Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 154/2005/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 154/2005/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10.

Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998.

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 09/CP-XDPL ngày 01/02/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1649 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đức Lương

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 154/2005/QĐ-CTN ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 20/11/1963 tại Đắc Lắc; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231/2, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 34, PHƯỜNG TÂN TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

2. Nguyễn Thị Huỳnh Liên, sinh ngày 20/12/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, HẺM 14, NGÕ 194, ĐƯỜNG VŨ KHÁNH NHẤT, KHÓM 7, PHƯỜNG THỤY XƯƠNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

3. Phan Thị Thu Nga, sinh ngày 18/07/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 510, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU TAM, KHÓM 22, PHƯỜNG TỪ ÁI, KHU KỲ TRẠCH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

4. Nguyễn Thị Bé Nhạn, sinh ngày 28/02/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 90, ĐƯỜNG NGŨ GIÁP NHỊ, KHÓM 31, PHƯỜNG LÃO ÔNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

5. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 29/09/1982 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 74, ĐƯỜNG THIỆN HÓA, KHÓM 12, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

6. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 20/10/1967 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, ĐOẠN 4, PHỐ HƯNG XÃ, KHÓM 5, THÔN TÂN XÃ, HƯƠNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

7. Bùi Thu Cẩm, 09/04/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ HỔ KHANH, KHÓM 24, THÔN ĐÔNG HỒ, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

8. Chí Nàm Khíu, sinh ngày 01/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 20, PHƯỜNG TRUNG BÌNH THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

9. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 10/12/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 68, PHỐ THÀNH CÔNG NHỊ, THÔN ĐÔNG NINH, XÃ CỬU NHƯ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

10. Chu Quế Phương, sinh ngày 24/6/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84 NỘI LOAN, KHÓM 8, PHƯỜNG NỘI LOAN, THỊ TRẤN TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

11. Trần Huệ Linh, sinh ngày 10/01/1975 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 12, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 16, THÔN TÂN CẢNG, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

12. Nguyễn Thị Hóa, sinh ngày 24/6/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, PHONG CƯƠNG, KHÓM 2, THÔN PHONG CƯƠNG, XÃ ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

13. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 169, ĐƯỜNG ÁI TAM, KHÓM 15, PHƯỜNG TRƯỜNG ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

14. Nguyễn Trúc Giang, sinh ngày 02/4/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 20, NGÕ 190, ĐƯỜNG AN DÂN, KHÓM 26, PHƯỜNG SÀI TRÌNH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

15. Dường Chỉ Khín, sinh ngày 13/7/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 192, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẦU TÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG TRÚC AN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

16. Trần Thị Mộng Thúy, sinh ngày 07/8/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 191, NGÕ LIÊN HOA, ĐƯỜNG GIA HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG THẬP HƯNG, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

17. Cao Thị Thu, sinh ngày 14/4/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, NGƯ LIÊU, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN CẢNG, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

18. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 22/12/1979 tại Hải Phòng, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/74, ĐƯỜNG THỰC TIỄN, KHÓM 2, PHƯỜNG TRỰC TIỄN, KHU ĐẤT THỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

19. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/8/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/18, SA LUÂN, KHÓM 14, THÔN SA LUÂN, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

20. Bùi Ngọc Minh, sinh ngày 24/02/1982 tại Bến tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 NGÕ 777, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG CỰU GIAI, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

21. Nguyễn Thanh Hồng Lĩnh, sinh ngày 22/5/1975 tại Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80 LẦU 6, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 7 PHƯỜNG LẬP ĐỨC, THỊ XÃ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

22. Hồ Ngọc Trang, sinh ngày 17/01/1980 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95, ĐƯỜNG HẬU KÌNH BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG NẪM ĐIỀN, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

23. Bùi Thị Giàu, sinh ngày 18/5/1971 tại Vĩnh Long, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, NGÕ CỬU PHÒNG, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 7, THÔN CỬU PHÒNG, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

24. Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83, TẦN BÌ, KHÓM 8, PHƯỜNG CỰU BÌ, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

25. Dương Thị Kim Trang, sinh ngày 30/12/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/12 HẠ TRÚC VIÊN, KHÓM 19, PHƯỜNG LỘC HƯNG, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

26. Đoàn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 24/6/1966 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 59, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA, KHÓM 18, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

27. Trịnh Bửu Châu, sinh ngày 11/3/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 835, ĐƯỜNG SÙNG THIỆN, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐỨC CAO, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI LOAN

28. Lý Lệ Thường, sinh ngày 23/8/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 71, ĐƯỜNG VĨNH HƯỞNG, KHÓM 20, PHƯỜNG VĨNH TRINH, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

29. Kiều Thị Lanh, sinh ngày 20/12/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 796, ĐƯỜNG VĂN SƠN, KHÓM 5, THÔN THƯỢNG SƠN, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

30. Vòng Làng Chắn, sinh ngày 07/02/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97/2 HÒA HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG HÒA HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

31. Huỳnh Thị Ngọc Dung, sinh ngày 09/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 7, NGÕ 99, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG NGHĨA DÂN, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

32. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 29/02/1982 tại Cần thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/1, ĐƯỜNG TAM QUA TỬ KHANH, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN PHONG, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

33. Yìu Cỏng Dếnh, sinh ngày 15/9/1974 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, LẦU 3, NGÕ 2, PHỐ VĨNH KHANG, KHÓM 2, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

34. Lê Thị Huyền, sinh ngày 12/11/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 2, HẺM 11, NGÕ 200, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 9, PHƯỜNG 5, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

35. Đinh Thị Kim Chi, sinh ngày 30/01/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 248, ĐƯỜNG TIÊU TÙNG, KHÓM 10, THÔN TÙNG TÂY, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

36. Đào Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 05/11/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54/3, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 3, PHƯỜNG NHÂN ĐẮC, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

37. Phan Kim Tuyến, sinh ngày 17/8/1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/2, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

38. Nguyễn Thị Thu Hạnh, sinh ngày 14/6/1981 tại Sông Bé; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 305, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HƯỚNG THƯỢNG NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG VĂN TÂM, KHU NAM ĐỒN, ĐÀI LOAN

39. Lê Thị Kim Nhiên, sinh ngày 20/02/1980 tại  Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108/1 THẠCH ĐÀN, KHÓM 4, THÔN THẠCH ĐÀN, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

40. Lâm Thị Mỹ Phượng, 14/6/1978 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, NGÕ ĐẦU TRANG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẦU NAM, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

41. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 08/6/981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 ẤU DIỆP LÂM, KHÓM 4, THÔN THỤY LÝ, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

42. Lê Thị Mai Xuân, sinh ngày 10/8/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 1, NGÕ 18, ĐƯỜNG NỘI DUY, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

43. Lê Thị Hương, sinh ngày 27/01/1981 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 799, PHỐ TÂN MINH, KHÓM 12, PHƯỜNG PHÚ CƯƠNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

44. Sằn Cỏng Nhìn, sinh ngày 24/12/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 3, NGÕ 285 ĐƯỜNG ĐẠI NAM, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÚC TRUNG, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

45. Trần Thủy Tiên, sinh ngày 09/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 2, NGÕ 253, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG DÂN SINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

46. Nguyễn Thị Bé Mười, sinh ngày 15/9/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81/12 GIA HƯNG, KHÓM 9, THÔN GIA HƯNG, XÃ ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

47. Trần Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/7/1968 tại Đắc Lắc; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 570, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG NGUYỆT MY, KHÓM 8, PHƯỜNG NGUYỆT MY, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

48. Huỳnh Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 12/8/1981 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 207, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG AN KHANG, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐỈNH THÀNH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

49. Trương Thị Mỹ Tuyền, sinh ngày 18/8/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG HẠNH PHÚC, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐÔNG NINH, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

50. Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 25/4/1979 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 5, NGÕ 54, PHỐ ĐÂN HƯỞNG, KHÓM 17, PHƯỜNG QUAN HUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

51. Lê Thị Bích Chi, sinh ngày 20/10/1981 tại  Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 6, NGÕ 272, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM PHƯƠNG, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

52. Nguyễn Thị Huyền Châu, sinh ngày 14/2/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1203, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

53. Trần Thị Thương, sinh ngày 31/5/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, VĨNH XƯƠNG, KHÓM 14, THÔN Ô MA, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

54. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 30/9/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 217/5, TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 8, THÔN TRÚC SƠN, XÃ LỘC THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

55. Trần Dung Thanh, sinh ngày 04/02/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 12-2, SỐ 2, NGÕ 27, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI KHÁNH, KHÓM 25, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

56. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/12/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG TAM TRÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG TRÚC TRUNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

57. Hỷ Cún Kíu, sinh ngày 19/7/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 435/3, ĐƯỜNG TỨ BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG NHÂN HÒA, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

58. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 30/4/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76, NGÕ HẠ KHANH, ĐƯỜNG THẠCH CƯƠNG, KHÓM 6, THÔN KIM TINH, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

59. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/01/1982 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, NGÕ TIÊN ĐỘNG, KHÓM 11, THÔN HÒA HƯNG, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

60. Đặng Ngọc Phượng, sinh ngày 17/6/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, NGÕ 143, ĐƯỜNG HOA TÂN, KHÓM 18, PHƯỜNG HOA TÂN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

61. Mang Thị Hồng, sinh ngày 15/10/1969 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG ĐÔNG BẠN, KHÓM 10, THÔN ĐỒNG NHÂN, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

62. Lê Thị Mơ, sinh ngày 26/4/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 326, ĐƯỜNG MAI CAO, KHÓM 11, PHƯỜNG CAO SƠN, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

63. Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh ngày 15/3/1976 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, ĐÔNG CAO SƠN ĐỈNH, KHÓM 13, PHƯỜNG CAO VINH, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

64. Trương Thị Hồng, sinh ngày 10/02/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 18, NGÕ 97, ĐƯỜNG BẮC XƯƠNG 1, KHÓM 40, THÔN BẮC XƯƠNG, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

65. Huỳnh Thị Hồng Phượng, sinh ngày 02/10/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, NGÕ 142, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA NAM, KHÓM 35, PHƯỜNG ĐẠI TRUNG, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

66. Tạ Thị Lệ Mai, sinh ngày 25/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/4, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM HÙNG, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

67. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 12/5/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐIỀN TÂM TỬ, KHÓM 15, THÔN LÂM CƯỚC, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

68. Khưu Thị Bố, sinh ngày 07/8/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/19, VƯƠNG THỐ, KHÓM 20, THÔN KHÊ HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

69. Hồ Lâm Cú, sinh ngày 13/9/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HƯNG XÃ, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

70. Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 15/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 30, NGÁCH 39, NGÕ 158, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LĂNG VÂN, KHÓM 4, THÔN TẬP HIỀN, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

71. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 24/5/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/90, ĐIỂU TÙNG CƯỚC, KHÓM 15, PHƯỜNG NGẠN NỘI, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

72. Trần Mai Uyên Phương, sinh ngày 11/5/1977 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 100, ĐƯỜNG PHONG NẪM, KHÓM 18, PHƯỜNG TRUNG SA, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

73. Châu Thi Dung, sinh ngày 1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 172, ĐƯỜNG KỲ TÂN 2, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG CHÂU, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

74. Trịnh Thị Cúc, sinh ngày 08/11/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 450, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 11, THÔN VĂN HÓA, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

75. Hứa Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 10/7/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, ĐƯỜNG ĐỨC MINH, KHÓM 29, PHƯỜNG PHÚC TOÀN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

76. Võ Thị Ngoãn, sinh ngày 12/3/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 285, ĐƯỜNG LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN ĐIẾM, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

77. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 16/02/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐIỀN TÂM TỬ, KHÓM 15, THÔN LÂM CƯỚC, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

78. Bùi Thúy Oanh, sinh ngày 11/11/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 605, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 10, PHƯỜNG KIỀU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

79. Trần Ngọc Khánh Linh, sinh ngày 01/5/1976 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÌNH, KHÓM 7, THÔN VI NỘI, XÃ KHẢM ĐỈNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

80. Cổ Thị Huệ, sinh ngày 17/4/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 1, NGÕ 109, ĐƯỜNG TÚ PHONG, KHÓM 5, ĐƯỜNG TÚ PHONG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

81. Khưu Thị Tía , Sinh ngày 06/7/1978 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/57 TAM KHỐI THẠCH, KHÓM 1, THÔN TAM THẠCH, XÃ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

82. Võ Thị Mai, sinh ngày 19/6/1980 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, PHỐ THANH PHONG, KHÓM 26, THÔN SƠN ĐỈNH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

83. Võ Thị Yến, sinh ngày 20/01/1982 tại An giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53/1 BỘ TÂM, KHÓM 6, THÔN BỘ TÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

84. Lương Thanh Cần, sinh ngày 20/01/1982 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 1, THÔN PHONG ĐIỀN, XÃ VĨ ĐIỀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

85. Vương Đại Muỗi, sinh ngày 25/7/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 119, HẺM 6, NGÕ THỔ TỬ, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 24, THÔN HỔ NHẬT, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

86. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 05/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ 304, ĐƯỜNG ĐỒ THÀNH, KHÓM 22, PHƯỜNG THỤY THÀNH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

87. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 20/7/1972 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, ĐƯỜNG KIẾN DÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG HẬU SINH, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

88. Huỳnh Thị Thu Hằng, sinh ngày 14/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 2, NGÕ 118, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN QUANG, KHÓM 9, PHƯỜNG BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

89. Phún Thị Trang Thùy, sinh ngày 04/3/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, PHỐ DỤ XƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG HÒA, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

90. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 07/3/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/7, KHÓM 7, THÔN GIAI AN, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

91. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/01/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 261/3, PHỐ ĐẠI ĐỐC TỨ, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

92. Bùi Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 08/02/1971 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 209, ĐƯỜNG THỤ NHÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG BÁ THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

93. Sít Sy Mùi, sinh ngày 29/12/1978 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73/12, ĐƯỜNG NGÃI GIỚI, KHÓM 9, THÔN HỒ TÂY, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

94. Dịp Nhịt Quay, sinh ngày 25/9/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 3, ĐƯỜNG HÀ NAM, KHÓM 2, PHƯỜNG PHÚC TƯỜNG, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

95. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 24/4/1977 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BÌNH QUẢNG, KHÓM 14, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

96. Ngô Lệ Thanh, sinh ngày 18/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG VĨNH LUÂN, KHÓM 8, THÔN LUÂN TỬ, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

97. Hồ Thị Kim Như, sinh ngày 12/6/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185, ĐƯỜNG HOÀNG CẢNG, KHÓM 12, THÔN HOÀNG CẢNG, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

98. Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 29/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1, NGÕ KIM THANH, KHÓM 3, THÔN ĐẠI LÂM, XÃ NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

99. Điêu Phát Hoàng Yến, sinh ngày 25/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI TRANG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

100. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 11/12/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, ĐƯỜNG SONG CÁT, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÒNG LÝ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

101. Lê Thị Linh, sinh ngày 06/02/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 751, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG PHIÊN HOA, KHÓM 9, THÔN NGUYÊN TRUNG, XÃ PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

102. Nguyễn Thị Ngà, sinh ngày 20/9/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, ĐƯỜNG VŨ XƯƠNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TAM TIÊN THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

103. Lai Ngọc Phương, sinh ngày 28/10/1982 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 65, ĐƯỜNG LONG KIỀU, KHÓM 14, PHƯỜNG LONG ĐÀM, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

104. Võ Thị Thu Liễu, sinh ngày 19/5/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/3, NGÕ 37, ĐƯỜNG NGÔ PHỤNG NAM, KHÓM 15, PHƯỜNG HƯNG NAM, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

105. Lê Thị Thảo, sinh ngày 22/3/1978 tại Bà Rịa – Vũng tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG ĐÔNG VINH, KHÓM 9, ĐƯỜNG ĐỒNG THANH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

106. Trần Bích Phượng, sinh ngày 15/10/1978 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 322, LẦU 2, ĐOẠN 1, ĐẠI LỘ HUYỆN DÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC KHƯU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

107. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/8/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 2, ĐƯỜNG KHÊ CÔN, KHÓM 12, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

108. Trần Lày Sá, sinh ngày 12/10/1980 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 355, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG THANH, KHÓM 2, PHƯỜNG BẠCH ĐỊA, THÀNH PHỐ BẮC TRÚC, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

109. Nguyễn Thị Phẩm, sinh ngày 03/11/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, ĐƯỜNG TÂN THỐ, KHÓM 6, THÔN TÂN THỐ, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

110. Trần Thị Diễm, sinh ngày 19/10/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 202, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG AN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

111. Lý Thu Yến, sinh ngày 18/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 150, ĐƯỜNG TINH VŨ ĐÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG ANH, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

112. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 20/6/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG UYỂN BẮC, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

113. Lê Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 53, NGÕ PHÚC HƯNG 2, KHÓM 13, THÔN PHÚC HƯNG XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

114. Nguyễn Ngọc Lành, sinh ngày 05/11/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 1233, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 5, PHƯỜNG THỤY TƯỜNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

115. Lường Nhì Múi, sinh ngày 01/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 NGÕ 207, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

116. Tiêu Thị Phượng sinh ngày 25/11/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/1, ÁP MẪU LIÊU, KHÓM 10, THÔN QUANG HƯNG XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

117. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 16/3/1980 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 661, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 8, THÔN PHỐ TÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

118. Trần Thị Duyên Chi, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG TÂN THỐ, KHÓM 12, THÔN TÂN THỐ, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

119. Đoàn Thị Hoàng Ngọc, sinh ngày 18/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 550, ĐƯỜNG TÂY ĐẠI, KHÓM 10, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

120. Võ Thị Phượng, sinh ngày 09/9/1979 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 22, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 21, THÔN GIA LẠC, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

121. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 10/8/1979 tại Đồng tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ TÂN THỔ, KHÓM 17, PHƯỜNG DƯƠNG THỔ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

122. Hồ Thị Kim Phượng, sinh ngày 13/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 95, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG NAM HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

123. Lê Kim Thắm, sinh ngày 07/01/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 37, PHƯỜNG PHONG LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

124. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 11/1/1970 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1, NGÕ 46, ĐƯỜNG TRẠM TIỀN, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐẠI TÂN, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

125. Tô Thị Xuân Mai, sinh ngày 14/12/1975 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 298, ĐƯỜNG KIM DIỆN, KHÓM 7, PHƯỜNG KIM DIỆN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

126. Nguyễn Phạm Kim Thúy, sinh ngày 08/12/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG NAM ÂU NAM, KHÓM 13, PHƯỜNG NAM CƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊN ÂU, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

127. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 03/5/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, HẺM 15, NGÕ 229, ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG THỤY TRÚC, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

128. Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 15/8/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 427, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TIÊN HOA, KHÓM 1, THÔN NAM ÂU, XÃ NAM ÂU, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

129. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 01/01/1982 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 233, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG QUAN ĐÔNG, KHÓM 13, THÔN NAM THẾ, XÃ HÒA BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

130. Đặng Thị Loan, sinh ngày 06/9/1981 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/18 ĐƯỜNG NHẬT TÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG MY CHÂU, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

131. Hà Thị Anh Đào, sinh ngày 16/5/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 QUYẾN ĐẦU KHANH, KHÓM 13, THÔN SƯ LÂM, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA  NGHĨA, ĐÀI LOAN

132. Nguyễn Kim Chuyên, sinh ngày 04/9/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 27, PHỐ TỰ CƯỜNG 2, KHÓM 52, PHƯỜNG THẢO NAM, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

133. Trần Thị Ngọc Nga, sinh ngày 01/7/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 4, NGÕ 34, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRÙNG DƯƠNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TAM DÂN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

134. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 19/9/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/2, NGÕ 150, ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 11, PHƯỜNG HẢI TÂN, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

135. Huỳnh Thị Bé Tám, sinh ngày 02/4/1974 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97/2, ĐƯỜNG NGHĨA NHỊ, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỨC NGHĨA, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

136. Thái Thị Bích Thuỷ, sinh ngày 13/8/1977 tại An Giang, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 PHÚC ĐỨC, KHÓM 14, PHƯỜNG THÔNG ĐÔNG, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

137. Từ Nguyễn Trà Giang, sinh ngày 11/6/1979 tại Tiền Giang, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126, ĐỈNH SƠN CƯỚC, KHÓM 5, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

138. Lê Thị Tươi, sinh ngày 20/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, HẺM 23, NGÕ 875, ĐƯỜNG KIM MÃ, KHÓM 10, THÔN ĐỈNH TRANG, XÃ TUYẾN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

139. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 12/6/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, NGÕ 1, ĐƯỜNG NHẠC VƯƠNG, KHÓM 6, PHƯỜNG LONG SƠN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

140.Vương Yến Diệu, sinh ngày 13/2/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 YẾN BẮC, KHÓM 6, THÔN LUÂN TỬ, XÃ NGUYÊN TRƯỞNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

141. Phan Kim Thoa, sinh ngày 25/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/11 CẢNG TỬ VĨ, KHÓM 4, THÔN VĨ CẢNG, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

142. Đỗ Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 03/9/1980 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 46, PHỐ THỦY ĐÔI, KHÓM 11, PHƯỜNG THỦY ĐÔI, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

143. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 13/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, PHƯỜNG CẢNG PHỐ NHỊ, THÔN HÒA HIỆP, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

144. Lâm Thị Ngọc Yến, sinh ngày 01/02/1979 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, ĐƯỜNG TY MÃ, KHÓM 5, THÔN TÂN TRANG, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

145. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 04/5/1972 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 8, ĐƯỜNG THỤY HOA, KHÓM 18, PHƯỜNG THỤY HOA, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

146. Phạm Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 07/7/1972 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/1/, NGÕ 91, ĐƯỜNG QUẢNG ĐÔNG 1, KHÓM 17, PHƯỜNG LÂM TRUNG, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

147. Cao Phương Ngọc Mộng Hà Thảo Sương, sinh ngày 31/12/1977 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 313, ĐƯỜNG NỘI THỐ, KHÓM 48, THÔN SƠN ĐỈNH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

148. Nguyễn Thị Thì, sinh ngày 04/8/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG 2, KHÓM 15, THÔN NGŨ GIÁC, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

149. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/5/1979 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 210, ĐƯỜNG ĐẠI PHÚ, KHÓM 15, THÔN TAM GIÁC, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

150. Ngô Thị Ựng, sinh ngày 19/01/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 262, ĐƯỜNG NHÂN QUYỀN, KHÓM 11, THÔN NHỊ GIÁP, XÃ LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

151. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/02/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, ĐỈNH BỘ, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐỈNH BỘ, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

152. Hỷ A Chắn, sinh ngày 12/9/1981 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ TRÚC LIÊU, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

153. Phạm Thị Cẩm Minh, sinh ngày 23/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/4, NGÕ 55, ĐƯỜNG ĐẠI MINH, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN GIÁP, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

154. Nguyễn Thị Ích, sinh ngày 29/9/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/1 LẦU 3, NGÕ 577, ĐƯỜNG TRUNG LUÂN 2, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG VINH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

155. Độ Thị Tình, sinh ngày 29/9/1979, tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 117, ĐƯỜNG DỤC ANH, KHÓM 3, THÔN VĨNH MỸ, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

156. Kha Thị Trinh, sinh ngày 04/3/1973 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, ĐƯỜNG CỔ ĐÌNH, KHÓM 9, THÔN CỔ ĐÌNH, XÃ TRÁNG VI, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

157. Lê Thị Kim Xuyến, sinh ngày 01/01/1981 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138/2, ĐƯỜNG ẢI GIỚI, KHÓM 17, THÔN HỒ TÂY, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

158. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 25/01/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 150, ĐƯỜNG VĨNH ÁI, KHÓM 16, PHƯỜNG ẢI ĐINH, THỊ TRẤN TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

159. Hồ Thị Tú Anh, sinh ngày 30/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 130, HẠ NAM PHIẾN, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM HÒA, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

160. Đặng Thị Bé Tư, sinh ngày 01/4/1973 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 186 ĐƯỜNG MINH TÂN, KHÓM 4, THÔN TÙNG LÂM, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

161. Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh ngày 30/10/1978 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 122, TRUNG LUÂN, KHÓM 3, THÔN TRUNG LUÂN, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

162. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 19/6/1978 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 2, HẺM 1, NGÕ 235, ĐƯỜNG TRUNG NGUYÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

163. Nguyễn Ngọc Thắm, sinh ngày 27/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 62, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, PHƯỜNG TIÊU KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

164. Mai Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/6/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 125, ĐƯỜNG TÂN CẢNG, KHÓM 13, THÔN TÂN CẢNG, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

165. Nguyễn Thị Vân Huỳnh, sinh ngày 24/7/1968 tại Thái Nguyên; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78, NGÕ HOA LONG, KHÓM 12, THÔN NGŨ THÀNH, XÃ NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

166. Dơng Bạch Lan, sinh ngày 08/12/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, LẦU 15-2, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NAM SƠN, KHÓM 3, THÔN NGÕA DIÊU, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

167. Trần thị Mộng, sinh ngày 12/9/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/1, ĐƯỜNG CỔ DÂN, KHÓM 12, THÔN CUNG TIỀN, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

168. Lê Thị Hoàng, sinh ngày 04/9/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, ĐƯỜNG Ô NGUYỆT, KHÓM 2, THÔN THĂNG CAO, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

169. Chung Nữ, sinh ngày 09/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 43, ĐƯỜNG SÂM LÂM 2, KHÓM 8, PHƯỜNG HOA ĐƯỜNG, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

170. Lê Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 25/5/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 458, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN Ô, KHÓM 18, PHƯỜNG KHUẤT XÍCH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

171. Bùi Kim Tuyền, sinh ngày 06/11/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/25, ĐƯỜNG THẬP GIÁP, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

172. Mai Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 02/02/1975 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 9/139, ĐƯỜNG ĐẠI TRUNG 1, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐỈNH THỊNH, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

173. Mai Thị Trắng, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 2, NGÕ 154, ĐƯỜNG CHÍ TRÂN, KHÓM 23, PHƯỜNG TÂN TRUNG, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

174. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 25/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, NGŨ GIAN THỐ, KHÓM 7, PHƯỜNG NGŨ HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

175. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 07/01/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐIỀN VĨ, KHÓM 11, THÔN THÁNH HIỀN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

176. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 23/6/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/136, ĐƯỜNG CẨM ĐIỀN, KHÓM 12, PHƯỜNG KHAI BÌNH, KHU TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

177. Nguyễn Thanh Thùy, sinh ngày 03/12/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/18, ĐƯỜNG HIỀN NHÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG TRÚC LÂM, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

178. Nguyễn Thị Thu Ân, sinh ngày 28/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG THẬP TỰ, KHÓM 2, THÔN THẬP TỰ, XÃ A LÝ SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

179. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/9/1982 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153, PHÓ LẠI, KHÓM 16, THÔN PHÓ LẠI, XÃ ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

180. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 10/8/1980 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/13, ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG THỦY ĐÔI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

181. Trì Tú Anh, sinh ngày 06/5/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 68, NGÕ 255, ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 17, PHƯỜNG LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

182. Trần Thị Kim Ánh, sinh ngày 20/2/1972 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, MAI NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG MAI NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

183. Võ Thị Liễu, sinh ngày 06/3/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 1, SỐ 322, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂN TỤ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

184. Trần Thị Thanh Dung, sinh ngày 09/9/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 42, ĐƯỜNG LẬP NHÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG LẬP NHÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

185. Trịnh Kiều Trang, sinh ngày 16/6/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 481, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂY LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

186. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 01/01/1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 132, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG 21, KHÓM 3, PHƯỜNG QUANG HOA, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

187. Bùi Thị Tuyết Vân, sinh ngày 04/01/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/3, NGÕ 35, ĐƯỜNG QUỐC THẮNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂY MÔN, KHU AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

188. Lộc Ký Vần, sinh ngày 13/8/1980 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 233, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN PHÚC NHÂN, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

189. Huỳnh Thị Hằng, sinh ngày 13/6/1973 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/14, NGÁCH 3, NGÕ 35, ĐƯỜNG XƯƠNG THỊNH, KHÓM 17, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

190. Nguyễn Thị Thanh Nghiêng; sinh ngày 21/11/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 31, NGÕ 187, ĐƯỜNG DÂN TỘC TÂY, KHÓM 25, PHƯỜNG CHÍ THÁNH, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

191. Đinh Thị Ngọc Thu, sinh ngày 25/10/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78, ĐƯỜNG ĐÀI ĐẨU, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

192. Cao Thị Phượng, sinh ngày 22/10/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91, HẠ BÌ ĐẦU, KHÓM 14, PHƯỜNG MINH HOA, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

193. Phạm Yến Ly, sinh ngày 20/9/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177, ĐƯỜNG ĐỒNG TRÚC, KHÓM 8, THÔN NGUYỆT MỸ, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

194. Trần Thị Loan, sinh ngày 21/01/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ12, NGÕ 461, ĐƯỜNG QUẢNG HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG HƯNG LONG, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

195. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 27/11/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, NGÕ 638, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, THÔN A LIÊN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

196. Châu Hồng Nhung, sinh ngày 26/6/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/1, ĐƯỜNG ĐÔNG DỮ BÌNH, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG BÌNH, XÃ VỌNG AN, HUYỆN BÀNH HỒ, ĐÀI LOAN

197. Nguyễn Thị Hồng Vẹn, sinh ngày 09/02/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG TIỀN TRANG, KHÓM 2, THÔN TIỀN TRANG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

198. Gịp A Múi, sinh ngày 15/7/1974 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153/7, ĐƯỜNG KỲ NAM 3, KHÓM 12, PHƯỜNG NAM THẮNG, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

199. Huỳnh Ngọc Xinh, sinh ngày 30/4/1974 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 219, ĐƯỜNG NÔNG TRƯỜNG, KHÓM 28, THÔN LU CẦU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

200. Huỳnh Thị Ron, sinh ngày 09/7/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG BÌNH SƠN, KHÓM 2, THÔN VẠN LONG, XÃ TÂN BÌ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

201. Trương Anh Thy, sinh ngày 03/11/1977 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG THÀNH ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG THÀNH ĐỨC, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

202. Nguyễn Thị Bùi, sinh ngày 25/11/1969 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/3, ĐƯỜNG TRIỀU LIÊU, KHÓM 3, THÔN TRIỀU LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

203. Lầu Nhộc Lềnh, sinh ngày 01/01/1982 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 30, NGÕ 345, ĐƯỜNG LÂM SÂM 1, KHÓM 8, PHƯỜNG TRƯỜNG MINH, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

204. Vòng Lục Múi, sinh ngày 21/5/1979 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 10, ĐƯỜNG NGŨ GIÁP 3, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÚC TƯỜNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

205. Ngô Nhộc Cú, sinh ngày 29/7/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, ĐƯỜNG PHI CƠ, KHÓM 2, PHƯỜNG THÁI SƠN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

206. Diệp Tinh Nghi, sinh ngày 02/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 3, NGÕ 60, ĐƯỜNG ĐỨC HÒA, KHÓM 8, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

207. Nguyễn Thị Tuyết Hiền, sinh ngày 24/3/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 500, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 5, PHƯỜNG HẠ NAM, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

208. La Yến Thanh, sinh ngày 10/01/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/21, NGÕ LÝ CẢNH, ĐƯỜNG TAM CẢNG, KHÓM 5, THÔN LỆ THỦY, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

209. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 05/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 42, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BẢO NGUYÊN, KHÓM 16, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

210. Ngô Thị Thanh Nữ, sinh ngày 16/12/1975 tại Ninh Bình; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/44, XÍCH NGƯU LAN, KHÓM 5, THÔN XÍCH LAN, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

211. Quách Bội Bội, sinh ngày 04/7/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÁCH 77, NGÕ MÃ LỘ, KHÓM 8, THÔN TRƯƠNG THỐ, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

212. Lưu Thị Thúy Loan, sinh ngày 21/10/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 128, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM 1, KHÓM 20, THÔN CHIÊU MINH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

213. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 04/01/1975 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59/2, NGHĨA HỢP, KHÓM 8, THÔN NGHĨA HỢP, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

214. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 23/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂY LỘ, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

215. Nguyễn Thị Bé Tám, sinh ngày 01/01/1971 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79, NGÕ 50, ĐƯỜNG NGŨ CỐC VƯƠNG BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG CỐC VƯƠNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

216. Phan Thị Nhanh, sinh ngày 06/01/1982 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG TRUNG THÊ, KHÓM 2, PHƯỜNG LỤC LỘ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

217. Trần Thanh Loan, sinh ngày 11/01/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 261, ĐƯỜNG LIÊN THÀNH, KHÓM 1, PHƯỜNG KIẾN HÒA, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

218. Nguyễn Vũ Minh, sinh ngày 30/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÁCH 6, NGÕ 93, ĐOẠN 3, ĐẠI LỘ HUYỆN DÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

219. Tô Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 08/01/1979 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/32, NGÕ ĐỆ NHẤT, ĐƯỜNG HẠ HOÀNH, KHÓM 13 PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

220. Phan Thị Oanh, sinh ngày 16/8/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/3, PHIÊN TỬ LUÂN, KHÓM 18, THÔN HẬU THỐ, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

221. Hồ Hồng Phấn, sinh ngày 24/01/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 247, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG KIM LĂNG, KHÓM 19, PHƯỜNG BẮC PHÚ, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

222. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 26/12/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 528, ĐƯỜNG PHƯỢNG BÌNH 1, KHÓM 17, THÔN TRUNG TRANG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

223. Nguyễn Ngọc Yến Vy, sinh ngày 28/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-2, SỐ 116,  ĐƯỜNG TÙNG GIANG 3, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN THỐ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

224. Đào Thị Thu Hằng, sinh ngày 14/11/1974 tại Yên Bái; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 11, NGÕ 121, ĐƯỜNG CẢNH HOA, KHÓM 15, PHƯỜNG HƯNG PHÚC, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

225. Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/02/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 9, NGÕ 121, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG BẮC, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐẠI VIÊN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

226. Trần Thị Thanh Trang, sinh ngày 26/11/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, ĐƯỜNG ÔN CHÂU 2, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚC DÂN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

227. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 26/7/1981 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 10, NGÁCH 31, NGÕ 247, ĐƯỜNG TẬP MỸ, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG MINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

228. Trương Thị Chi, sinh ngày 28/7/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 2, THÔN THẠCH BÀI, XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

229. Trần Thị Diệu Dung, sinh ngày 04/11/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67, NGÕ 156, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN THẠCH BÀI, XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

230. Vòng Kim Chánh, sinh ngày 15/11/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 126, ĐƯỜNG THẠCH LỰU, KHÓM 18, PHƯỜNG LỰU TRUNG, THÀNH PHỐ ĐẨU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

231. Cao Thị Em, sinh ngày 24/6/1977 tại Bến Tre, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107, ĐƯỜNG NAM KINH, KHÓM 7 PHƯỜNG HỒ NỘI, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

232. Hồ Ngọc Thơ, sinh ngày 12/7/1979 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72/10, TAM GIAN THỐ, THÔN TAM GIAN, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

233. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 29/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 221/1, NA BẠT LÂM, KHÓM 4, PHƯỜNG NA BẠT, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

234. Đặng Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 05/6/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 5, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

235. Trần Thị Huyền Trân, sinh ngày 21/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 2/409, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN 2, KHÓM 3, PHƯỜNG HƯNG TRUNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

236. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh ngày 18/5/1975 tại Hải Dương, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/1, HẠ TRƯỜNG, KHÓM 7, THÔN SÍ AN, XÃ HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

237. Lê Thị Diễm Toàn, sinh ngày 08/5/1978 tại Quy Nhơn; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65, NGÕ PHỤC QUANG 2, ĐƯỜNG NGŨ QUANG, KHÓM 9, THÔN MINH QUANG, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

238. Võ thị Hồng Chung, sinh ngày 02/9/1981 tại Bến tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, QUY ĐỘNG, KHÓM 8, THÔN QUY ĐỘNG, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

239. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 29/4/1974 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/12, ĐƯỜNG HẢO KIM, KHÓM 3, THÔN TAM TỈNH, XÃ BỘ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

240. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 15/5/1981 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 145, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, NGÕ 15, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

241. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 08/12/1970, tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG ĐƠN SƠN 1, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

242. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 10/02/1980, tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/10, QUÁCH SẦM LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN SẦM, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

243. Nguyễn Thanh Dung, sinh ngày 16/11/1972 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 177, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA NAM, KHÓM 12, PHƯỜNG KIẾN NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

244. Thí Lệ Băng, sinh ngày 22/5/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, NGÕ 201, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MINH ĐĂNG, KHÓM 4, PHƯỜNG CAM BÌNH, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

245. Phan Thị Ánh Linh, sinh ngày 24/10/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98, ĐƯỜNG TÙNG TÍN, KHÓM 7, PHƯỜNG LỤC NGHỆ, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

246. Trần Thị Cúc, sinh ngày 27/4/1981 tại Hà Nam; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 117, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG HOA, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

247. Đoàn Thị Tím, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/3, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

248. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 03/11/1977 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, LẦU 3, NGÕ 24, ĐƯỜNG TÂN THỊ, PHƯỜNG THANH GIANG, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

249. Huỳnh Kim Hoàn, sinh ngày 26/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, KHU TU VĂN NHẤT, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂY GIÁP, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

250. Võ Thị Bé Năm, sinh ngày 25/01/1982 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, LẦU 5, NGÕ 24, ĐƯỜNG ĐÔN HOÀNG, KHÓM 26, PHƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

251. Nguyễn Thị Thu Trinh, sinh ngày 16/4/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134, HỌC GIÁP LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG BÌNH TÂY, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

252. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 15/02/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/11, ĐỘ TỬ ĐẦU, KHÓM 5, THÔN CẨM HỒ, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

253. Huỳnh Thị Trúc Linh, sinh ngày 04/12/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 9, ĐƯỜNG MINH ĐỨC BẮC, KHÓM 37, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH CHẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

254. Trần Mỹ Hạnh, sinh ngày 29/11/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/1, HẺM THIẾT LỘ, KHÓM 7 PHƯỜNG ĐÀM KIỀN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

255. Trần Ngọc Minh, sinh ngày 09/10/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ NGỌC ÁNH, KHÓM 6, PHƯỜNG NGỌC ÁNH, THỊ TRẤN TẬP TẬP, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

256. Chềnh Phồng Kíu sinh ngày 12/4/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 35, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, THÔN TỨ KẾT, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

257. Nguyễn Thị Thu Ngân, sinh ngày 10/11/1979 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 3, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TÚ LÃNG, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

258. Nguyễn Thị Tờng Vi, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 184, TỬ LƯƠNG MIẾU, KHÓM 18, PHƯỜNG TỬ LONG, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

259. Hoàng Kim Ngọc, sinh ngày 20/3/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/1, DẠNG TỬ LÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI LÂM, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

260. Khưu Thị Diễm Thúy, sinh ngày 10/7/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 2, NGÕ 67, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN ĐẠI, KHÓM 6, PHƯỜNG CHÍNH PHỦ, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

261. Huỳnh Thị Nguyệt Vân, sinh ngày 15/5/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 18, ĐƯỜNG BẮC SÁN, KHÓM 1, THÔN TRUNG SÁN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

262. Đặng Thị Kiều Thi, sinh ngày 24/5/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 285, ĐƯỜNG SẢI LIÊU, KHÓM 4, PHƯỜNG QUANG PHỤC, THỊ TRẤN THỤY PHƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

263. Ngô thị Trang Đài, sinh ngày 18/7/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, LẦU 1, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊU, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

264. Huỳnh Khiết Bình, sinh ngày 06/6/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 202, LẦU 7/2, PHỐ TRƯỜNG AN, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH KHANG, THÀNH PHỐ LÔ CHẤN, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

265. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 07/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG THỤ NHÂN, KHÓM 6, THÔN ĐẠI CƯƠNG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

266. Võ Thị Sương Mai, sinh ngày 01/8/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, LẦU 3, HẺM 6, NGÕ 41 ĐƯỜNG DIÊN HÒA, KHÓM 8, PHƯỜNG YÊN HÒA, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

267. Trương Bích Thủy, sinh ngày 11/5/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 14, SỐ 498, ĐƯỜNG ĐẠI HỮU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI HỮU , THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

268. Hoàng Thị Thúy Nga, sinh ngày 12/8/1976 tại Hải Phòng, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/134, ĐƯỜNG SÙNG NGHĨA, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚ DÂN, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

269. Phạm Mỹ Lệ, sinh ngày 30/10/1979 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105, ĐƯỜNG SÙNG BẢN, KHÓM 15, PHƯỜNG CẢNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

270. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 15/12/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 9, NGÕ 46, ĐƯỜNG LONG HƯNG, KHÓM 24, PHƯỜNG TAM HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

271. Nguyễn Thị Kiều Hoa, sinh ngày 09/01/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113 THI THỐ, KHÓM 5, THÔN THI THỐ, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

272. Hồng Hoàng My, sinh ngày 14/4/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 169, ĐƯỜNG LIÊN THẮNG, KHÓM 4, PHƯỜNG BÍCH HÀ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

273. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 14/9/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 12, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 5, THÔN TẤN ĐƯỜNG, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

274. Trần Thị Nghĩa, sinh ngày 04/8/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 56, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

275. Lê Thanh Nhàn, sinh ngày 18/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 114, ĐƯỜNG NHÂN MỸ, KHÓM 9, PHƯỜNG TỪ ÁI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

276. Hoàng Thụy Thảo Trang, sinh ngày 30/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 211, ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 11, PHƯỜNG LOAN HOA, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

277. Lâm Chắn Mùi, sinh ngày 04/7/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ TRUNG TÂM, KHÓM 12, PHƯỜNG TỲ BÀ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

278. Trần Thị Ngọc Hà, sinh ngày 23/02/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 1, SỐ 20, NGÕ 45, ĐƯỜNG CAO THÀNH 2, KHÓM 16, PHƯỜNG CAO THÀNH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

279. Trắng Kim Liên, sinh ngày 24/4/1975 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN LÂM, KHÓM 21, PHƯỜNG THỤY NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

280. Lê thị Đào Tơ, sinh ngày 24/9/1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 1, ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 21, PHƯỜNG AN KHANG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

281. Trần Thị Hồng Loan, sinh ngày 27/7/1975 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, ĐƯỜNG QUỲNH PHỐ, KHÓM 12, THÔN TƯƠNG PHỐ, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

282. Vũ Thị Quỳnh, sinh ngày 16/10/1981 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 215, ĐƯỜNG HƯNG AN, KHÓM 2, THÔN THI THỐ, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

283. Lê Thị Hồng Hân, sinh ngày 13/3/1982 tại Bến Tre, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 145, ĐƯỜNG THANH SA, KHÓM 16, PHƯỜNG THÀNH NAM, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

284. Võ Thị Lệ Hằng, sinh ngày 07/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 10-5, SỐ 121, ĐƯỜNG VÕ MIẾU, KHÓM 11, PHƯỜNG CHÍNH NGÔN, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

285. Huỳnh Như Thủy, sinh ngày 07/8/1976 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 59, ĐƯỜNG CẨM TÂY, KHÓM 16, PHƯỜNG DÂN QUYỀN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

286. Hồ Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 06/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95, BẮC CẢNG TỬ, KHÓM 9, THÔN BẮC HOA, XÃ NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

287. Trần Huệ Châu, sinh ngày 13/2/1980 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109, QUẢNG HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

288. Phạm Thùy Trang, sinh ngày 01/8/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, NGÕ 251, ĐƯỜNG XÍCH KHẢM ĐÔNG, KHÓM 1, THÔN XÍCH KHẢM, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

289. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/8/1981 tại An Giang, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 214, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 1, PHƯỜNG CẢNG VĨ, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

290. Phạm Thị Minh Anh, sinh ngày 23/01/1977 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, HẺM 24, NGÕ 192, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 4, PHƯỜNG SÙNG HỐI, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

291. Lâm Thị Tơ, sinh ngày 26/01/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG TAM PHÂN, KHÓM 11, THÔN TAM XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA ĐÀI LOAN

292. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 30/01/1981 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 01, PHỐ THIÊN VÂN, KHÓM 14, TÂN MIÊU, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

293. Đinh Kim Tuyến, sinh ngày 18/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 82, PHỐ HỒ MỸ, KHÓM 29, PHƯỜNG TÂY HỒ, KHÓM TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

294. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 03/8/1980 tại ĐồngTháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM 37, NGÕ 45, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG PHONG, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐẠI LÃNG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

295. Hà Thị Khanh, sinh ngày 20/10/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ KIM THÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG VẠN HỢP, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

296. Huỳnh Thị Công Bình, sinh ngày 12/3/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 119, NGÕ 307, ĐƯỜNG TIỂU ĐÔNG, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

297. Tô Thị Kim Chung, sinh ngày 25/02/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/1 VIÊN SƠN, KHÓM 2, THÔN VIÊN SƠN, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

298. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 10/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101, ĐƯỜNG TÂN LANG, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

299. Lê Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 12/5/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 132 TRUNG CHÍNH, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

300. Lương Anh, sinh ngày 24/11/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, HẺM 500, NGÕ 942, ĐƯỜNG ĐẠI LOAN, KHÓM 50, PHƯỜNG TÂY LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

301. Âu Ngọc Linh, sinh ngày 12/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, HẺM 2, NGÕ 403, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, THÔN TAM HÒA, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

302. Trần Thị Trúc Loan, sinh ngày 20/3/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 310, LẦU 2, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 19, PHƯỜNG GIA ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

303. Nguyễn Thị Phượng Chi, sinh ngày 30/3/1976 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 6, THÔN TÂN HƯNG, XÃ BỘ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

304. Châu Thanh Thảo, sinh ngày 19/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 144, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG KIM HOA, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM HỢP, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

305. Phạm Thị Tuyết Lan, sinh ngày 01/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 70, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

306. Võ Thị Oanh Kiều, sinh ngày 11/6/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

307. Trần Thị Lệ Ánh, sinh ngày 01/01/1978 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 56, NGÕ THANH NIÊN 168, KHÓM 8, PHƯỜNG NHẬT TƯỜNG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

308. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 06/10/1973 tại Hải Phòng, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 1/16, NGÕ 53, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 3, ĐƯỜNG CHÍNH ĐẮC, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

309. Lê Thị Cẩm Thùy, sinh ngày 22/8/1972 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 539, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

310. Bùi Thị Diệu Hiền, sinh ngày 21/11/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/1, ĐƯỜNG CỔ DÂN, KHÓM 12, THÔN CUNG TIỀN, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

311. Phan Bùi Chi, sinh ngày 11/9/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 14, ĐƯỜNG NHẬP THUYỀN, KHÓM 3, PHƯỜNG CỬU LONG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

312. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 23/3/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58 ĐƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHÓM 13, THÔN HỒ LIỄN, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

313. Võ Thị Ngân Hà, sinh ngày 05/10/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 191, ĐƯỜNG MAI LÂM, KHÓM 19, PHƯỜNG MAI LÂM, THÀNH PHỐ ĐẨU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

314 Lộ Thị Phương, sinh ngày 01/01/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 3, NGÁCH 5, NGÕ 268, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG HÀNH, KHU TÍN NGHĨA , THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

315 Nguyễn Thị Thu Đẹp, sinh ngày 21/02/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/146, ĐƯỜNG SĨ PHONG, KHÓM 6, THÔN SĨ PHONG, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

316. Dương Ngọc Đẹp, sinh ngày 24/5/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 98, ĐƯỜNG DỤC LẠC, KHÓM 13, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

317. Phạm Thị Giàu, sinh ngày 01/12/1979 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47/2, ĐƯỜNG TRẤN AN, KHÓM 8, THÔN MÃ MINH, XÃ BẢO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

318. Phạm Thị Ánh Dương, sinh ngày 15/8/1976 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, NGÕ 59, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 6, THÔN THỦY AN, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

319. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 05/5/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129, ĐƯỜNG TRẤN ĐÔNG 4, KHÓM 8, PHƯỜNG TRẤN VINH, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

320. Lưu Kiều Nhi, sinh ngày 18/6/1978 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, ĐƯỜNG LIÊU BẮC, KHÓM 15, THÔN LÊ MINH, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

321. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 19/9/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 737, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 1, PHƯỜNG TỪ ÁI, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

322.  Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 22/11/1979 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 250, ĐƯỜNG TAM THẠCH, KHÓM 4, THÔN TAM TỈNH, XÃ PHỐ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

323. Lê Thị Ngọc Châu, sinh ngày 13/12/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 281, ĐƯỜNG THẬP GIÁP, KHÓM 3, PHƯỜNG THẬP GIÁP, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

324. Lê Ngọc Hằng, sinh ngày 27/12/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN THỦY, KHÓM 12, PHƯỜNG VẠN NIÊN, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

325. Lý Thanh Hằng, sinh ngày 24/6/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 3, NGÕ 135, ĐƯỜNG LẬP ĐỨC, KHÓM 10, PHƯỜNG DIÊN HÒA, THỊ TRẤN THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

326. Huỳnh Thị Mỹ Nhỏ, sinh ngày 03/8/1975 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 3, HẺM 2, NGÕ 37, ĐƯỜNG BẢO KIỆN, KHÓM 12, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CỐNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

327. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 18/9/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/1, NGÕ 167, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG TỪ PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRUNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

328. Ngô Thoại Bảo Trân, sinh ngày 21/01/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 12, ĐƯỜNG VINH HƯNG, KHÓM 8 THÔN LOAN ĐÔNG, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

329. Nguyễn Thị Phi, sinh ngày 12/4/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 457/3, ĐƯỜNG TRUNG MINH, KHÓM 7 PHƯỜNG MINH TÂN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

330. Lìu Ban Múi, sinh ngày 17/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 266, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂY ĐỒN, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẠM CÂU, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐẠI TRUNG

331. Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 06/02/1979 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, LẦU 2, NGÕ 284, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 22, PHƯỜNG LÃO SƯ, KHU ĐẠI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

332. Phạm Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 29/8/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198, ĐƯỜNG CỬ QUANG, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN SINH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

333. Võ Thị Phương, sinh ngày 03/3/1976 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 PHỦ PHIÊN, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỦ PHIÊN, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

334. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 12/11/1975 tại Hà Nam; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72/6, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, PHƯỜNG SONG ĐÔNG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN ĐÀI NAM

335. Nguyễn Thị Tuyết Ân, sinh ngày 23/4/1980 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 2, HẺM 17, NGÕ 273, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 30, PHƯỜNG NHÂN MỸ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

336. Lê Thị Hồng, sinh ngày 20/10/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG DÂN HƯỞNG 2, KHÓM 15, PHƯỜNG TÚ THỦY, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

337. Hàng Ngọc Đông, sinh ngày 20/10/1973 tại Gia Lai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 197/5, HẠ ĐÀM, KHÓM 19, THÔN QUANG ĐÀM, XÃ LỘC THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

338. Đào Thị Hồng Thắm, sinh ngày 01/01/1979 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 87, ĐƯỜNG HÀ BẮC, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC THỌ, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

339. Lê Phước Mỹ, sinh ngày 02/10/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 142, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG DÂN QUYỀN, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

340. Ừng Vĩnh Và, sinh ngày 06/12/1978 tại Đồng Nai, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198, ĐƯỜNG HẢI SÁN 3, KHÓM 8, PHƯỜNG HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

341. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 22/3/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 24, ĐƯỜNG TÂN CAO ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN QUANG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

342. Nguyễn Thị Du Phượng, sinh ngày 28/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17-2, NGÕ 370, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 14, THÔN HƯNG NÔNG, XÃ BÌ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

343. Ừng Vểnh Chắn, sinh ngày 08/4/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, HẺM 76, NGÕ 113, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẦU TRƯƠNG, KHÓM 15, THÔN GIA PHÚC, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

344. Nguyễn Thị Bé Xuân, sinh ngày 02/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 412, ĐƯỜNG THÔNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG KỲ HẠ, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

345. Phạm Thị Sanh, sinh ngày 25/9/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150, ĐƯỜNG THÀNH NAM, KHÓM 13, PHƯỜNG NỘI THÀNH NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

346. Phạm Thị Quỳnh Như, sinh ngày 21/12/1980 tại Sông Bé; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG NHỊ KHẢM, KHÓM 10, THÔN TAM KHẢM, XÃ NGOẠI PHỐ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

347. Tạ Kim Oanh, sinh ngày 15/5/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 114, ĐƯỜNG QUANG CHÍNH, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐỒ THÀNH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

348. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 13/9/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, VINH THÔN, KHÓM 19, THÔN PHỐ TỬ, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

349. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 15/3/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/31, ĐỈNH LIÊU, KHÓM 6, THÔN LIÊU ĐỈNH, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

350. Trần Thị Bích Liên, sinh ngày 24/8/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  số 23/2 THÁI BÌNH, KHÓM 3, THÔN THÁI BÌNH, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

351. Nguyễn Thị Bích Phương, sinh ngày 07/5/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136/18, TÂN CÁT, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN CÁT, THỊ TRẤN HỔ VỸ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

352. Thòng A Lìn, sinh ngày 21/3/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 116, ĐƯỜNG QUẢNG THÀNH, KHÓM 5, PHƯỜNG QUẢNG ĐẠT, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

353. Trương Thị Kim Mai, sinh ngày 26/12/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, ĐƯỜNG TIỂU BÌNH, KHÓM 9, THÔN TIỂU BÌNH, XÃ ĐẠI THỦ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

354. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 13/6/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 272, ĐƯỜNG TRANG NHỊ, KHÓM 12, PHƯỜNG BẮC PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

355. Lê Tuyết Hoa, sinh ngày 05/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 261, ĐƯỜNG CÔNG HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG CÔNG QUÁN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

356. Lưu Ngọc Bích, sinh ngày 18/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG PHÚ HƯNG, KHÓM 15, THÔN GIAI TÁ, XÃ VAN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

357. Tô Thị Kim Huệ, sinh ngày 13/3/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, THỦY VĨ, KHÓM 2, PHƯỜNG THỦY VĨ, THÀNH PHỐ TRUNG L ỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

358. Võ Kim Phụng, sinh ngày 24/8/1977 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/112, ĐƯỜNG TRÚC VI, KHÓM 7, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, THÀNH PHỐ ĐẨU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

359. Huỳnh Thị Hồng Duyên, sinh ngày 07/8/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 3, ĐƯỜNG THỤY TỜNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THỤY TÂY, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

360. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 08/8/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 9, NGÁCH 2, NGÕ 212, ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 11, PHƯỜNG QUANG MINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

361. Nguyễn Châu Trúc Hồng, sinh ngày 17/11/1973 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 1, NGÕ 41, ĐƯỜNG THIÊN MẪU TÂY, KHÓM 4, PHƯỜNG THIÊN NGỌC, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

362. Trương Thị Tuyết Ngoan, sinh ngày 20/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/18, NGỌC KHỐ, KHÓM 2, THÔN NGỌC KHỐ, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

363. Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 16/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 272, ĐƯỜNG CƯƠNG YẾN, KHÓM 12, PHƯỜNG TRÌNH HƯƠNG, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

364. Lê Thị Hoàng Đồng, sinh ngày 02/02/1982 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 112, ĐƯỜNG QUẾ LÂM, KHÓM 7, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

365. Lưu Ngọc Hương, sinh ngày 22/7/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/7, NGÁCH 44, NGÕ 153, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 22, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

