, thôn Quý Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

228. NGUYỄN THANH HÒA, sinh ngày 05/10/1972 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 248, đường Trung Hiếu, khóm 015, phường Trấn Hưng, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

229. TRƯƠNG THÚY HẰNG, sinh ngày 19/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, phố Quang Minh, khóm 041, phường Tân Hòa, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

230. HUỲNH THỊ ÚT, sinh ngày 01/9/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11, phố Tây Phố 1, khóm 006, phường Tây Phố, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

231. TRẦN THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 17/8/1994 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 1018, đường Vương Hành, khóm 013, phường Vương Hành, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

232. HUỲNH THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 21/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 62, ngõ 601, đường Thúy Hoa, khóm 017, phường Hải Thắng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

233. TRẦN LỶ DÍNH, sinh ngày 01/02/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 85, đường Phong Tác, khóm 004, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

234. TRẦN THANH THÚY, sinh ngày 01/9/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 59, phố Đông Quang, khóm 014, phường Quang Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

235. LÝ THỊ HIỀN, sinh ngày 07/3/1979 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 90/48, Tân Cát, khóm 008, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

236. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐẠI, sinh ngày 12/10/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 32, phố Phúc Kiến, khóm 003, phường Chủ Nông, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

237. LƯƠNG THỊ HUYỀN, sinh ngày 19/8/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 21, đường Bình Thực, khóm 026, thôn Hòa Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

238. NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Nam Bình, khóm 015, thôn Viên Liêu, xã Khảm Đinh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

239. TRẦN THỊ OANH, sinh ngày 08/11/1966 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 596, đoạn 1, đường Khê Nam, khóm 005, phường Khê Cự, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

240. TRẦN THỊ ÚT, sinh ngày 21/12/1970 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 96, Đoạn 4, đường Trang Tân, khóm 010, thôn Vĩnh Trấn, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

241. TÔ THỊ NGỌC CHÂU, sinh ngày 16/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 02, số 79/25, ngõ 422, đoạn 2, đường Trương Nam, khóm 016, phường Chương Hóa, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

242. LÊ THỊ CHÍNH, sinh ngày 29/12/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 372, đoạn 3, đường Vĩnh Thành, khóm 013, phường Phủ Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

243. NGUYỄN THỊ TRI, sinh ngày 02/01/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 2/19, đường Trung Tâm, khóm 001, thôn Ngọc Quang, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

244. SƠN THỊ KIM HƯỜNG, sinh ngày 12/9/1991 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 22, phố Dân Hữu, khóm 013, phường Khoa Viên, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

245. NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN, sinh ngày 08/10/1970 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Lầu 1, số 479, đường Trang Kính, khóm 008, phường Công Chính, TP. Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

246. PHẠM THỊ THU, sinh ngày 04/9/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 270/2, đường Tứ Duy, khóm 020, phường Mãn Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

247. NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 15/6/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 41/5, đường Hòa Bình, khóm 011, thôn Nhân Hòa, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

248. NGUYỄN THỊ NGOAN, sinh ngày 04/02/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 9/15, đường Trung Sơn, khóm 017, thôn Quang Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

249. LÝ THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 21/4/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 507/2, Nghĩa Trúc, khóm 008, thôn Truyền Phương, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

250. HUỲNH THỊ PHŨNG, sinh ngày 22/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 85/4, đường Trung Hưng, khóm 005, phường Lựu Trung, TP. Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

251. TRANG THỊ BÍCH LIỄU, sinh ngày 10/8/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 1, số 45, đường Văn Sương, khóm 16, phường Trúc Nghĩa, phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

252. HUỲNH THỊ TRÚC PHƯỢNG, sinh ngày 31/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 8, ngõ 81, phố Đại Phúc, khóm 005, phường Bản Hòa, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

253. TRƯƠNG THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 26/5/1993 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 86, Đỉnh Châu, khóm 007, phường Tam Thanh, khu Học Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

254. VĂN THỊ LOAN, sinh ngày 22/3/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 9, số 19, ngõ 22, đường Gia Hồng, khóm 020, phường Gia Sương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

255. TRẦN THỊ PHO XA, sinh ngày 22/12/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 33, ngách 99, ngõ 456, đường Quảng Đông, khóm 039, phường Đại Liên, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

256. ĐÀO THỊ LUÂN, sinh ngày 25/3/1987 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 2, ngách 34, ngõ 120, phố Phong Hoa, khóm 049, phường Đại Liên, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

257. ĐÀM NGỌC CHÂU, sinh ngày 18/12/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7/7, Cảng Hậu, khóm 018, phường Cảng Hậu, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

258. HỒ VĂN KHẨN, sinh ngày 28/5/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 14, đường Trung Chính, khóm 002, thôn Nam Phong, xã Nhân Ái, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nam

259. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 27/12/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Tầng 3, số 16, ngõ 53, phố Tân Sinh, khóm 10, phường Tân Sinh, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

260. CHU THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 19/7/1990 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 798, đoạn 2, đường Nam Tấn, khóm 4, phường Nam Tấn, khu Nam Tấn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

261. NGUYỄN NGỌC HÀ, sinh ngày 11/4/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 89/2, phố Trung Thái, khóm 17, phường Trung Toàn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

262. DƯƠNG CÔNG TIẾN, sinh ngày 05/02/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 7, phố Dân Trị, khóm 10, phường Dân Hữu, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

263. DƯƠNG CÔNG TUẤN, sinh ngày 03/01/1997 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 7, phố Dân Trị, khóm 10, phường Dân Hữu, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

264. ĐẶNG NGỌC NỮ, sinh ngày 01/01/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 206/5/3F, đường Phúc Đức 1, khóm 16, phường Phúc Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

265. NGUYỄN THỊ TIẾM, sinh ngày 06/11/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11/4, ngõ 423, đường Viên Sơn, khóm 4, phường Gia Tân, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

266. NGUYỄN THỊ KIM ĐÍNH, sinh ngày 06/4/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 31, đường Bình Tân 2, khóm 9, phường Bình Nguyên, trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

267. LỤC XÍU XÌM, sinh ngày 20/11/1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 40/1, phố Trung Cảng 1, khóm 6, phường Trung Thái, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

268. HUỲNH THỊ CÀ KIM, sinh ngày 11/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 180, ngõ 100, phố Hổ Lâm, khóm 008, phường Trường Xuân, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

269. ĐỖ THỊ HẢI, sinh ngày 28/12/1970 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 139, phố Dân Phú, khóm 13, phường Trung Chính, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

270. NGUYỄN THỊ THU HÀ, sinh ngày 18/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 5, số 135, phố Cảnh Hậu, khóm 22, phường Cảnh Hàng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

271. BÙI THỊ MINH THƯ, sinh ngày 02/5/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 29, đường Thủy Nguyên, khóm 003, phường Lâm Hưng, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

272. NGUYỄN THỊ LỆ HOA, sinh ngày 03/8/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Tầng 6, số 128, đường Học Phủ, khóm 36, phường Long Học, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

273. HUỲNH THỊ MÀU, sinh ngày 13/8/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 301, đường Bắc Điền, khóm 11, phường Đầu Biện, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

274. HUỲNH THỊ TUYẾT MAI, sinh ngày 15/7/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7/2, ngõ 221, đường Trung Sơn 1, khóm 3, phường Dân Trị, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

275. TRẦN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 17/3/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 351/9/31, đoạn 2, đường Viên Đông, khóm 003, phường Trung Hiếu, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

276. PHÙNG THỊ HẠNH, sinh ngày 20/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 36 Hạ Bình, khóm 004, phường Khánh Tây, khu Tân Xã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

277. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 14/9/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 146, đại đạo Mạnh Giáp, khóm 002, phường Đỉnh Thạc, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

278. HUỲNH THỊ ÁNH TIÊN, sinh ngày 29/5/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 116, đường Đức An, khóm 007, phường Đức An, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

279. TẠ BÍCH LIÊN, sinh ngày 28/4/1987 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 63, phố Khánh Đông, khóm 005, phường Tân Trang, Thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

280. VÒNG MỸ DUNG, sinh ngày 12/02/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 3, số 118, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 15, phường Trương Cướt, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

281. NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, sinh ngày 13/02/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 2, số 178, đường Vũ Khánh 1, khóm 003, phường Thụy Xương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

282. NGUYỄN THỊ ÁNH, sinh ngày 08/9/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Tầng 6/7, số 712, đường Hoa Hạ, khóm 23, phường Tân Quang, khu Tả Oanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

283. HUỲNH THỊ CHÍNH, sinh ngày 11/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 6, số 32, ngõ 85, đường Dục Đạt, khóm 24, phường Nghĩa Hưng, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

284. LÊ THỊ TIỀN, sinh ngày 10/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 246, đoạn 1, phố Can Viên, khóm 001, phường Can Viện, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

285. PHAN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 28/11/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 237, đường Trúc Vi, khóm 10, thôn Trúc Vi, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

286. PHƯƠNG HOÀNG VÂN, sinh ngày 30/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 4, số 120, phố Trường An, khóm 003, phường Trường Giang, khu Tàm Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

287. LÝ TIỂU VÂN, sinh ngày 01/12/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 235, đường Trung Sơn, khóm 006, phường Đông Hòa, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

288. NGUYỄN HOÀNG LIÊN, sinh ngày 01/01/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 131, đường Trung Dũng, khóm 001, phường Bảo Sơn, khu Nam Đồn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