366. Phan Thị Út Lọt sinh ngày 10/01/1982 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/25, NGÕ 402, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, THÔN CẢNG TÂY, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

367. Đặng Thị Muội, sinh ngày 28/3/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 1, NGÕ 815, ĐƯỜNG CÔNG NGHĨA, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐÀI PHỐ, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

368. Tiêu Lệ Trinh, sinh ngày 06/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59, DUNG THỤ HẠ, KHÓM 7, THÔN BÁT CẢNG, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

369. Phạm Thị Vẹn, sinh ngày 13/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, ĐƯỜNG CỔ BA, KHÓM 1, PHƯỜNG HUỆ AN, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

370. Trần Thị Dung, sinh ngày 07/10/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ ĐƯỜNG XƯỞNG, ĐƯỜNG TÂY ĐỨC, KHÓM 5, THÔN TÂY ĐỨC, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

371. Hồ Thị Út, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155, ĐƯỜNG HẢI SÁN 3, KHÓM 6 PHƯỜNG HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

372. Lằm Sám Mùi, sinh ngày 23/12/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG TÂY LĂNG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỈNH TÂY, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

373. Ngô Thị Ly, sinh ngày 10/6/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 233, ĐƯỜNG HẢI SÁN, KHÓM 10, PHƯỜNG HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

374. Thái Thị Thanh  Tâm, sinh ngày 20/10/1981 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG HẢI SÁN 4, KHÓM 2, PHƯỜNG HẢI NGUYÊN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

375. Hồ Thị Thảo, sinh ngày 06/10/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 22, NGÁCH 4, NGÕ 47, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SONG THẬP, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

376. Đinh Thị Mộng Trinh, sinh ngày 15/7/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 311, ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 5, PHƯỜNG LẬP THÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

377. Lê Hồng Hiểu, sinh ngày 10/10/1981 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 106, ĐƯỜNG TÂY AN NAM, KHÓM 3, THÔN NGÕA BẮC, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

378. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 20/6/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 100, NGÕ 109, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG THUẬN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

379. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 20/2/1976 tại Đồng Tháp Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 232, ĐÔNG THẾ LIÊU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG LONG, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

380. Phan Thị Kim Hiệp, sinh ngày 10/12/1976 tại Quảng Trị; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 24, PHƯỜNG TÂN THỊNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

381. Đào Thị Lan, sinh ngày 17/4/1981 tại Đồng tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107, ĐƯỜNG HÒA NHẤT, KHÓM 7, PHƯỜNG XÃ LIÊU, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

382. Trần Thị Kim Hoàng, sinh ngày 15/11/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG VẠN THÁNH, THÔN VẠN KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

383. Lữ Thị Tuyết, sinh ngày 14/10/1971 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2-4, SỐ 12, NGÕ 33, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 4, PHƯỜNG TRÚC VI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

384. Trần Thị Thu, sinh ngày 02/02/1977 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83/5, NGÕ 136, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIỚI THO, KHÓM 9, PHƯỜNG KHÊ NAM, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

385. Nhan Thu Ngân, sinh ngày 24/01/1976 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 21 PHƯỜNG CHẤN HƯNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

386. Lê Phạm Song Thương, sinh ngày 27/10/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 7, NGÕ 339, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG MỘC TÂN KHÓM 39, PHƯỜNG CHƯƠNG TÂN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

387. Phạm Thị Thu Cúc, sinh ngày 06/02/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, DUY TÂN TRANG, KHÓM 11, PHƯỜNG THẠCH BÀI, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

388. Nguyễn Thị Huyên, sinh ngày 12/5/1979 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 259, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐỔ NAM, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

389. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 20/2/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 9, SỐ 6, NGÕ 12, ĐƯỜNG TÍN NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG BÀN ĐÀO, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

390. Lỷ Mùi, sinh ngày 06/6/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, ĐẠI HÒA, KHÓM 6, PHƯỜNG CỬU LONG, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

391. Lê Thị Phấn, sinh ngày 16/01/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/219, ĐƯỜNG PHÂN THẢO, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN TRANG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

392. Nguyễn Thị Gian, sinh ngày 24/4/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 35, ĐƯỜNG QUẢNG MINH, KHÓM 13, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

393. Lê Mỹ Tuyên, sinh ngày 08/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, NGÔ NHAI ĐỈNH, KHÓM 2, PHƯỜNG SÙNG VĂN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

394. Phùng Thị Nguyệt, sinh ngày 06/10/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-3, SỐ 959, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG THANH HẢI, KHÓM 6, PHÚC LIÊN, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

395. Lê Thúy Oanh, sinh ngày 07/12/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 422, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 12, THÔN NGÕA BẮC, XÃ PHỐ TÂM HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

396. Đồng Thị Thúy Phượng, sinh ngày 22/02/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/13, HẠ BÌ, KHÓM 4, PHƯỜNG HẠ BÌ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

397. Lê Thị Hải, sinh ngày 29/8/1980 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG VẠN SÂM, KHÓM 3, PHƯỜNG TRƯỜNG KIỀU, THỊ TRẤN PHƯƠNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

398. Đoàn Kim Loan, sinh ngày 01/01/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, LẦU 2, NGÕ 33, ĐƯỜNG ĐĂNG THANH, KHÓM 3, PHƯỜNG VỆ VŨ, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

399. Dương Thị Hồng Giang, sinh ngày 31/12/1981 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 109, PHỐ HOA HUÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG HOA ÁI, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

400. Trần Thị Thu Lan, sinh ngày 27/11/1980 tại Ninh Bình; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94, ĐẠI NGƯU, KHÓM 2 THÔN VĨNH HƯNG, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

401. Chắng Sau Dếnh, sinh ngày 19/11/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, LẦU 3, NGÕ 210, ĐƯỜNG ĐỈNH KHẢM, KHÓM 16, PHƯỜNG BÁC ÁI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

402. Trần Thị Thanh Lan, sinh ngày 01/8/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: SỐ 59, ĐƯỜNG ĐÔNG HÒA, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

403. Ngô Bích Hà, sinh ngày 09/10/1977 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/1, ĐƯỜNG DIÊM ĐIỀN KHÓM 10, THÔN ĐỈNH DIÊM, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

404. Trần Ngọc Nhường, sinh ngày 20/12/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG XA LỘ, KHÓM 8, THÔN TRUNG TRANG, XÃ HOA ĐÀM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

405. Phạm Thị Bé, sinh ngày 06/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, KHẤT TỬ NỘI, KHÓM 2, PHƯỜNG LOAN BẢO, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

406. Chạc A Kíu, sinh ngày 23/9/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, ĐƯỜNG BÌNH NHÂN, KHÓM 5, THÔN TẠO KIỀU, XÃ TẠO KIỀU, HUYỆN MIÊU LẬT

407. Nguyễn Thị Thu Phụng, sinh ngày 09/10/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, HẺM 2, NGÕ 159, ĐƯỜNG TRẤN PHÚC, KHÓM 8, THÔN KHUNG TIÊU, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

408. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 03/8/1979 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75/2, ĐƯỜNG CHI SƠN 1, KHÓM 22, PHƯỜNG LONG PHỤNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

409. Lâm Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 283, ĐƯỜNG LUYỆN VÕ, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚ ĐÀI, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

410. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 19/02/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59, NHÂN ÁI TÂN, KHÓM 19, THÔN BÀN SƠN, XÃ KIM LINH, HUYỆN KIM MÔN

411. Thầu Há Múi, sinh ngày 29/7/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ LONG TRUYỀN, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG SONG ĐÔNG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

412. Lê Thị Phượng, sinh ngày 24/4/1979 tỉnh Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 401, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 22, ĐƯỜNG QUANG LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

413. Võ Thị Kim Cường, sinh ngày 25/12/1977 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 116, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 1, THÔN THÁI AN, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

414. Nguyễn Thị Ngọc Hái, sinh ngày 24/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 70, NGÕ 83, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHÙ QUYỄN, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂY ĐÔNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

415. Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 22/7/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 32, NGÕ 52, ĐƯỜNG VÕ DOANH, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN VÕ, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

416. Bùi Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 02/01/1975 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI MINH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

417. Trần Lệ Diệp, sinh ngày 22/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 58, ĐƯỜNG BẾN HẢI NHẤT, KHÓM 9, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

418. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 30/6/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ TÂN HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI NAM, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

419. Võ Thị Ánh Băng, sinh ngày 15/6/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 160, PHỐ KIM PHÚC, KHÓM 17, THÔN KIM ĐÔN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

420. Lầu Há Múi, sinh ngày 15/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 11, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 3, THÔN TAM XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

421. Huỳnh Kết Tuyết, sinh ngày 23/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, ĐƯỜNG NAM ĐIỀN, KHÓM 13, THÔN ĐẠI TRANG, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

422. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 03/8/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, NGÕ 530, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG NAM ĐAO, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

423. Trịnh Tú Khiết, sinh ngày 13/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 191/2 HẠ CAM, KHÓM 5, THÔN HẠ BẮC, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

424. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 29/7/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/1, NGÕ 38, PHỐ TỨ BÌNH, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, THỊ TRẤN SA LỆ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

425. Trần Ngọc Loan, sinh ngày 13/11/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/5, NGÕ THỦY LÝ CẢNG, ĐƯỜNG TAM CẢNG, KHÓM 5, THÔN LỆ THỦY, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

426. Mai Cẩm Nên, sinh ngày 18/10/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/3 HẠ LÂM NHẤT, KHÓM 3, PHƯỜNG HẠ LÂM, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

427. Ngô Thị Diệu, sinh ngày 12/3/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/22, ĐƯỜNG THẤT TRƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG THẤT TRƯƠNG THÀNH PHỐ NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

428. Sú Hoài Bích Hạnh, sinh ngày 05/4/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, HẺM 29, PHỐ ĐẠI MINH, KHÓM 3, PHƯỜNG HOA QUÝ, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

429. Nguyễn Thị Tiến, sinh ngày 09/9/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, LẦU 4, PHỐ TÙNG HÀ, KHÓM 9, PHƯỜNG TỪ HỘ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC 

430. Đào Kim Thanh, sinh ngày 26/6/1976 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139, LẦU 2, ĐƯỜNG THƯỢNG HẢI, KHÓM 21, PHƯỜNG LONG CƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN HUYỆN ĐÀO VIÊN

431. Hồ Thị Kim Phụng, sinh ngày 20/10/1973 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 4/5, NGÕ 38, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA, KHÓM 21, PHƯỜNG VĨNH HOA, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

432. Đỗ Thị Yến, sinh ngày 30/7/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 430, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, THÔN ĐÀM TÚ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

433. Cao Thị Thùy Phượng, sinh ngày 25/4/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/2, NGÕ TÂN THÀNH, KHÓM 1, THÔN VĨNH BÌNH, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU

434. Cao Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 20/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 202, ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG, KHÓM 14, PHƯỜNG CAM TỈNH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

435. Phạm Thị Đậm, sinh ngày 12/01/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 477, BÌ GIÁC, KHÓM 8, THÔN PHÚC LẠC, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

436. Nguyễn Thị Lệ Hoa, sinh ngày 30/01/1977 tại  Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM 16, NGÕ 39, PHỐ BẢO SINH, KHÓM 42, THÔN ĐẠI LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

437. Đặng Thị Ngọc Giới, sinh ngày 21/01/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 3, HẺM 10, NGÕ 35, PHỐ TỰ DO, KHÓM 23, PHƯỜNG PHÚC ĐIỀN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG HUYỆN ĐÀI BẮC

438. Lê Thị Kim Châu, sinh ngày 15/11/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 856, ĐƯỜNG BẮC THẾ ĐÔNG, KHÓM 20, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN SA LỆ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

439. Huỳnh Thị Bích, sinh ngày 12/12/1979 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1000, NGÕ 262, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 19, THÔN HẠ KHANH, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

440. Huỳnh Thị Bé Tám, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52/4, PHỐ LỤC TÂY, TAM, KHÓM 22, PHƯỜNG LẬP NHÂN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

441. Huỳnh Thị Nguyệt, sinh ngày 28/7/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 2, NGÕ 346, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG VIÊN NHÂN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

442. Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 10/3/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, PHỐ VĂN ĐÔNG, KHÓM 23, PHƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

443. Lê Mỹ Tiên, sinh ngày 21/8/1976 tại Đồng tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129, PHỐ TRẤN ĐÔNG 1, KHÓM 1, PHƯỜNG TRẤN VINH, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

444. Hà Ngọc Huyền, sinh ngày 15/12/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153, NGÕ VĨNH THỊNH, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 6, PHƯỜNG MINH CHÍNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

445. Phan Thị Chính, sinh ngày 11/8/1972 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 203, PHỐ CÁT XƯƠNG NHỊ, KHÓM 24, THÔN CÁT AN, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

446. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 09/4/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, ĐỈNH VĨNH PHONG, THÔN BÂN LANG, XÃ BÌ NAM, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

447. Trần Huệ Linh, sinh ngày 21/6/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 106, ĐOẠN 7, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

448. Nguyễn Thị Thô, sinh ngày 10/02/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, PHỐ TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐIẾM TRẤN, KHU TIỀN CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

449. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 16/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66/1 TRÙNG HƯNG, THÔN TRÙNG HƯNG, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

450. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 30/4/1976 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 THẠCH KHANG, KHÓM 24, THÔN ĐÔNG HÒA, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

451. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 22/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, HẺM 215, NGÕ BIÊN HÀNH, ĐƯỜNG HỌC ĐIỀN, KHÓM 16, THÔN TAM HÒA, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

452. Phạm Thị Thùy Dương, sinh ngày 13/9/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, ĐƯỜNG TAM TRÙNG, KHÓM 2, THÔN LIÊN HỢP, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

453. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 12/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG TÂY, KHÓM 14, THÔN VĨNH TUYỀN, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

454. Võ Thị Lệ Huyền, sinh ngày 04/4/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92, ĐƯỜNG HOA CHÍNH, KHÓM 22, THÔN TRÚC HỒ, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

455. Lưu Xiếu Khên, sinh ngày 22/5/1971 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, LẦU 4, PHỐ NHÂN TRUNG, KHÓM 9, PHƯỜNG NHÂN TRUNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

456. Ung Thị Mỹ Hiệp, sinh ngày 29/01/1981 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161/19 THẬP BAN KHANH, KHÓM 16, PHƯỜNG LONG KHANH, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

457. Phạm Thị Huyền, sinh ngày 03/11/1979 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156/1, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NAM TRÚC, KHÓM 18, THÔN CẨM HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

458. Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 01/11/1976 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 THỤY HÒA, KHÓM 2, THÔN Ô ĐỒ, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

459. Nguyễn Thị Thủy Tuyết, sinh ngày 25/02/1974 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/11, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 4, THÔN LÂM NAM, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

460. Lê Thị Kiêu, sinh ngày 09/10/1979 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, LẦU 2, ĐƯỜNG TAM TRÙNG, KHÓM 9, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

461. Chề Minh Dếnh, sinh ngày 30/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, NGÕ HOA LONG, KHÓM 2, THÔN TÚ THỦY, XÃ TÚ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

462. Bùi Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 16/12/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1, NGÕ 426, PHỐ TRUNG DŨNG, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐẠI DŨNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

463. Lê Thị Thu Sương, sinh ngày 10/5/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/1, HẺM 58, NGÕ 40, ĐƯỜNG ĐẠI LOAN, KHÓM 35, PHƯỜNG BẮC LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

464. Bùi Thị Phơng Tuyền, sinh ngày 30/5/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 9, NGÕ 74, PHỐ DÂN SINH BẮC, KHÓM 33, THÔN NAM HƯNG, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

465. Phạm Thị Bích Ngà, sinh ngày 20/10/1974 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM 18, NGÕ 353, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 15, THÔN NHỊ HÀNH, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

466. Mai Thị Tánh, sinh ngày 03/9/1979tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64, NGÕ XUẤT THỦY, KHÓM 8, PHƯỜNG XUẤT THỦY, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

467. Nguyễn Thị Bích Hạnh (Hằng),sinh ngày 21/02/1981 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, LẦU 9, PHỐ HÒA CHÂN, KHÓM 20, PHƯỜNG LẠC VƯƠNG, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

468. Trần Minh Phương, sinh ngày 06/5/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81, NGÕ 27, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐỈNH PHÚC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

469. Lê Thị Yến, sinh ngày 30/4/1974 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 9, THÔN TRÚC KHANH, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

470. Vũ Thị Kim Phượng, sinh ngày 04/12/1982 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/1, ĐƯỜNG TRỊ BÌNH, KHÓM 19, PHƯỜNG QUANG PHỤC, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

471. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 04/6/1979 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 22-2, NGÕ 196, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÚ LANG, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẮC HÒA, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

472. Tsắn Sặp Múi, sinh ngày 12/3/1973 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3-3, NGÕ 43, ĐƯỜNG TÂN KIẾN, KHÓM 23, PHƯỜNG KHAI NAM , KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

473. Đặng Thị Thoa, sinh ngày 08/12/1976 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77-14, QUÁ CÂU ĐỈNH THỐ, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

474. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 18/11/1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 316, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 23, THÔN DIÊM TRÌNH, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

475. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 15/4/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134, ĐƯỜNG TRÀNG AN, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂY AN, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

476. Hoàng Thị Bích Liễu, sinh ngày 09/7/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG TÂY KIẾN, KHÓM 8, PHƯỜNG AN NHÂN, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

477. Võ Thu Hồng, sinh ngày 06/4/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 116-3, NGÕ 163, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 8, PHƯỜNG TỪ PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

478. Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 20/4/1975 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, TÂN TRANG, KHÓM 7, THÔN TÂN CÁT, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

479. Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh ngày 03/10/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, TIÊM SƠN, KHÓM 20, THÔN HOÀNH PHONG, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

480. Nguyễn Thị Thu Hạnh, sinh ngày 09/5/1976 tại Tiền giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 7, NGÁCH 148, NGÕ 208, ĐƯỜNG CƠ KIM 1, KHÓM 16,  PHƯỜNG TÂN LUÂN, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

481. Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 10/10/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5-1, THẬP NGŨ GIAN VĨ, KHÓM 8, THÔN VỌNG GIAN, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

482. Thái Thị Thu Vân, sinh ngày 14/9/1973 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 479, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 3, PHƯỜNG HÀNH THIỆN, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

483. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 30/9/1977 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 378, ĐƯỜNG TÂN TRANG, KHÓM 2, PHƯỜNG VĂN HOÀNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

484. Phạm Thị Trúc Linh, sinh ngày 01/7/1979 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 165, NGÕ 372, ĐƯỜNG DỤC BÌNH 9, KHÓM 21, PHƯỜNG BÌNH THÔNG, KHU AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

485. Trần Thị Mai Trang, sinh ngày 10/8/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 12, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 3, THÔN THÁI BÌNH, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

486. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 24/6/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/18 PHONG QUỸ VĨ, PHƯỜNG PHONG QUỸ, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

487. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 20/11/1972 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/3, NGÕ 347, ĐƯỜNG LIÊN THÀNH, KHÓM 16, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

488. Bùi Thị Hồng, sinh ngày 09/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 55, NGÕ 566, ĐƯỜNG TAM PHONG, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

489. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 19/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12-40, ĐƯỜNG THANH THỦY NHAM, KHÓM 2, THÔN THANH THỦY, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

490. Lâm Thị Tuyền, sinh ngày 02/4/1978 tại Sông Bé; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ 403, ĐƯỜNG HOÀN NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG NGHĨA HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

491. Ngô Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 16/02/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155-3, NGÕ 163, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 13, PHƯỜNG TỪ PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

492. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 02/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-3, NGÕ 143, ĐƯỜNG SÁT CÁP NHĨ 1, KHÓM 3, PHƯỜNG AN HÒA, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

493. Phạm Thị Bình, sinh ngày 27/9/1977 tại Hải Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25-1, KHÓM 3, THÔN HỒ ĐÔNG, XÃ TÂY HỒ, HUYỆN MIÊU LẬT

494. Mã Thị Tố Quyên, sinh ngày 07/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÁCH 4, NGÕ 188, ĐƯỜNG HÔNG TRẠCH, KHÓM 14, THÔN VĂN ĐỨC, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

495. Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 25/6/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG HOA ÁI, KHÓM 10, PHƯỜNG HOA ÁI, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

496. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 02/01/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 344, ĐƯỜNG TÂN LANG, KHÓM 16, THÔN TÂN LANG, XÃ BI NAM, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

497. Trần Đặng Thị Yến Thảo, sinh ngày 16/11/1974 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 325, ĐƯỜNG KIM LONG, KHÓM 4, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

498. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 23/6/1977 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 205, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG XÃ TÂN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

499. Lê Thị Khánh Linh, sinh ngày 11/3/1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 199, ĐỈNH ĐÀM, KHÓM 19, THÔN BÍCH ĐÀM, XÃ LỘC THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

500. Dương Thị Thu Sương, sinh ngày 27/5/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, PHỤC ĐỈNH KIM, KHÓM 9, THÔN BẮC ĐẨU, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

501. Lý Sủi Khình, sinh ngày 30/8/1970 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, HẠ ĐỒ CÂU, KHÓM 8, THÔN ĐỒ CÂU, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

502. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 13/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139/17, TÂY TRANG, KHÓM 6, THÔN ĐÔNG TRANG, XÃ QUAN ĐIỀN, HUYỆN ĐÀI NAM

503. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 17/3/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 81, ĐƯỜNG CHÍNH KHANG 4, KHÓM 13, PHƯỜNG TÍN QUANG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN HUYỆN ĐÀO VIÊN

504. Trần Thị Ngọc Hương, sinh ngày 05/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 12/1, SỐ 409, ĐƯỜNG LÂM SÂM BẮC, KHÓM 17, PHƯỜNG TỤ THỊNH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

505. Dương Ngọc Mạn, sinh ngày 09/12/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 3, THÔN BÌNH HÒA, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

506. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 57, KHÓM 12, ĐƯỜNG QUẢNG ĐÔNG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

507. Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 10/12/1971 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG TRUNG VÂN 3 KHÓM 16, THÔN TRUNG VÂN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

508. Phạm Thị Lành, sinh ngày 28/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/1, LÂM SAN, KHÓM 8, THÔN TAM VINH, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

509. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 18/2/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 408, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRÚC BẮC, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

510. Đào Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/12/1983 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/1, ÔN ĐỂ, KHÓM 3, THÔN ÔN ĐỂ, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

511. Phan Kim Hảo, sinh ngày 25/11/1977 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 193, TÂY TRANG, KHÓM 15, THÔN ĐÔNG TRANG, XÃ QUANG ĐIỀN, HUYỆN ĐÀI NAM

512. Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 333, ĐƯỜNG TRANG KINH, KHÓM 36, PHƯỜNG QUỐC PHÚ, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN 

513. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 02/02/1974 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG NHẬT TINH, KHÓM 15, PHƯỜNG TRANG KINH, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

514. Huỳnh Thị Hân, sinh ngày 26/7/1981 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101, ĐƯỜNG THẮNG LỢI ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG HƯNG LẠC, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

515. Tạ Thị Hồng Mai, sinh ngày 30/8/1973 tại Bình Dương, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/1, ĐƯỜNG THIẾT HOA, THÔN PHÚC VĂN, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

516. Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12/5/1969 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, LẦU 5-1, ĐƯỜNG TÙNG GIANG, KHÓM 15, PHƯỜNG CHU VIÊN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

517. Trình Thị Lang, sinh ngày 06/01/1978 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 318, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 10, ĐƯỜNG CHU MỸ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

518.  Lương Thị Hồng Thảo, sinh ngày 18/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, ĐƯỜNG TRUNG TÂM, KHÓM 3, PHƯỜNG PHƯỢNG SÂM, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

519. Trịnh Mỹ Loan, sinh ngày 30/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN 13, KHÓM 19, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

520. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 15/5/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 228, ĐƯỜNG TÂN SINH TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG TRƯỜNG VINH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

521. Nguyễn Thị Thu Hòa, sinh ngày 09/9/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG 6, KHÓM 44, THÔN Ô NHẬT, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

522. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ ĐẠI HỒ, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẠI KHANH, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

523. Lưu Thị Bé Tư, sinh ngày 24/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ CÔN MINH 7, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂY GIÁP, KHU TIẾN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

524. Đào Thị Kim Loan, sinh ngày 27/9/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG AN TRẤN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

525. Trịnh thị Phim, sinh ngày 15/3/1980 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 221 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 17, THÔN GIA NHÂN, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

526. Phạm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 14/8/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ DÂN AN, ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, KHÓM 24, PHƯỜNG TÂN THỊNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

527. Trần Ngọc Minh, sinh ngày 15/11/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40-2, ỨNG THÁI PHỐ, KHÓM 5, PHƯỜNG VĨNH HÒA, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

528. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 27/01/1979 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG DÂN TỘC 4, KHÓM 6, PHƯỜNG THÁI AN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

529. Nguyễn Thị Ngọc Nương, sinh ngày 08/02/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/5, CƯƠNG HUYỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG HẢI BẢO, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

530. Võ Thị Ngọc Nữ, sinh ngày 24/4/1978 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/2, HẺM 62, NGÕ 39, ĐƯỜNG THÔNG HÓA, KHÓM 18, PHƯỜNG THÔNG HÓA, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

531. Trần Thị Hà Nhi, sinh ngày 08/11/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 4, NGÕ 173, ĐƯỜNG TÂN THỊ, KHÓM 39, THÔN TRÙNG HƯNG, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TAN TRÚC

532. Diệp Thị Bích Phượng, sinh ngày 21/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181, ĐƯỜNG LỤC GIÁP, KHÓM 10, THÔN LỤC GIÁP, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

533. Kim Thị Nhị, sinh ngày 10/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143, THÔN VĨNH LẠC TAN, KHÓM 18, THÔN HÒA MỸ, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

534. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/15, NGÕ 344, ĐƯỜNG BẮC NINH, KHÓM 6, PHƯỜNG BÍCH SA, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

535. Chu Thị Mừng, sinh ngày 20/10/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, ĐƯỜNG ĐỈNH HOÀNH, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

536. Phạm Kiều Hạnh, sinh ngày 25/12/1974 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 11, SỐ 42-1, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 22, PHƯỜNG LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

537. Phạm Thị Oanh Thúy, sinh ngày 22/5/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 40, ĐƯỜNG ĐỨC VĂN, KHÓM 6 PHƯỜNG TRUNG THỐ, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

538. Lê Thị Thanh Liên, sinh ngày 28/8/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 11, NGÁCH 20, NGÕ 412, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐẮC HÒA, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

539. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/3/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 618, ĐƯỜNG DÂN HỮU 3, KHÓM 4, PHƯỜNG BẢO SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

540. Nghiêm thị Bích Tuyền, sinh ngày 25/8/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64-1, MỘC LÝ LIÊU, KHÓM 4, THÔN PHỤC KIM, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

541. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 26/12/1973 tại Bắc Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40-6, BẠCH KÊ, KHÓM 8, PHƯỜNG GIA THIÊM, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

542. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 15/7/1979 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176, ĐƯỜNG PHÚC SƠN 1, KHÓM 25, PHƯỜNG NGHĨA HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀI VIÊN

543. Nguyễn Tuyết Lệ, sinh ngày 20/02/1975 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153, ĐƯỜNG BẢO DƯƠNG, KHÓM 13, PHƯỜNG BẢO QUỐC, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

544. Đỗ Thị Công, sinh ngày 14/9/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 204, ĐƯỜNG THÔNG HÓA, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÁP TRỊ, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

545. Nguyễn Thị Ái Liên, sinh ngày 01/01/1972 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 7, NGÁCH 1, NGÕ 187, ĐOẠN 8, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚ CHÂU, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

546. Trần thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 14/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 16, NGÁCH 4, NGÕ 123, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 17, PHƯỜNG QUAN HOA, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

547. Nguyễn Thị Thanh Lan sinh ngày 10/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 268, NAM HÓA KHÓM 12, PHƯỜNG NAM HÓA, XÃ NAM HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

548. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 10/8/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 984, ĐƯỜNG GIÁP HẬU, KHÓM 8, THÔN MI SƠN, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

549. Huỳnh Thị Hồng Hoa, sinh ngày 20/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106, ĐOẠN 5, PHỐ TRUNG HÒA, KHÓM 6, THÔN TRUNG CHÍNH, HƯƠNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

550. Nguyễn Phi Yến, sinh ngày 02/10/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, NGÕ TÍN NGHĨA, ĐƯỜNG TRUNG XÃ, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG XÃ, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

551. Trần Thị Hồng Thủy, sinh ngày 14/6/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1026, ĐƯỜNG GIÁP HẬU, KHÓM 8, THÔN MI SƠN, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

552. Lê Thị Nhản, sinh ngày 19/11/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, PHỐ THÁI SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG THÁI SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

553. Trần Thị Hòa, sinh ngày 31/12/1976 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 18, THÔN PHÚC QUY, XÃ QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

554. Huỳnh Thị Thu Lan, sinh ngày 15/01/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 348, ĐƯỜNG HỒ LIÊN, KHÓM 13, THÔN VĨNH TÂY, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

555. Dương Thị Mộng Linh, sinh ngày 13/7/1979 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, TRƯỜNG KHANH KHẨU, KHÓM 10, THÔN TRƯỜNG KHANH, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

556. Đinh Thị Loan, sinh ngày 10/12/1981 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 553/1, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG VIÊN SƠN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

557. Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 07/01/1979 tại Bình Phước; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: SỐ 344, ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 7, PHƯỜNG CẢNH BÌNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

558. Vưu Thúy Liên, sinh ngày 23/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159, ĐƯỜNG TINH HÀ, KHÓM 14, PHƯỜNG LỘC PHONG, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

559. Nguyễn Ngọc Hạnh, sinh ngày 25/10/1981 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98, ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY 9, KHÓM 1, THÔN TÂY AN, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

560. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 01/7/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, THƯỢNG BÌNH, KHÓM 11, THÔN KHÁNH TÂY, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

561. Nông Hoàng Em, sinh ngày 01/02/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95, ĐƯỜNG NGŨ THÔNG BẮC, KHÓM 3, THÔN BÌ HÀ, XÃ BỘ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

562. Võ Thị Thanh Bình, sinh ngày 27/01/1982 tại Quảng Ngãi; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/2, HẺM 2, NGÕ 671, ĐƯỜNG HẠNH PHÚC, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG CẢNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

563. Huỳnh Thị Điểm, sinh ngày 02/3/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124, PHỐ ĐÔNG PHONG, KHÓM 22, PHƯỜNG HIẾU ĐỨC, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ CƠ LONG

564. Lê Ngọc Lan Hương, 08/9/1980 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 604, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THẾ HIỀN, KHÓM 25, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

565. Phạm Thị Thảo, sinh ngày 10/7/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 378, ĐƯỜNG TÂN TRANG, KHÓM 2, PHƯỜNG VĂN HOÀNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

566. Võ Thị Thùy Trang, sinh ngày 07/02/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, NGÕ 151, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI HƯNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

567. Quách Tú Nhi, sinh ngày 23/01/1982 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, ĐƯỜNG ĐẠI QUYẾN, KHÓM 12, THÔN NGẠN LÝ, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

568. Nguyễn Thị nga, sinh ngày 02/8/1974 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 3, HẺM 19, NGÕ 97, ĐƯỜNG KIẾN HÀNH, KHÓM 17, PHƯỜNG KIẾN HÀNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

569. Võ Thị Phương Dung, sinh ngày 09/02/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, PHỐ KHẢI TRÍ, KHÓM 16, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM HUYỆN ĐÀI BẮC

570. Trần Kim Hạnh, sinh ngày 08/8/1974 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG THỤ PHÚC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

571. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 12/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57/1, NGÕ TÂN ĐAN, KHÓM 6, THÔN VẠN ĐAN, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

572. Tạ Bích Hạnh, sinh ngày 19/6/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/2, VĨNH THỊNH, ĐÔNG LAN, KHÓM 3, PHƯỜNG MINH CHÍNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

573. Mai Thị Tuyết Dung, sinh ngày 13/3/1978 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, PHƯỜNG THỤ PHÚC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

574. Trần Thị Mỹ Trang, sinh ngày 30/6/1980 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 435, ĐƯỜNG BẢN QUAN, KHÓM 24, THÔN ĐẠI HOA, XÃ ĐIỂU TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

575. Lâm Thị Hồng Hoa, sinh ngày 10/10/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, CHƯƠNG PHỔ LIÊU, KHÓM 6, THÔN AN TỊNH, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

576. Nguyễn Thị Hết, sinh ngày 05/8/1977 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, LẦU 2, NGÕ 170, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG HẬU ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

577. Vũ Thị Phượng, sinh ngày 06/9/1977 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129/4 TRƯỜNG SA, KHÓM 14, THÔN TRƯỜNG SA, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

578. Lê Hồng Lụa, sinh ngày 15/11/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/5, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 9, THÔN ĐẠI PHÚC, XÃ LƯU CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

579. Nghiêm Thị Ngọc Thấm, sinh ngày 22/05/1975 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 321, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN HOA LIÊN

580. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 25/02/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, CHƯƠNG PHỔ LIÊU, KHÓM 6, THÔN AN TỊNH, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

581. Trương Thiên Tú, sinh ngày 07/8/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7-5, SỐ 1, ĐƯỜNG TAM QUANG 1, KHÓM 3, PHƯỜNG TAM QUANG, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

582. Trần Phương Thảo, sinh ngày 06/4/1979 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97, ĐƯỜNG LÃO THIÊN, KHÓM 4, THÔN LÃO THIÊN, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

583. Lê Thị Linh, sinh ngày 03/02/1981 tại  Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 46, PHỐ ĐẠI LIÊN BẮC, KHÓM 13, PHƯỜNG THỦY NAM, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

584. Lý Thị Ấn Độ, sinh ngày 09/4/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 6, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

585. Hoàng Thanh Thảo, sinh ngày 02/7/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ BẢO LAI NHỊ, KHÓM 5, THÔN BẢO LAI, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

586. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 30/10/1970 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/5, LẦU 3, PHỐ TRƯỜNG AN, KHÓM 18, PHƯỜNG HUỆ AN, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

587. Lý Thị Hạnh Duyên, sinh ngày 22/7/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/27 THÁI LIÊU, KHÓM 6, THÔN XÃ TRUNG, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

588. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 30/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 125/2, ĐƯỜNG HẢI SÁN TAM, KHÓM 5, PHƯỜNG HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

589. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 09/10/1975 tại Tiềng Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 336, ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG NHỊ GIÁP, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

590. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 07/7/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 90, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 12, THÔN HẠ LUÂN, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN VÂN LÂM

591. Võ Thị Dấn, sinh ngày 20/02/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76, ĐƯỜNG CÔNG DÂN, KHÓM 29, PHƯỜNG BẮC HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

592. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 28/01/1982 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/3, NGÕ 85, TRUNG HÒA, KHÓM 26, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

593. Huỳnh Thị Yến, sinh ngày 05/02/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÁCH 3, NGÕ 225, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 2, NGŨ THƯỜNG, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

594. Lê Thị Kiều, sinh ngày 15/9/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 92, ĐƯỜNG TRÀNG AN, KHÓM 3, PHƯỜNG TRÀNG AN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

595. Phạm Thị Nhân, sinh ngày 01/8/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 15, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 22, PHƯỜNG DƯƠNG MINH, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

596. Bùi Ngọc hằng, sinh ngày 24/7/1973 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 15, NGÁCH 44, NGÕ 6, ĐƯỜNG TẢ DOANH ĐẠI, KHÓM 29, PHƯỜNG BI BẮC, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

597. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 24/5/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 57, ĐƯỜNG TÂN KIẾN, KHÓM 30, PHƯỜNG KHAI NAM, KHU NAM THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

598. Trần Ngọc Bông, sinh ngày 24/11/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 1157, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LÊ MINH, KHÓM 5, PHƯỜNG NAM ĐỒN, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

599. Lê Thị Diễm, sinh ngày 02/02/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 530, ĐƯỜNG HÒA MỤC, KHÓM 4, THÔN TÂN TRANG, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

600. Lê Kim Mười Một (Ngọc mai), sinh ngày 01/01/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65, QUÁ CÂU HẠ THỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂY AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

601. Trương Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 19/02/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/79/1 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 5, ĐẠI KHẢM, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

602. Đỗ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/5/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/2/248/2 LÊ MINH, KHÓM 11, TAM THỔ, NAM ĐỒN, ĐÀI TRUNG

603. Trần Thị Thủy Hằng, sinh ngày 08/6/1973 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 388 TAM LONG, KHÓM 5, TAM LONG, ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG

604. Cao Thị Ánh Thu, sinh ngày 19/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/344 TRUNG SƠN, KHÓM 1, TÂY NHÃ, KHU BẮC, TÂN TRÚC

605. Đặng Thị Nhanh, sinh ngày 16/10/1972 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/12/28/2 TRUNG ƯƠNG, KHÓM 10, VIÊN TÍN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

606. Lê Thị Huỳnh Dao, sinh ngày 01/7/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43 THANH VÂN, KHÓM 5, SƠN ĐỈNH, ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG

607. Lìu Chánh Lìn, sinh ngày 20/10/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6 THIÊN TRĂN KHANH, KHÓM 8, KIM SƯ, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA

608. Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày 25/5/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/1/27/91 TRUNG HƯNG, KHÓM 27, TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM

609. Lê Thị Hiền, sinh ngày 10/01/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/1 HƯNG TRUNG, GIÁP HẬU, KHÓM 18, TAM KHẢM, NGOẠI PHỐ, ĐÀI TRUNG

610. Nguyễn Thị Kim Trịu, sinh ngày 30/11/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49 ĐẠI KHÂU, CỬU NHƯ, BÌNH ĐÔNG

611. Lê Thị Ngọc Hai, sinh ngày 12/12/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/1/11/107 CẢNG HOA, KHÓM 14, CẢNG HOA, NỘI HỒ, ĐÀI BẮC

612. Võ Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 06/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/82 CỰU DOANH, KHÓM 8, CỰU DOANH, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, ĐÀI NAM

613. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 09/01/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 44 TÍN NGHĨA, KHÓM 8, TRUNG HÒA, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM

614. Nguyễn Hồng Y, sinh ngày 08/6/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 95/1 NGÔ GIANG, KHÓM 12, NGÔ GIANG, PHÚ LÝ, HOA LIÊN

615. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 27/12/1977 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 81 NGÔ GIANG, KHÓM 11, NGÔ GIANG, PHÚ LÝ, HOA LIÊN

616. Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 20/4/1972 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3 LONG HƯNG, KHÓM 3, LONG AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

617. Phan Thụy Bích Ly, sinh ngày 21/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/163/2 CÔNG VIÊN, KHÓM 13, ĐÀO NGUYÊN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

618. Châu Bái Quỳnh, sinh ngày 18/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/14/ TIỂU KHANH, KHÓM 2, MẬU LÂM, THẠCH MÔN, ĐÀI BẮC

619. Đinh Thị Bảo Xuyên, sinh ngày 15/11/1974 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73 THANH SƠN, KHÓM 10, ĐÔNG AN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, TÂN TRÚC

620. Nguyễn Thị Ngân Em, sinh ngày 24/02/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 QUÁ CẢNG, KHÓM 7, QUÁ CẢNG, DI ĐÀ, CAO HÙNG

621. Nguyễn Thị Quế Minh, sinh ngày 14/11/1972 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 117/1 TRUNG HOA, KHÓM 10, TRUNG HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG

622. Vương Thị Thu Dung, sinh ngày 04/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: 23/110 QUANG VŨ, KHÓM 6, THUẦN THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

623. Lê Thị Thiểu, sinh ngày 12/3/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25/24 QUANG PHỤC, CỬU MINH, CỬU NHƯ, BÌNH ĐÔNG

624. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 22/3/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/41 PHÚC ĐỨC TÂY, KHÓM 10, KHỔNG TRẠC, TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

625. Nguyễn Thị Kim Xoàn, sinh ngày 15/11/1961 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/83 TRÚC VĂN, KHÓM 17, TRÚC VĂN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

626. Phạm Thị Dung, sinh ngày 05/3/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 NGÕ TRUNG BÌNH, KHÓM 8, LUÂN CƯỚC, PHƯƠNG UYỂN, CHƯƠNG HÓA

627. Trương Thị Phượng, sinh ngày 03/10/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106/1 NGÕ THẢO TRUNG, KHÓM 21, PHƯỜNG THẢO TRUNG, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

628. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 09/7/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 113 TÂN HƯNG, KHÓM 6, CÔNG AN, THỊ TRẤN HỔ VĨ, VÂN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

629. Châu Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 05/9/1977 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41 TUYỀN TÂY, KHÓM 1, TÂY TRANG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

630. Trương Thị Bích Vân, sinh ngày 26/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47/32 ĐẠI VINH, KHÓM 13, TAM KIỀU, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

631. Phạm Thị Loan, sinh ngày 20/6/1976 tại Bạc Liêu, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 99 ĐẠI THỔ, KHÓM 5, TĂNG THỔ, TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA

632. Lưu Thị Mộng Trinh, sinh ngày 06/7/1972 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25 NGÕ THỦY TỈNH, KHÓM 10, LONG TỈNH, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

633. Lê Huỳnh Minh Nguyệt, sinh ngày 28/02/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23 TƯ TÂM 2, KHÓM 1, NHỊ HÒA, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

634. Lê Thị Tím, sinh ngày 24/02/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31/220/3 SƠN CƯỚC, KHÓM 4, TUẤN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

635.  Bành Huệ Nhi, sinh ngày 30/10/178 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26/42 TÂY NAM, KHÓM 14, VĨNH NAM, VĨNH TỊNH, CHƯƠNG HÓA

636. Trịnh Thị Mỹ Dung, sinh ngày 04/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/17/231 LÂM SÂM, KHÓM 31, TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

637. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 25/5/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 393 NHÂN ÁI, KHÓM 16, KHÊ MỸ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

638. Trần Thị Bích Hồng, sinh ngày 29/01/1979 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/41/451 ĐÔNG PHONG, KHÓM 24, TRÙNG HƯNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

639. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 11/4/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 TRÚC LUÂN, KHÓM 12, TRÚC LUÂN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

640. Đoàn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 24/8/1975 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29/43/226/2 LONG CƯƠNG, KHÓM 2, CHẤN HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

641. Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 16/3/1982 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/8/14 QUANG HOA, KHÓM 4, QUANG HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

642. Vòng Nhộc Lìn, sinh ngày 15/8/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/37 NAM OA, KHÓM 8, TRƯỜNG AN, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC

643. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 14/4/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 183 ĐƯỜNG NHÂN TRÍ, KHÓM 9, NHÂN CHÍNH, LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

644. Lâm Thị Thu Trang, sinh ngày 24/9/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88/275 PHÙ QUYẾN, KHÓM 11, PHÙ QUYẾN, VĨNH TỊNH, CHƯƠNG HÓA

645. Nguyễn Ngọc Duy, sinh ngày 14/8/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/335/150/5 TÍN NGHĨA, KHÓM 6, TAM LÊ, TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC

646. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 18/02/1975 tại Campuchia; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/3/2/129 NHỊ THẬP TRANG, KHÓM 19, ĐẠI PHONG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

647. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 05/6/1955 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54 THỐNG PHỐ, THÔN THỐNG PHỐ, XA THÀNH, BÌNH ĐÔNG

648. Làu Công Linh, sinh ngày 24/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65/11 GIÁP MƯỜI SÁU, KHÓM 16, GIÁP TRUNG, HẠ DOANH, ĐÀI NAM

649. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 02/5/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 7/XƯƠNG MINH, KHÓM 9, PHONG LẠC, NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

650. Phạm Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 20/9/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/81 TÂN CƯỜNG, KHÓM 15, TÂN THÁI, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

651. Hồ Băng Trinh, sinh ngày 12/12/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/287/2 BÁT ĐỨC, KHÓM 14, CHU LUÂN, TRUNG SƠN, ĐÀI BẮC

652. Ngô Thị Kim Thoa, sinh ngày 26/5/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80/5 CHƯƠNG NAM, KHÓM 22, CỰU XÃ, PHÂN VIÊN, CHƯƠNG HÓA

653. Phan Thị Kim Xuyến, sinh ngày 12/4/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 415 DÂN TỘC, KHÓM 18, TRÚC LÂM, PHÂN VIÊN, CHƯƠNG HÓA

654. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 12/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/11/21 NGŨ HOA, KHÓM 24, NGŨ THUẬN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

655. Hồ Xích Kín, sinh ngày 20/2/1973 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 218 VĂN HÓA, KHÓM 12, NAM TỊNH, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

656. Huỳnh Thị Vũ Thường, sinh ngày 30/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/4/3/192 ĐỈNH KHẢM, KHÓM 9, NHỊ TRÙNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

657. Sằn Nhộc Kíu, sinh ngày 01/7/1974 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 112 KHÊ ĐỂ, KHÓM 9, KHÊ ĐỂ, THẦN CẢNG, CHƯƠNG HÓA

658. Dương Kim Vân, sinh ngày 25/11/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/42 PHÚC LONG 1, KHÓM 15, PHƯỢNG PHÚC, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

659. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 10/10/1979 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5 TRUNG HIẾU, KHÓM 7, LÂM BIÊN, LÂM BIÊN, BÌNH ĐÔNG

660. Lâm Thị Bé Ngọc, sinh ngày 28/6/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/5/105 PHỤC HƯNG, KHÓM 9, PHÚC AN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC

661. Lý Ngọc, sinh ngày 29/9/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60/28 CHÍNH NGHĨA BẮC, KHÓM 15, TRÙNG TÂN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG ĐÀI BẮC

662. Nguyễn Thị Thu Liễu, sinh ngày 14/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43 THỦY ĐIỀN, KHÓM 1, TÂN LẠC, TIÊM THẠCH, TÂN TRÚC

663. Ngô Thị Ni Na, sinh ngày 12/12/1979 tại Quảng nam; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/3/201 PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 3, PHÚC ĐỨC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

664. Lâm Thị Bích Tuyền, sinh ngày 22/7/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34 ĐÀM ĐỖ LIÊU, KHÓM 5, DU TÂY, KHÊ KHẨU, GIA NGHĨA

665. Nguyễn Thị Kim Kha, sinh ngày 26/3/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/43/2/703 CẢNH BÌNH, KHÓM 13, PHÚC TRÂN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

666. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 08/4/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/84/24 TÂN THỊ, KHÓM 7, THANH GIANG, BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC

667. Lê Thị Hồng Thắm, sinh ngày 06/7/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73 VĨNH HÒA 3, KHÓM 5, NGŨ HÒA, NHÂN VŨ, CAO HÙNG

668. Thân Thị Hồng Nhung, sinh ngày 08/4/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36 PHONG LÂM, KHÓM 15, PHÚ CƠ, THẠCH MÔN, ĐÀI BẮC

669. Hồ Chiêu Dương, sinh ngày 25/8/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3/6/56 GIAI LÂM, KHÓM 3, TRUNG HỒ, LÂM KHẨU, ĐÀI BẮC

670. Lâm Thị Lệ, sinh ngày 15/8/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/25/89 HÁN SINH TÂY, KHÓM 10, CÔNG QUẢN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

671. Phùng Thị Châm, sinh ngày 15/9/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 302 ĐƯỜNG THÀNH PHÚC, KHÓM 16, THÀNH PHÚC, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

672. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 05/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/8/5/38/1 LỰC HÀNH, KHÓM 1, LỤC PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

673. Nguyễn Thị Tiếp, sinh ngày 24/02/1982 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/4/6/1 NAM NHÃ NAM, KHÓM 16, NAM HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

674. Vương Thị Loan, sinh ngày 05/10/1975 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3 TRUNG HIẾU, KHÓM 8, TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

675. Súi Phát Diếng, sinh ngày 29/10/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/1/40 NGHI GIAI, KHÓM 21, NGHI HÂN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

676. Vương A Châu, sinh ngày 24/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 76/17 ĐẠI HƯNG, KHÓM 3, QUANG HOA, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

677. Tô Kim Hường, sinh ngày 07/01/1977 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 225 ĐỒNG AN, KHÓM 3, ĐỒNG AN, ĐÔNG THẾ, VÂN LÂM

678. Phạm Thị Bích Phượng, sinh ngày 16/3/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/441 TRẦN TIỀN, KHÓM 19, ĐÔNG DƯƠNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

679. Nguyễn Thị Mi Mi, sinh ngày 20/4/1977 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/613/5 TRÙNG TÂN, KHÓM 32, TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

680. Nguyễn Thị Kiều Thu, sinh ngày 30/10/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12 TAM DÂN, KHÓM 5, NAM QUAN, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, ĐÀI NAM

681. Lê Thị Vân, sinh ngày 15/9/1976 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 224 LĂNG VÂN 2, KHÓM 16, TÂN LIỄU, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

682. Phạm Trần Châu Trúc, sinh ngày 04/8/1975 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/1 BÌNH SA, KHÓM 1, BÌNH SA, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

683. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 03/8/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 2, TRÚC THÔN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

684. Phan Thị Ngọc Đào, sinh ngày 17/10/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/6 VĂN THÀNH 1, KHÓM 16, THÀNH ĐỨC, KHU BẮC, ĐÀI NAM

685. Trần Thị Kim Thúy, sinh ngày 24/4/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60 ĐẠI TRÚC LÂM, KHÓM 7, TRÚC LÂM, TÂY CẢNG, ĐÀI NAM

686. Nguyễn Thị Chiến, sinh ngày 27/01/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80/8 ĐỈNH SƠN CƯỚC, KHÓM 1, SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN TÂN HÓA, ĐÀI NAM

687. San Ngọc Lan, sinh ngày 07/7/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/32/164/2 THÁI LÂM, KHÓM 16, PHÚC THÁI, THÁI SƠN, ĐÀI BẮC

688. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 06/10/1967 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25/203/1 TRUNG HƯNG, KHÓM 4, THỤY THANH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

689. Nguyễn Thị Thành, sinh ngày 18/9/1978 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33 TÙNG ĐÔNG, KHÓM 1, TÙNG TRÚC, ĐẠI BÌ, VÂN LÂM

690. Phạm Thị Trâm, sinh ngày 15/10/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/324 THỤY LONG, KHÓM 17, THỤY CƯƠNG, TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

691. Cao Thúy Oanh,sinh ngày 09/02/1981 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 422 PHÚC XƯƠNG, KHÓM 6, THACH ĐÀM, KHUNG LÂM, TÂN TRÚC

692. Lê Thị Kim Thi, sinh ngày 05/5/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/556 TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, DOANH BÀN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

693. Trần Tú Nga, sinh ngày 04/01/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/3/25 TRUNG DUNG, KHÓM 11, BÌNH NAM, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

694. Lê Sám Múi, sinh ngày 10/8/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/3 PHIÊN TỬ CÂU, KHÓM 6, HÒA BÌNH, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA

695. Hoàng Kim Oanh, sinh ngày 10/10/1970 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 58/10 HẠ TRƯỜNG, KHÓM 9, SĨ AN, HẬU BÍCH, ĐÀI NAM

696. Lê Thị Phương Thúy, sinh ngày 14/10/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 285 CAO DƯƠNG BẮC, KHÓM 14, CAO NGUYÊN, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN

697. Phạm Thị Lân, sinh ngày 11/02/1979 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 178 ĐƯỜNG CHÍNH CƯỜNG, KHÓM 9, CHÍNH CƯỜNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM

698. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 12/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/1/120 TIỂU CẢNG, KHÓM 10, CẢNG HƯNG, TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

699. Đặng Thị Kim Sơn, sinh ngày 19/5/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18 NỘI QUÁN, KHƯƠNG VIÊN, GIAI ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG

700. Huỳnh Quốc Thu Trang, sinh ngày 22/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26/27/5 PHÙ AN, KHÓM 23, KHÊ ĐÔNG, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

701. Nguyễn Bảo Loan, sinh ngày 18/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/27 MAI TỬ, PHONG THẾ, KHÓM 10, MAI TỬ, THẠCH CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

702. Trương Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/4/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19 PHÚC LÂM, KHÓM 25, PHÚC LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

703. Châu Nữ, sinh ngày 17/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19 DIÊN CHÍNH, KHÓM 17, DIÊN CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

704. Phan Thị Ái Duy, sinh ngày 09/11/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/325 CAM TRÚC, KHÓM 5, CAM TỈNH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, CHƯƠNG HÓA

705. Nguyễn Thị Cam, sinh ngày 08/01/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42/179 BÍCH PHONG, KHÓM 8, BÍCH PHONG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

706. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/6/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/10/8/1 GIAI VIÊN, KHÓM 5, TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

707. Phù Lòng Kíu, sinh ngày 21/5/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77/6/6 VINH AN 15, KHÓM 3, TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

708. Nguyễn Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 09/11/1978 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65 DỤC ĐỨC,KHÓM 8, TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

709. Dương Ngọc Thanh Dung, sinh ngày 17/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33 CÂU MINH, KHÓM 10, KHÊ BẮC, KHÊ HẨU, GIA NGHĨA

710. Đỗ Thị Trúc Mai, sinh ngày 16/2/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 91/4/2 TRUNG SƠN, KHÓM 1, CỰU THÀNH, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

711. Trần Kiều Thanh Thúy, sinh ngày 15/8/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18 THẠCH ĐỊNH TÂY, THẠCH ĐỊNH, ĐÀI BẮC

712. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 25/4/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 139 KHÊ CHÂU, KHÓM 8, KHÊ CHÂU, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

713. Võ Thị Kim Thi, sinh ngày 10/9/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88/317 TAM HÒA, KHÓM 9, HA PHỐ, ĐẦU THÀNH, NGHI LAN

714. Huỳnh Ngọc Nữ, sinh ngày 27/05/1979 tại Vĩnh Long, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 837/4 BÁT ĐỨC, KHÓM 1, TỪ HỰU , TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

715. Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh ngày 03/02/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15 THÁNH ĐỨC, KHÓM 3, TIỂU ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐẨU NAM, VÂN LÂM

716. Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 16/3/1979 tại  Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/92/82 HỔ LÂM, KHÓM 5, TRƯỜNG XUÂN, TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

717. Dư Kim Hoàng, sinh ngày 20/6/1969 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 163 LẬT TỬ LUÂN, TÂY LUÂN, ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

718. Trần Thị Thanh, sinh ngày 19/11/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/316 TAM THÁNH, KHÓM 17, NGŨ PHỐ, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, TÂN TRÚC

719. Nguyễn Thúy Diễm, sinh ngày 12/10/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/180 TRUNG HIẾU, KHÓM 3, HƯƠNG DƯƠNG, QUAN MIẾU, ĐÀI NAM

720. Chiêu Sa Ly, sinh ngày 27/12/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29 CẢNG VĨ LIÊU, KHÓM 5, CẢNG MỸ, LỤC CƯỚC, GIA NGHĨA

721. NgôThị Quyến, sinh ngày 04/10/1977 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 348 VẠN BẢN, KHÓM 23, CẢNG CHỦY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

722. Tạ Thị Kim Uyên, sinh ngày 09/11/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 37/1 HƯNG NAM, CHIẾU HƯNG, NAM TÂY, ĐÀI NAM

723. Lê Thị Trắc sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/4/6 THẦN CƯƠNG ĐÔNG, KHÓM 18, BẮC TRANG, THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

724. Hoàng Thu Trang sinh ngày 08/9/1978 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20 PHỐ VĨ, KHÓM 14, ĐẦU LUÂN, THỊ TRẤN LỆ CẢNG, CHƯƠNG HÓA

725. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 20/7/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 338 KIẾN QUỐC BẮC, KHÓM 33, THẢO NAM, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, ĐÀI TRUNG

726. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 05/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 127/4/2 ĐẠI QUAN, KHÓM 15, ĐẠI AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

727. Trần Thị Bé, sinh ngày 10/5/1979 tại Quảng Ngãi; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 150/1 VĂN VÕ, KHÓM 32, VĂN PHÚC, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

728. Khưu Thanh Tùng,  sinh ngày 11/11/1961 tại An Giang, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 96 BẢO AN NHẤT, KHÓM 17, TÂN THỔ, KHU TÂY, GIA NGHĨA

729. Ưng Vòng Kíu, sinh ngày 16/12/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 451/3 TRUNG CẢNG, KHÓM 4, TRUNG THÀNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

730. Đặng Thị Thắm, sinh ngày 01/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/24 SƠN TIÊN, KHÓM 2, THƯỢNG BÌNH, SAM LÂM, CAO HÙNG

731. Nguyễn Thị Minh Ngân, sinh ngày 21/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/452/3 THÀNH TÂY, KHÓM 2, THÀNH TÂY, AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

732. Vương Yếu Nãi, sinh ngày 15/10/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  7/3 HƯƠNG LAN, KHÓM 1, PHÚC LIÊN, CỐNG LIÊU, ĐÀI BẮC

733. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 21/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/52 CHÍNH ĐỨC, KHÓM 1, PHỐ VĨ, BẮC PHỐ, TÂN TRÚC

734. Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 23/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 82 TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 1, PHỐ VĨ, PHỐ BẮC, TÂN TRÚC

735. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 07/8/1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/697/1 THANH SA, KHÓM 10, SA LUÂN, AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

736. Trần Thị Rồi, sinh ngày 07/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/3/10/89 ĐẠI LONG, TƯ VĂN, ĐẠI ĐỒNG, ĐÀI BẮC

737. Nguyễn Thị Mộng Tiền, sinh ngày 04/01/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/29 ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 19, HƯNG YÊN, THỊ TRẤN SA LỆ, ĐÀI TRUNG

738. Lâm Thị Bé Hai, sinh ngày 02/9/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/28 TÂN SINH, KHÓM 18, VĨNH THÀNH, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC

739. Trần Thị Lệ Kiều, sinh ngày 25/9/1974 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36 TÂN ĐIẾM, KHÓM 7, TÂN ĐIẾM, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

740. Nguyễn Thị Phương Hoàng, sinh ngày 11/9/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/1/25 TÂN ĐÔNG, KHÓM 2, TÂN PHỐ, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM

741. Văn Bích Ngọc, sinh ngày 23/10/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/341/4 TÂN MÔN, KHÓM 17, THÀNH ĐỨC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

742. Tạ Thị Huệ, sinh ngày 21/3/1977 tại sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60 ĐẠI ĐỒNG NHỊ, KHÓM 27, BÁT PHONG, NHÂN VŨ, CAO HÙNG

743. Nguyễn Thị Đèo, sinh ngày 10/9/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/405/2 HƯNG YÊN, KHÓM 3, TÙNG AN, BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG

744. Tôn Nữ Cẩm Vân, sinh ngày 20/9/1972 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 92 THỪA THIÊN, KHÓM 12, ĐẠI AN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

745. Võ Thị Kim Giàu, sinh ngày 04/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/119 PHONG HƯNG, KHÓM 7, BÁT ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐẨU LỤC, VÂN LÂM

746. Phạm Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 24/9/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8 TỰ CƯỜNG, KHÓM 4, HỢP TÁC, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

747. Nguyễn Thị Đạm, sinh ngày 11/11/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/2 THẮNG LỢI BÁT, KHÓM 25, CAM GIÁ, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG

748. Võ Thị Kim Thơ, sinh ngày 07/6/1976 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 165/3 BẮC BÌNH, KHÓM 1, BÌNH ĐỨC, BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

749. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 12/5/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/3/26/17 NGÔ PHƯỢNG, KHÓM 5, THUẦN THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU

750. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 09/9/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/3/12 ĐẠI TRÍ, KHÓM 7, XÃ HẬU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

751. Nguyễn Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 21/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24 TRÌ PHỦ, KHÓM 16, TÂN PHONG, TÂN PHONG, TÂN TRÚC

752. Lưu Hương Giang, sinh ngày 02/9/1975 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/2/7/177 TƯ NGUYÊN, KHÓM 14, TƯ NGUYÊN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

753. Đặng Nhi Uyên Phương, sinh ngày 24/8/1974 tại Quảng Trị; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/9 TRUNG ƯƠNG, KHÓM 13, TÂN MINH, THÁI SƠN, ĐÀI BẮC

754. Lâm Ngọc Thủy, sinh ngày 29/6/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/3 CHÍNH MẬU TÂN, TAM QUA TỬ KHANH, KHÓM 12, QUA PHONG, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC

755. Chiếng Tiên Phượng, sinh ngày 04/6/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/1013 TRUNG SƠN, KHÓM 16, BẮC TRANG, THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

756. Lầu Cún Cú, sinh ngày 20/11/1973 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/21 DÂN HỮU, KHÓM 30, HIỀN VĂN, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, ĐÀI BẮC

757. Nguyễn Thụy Thúy Hà, sinh ngày 12/10/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 137/1 TRUNG SƠN, KHÓM 4, GIA PHÚC, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG 

758. Lê Thị Nhiễn, sinh ngày 10/01/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/74 CỔ NGUYÊN, KHÓM 8, DUY SINH, CỔ SƠN, CAO HÙNG

759. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 19/01/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 129 ĐẠI ĐỒNG NHẤT, KHÓM 1, HÁN DÂN, TÂN HƯNG, CAO HÙNG

760. Nguyễn Kim Năm, sinh ngày 09/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 263 PHÚ TRUNG, KHÓM 25, PHÚ LIÊU, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

761. Mã Ngọc Diễm, sinh ngày 01/10/1976 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 74 TIÊU PHỐ, KHÓM 7, TIÊU PHỐ, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, MIÊU LẬT

762. Chiều Thị Tuyết Nga, sinh ngày 05/01/1971 tại Đắc Lắc; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/67/245/2 TỨ XUYÊN, KHÓM 25, HOA ĐỨC, BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

763. Huỳnh Kim Ngọc, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/23 ĐÔNG THÁI TÂN, ĐẠI PHỐ, KHÓM 14, CÁT AN, THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC

764. Biện Thị Thi, sinh ngày 20/12/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 83/10/315/1/2 THÀNH TÂY, KHÓM 14, THÀNH NAM, AN NAM, ĐÀI NAM

765. Hà Tam Muội, sinh ngày 12/6/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/1/34/105 KHÊ HƯNG, KHÓM 8, HƯNG THÔN KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

766. Cao Thanh Thủy, sinh ngày 08/4/1977 tại Quảng Ninh, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/15/7/243 TRUNG CHÍNH, KHÓM 12, TRUNG NGUYÊN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC

767. Hà Cẩm Nhung, sinh ngày 22/01/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/47/1 TRUNG HƯNG, KHÓM 22, ĐÔNG HỒ, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

768. Lâm Kim Lắng, sinh ngày 08/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 236 TỨ DUY, KHÓM 30, PHÚC TOÀN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

769. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 22/5/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54 NAM ĐỂ, KHÓM 9, NAM ĐỂ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, CHƯƠNG HÓA

770. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/4/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14 NHẤT HOÀNH, ĐOẠN 1, ĐẠI TÂN, KHÓM 10, TÂN THỦY, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA

771. Lê Thị Kim Nhanh, sinh ngày 08/8/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 28 LỘ ĐÔNG, KHÓM 3, ĐÔNG HOA, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

772. Thạch Thị Vàng, sinh ngày 10/10/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27/17 THẬP GIÁP BẮC, KHÓM 11, THẬP GIÁP, KHU ĐÔNG ĐÀI TRUNG

773. Mã Thị Bích Liên, sinh ngày 02/01/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 86/144 NHÂN ÁI, KHÓM 7, PHÚ KỲ, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

774. LâmThị Ói, sinh ngày 06/8/1972 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 221/3 TRANG TÂN, KHÓM 6, QUÁ LĨNH, TRANG VI, NGHI LAN

775. Tô Hòa Trinh, sinh ngày 15/12/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/1/18 THẦN CHÂU, KHÓM 1, NAM HƯNG, THỊ TRẤN TÔ ÚC, NGHI LAN

776. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 27/9/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/223 HỮU XƯƠNG, KHÓM 4, HƯNG XƯƠNG, NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

777. Nguyễn Thị Hoàng Mai, sinh ngày 08/10/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 509 VƯƠNG CÔNG, KHÓM 24, QUẢNG ỨNG, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

778. Lê Thị Tiến, sinh ngày 20/5/1977 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/9 GIÁP ĐIỀN, KHÓM 25, GIÁP NAM, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

779. Trần Thị Kim Tròn, sinh ngày 01/01/1979 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/7/426/2 THÀNH CÔNG, KHÓM 5, HỒ HƯNG, NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

780. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 20/11/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 56 CHỢ LINH NHÃ, KHÓM 21, CỔ TRUNG, LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

781. Trần Mỹ Dung, sinh ngày 06/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 11, TAM PHONG, ĐẠI THÀNH, CHƯƠNG HÓA

782. Huỳnh Thị Mơ, sinh ngày 06/02/1981 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65 NAM THẾ TRÚC, KHÓM 6, NAM TRÚC, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, GIA NGHĨA

783. Nguyễn Phương Thúy, sinh ngày 20/02/1981 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/1 ÔN TUYỀN, KHÓM 1, VĨNH HÒA, VIÊN SƠN, NGHI LAN

784. Huỳnh Thị Cẩm Vân, sinh ngày 27/01/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41/1 NGHI TAM, KHÓM 1, NHỊ THÀNH, ĐẦU THÀNH, NGHI LAN

785. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 1975 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19 NGÕ HÒA BÌNH, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 18, THÔN TỨ KẾT, XÃ NGŨ KẾT, NGHI LAN

786. Phạm Thị Mai, sinh ngày 15/6/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/1/1/129 CƠ KIM 1, KHÓM 5, NGOẠI LIÊU, AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

787. Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 19/4/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/292/1 TRUNG CHÍNH, KHÓM 11, AN KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

788. Phòng Cá Phóng, sinh ngày 22/12/1975 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103/201/1 MINH ĐĂNG, KHÓM 4, CAM BÌNH, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC

789. Trần Kim Điệp, sinh ngày 10/01/1971 tại Kiêng Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/301 TẢ DOANH ĐẠI, KHÓM 10, ĐỈNH TÂY, TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

790. Hồ Như Thủy, sinh ngày 02/10/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21 THẮNG LỢI, ĐÔNG NINH, CỬU NHƯ, BÌNH ĐÔNG

791. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 25/12/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60 TRUNG HÒA, KHÓM 16, LUÂN TRUNG, KHẨU HỒ, VÂN LÂM

792. Lưu Bích Tiêu, sinh ngày 23/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/73 VŨ XƯƠNG, KHÓM 1, THÔN PHỐ TÂM, XÃ PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

793 Trương Thị Gái, sinh ngày 07/02/1972 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/47 THANH BÌNH, KHÓM 34, THANH PHONG, NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

794. Lương Thùy Vân, sinh ngày 12/5/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34/18 HẢI TRUNG, KHÓM 15, HẢI ĐÔNG, AN NAM, ĐÀI NAM

795. Lầm Nhịt Mùi, sinh ngày 28/8/1977 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10 PHỤ LẠI, KHÓM 3, PHỤ LẠI, ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

796. Phạm Thị Linh, sinh ngày 06/4/1978 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/1/2/129/2 TRUNG SƠN, KHÓM 4, CỰU THÀNH, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

797. Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 22/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/31 ÁI QUẦN, KHÓM 19, HÒA ĐÔNG, THỊ TRẤN HÒA MỸ, CHƯƠNG HÓA

798. Nguyễn Thị Kiều Dung, sinh ngày 21/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/6 DÂN QUYỀN, KHÓM 10, LONG HƯNG, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC

799. Lê Thị Mỹ Nương, sinh ngày 22/11/1973 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/77 PHỤC HƯNG, KHÓM 20, ĐỨC HƯNG, THỊ TRẤN HỔ VĨ, VÂN LÂM

800. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 03/01/1967 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/12 GIÁP ĐIỀN, KHÓM 10, GIÁP NAM, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

801. Nguyễn Thị Giả, sinh ngày 26/3/1975 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31/5/178/2 ĐƯỜNG LÊ MINH, KHÓM 11, TAM THỔ, NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

802. An Thị Kiều Trinh, sinh ngày 18/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/9/136 PHỐ PHỤ ĐỨC NHẤT, KHÓM 13, TÂN QUANG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

803. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 13/11/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 138/2 ĐẠI QUAN, KHÓM 1, PHƯỜNG LONG AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

804. Quảng Anh Thy, sinh ngày 25/10/1981 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 84/1 TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, TRUNG CHÍNH, TUYÊN LÝ, MIÊU LẬT

805. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 04/5/1977 tại Bạc Liêu, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/14/98 PHỐ NHÂN HÒA, KHÓM 31, PHONG VINH, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

806. Hùynh Thị Kha, sinh ngày 09/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 205/4 PHỐ BẢO SƠN, KHÓM 22, P. BẢO SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

807. Đoàn Thị Linh, sinh ngày 12/9/1981 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102 CỬU HỔ, KHÓM 18, T. CỬU TỬ, X. ĐỒNG LA, MIÊU LẬT

808. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/36 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH NAM, KHÓM 9, P. ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

809. Trang Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 12/01/1981 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  10/1/10/133/2 ĐƯỜNG THỊNH CHÂU, KHÓM 6, P. BẢN KHÊ, KHU TRUNG CHÍNH, ĐÀI BẮC

810. Phạm Thị Duyên, sinh ngày 22/7/1980 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 52 TƯ CƯỜNG TAM, KHÓM 49, P. THẢO NAM, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, ĐÀI TRUNG

811. Võ Thị Vân, sinh ngày 30/3/1972 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1126 ĐƯỜNG GIÁP THỤ, KHÓM 1, GIÁP BẮC, X. KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

812. Trương Thanh Nguyên, sinh ngày 09/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 295 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 4, P. TRUNG NGUYÊN, THỊ TRẤN TÂN HÓA, ĐÀI NAM

813. Nguyễn Oanh Phượng, sinh ngày 20/6/1972 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 85 PHỤC HƯNG NHẤT, KHÓM 11, P. THÀNH CÔNG, KHU TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

814. Trần Thị Phượng, sinh ngày 22/3/1977 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG,KHÓM 20, T. KIỀU ĐẦU, XÃ KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

815. Nguyễn Thị Đoan Khanh, sinh ngày 21/12/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26/2/84/2 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 7, P. LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

816. Bùi Bé Loan, sinh ngày 06/01/1978 tại Cà mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 258/2 ĐƯỜNG LỤC PHÚC, KHÓM 4, T. DOANH BÀN, X. LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN

817. Lưu Ngọc Vân, sinh ngày 27/12/1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/2/51 PHỐ XA LỘ ĐẦU, KHÓM 30, P. VĨNH ĐỨC, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

818. Phạm Kim Hồng, sinh ngày 10/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/29 TRUNG ƯƠNG NAM, KHÓM 2, VĨNH HƯNG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

819. Tiêu Anh Thư, sinh ngày 01/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31 NGÕ AN ĐÔNG, KHÓM 24, T. AN ĐÔNG, X. TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA

820. Dương Thị Só Xen, sinh ngày 12/9/1978 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/2/11 PHỐ QUANG HƯNG, KHÓM 7, P. QUANG HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

821. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 02/6/1977 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 552 ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 18, P. NAM BÌNH THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, BÌNH ĐÔNG

822. Trầm Thị Thùy Dương, sinh ngày 11/7/1976 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/4/17/210 PHỐ PHÚC CẢNG, KHÓM 6, P. PHÚC TRUNG, KHU SĨ LÂM, ĐÀI BẮC

823. Lê thị Thu Nhi, sinh ngày 09/5/1959 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55 DẠNG TỬ DƯƠNG, KHÓM 7, DẠNG LÂM, TÂY CẢNG, ĐÀI NAM

824. Thạch Hằng nga, sinh ngày 28/02/1980 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 149 HỒ KHẨU, KHÓM 5, HỒ KHẨU, X. HỒ KHẨU, VÂN LÂM

825. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 08/3/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/3/41 THỤY THÀNH, KHÓM 19, P. THỤY TƯỜNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

826. Đinh Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 02/9/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 168 HỒ HẠ, KHÓM 15, T.  HỒ PHỐ, KIM NINH, KIM MÔN

827. Trương Thị Mỹ Lý, sinh ngày 15/01/1981 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9 KHÊ NAM, KHÓM 10, ĐIỀN VĨ, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, GIA NGHĨA

828. Phan Thị Thanh Thúy, sinh ngày 08/01/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 642/1 ĐƯỜNG XÃ ĐẨU, KHÓM 3, QUẢNG HƯNG, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

829. Trần Thị Thu Điền, sinh ngày 07/5/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72 ĐƯỜNG TRUNG TÍN, KHÓM 10, P. TRÚC DOANH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, CHƯƠNG HÓA

830. Lê Kim Liên, sinh ngày 07/01/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/224 ĐƯỜNG CHƯƠNG ĐỈNH, KHÓM 10, P. ĐỈNH PHAN, THỊ TRẤN LỆ CẢNG, CHƯƠNG HÓA

831. Dư Thị Liên, sinh ngày 03/7/1982 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/120 PHỐ CÔNG GIÁO, KHÓM 23, P. TÂN NHÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

832. Trang Thùy Loan, sinh ngày 14/02/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 123 PHỐ QUÂN AN, KHÓM 23, P. HẬU LONG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

833. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 11/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25/686 ĐƯỜNG BÁT PHONG, KHÓM 4, P. PHÚC SƠN, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU

834. Lai Thùy Hương, sinh ngày 10/6/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33/91 ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 3 P. ĐỨC LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

835. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 14/11/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 93 NGÕ AN ĐÔNG, KHÓM 26, T. AN ĐÔNG, X. TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA

836. Dương Thị Loáng, sinh ngày 17/11/1976 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/1/410/3 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 6, P. TRUNG TRANG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

837. Trương Thị Hoàng Thắm, sinh ngày 06/12/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30 HƯNG LONG, KHÓM 33, P. LÝ LONG, THỊ TRẤN QUAN SƠN, ĐÀI ĐÔNG