289. LÊ THỊ TUYỀN, sinh ngày 30/11/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 428, đường Học Phủ, khóm 023, phường Thượng Nhã, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

290. LÊ THỊ HUYỂN, sinh ngày 06/3/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 232, phố Thái Bình 5, khóm 005, phường Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

291. LIÊU NGỌC LINH, sinh ngày 09/01/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, đường Đinh Thái, khóm 008, phường Tứ Đức, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

292. NGUYỄN THANH THÌ, sinh ngày 23/3/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2/2, ngách 8, ngõ 73, đường Xưởng Tiền, khóm 010, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

293. BÙI KIM CƯƠNG, sinh ngày 06/9/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27, Ngõa Dao, khóm 002, thôn Ngõa Dao, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

294. HUỲNH THỊ KIM THOA, sinh ngày 20/8/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 53/1, Thanh Khê, khóm 019, phường Tiền Tiến, Tp. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

295. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, sinh ngày 24/5/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 232, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 005, phường Chương Văn, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

296. NGUYỄN THỊ TUYẾT HUỆ, sinh ngày 09/10/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 292, đường Đức Mỹ, khóm 028, thôn Nội Điền, xã Nội Phổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

297. HUỲNH THỦY TIÊN, sinh ngày 09/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 10, đường Phục Hưng 2, khóm 023, phường Văn Hóa, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

298. THÁI THỊ MỸ XUYÊN, sinh ngày 08/02/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 146, phố Long Hưng, khóm 013, phường Thụy Cương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

299. ĐÀO THỊ MẠY, sinh ngày 05/8/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 188, đường Văn Hóa Bắc, khóm 003, phường Song Viên, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

300. NGUYỄN THỊ BÉ HAI, sinh ngày 19/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 225, phố Chính Khang 3, khóm 026, phường Tín Quang, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

301. CHÌU PHÁT PHỤNG, sinh ngày 11/4/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 263, phố Bắc Hưng, khóm 005, phường Đỉnh Thố, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

302. PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 19/9/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 137-1, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 027, phường Phúc Bình, khu Nam TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

303. HUỲNH NGỌC BÌNH, sinh ngày 24/7/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20, đường Thần Lâm Nam, khóm 006, phường Thượng Nhã, khu Đại Nhã. TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

304. VÕ THỊ THU PHA, sinh ngày 07/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 650, đường Tân Sinh, khóm 006, phường Trung Tâm, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

305. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 10/8/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 110, đường Trung Chính, khóm 003, phường Nghĩa Dân, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

306. TẤT LỆ BÌNH, sinh ngày 19/7/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 74 Sơn Hạ, khóm 007, phường Sơn Hạ, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

307. TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG, sinh ngày 06/01/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 112, đường Tuyền Thố, khóm 008, thôn Tuyền Thố, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

308. VÕ THỊ ÚT BÉ, sinh ngày 20/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Tầng 2, số 122, phố Bình Hưng, khóm 008, phường Bình Hưng, khu Bắc Tấn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

309. TRẦN THỊ THU TRANG, sinh ngày 02/3/1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 37, đường Long Nam, khóm 30, thôn Tây Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

310. PHẠM THỊ THANH TÂM, sinh ngày 22/10/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 4, số 148, đường Tân Hưng, khóm 005, phường Đào Nguyên, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

311. NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 30/8/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 2, đường Trung Sơn, khóm 13, phường Trung Ương, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

312. TRẦN THỊ HỒNG GẤM, sinh ngày 01/02/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11/2, đoạn 2, đường Tân Thôn, khóm 16, phường Thụ Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

313. NGUYỄN THỊ THÍCH, sinh ngày 08/10/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 137/2/11-1 đường Nhân 2, khóm 14, phường Hòa Minh, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

314. THẠCH THỊ HOÀNG, sinh ngày 06/3/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 223/11/6, đoạn 2, đường Viên Hoàn bắc, khóm 21, phường Bắc Nam, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

315. DIỆP TÚ VÂN, sinh ngày 21/10/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 3, số 11, ngõ 66, đường Bảo Hưng, khóm 27, phường Bảo Phúc, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

316. LÂM NGỌC LOAN, sinh ngày 27/3/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 906, đường Trung Ương, khóm 007, phường Hậu Trang, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

317. PHAN THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 28/4/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 133, đường Nhị Linh, khóm 004, phường Nhị Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

318. LÊ THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 10/02/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33, phố Hoa Đức, khóm 029, phường Trung Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

319. PHAN THỊ LIÊN, sinh ngày 10/5/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6, ngách 33, ngõ 46, phố Trường Sa, khóm 025, phường Bình Nam, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

320. NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, sinh ngày 24/3/1981 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: Lầu 7, số 282, phố Tân Dân, khóm 002, phường Tân Xuân, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

321. PHAN KIM DUNG, sinh ngày 01/7/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 370, Trung Hưng, khóm 016, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

322. LÝ THỊ MỸ HẰNG, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 116, ngõ 127, đường Phúc Đức, khóm 003, phường Thất Trương, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

323. VÒNG KỸ NHUNG, sinh ngày 20/9/1987 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 40, đường Hạ Bình, khóm 006, phường Hạ Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

324. HUỲNH THỤC CHÁNH, sinh ngày 21/11/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1017, đoạn 3, đường Tập Sơn, khóm 009, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

325. ỪNG NHỘC CÚ, sinh ngày 13/02/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25/5, ngõ Trung Chính, khóm 012, phường Quế Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

326. BÙI THỊ HOA, sinh ngày 24/10/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 8, đường Tín Mẫn, khóm 005, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

327. LÝ MỸ HƯỜNG, sinh ngày 22/11/1973 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 255, phố Đăng Hợp, khóm 020, phường Loan Nội, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

328. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG, sinh ngày 27/12/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 17, phố Hòa Bình, khóm 005, phường Nhân Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

329. TRANG TÚ NGUYÊN, sinh ngày 01/01/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 130, phố Cương Sơn Trung, khóm 007, phường Thụy Hòa, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

330. TRẦN THỤY NHƯ AN, sinh ngày 24/4/1977 tại TP. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lầu 7, số 130, đoạn 1, đường Tân Bình, khóm 018, phường Vĩnh Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

331. NGUYỄN THỊ HIÊN, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, ngách 61, ngõ 128, đường Tam Dân, khóm 008, phường Bảo Tân, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

332. NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI, sinh ngày 19/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 176, phố Đại Hưng 21, khóm 006, phường Quang Hoa, TP. Thái Bình, huyện Đại Trung

Giới tính: Nữ

333. NGUYỄN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 12/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 718, đường Trung Chính, khóm 013, phường Hòa Liên, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

334. NGUYỄN THANH TUYỀN, sinh ngày 10/02/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 19, phố Vĩnh Hoa 2, khóm 012, phường Vĩnh Chiêu, khu Tân Thị , TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

335. LÊ THỊ TÚY PHƯỢNG, sinh ngày 09/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11/1, số 1994, đường Cửu Như 4, khóm 001, phường Cổ Phong, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

336. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 02/02/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 327, đường Dụ Vinh, khóm 23, phường Tân Vinh, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

337. LÝ NGỌC HẠNH, sinh ngày 03/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 84, đường Phúc An, khóm 008, thôn Phúc An, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

338. PHAN THỊ THU HẠNH, sinh ngày 16/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 108, đường Chấn Hưng, khóm 11, phường Tây Hồ, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

339. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 23/5/1977 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 68, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 26, phường Trung Hưng, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

340. NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN, sinh ngày 18/8/1987 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Tầng 2, số 73, Trúc Cao Thố, khóm 15, phường Đại Phổ, Thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

341. HÍN CHÁNH NHỤC, sinh ngày 25/9/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 6, đô 136/8/2, đoạn 2, đường Long Sơn, khóm 005, phường Thiên Văn, trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

342. GỊP NHÌ MÚI, sinh ngày 11/3/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 93/1 Trúc Sâm, khóm 10, thôn Trúc Sâm, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

343. NGUYỄN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 20/5/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 109, phố Hạ Hoàng, khóm 002, phường Trúc Sơn, Thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

344. NGUYỄN THỊ MẾN, sinh ngày 17/6/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Tầng 5, số 552, phố Đỉnh Sơn, khóm 15, phường Loan Phục, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

345. LAI CHÁNH LÌN, sinh ngày 06/01/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 56/2 Phong Tử Lâm, khóm 10, phường Hưng Hoa, khu Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

346. LÊ THỊ THANH DUNG, sinh ngày 10/5/1977 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 362, đường Phục Hưng, khóm 26, phường Nam Môn, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

347. NGUYỄN THỊ ANH THƠ, sinh ngày 06/7/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, đoạn 2, đường Đông Ninh, khóm 008, phường Trung Chính, trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

348. VÕ HỮU PHƯỚC, sinh ngày 20/12/1996 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Tầng 2, số 11, ngõ 98, phố Trường An, khóm 003, phường Trung Nghĩa, khu Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

349. NGUYỄN THỊ BÉ, sinh ngày 10/5/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6/2, phố Đỉnh Kim Trung, khóm 20, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

350. PHAN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 19/02/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 411/175/13 đoạn 3, đường Diên Bình, khóm 15, phường Bình Trấn, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

351. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY, sinh ngày 01/01/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Tầng 10/5, số 10, ngõ 121, phố An Dân, khóm 009, phường Sài Trình, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

352. HOÀNG LỆ QUYÊN, sinh ngày 06/3/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ 20, phố Sùng Liêm, khóm 19, phường Phúc Dân, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

353. TRỊNH THỊ HUYỀN, sinh ngày 07/11/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 112, đường Đông Quang, khóm 21, phường Tân An, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

354. HOÀNG TRUNG THÔNG, sinh ngày 28/9/1979 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Tầng 6, số 1/13 Hải Phong Bì, khóm 15, phường Phổ Tâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

355. KIỀU THỊ HƯƠNG, sinh ngày 07/8/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 333, đường Khai Nguyên, khóm 009, phường Tân Thắng, khu Bắc TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

356. NGUYỄN THỊ KIM CHI, sinh ngày 15/6/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Tầng 3, số 5, ngõ 13, đường Nhân Ái, khóm 003, phường Vĩnh Phong, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

357. LÝ THỊ TUYẾT TRONG, sinh ngày 05/5/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Tầng 3, số 204, đường Vĩnh Phong, khóm 20, phường Vĩnh Phúc, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

358. PHAN THÚY LOAN, sinh ngày 16/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 130/2 đường Công Thương, khóm 26, phường Ngũ Củ, khu Ngũ Củ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

359. NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 01/4/1977 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 30/20/1, phố Vũ Thuận, khóm 38, phường Đại Vũ, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

360. TRẦN THÚY DƯƠNG, sinh ngày 08/01/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34/1 cảng Dân Sinh, đường Phục Hưng, khóm 22, phường Li Sơn, khu Hòa Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

361. DOÃN THỊ NGA, sinh ngày 15/10/1991 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Tầng 14/4, số 3, phố Quốc Đỉnh 1, khóm 10, phường Trung Trình, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

362. LÊ THỊ HOÀI, sinh ngày 18/8/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 553/46/14, đoạn 4, đường Trung Hiếu đông, khóm 009, phường Tân Nhân, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

363. NGUYỄN THU HÀ, sinh ngày 04/12/1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 553/46/14, đoạn 4, đường Trung Hiếu đông, khóm 009, phường Tân Nhân, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

364. NGUYỄN THANH HÀ, sinh ngày 09/01/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 82, phố An Trung 2, khóm 17, phường Đỉnh An, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

365. ĐẶNG HỒNG THU, sinh ngày 13/6/1993 tại Long An

Hiện trú tại: Số 198, phố Bắc Hưng, khóm 012, phường Sùng Đức, Khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

366. TRẦN THỊ PHƯỜNG, sinh ngày 19/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, đường Thuận Lợi, khóm 002, thôn Gạch Liêu, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

367. TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 25/01/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 169, đường Thuận An, khóm 036, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

368. HUỲNH THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 01/4/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Trúc Vi, đường Quốc Trung, khóm 006, phường Hạ Điền, khu Đại An, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

369. PHẠM NGỌC LY, sinh ngày 23/6/1993 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 68/3, ngõ Quang Hóa, khóm 001, thôn Luân Thượng, làng Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

370. NGUYỄN THÙY DƯƠNG, sinh ngày 08/3/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 111, đường Hậu Kình Tây, khóm 008, phường Cẩm Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

371. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA, sinh ngày 10/11/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 614, Khang Tử Khẩu, khóm 005, thôn Phượng Khang, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

372. NGUYỄN THỊ THU LAM, sinh ngày 28/9/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, Tứ Tọa Ốc, khóm 018, phường Tứ Tọa, thị trấn Tân Phổ, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

373. LÊ THỊ NGỌC HÂN, sinh ngày 30/3/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngách 12, ngõ 789, đoạn 2, đường Mai Sư, khóm 022, phường Thụy Bình, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

374. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 25/5/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 188/1, đoạn 4, đường Nam Trúc, khóm 008, thôn Phú Trúc, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

375. NGUYỄN HIỂU YẾN, sinh ngày 20/10/2000 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 170, đoạn 2, đường Du Viên, khóm 008, phường Tự Cường, Khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

376. VÕ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 16/5/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15/13, Ngũ Nam, khóm 002, phường Ngũ Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

377. TRẦN HUỆ XƯƠNG, sinh ngày 21/6/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 4, ngõ 75, đường Dân An Tây, khóm 016, phường Dân Bản, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

378. NGUYỄN THỊ LINH, sinh ngày 02/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngách 16, ngõ 136, đường Nhị Cưu, khóm 002, phường Nhị Cưu, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

379. LÊ KIM LOAN, sinh ngày 02/02/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 101, đường Dân Sinh, khóm 019, phường Phúc Lâm, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

380. NGUYỄN TUẤN ANH, sinh ngày 28/3/2002 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tầng 2, số 17, ngõ 81, đường Dân An tây, khóm 18, phường Dân Bổn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

381. NGUYỄN HOÀI NAM, sinh ngày 29/3/1998 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tầng 2, số 17, ngõ 81, đường Dân An tây, khóm 18, phường Dân Bổn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

382. TRẦN THỊ HÀ, sinh ngày 02/02/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tầng 2, số 17, ngõ 81, đường Dân An tây, khóm 18, phường Dân Bổn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

383. VÕ THỊ TRÀ MY, sinh ngày 22/8/1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 16/17/17, phố Nhân Ái, khóm 12, phường Phượng Nhân, trấn Phượng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

384. NGUYỄN THỊ VÀNG, sinh ngày 09/8/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26/36/12-2, đoạn 1, đường Ích Dân, khóm 15, phường Đông Thăng, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

385. SỲ CHẤN LÀY, sinh ngày 06/02/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 57, Thượng Bình, khóm 11, phường Khánh Tây, khu Tân Xã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

386. NGUYỄN THỊ THUYẾT, sinh ngày 01/6/1960 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Tầng 15, số 3, ngõ 313, phố Bác Ái, khóm 16, phường Trung Hoa, trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

387. PHẠM THỊ GÁI, sinh ngày 20/02/1964 tại Long An

Hiện trú tại: Tầng 2, số 224, đường Trung Sơn, khóm 15, phường Tây Oanh, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388. DU TUYẾT MAI, sinh ngày 14/02/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 7, số 16/3, đường Kiến Quốc, khóm 009, phường Kiến Quốc, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

389. TRẦN THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 13/9/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 42, đường Phục Hưng, khóm 009, phường Tây Khang, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

390. DƯƠNG NHỊT CÚ, sinh ngày 03/9/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 492, đoạn 1, đường Trung Chính nam, khóm 005, phường Quy Nam, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

391. NGUYỄN THỊ NGỌC MAI, sinh ngày 05/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 45, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 13, phường Hưng Đông, trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

392. NGUYỄN THỊ NÓI, sinh ngày 15/8/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 33, đường Nam Nhã Đông, khóm 19, phường Nam Hưng, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

393. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 30/7/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 29, đường Hòa Đầu, khóm 009, phường Hòa Bắc, trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

394. LƯ THẾ TRÂN, sinh ngày 18/8/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Tầng B1, số 20, ngõ 35, đường Thủy Nguyên, khóm 006, phường Trung Tâm, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

395. TRƯƠNG THÁI NGỌC, sinh ngày 25/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Tầng 3/5, số 45/15/9, phố Trung Thuận, khóm 12, phường Chủ Nông, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

396. TRẦN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 27/12/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Tầng 2, số 594, đường Trung Chính, khóm 29, phường Trung Chính, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

397. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 19/01/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 72/1, ngõ 309, đoạn 2, đường Tân Sinh, khóm 007, phường Hưng Hòa, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

398. PHẠM THỊ HOA, sinh ngày 10/02/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 325/3/3, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 14, phường Đại Phong, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

399. NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 21/12/1970 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Tầng 2, số 146, đoạn 1, đường Khang Ninh, khóm 001, phường Tử Vân, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

400. HOÀNG THỊ KIM HOA, sinh ngày 20/10/1990 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 11, phố Hội Kê 1, khóm 005, phường Bảo Sơn, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

401. PHẠM THỊ CHẮN, sinh ngày 01/01/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 35/3/3, đường Chấn Hưng, khóm 21, phường Bắc Thế, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

402. NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, sinh ngày 22/5/1998 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Tầng 7, số 238, đường Dân Quyền tây, khóm 003, phường Nam Phương, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

403. BÙI THỊ THÀNH, sinh ngày 10/01/1975 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Số 737, đường Trung Sơn, khóm 13, phường Đỉnh Phúc, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

404. HÀ A KÍU, sinh ngày 01/7/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 788, đường Trung Chính, khóm 16, phường Chính Tân, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

405. NGUYỄN THỊ KIM THOA, sinh ngày 14/11/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Tầng 4, số 94, đường Trúc Lâm, khóm 22, phường Thanh Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

406. NGÔ GIA HUY, sinh ngày 13/7/2004 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 6, số 85, phố Trần Bình 1, khóm 009, phường Trần Bình, khu Bắc Tấn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

407. NGUYỄN THỊ HƯNG, sinh ngày 15/9/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 46, thôn Phúc Kim Tân, khóm 15, phường Hưng Long, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

408. NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 01/01/1991 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 401, đường Hòa Bình, khóm 16, phường Chủ Học, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

409. TRƯƠNG THỤY NHI, sinh ngày 25/5/1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 4/5, số 160, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 18, phường Tân Khởi, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

410. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 24/7/1967 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 47, đoạn 1, đường Đào Oanh, khóm 003, phường Kiến Quốc, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

411. NGUYỄN THỊ TRINH, sinh ngày 06/5/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 345, đường Lâm Gia, khóm 018, phường Lâm Gia, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

412. TRẦN THỊ THÊM, sinh ngày 27/6/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 5, phố Thụy Tường, khóm 018, phường Thụy Tây, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

413. TRẦN ĐẶNG TRUNG, sinh ngày 10/9/1998 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 7, ngách 1, ngõ 175, đường Quế Dương, khóm 003, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

414. TRẦN THỊ ÁI, sinh ngày 08/5/1968 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 7, ngách 1, ngõ 175, đường Quế Dương, khóm 003, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

415. ĐOÀN THỊ NGỌC LIỂU, sinh ngày 10/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 355, đường Bảo Hoa 2, khóm 024, phường Bảo An, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

416. LÂM THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 01/01/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 57, đoạn 1, đường Nhân Đức Tây, khóm 007, thôn Tam Thạnh, phường Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

417. NGUYỄN THỊ KIM THỦY, sinh ngày 13/02/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 227, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 024, phường Hồi Long, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

418. HÀ THỊ HỒNG DI, sinh ngày 01/12/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 117/4, khóm 007, thôn Thanh Thủy, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

419. HÀ LAN PHƯƠNG, sinh ngày 12/01/1983 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Lầu 7, số 452, phố Nhân Ái, khóm 013, phường Từ Du, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

420. VÕ THỊ KIM ANH, sinh ngày 21/7/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngách 19, ngõ 162, đường Nam Đàm 3, khóm 017, phường Thất Giáp, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

421. LÊ ANH NHƯ, sinh ngày 06/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 22/1, đoạn 2, đường Văn Hóa 3, khóm 016, phường Hồ Nam, khu Lam Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

422. VÀY MỸ HỒNG, sinh ngày 13/8/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 99, đường Cát Lâm, khóm 016, phường Văn Hóa, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

423. TRƯƠNG NGỌC LÀI, sinh ngày 21/4/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 11, số 644, đường Đông Bình, khóm 016, phường Đông Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

424. LÊ THỊ DUNG, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 141/3, đường Tam Xã, khóm 012, phường Tam Giác, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

425. PHẠM THỊ HUỀ, sinh ngày 02/12/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, phố Phúc Đức, khóm 016, phường Sơn Giai, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

426. PHAN THỊ PHI YẾN, sinh ngày 27/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81, ngõ 63, đoạn 2, đường Kim Hoa, khóm 016, phường Kim Hoa, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

427. NGUYỄN THỊ GIỀNG, sinh ngày 24/11/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Hoa Long, khóm 009, thôn Ngũ Thành, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

428. LƯU THỊ HUYỀN, sinh ngày 10/10/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 49, đoạn 1, đường Chương Nam Tây, khóm 010, phường Trung Trang, TP. Chương Hóa

Giới tính: Nữ

429. DƯƠNG THỊ HOÀNG GIANG, sinh ngày 20/11/1972 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 277, đường Lâm Sâm, khóm 016, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

430. TỐNG THỊ TƯỜNG VI, sinh ngày 05/5/1990 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Lầu 10/5, số 65/4, đường Hòa Bình, khóm 020, phường Vĩnh Quản, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

431. TRẦN THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 08/5/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 16, số 285, đường Kiến Quốc, khóm 012, phường Văn Phúc, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

432. ỪNG CẨU MÙI, sinh ngày 28/9/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 27/5, đường Tam Sơn, khóm 014, thôn Đầu Luân, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

433. NGUYỄN THỊ LIÊN, sinh ngày 25/9/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 64, Đỉnh Hồ, khóm 005, thôn Đỉnh Hồ, xã Hồ Khẩu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

434. TRẦN THỊ THÁI MINH, sinh ngày 05/10/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, thôn Phong, khóm 002, phường Quốc Cường, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

435. VÕ HỒNG HƯƠNG, sinh ngày 17/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 1878, đường Bát Đức Tây, khóm 011, phường Bát Quái, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

436. SỲ MỸ LING, sinh ngày 22/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60/7, Phong Quỹ Vĩ, khóm 007, phường Phong Quỹ, TP. Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

437. HÀ MỌNG DUNG, sinh ngày 11/11/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 386, đường Đông Sơn, khóm 017, phường Quân Công, TP. Quân Công, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

438. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 24/7/1968 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 47, đoạn 1, đường Đào Oanh, khóm 003, phường Kiến Quốc, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

439. CAO THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 09/10/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 295, đường Du Viên Nam, khóm 021, phường Tân Đông, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

440. TRẦN THỊ ÚT, sinh ngày 01/3/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 78/2, Khê Tử Hạ, khóm 007, thôn Khê Hạ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

441. TRẦN THỊ GẤM, sinh ngày 01/7/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 150, phố Đại Đồn 20, khóm 031, phường Hà Thành, khu Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

442. LƯƠNG THỊ BÉ, sinh ngày 10/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4, ngách 12, ngõ 55, phố Vĩnh Phong, khóm 008, phường Ngọc Quang, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

443. PHẠM THỊ TỐ LOAN, sinh ngày 16/7/1977 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 13, ngách 7, ngõ 758, đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 006, phường Đại Trí, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

444. NGUYỄN THỊ HUỆ CHI, sinh ngày 17/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 258, đoạn 1, Đại Lộ Đài Loan, khóm 021, phường Công Viên, khu Trung, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

445. NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 09/4/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngõ 6, phố Phú Quý, khóm 019, phường Mai Quế, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

446. CA THANH NHANH, sinh ngày 16/6/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 137, phố Đại Trí, khóm 015, phường Tín An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

447. LÊ THỊ LAN, sinh ngày 17/6/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 12/1, đường Thâm Thủy, khóm 002, phường Thâm Thủy, phường Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

448. LÊ THỊ TIỀN, sinh ngày 26/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 389/2, đường Bình Hòa, khóm 021, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

449. LÊ THỊ PHƯỚC GIÀU, sinh ngày 25/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 273, đường Hoa Sơn, khóm 026, phường Tây An, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

450. LÙ THỊ THÚY PHƯỢNG, sinh ngày 27/02/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 24, đường Trung Sơn, khóm 002, phường Bắc Đầu, trấn Liên Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

451. PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 15/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 39, phố Vĩnh Đức, khóm 006, phường Vĩnh Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

452. VÕ THỊ HAI, sinh ngày 02/9/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100, đường Quảng Quan, khóm 005, phường Đại Hồ, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

453. NGUYỄN TIẾN NAM, sinh ngày 18/10/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 102, phố Phổ Quang, khóm 007, phường Phổ Khánh, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

454. NGUYỄN MINH SƠN, sinh ngày 30/10/1982 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 80, đường Trung Hưng, khóm 11, phường Quang Hoa, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

455. LÂM LỆ HOA, sinh ngày 18/5/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15/2, ngõ 83, đoạn 1, đường Lăng Vân, khóm 12, phường Thành Châu, khu Ngũ Củ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

456. LÝ THỊ MINH THU, sinh ngày 17/7/1979 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 59 An Khang, khóm 12, phường An Khang, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

457. ƯNG HUỆ THI, sinh ngày 24/10/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 6, đường Thành Công, khóm 11, phường Quang Nhân, khu Bản kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

458. NGUYỄN LỆ HẰNG, sinh ngày 19/7/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 206, phố Văn Hóa, khóm 17, phường Phục Đán, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

459. NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 13/10/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 226, đường Tự Cường, khóm 35, phường Cát Phong, khu Lộ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

460. VÕ THỊ THÙY LINH, sinh ngày 01/01/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20/20/6-2, đường Quảng Phúc, khóm 15, phường Đại Khánh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

461. LÊ NGỌC DUNG, sinh ngày 19/8/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 28 Khảm Cước, khóm 005, thôn Thụy Phong, xã Trung Phổ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

462. LẦM A TRỀNH, sinh ngày 03/6/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Tầng 12/2, đoạn 1 đường Nam Sơn, khóm 005, phường Ngõa Dao, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

463. TRÌ THỊ TRANG MỸ, sinh ngày 25/5/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1320/275/56 đường Đại Oanh, khóm 18, phường Trung Tân, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

464. LÊ THỊ TRANG, sinh ngày 29/11/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26 phố Học Lục, khóm 005, phường Nam Cảng, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

465. NGUYỄN THỊ TÌNH, sinh ngày 06/10/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 763, đoạn 1, đường Chương Nam, khóm 004, phường Nghĩa Hòa, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

466. TỐNG THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 17/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 52/20/6, phố Ngọc Sơn, khóm 002, phường Thái Sơn, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

467. LÝ QUAY LÌN, sinh ngày 26/3/1984 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 11/11 thôn Thánh Hồ Tân, khóm 005, phường Thánh Ái, trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

468. NGUYỄN THỊ KIM CHI, sinh ngày 18/7/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 20, đường Mạch Kim, khóm 15, phường Oanh Ca, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

469. ĐÀO THỊ THỊNH, sinh ngày 02/01/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 30 Quế Lâm, khóm 004, thôn Quế Lâm, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

470. VŨ THÚY NGA, sinh ngày 04/3/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 30 Quế Lâm, khóm 004, thôn Quế Lâm, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

471. NGUYỄN THỊ SÂM, sinh ngày 10/6/1986 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 19/1 Đại Tấn, khóm 002, phường Đông Tấn, trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

472. THẠCH THỊ THU ĐA, sinh ngày 18/3/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 136 đường Kình Lâm, khóm 10, phường Kình Lâm, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1757/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41