838. Trần Thị Mộng Loan, sinh ngày 10/4/1977 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11 ĐƯỜNG DÂN QUANG, KHÓM 23, CỬU KHỈ, LÂM NỘI, VÂN LÂM

839. Huỳnh Thị Em, sinh ngày 04/10/1979 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/5/2 PHỐ VĂN TRỪNG, KHÓM 16, P. VĂN SƠN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

840. Hín Nhì Múi, sinh ngày 29/9/1976 tại Bình Thuận, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/10 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 10, KHANG LANG, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

841. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 28/01/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/16/101/7 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 3, P. PHÚC YÊN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

842. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 19/4/1976 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 130 TÂY HOA, KHÓM 11, T. TÂY HOA, X. TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

843. Tất Thị Phấn, sinh ngày 02/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46/2 ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA, KHÓM 10, BÌ ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ PHỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

844. Nguyễn Thị Tú Thi, sinh ngày 14/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/2/133/3 ĐẠI QUAN, KHÓM 17, P. CÔN LUÂN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

845. Lưu Tuyết Linh, sinh ngày 05/11/1979 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 89 BÌ LIÊU, KHÓM 10, T. ĐẠI BÌ, XÃ HẠ DOANH, ĐÀI NAM

846. Nguyễn Thị Mộng Linh, sinh ngày 06/5/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/22/13 PHỐ HƯNG LONG, KHÓM 3, P. LÃO ÔNG, THÀNH PHỐ PHƯƠNG SƠN, CAO HÙNG

847. Cao Thị Thắng, sinh ngày 06/7/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 427 ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 10, T. TÂN PHỐ, X. DANH GIAN, NAM ĐẦU

848. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 05/7/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49/37 ĐƯỜNG DANH SƠN, KHÓM 7, P. TÂN QUANG, X. DANH GIAN, NAM ĐẦU

849. Trần Anh Lợi, sinh ngày 10/7/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47 NGÕ VƯƠNG ÔNG, PHỐ TRUNG HƯNG, KHÓM 20, T. CỬU ĐƯỜNG, X. ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

850. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 19/5/1971 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 NGÕ TRUNG HƯNG, KHÓM 1, T. CỘNG HÒA, X. NGƯ TRÌ, NAM ĐẦU

851. Sẩm Ửng Múi, sinh ngày 25/9/1975 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 168 NGÕ ĐÔNG BẮC, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, P. ĐÔNG BẮC, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

852. Đặng Thị Bé Năm, sinh ngày 12/12/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46/320/2 ĐƯỜNG LÂM CẢNG ĐÔNG, KHÓM 6, LONG TÂN, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG

853. Nguyễn Thị Biển, sinh ngày 06/2/1982 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/27/223 ĐƯỜNG HOÀN NAM, KHÓM 21, PHƯỜNG VĨNH NINH, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN

854. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 01/01/1974 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3/133 ĐƯỜNG CHƯƠNG THỤ NHẤT, KHÓM 3, P. TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

855. Ngô Yến Bình, sinh ngày 14/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/27/48 PHỐ VÕ ĐÔNG NHẤT, KHÓM 7, T. VÕ ĐÔNG, X. QUY NHÂN, ĐÀI NAM

856. Đặng Cẩm Linh, sinh ngày 13/3/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108 PHỐ TỨ BÌNH, KHÓM 9, P. MỸ NHÂN, THỊ TRẤN SA LỆ, ĐÀI TRUNG

857. Lê Thị Ngọc Chi, sinh ngày 08/4/1975 tại Long An; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 8/41/3 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 14, P. SƠN GIAI, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

858. Đào Kim Thoa, sinh ngày 02/9/1965 tại Lạng Sơn, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 118/3 PHỐ KHÊ VĨ, KHÓM 1, P. PHÚC LẠC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

859. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 10/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/4/80 ĐƯỜNG QUANG VÕ, KHÓM 3, BẢO ĐỨC, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

860. Hồ Ửng Mùi, sinh ngày 04/6/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 221/2 HẠ KHAM, HẠ BẮC, VẠN ĐAN, BÌNH ĐÔNG

861. Nguyễn Thị Phượng Liên, sinh ngày 01/01/1970 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 146/2/11 ĐƯỜNG NGŨ PHÚC NHỊ, KHÓM 13, P. VĨNH NINH, KHU TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

862. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 25/01/1982 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 726 TÂN Ô, KHÓM 27, P. PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

863. Hong Ngọc Thủy, sinh ngày 18/8/1977 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 ĐẠI BẰNG CỬU, KHÓM 14, TỨ DUY, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, CAO HÙNG

864. Phan Thị Ngoan, sinh ngày 10/8/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 97/4 PHỐ TRƯỜNG THỌ TÂY, KHÓM 7, CHÍNH AN, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

865. Chung Thị Hèn, sinh ngày 12/4/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 52 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 7, T. ĐIỀN ĐẦU, X. TRÚC ĐƯỜNG, CHƯƠNG HÓA

866. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 19/8/1977 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/173/2 ĐƯỜNG PHÚ NÔNG, KHÓM 18, VÕ UYÊN, ĐÔNG SƠN, NGHI LAN

867. Lâm Thị Thanh Thanh, sinh ngày 01/4/1977 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/346 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG

868. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 19/8/1977 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/1 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 11, P. VĨNH AN, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, ĐÀI TRUNG

869. Trần Thị Xuân Dào, sinh ngày 29/10/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/4/25 BỘ TỬ, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÂN BÌNH, KHÓM 14, P. TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

870. Trịnh Thị Minh Hiếu, sinh ngày 22/02/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/220 ĐƯỜNG ĐỨC LỢI, KHÓM 3, P. HOÀNH TRÚC, THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

871. Hồ Thị Kiều Mỹ Hạnh, sinh ngày 15/01/1982 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/31 ĐƯỜNG ĐÔNG CẢNG, KHÓM 2, P. DIÊN BÌNH, THÀNH PHỐ NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

872. Dương Thị Cẩm, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 75/59 ĐƯỜNG NAM DƯƠNG, KHÓM 34, THƯỢNG ĐIỀN, THÀNH PHỐ THƯỢNG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

873. Đoàn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 11/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 237 ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHÓM 21, P. CHỦ HÒA, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

874. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 06/3/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 646/5 ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 16, P. ĐÔNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

875. Trần Ngọc Dung, sinh ngày 19/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/1/100 ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG VIÊN, KHÓM 4, P. CỬ ĐÔNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

876. Đinh Thị Ngạn, sinh ngày 26/02/1980 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 122/2/3 PHỐ PHONG NIÊN, KHÓM 8, P. PHONG NIÊN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

877. Châu Hồng Thắm, sinh ngày 08/4/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/149/3 ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 7, T. NAM ĐỂ, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

878. Phan Thị Thu Em, sinh ngày 13/3/1972 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 171 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 5, T. CỰU QUÁN, PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

879. Võ Thị Chúc Ly, sinh ngày 22/7/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG ĐẠI QUYẾN, KHÓM 12, NGẠN LÝ, THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

880. Đoàn Thị Huệ, sinh ngày 11/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73/3 ĐƯỜNG ĐẠI HOA NHẤT, KHÓM 13, P. TỰ CƯỜNG, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

881. Ngô Thị Bích Ngọc, sinh ngày 20/7/1972 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 159/2 ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 9, P. TỨ DUY, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

882. Lương Thị Tư, sinh ngày 10/8/1980 tại Vĩnh Long, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/10 ĐƯỜNG BẮC SƠN, KHÓM 9, T. THƯỢNG SƠN, ĐẠI THÀNH, CHƯƠNG HÓA

883. Lê Thị Thu Em, sinh ngày 07/6/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/88/31 HỌC ĐIỀN, KHÓM 11, T. HỌC ĐIỀN, X. ĐIỂU NHẬT, ĐÀI TRUNG

884. Lương Thị Liềm, sinh ngày 26/7/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 HẬU TRANG, KHÓM 7 T. CỘNG HÒA, X. TÂN CẢNG, GIA NGHĨA

885. Phạm Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 10/02/1982 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4 CHI BA, KHÓM 3, P. CHI BA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

886. Phạm Thị Thu Vân, sinh ngày 17/3/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/5/37 HẺM TÂN VƯỢNG, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, P. LONG PHƯỢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

887. Nguyễn Hồng Lê, sinh ngày 20/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ s

Hiện trú tại: 99/2/148 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 3, T. HẢI SƠN, X. HỒ NỘI, CAO HÙNG

888. Đỗ Thị Hết, sinh ngày 15/6/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/2 TÂN ĐẠI CẢNG, KHÓM 10, ĐẠI TRANG, DANH GIAN, NAM ĐẦU

889. Nguyễn Thị Hồng Thy, sinh ngày 18/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31/13 NGÕ HỔ KHANH, KHÓM 21, ĐÔNG HỒ, DANH GIAN, NAM ĐẦU

890. Võng Mỹ Phóng, sinh ngày 11/7/1972 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/2/1/12 PHỐ VẠN AN, KHÓM 24, P. VẠN PHƯƠNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

891. Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 119 PHỦ PHAN, KHÓM 7, P. PHỦ PHAN, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM

892. Vòng A Múi, sinh ngày 16/8/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42/9 PHỐ VĨNH AN, KHÓM 13, GIAI THỌ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

893. Phạm Thị Kim Huyên, sinh ngày 15/5/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 313 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 3, T. MỸ NHÃ, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

894. Trần Ngọc Bích, sinh ngày 26/4/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/18 NGÕ TRƯỜNG SINH, KHÓM 10, P. TỨ DÂN, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

895. Huỳnh Thị Lan, sinh ngày 09/02/1970 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/1/3/14/52/2 ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 5, HÒA BÌNH, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

896. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 05/8/1967 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46/2 ĐƯỜNG ĐÔNG NAM, KHÓM 27, P. ĐÔNG HỒ, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

897. Từ Thu Liên, sinh ngày 27/12/1962 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 220/14 ĐÔNG THẠCH, KHÓM 10, VIÊN THỤ, ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

898. Đỗ Thị Kim Loan, sinh ngày 05/9/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 228/3 PHỐ DIÊN CÁT, KHÓM 26, P. KIM THÀNH, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

899. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 25/4/1973 tại Vĩnh Phúc; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39/4/222 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 6, P. NGỌC THANH, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC

900. Lương Cỏng Cú, sinh ngày 30/10/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/2/9/1/4 ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH BẮC, KHÓM 2, P. PHÚC THUẬN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

901. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 16/8/1976 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46/1 ĐƯỜNG LONG THẢO, KHÓM 3, T. LONG NHAM, TRUNG LIÊU, NAM ĐẦU

902. Huỳnh Thanh Phú, sinh ngày 16/10/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31/237 ĐƯỜNG VÕ HƯNG, KHÓM 3, T. CỰU QUÁN, X. PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

903. Trần Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 20/4/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/62 ĐƯỜNG THỪA THIÊN, KHÓM 10, ĐẠI AN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

904. Trần Thị Thanh Nga, sinh ngày 23/02/1973 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 262 ĐƯỜNG CHẤN HƯNG, KHÓM 5, HOÀNH SƠN, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

905. Huỳnh Huệ Trang, sinh ngày 30/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/128/2 ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 10, P. NỘI NAM, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

906. Phạm Thị Kim Giàu, sinh ngày 31/12/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/7/161 ĐƯỜNG ĐỨC LUÂN, KHÓM 1, THƯỢNG LUÂN, NHÂN ĐỨC, ĐÀI NAM

907. Lê Thị Lý, sinh ngày 27/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108/2 ĐƯỜNG DÂN SINH ĐÔNG, KHÓM 23, P. TRUNG CÁT, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

908. Đoàn Thị Lệ Hà, sinh ngày 22/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 29 PHỐ TRƯỜNG AN, KHÓM 4, P. TRƯỜNG AN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

909. Trương Hồng Lan, sinh ngày 20/12/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/4 PHỐ PHÚC THUẬN, KHÓM 13, P. THÁI THUẬN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

910. Lê Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 14/11/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/5 NGÕ HOA NAM, KHÓM ĐƯỜNG TUYỀN NGUYÊN, KHÓM 8, P. TRUNG TÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

911. Tsần và Khìn, sinh ngày 28/8/1974 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 35 NGÕ ĐIỀN TỬ, KHÓM 5, T. ĐIỀN TỬ, DANH GIAN, NAM ĐẦU

912. Trần Muỗi Tìa, sinh ngày 15/3/1978 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/42/2 PHỐ TRUNG HƯNG, KHÓM 39, T. PHỐ ĐẦU, TAM CHI, ĐÀI BẮC

913. Dưong Thị Chính, sinh ngày 12/3/1978 tại an Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/5/265/150/2 ĐƯỜNG PHỤC ĐÁN, KHÓM 6, P. PHỤC ĐÁN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

914. Phan Thị Xiếu, sinh ngày 15/8/1979 tại  Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 112/4 PHỐ NHÂN ĐỨC, KHÓM 6, T. NHÂN ĐỨC, X. ĐIỂU NHẬT, ĐÀI TRUNG

915. Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 23/5/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66 VÕ ĐÔNG NHỊ, KHÓM 7, T. VÕ ĐÔNG, QUY NHÂN, ĐÀI NAM

916. Lương Huỳnh Thị Trúc Linh, sinh ngày 16/8/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 176 HỔ VĨ LIÊU, KHÓM 10, P. HẢO MỸ, THÀNH PHỐ PHỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

917. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 28/6/1982 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80/3 ĐƯỜNG TÂN QUANG, KHÓM 18, TÂN QUỐC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

918. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 15/01/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 139/15 ĐƯỜNG TÂY THẠNH, KHÓM 15, DÂN HỮU, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

919. Vòng Và Mùi, sinh ngày 18/6/1981 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/18/275 ĐƯỜNG KHAI NAM, KHÓM 10, P. LỰC HÀNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

920. Nguyễn Thúy Phượng, sinh ngày 26/8/1968 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 76 ĐƯỜNG THANH HỒNG, P. THANH HỒNG, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

921. Hồ Slau Dếnh, sinh ngày 30/01/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101/3/250 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 24, P. CẢNG ĐỨC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

922. Phạm Thị Thu, sinh ngày 17/9/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/5/8/110 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 2, P. TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

923. Lâm Phúc Mùi, sinh ngày 18/5/1979 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/560 ĐƯỜNG QUẢNG HƯNG, KHÓM 14, P. HƯNG LONG, THỊ TRẤN MỸ LỆ, CAO HÙNG

924. Thàm A Múi, sinh ngày 11/11/1979 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3 HẺM VĂN THỐ, KHÓM 5, P. ĐÔNG THẾ, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

925. Trịnh Thị Kim Loan, sinh ngày 10/02/1982 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25 ĐƯỜNG NHA TÙNG 1, KHÓM 9, P. MINH ĐẠO, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

926. Nguyễn Thị Bích Tâm, sinh ngày 15/11/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41 ĐƯỜNG TRẤN DƯƠNG, KHÓM 12, P. TRẤN XƯƠNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

927. Lằm Nhì Múi, sinh ngày 30/3/1981 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9 NGÕ TRƯỜNG MỸ, KHÓM 16, T. CỰU LIÊU, X. CAO THỤ, BÌNH ĐÔNG

928. Nguyễn Hoàng Thảo Ly, sinh ngày 03/11/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 339 ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHÓM 3, QUẢNG ĐỨC, THÀNH PHỐ BÀN KIỀU, ĐÀI BẮC

929. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, T. VÂN THỦY, X. TRUNG PHỐ, GIA NGHĨA

930. Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 30/10/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/56 ĐƯỜNG TRUNG THÁI, KHÓM 5, P. TRUNG TOÀN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

931. Huỳnh Ngọc Anh, sinh ngày 21/5/1976 tại Bà Rịa, - Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 420 ĐƯỜNG VINH ĐỨC, KHÓM 21, P. PHÚC SƠN, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

932. Nguyễn Kim Hằng, sinh ngày 01/5/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/8/268 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 55, P. PHỤC HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

933. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 17/9/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 817/6/1 ĐẠI LỘ, NGƯỠNG ĐỨC, KHÓM 1, P. LÂM KHÊ, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

934. Phan Thị Hằng, sinh ngày 10/7/1975 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/163/1 ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 10, KIM SƠN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

935. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 20/3/1976 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/3/37 ĐƯỜNG TÂN HÒA, KHÓM 28, P. ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

936. Võ Thị Phấn, sinh ngày 14/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 ĐƯỜNG ĐỈNH TAM TRANG KHÓM 2, P. DƯƠNG THỐ, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

937. Lâm Thị Loan, sinh ngày 02/01/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49 ĐƯỜNG BẮC HƯNG, KHÓM 19, P. TRẤN BẮC, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

938. Lê Thị Hương, sinh ngày 05/8/1977 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 119/10 QUÁ CÂU TÂY THẾ, KHÓM 11, P. TÂY AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

939. Lê Thị Bé Ba, sinh ngày 11/8/1982 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/2/242/1 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 20, P. NHẬT TÂN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

940. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 21/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 205 ĐƯỜNG ĐẠI THÀNH, KHÓM 7, P. ĐẤU HOÁN, THỊ TRẤN ĐẦU PHẬN, MIÊU LẬT

941. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 09/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50/6/2/7/98/1 CỤM CÔNG NGHIỆP, KHÓM 5, P. PHÚC ÂN, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

942. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 02/02/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/1/105/1 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 2, P. PHONG SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

943. Lâm Thị Xa, sinh ngày 10/5/1954 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39 NAM KHÊ, T. THÁI NGUYÊN, XÃ ĐÔNG HÀ, ĐÀI ĐÔNG

944. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 03/4/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 68/2 ĐƯỜNG HẠNH PHÚC TỨ, KHÓM 3, T. HẠNH PHÚC, X. QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

945. Nguyễn Thị Thái, sinh ngày 30/10/1976 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/2 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC TỨ, KHÓM 7, P. TÂN PHONG, KHU QUYỀN TRÌNH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

946. Đoàn Thị Phước Loan, sinh ngày 25/9/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 402 ĐƯỜNG QUANG PHỤC TÂY, KHÓM 11, P. HÁN QUANG, THỊ TRẤN TÂY LOA, VÂN LÂM

947. Hồ Thị Thu Hà, sinh ngày 10/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/2/22 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 17, P. DÂN QUYỀN, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC

948. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 10/3/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 110 ĐƯỜNG QUẢNG HƯNG, KHÓM 7, P. QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

949. Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 09/01/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 814 ĐƯỜNG CẢNG VĨ, KHÓM 8, T. LƯU CẦU, X. ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG

950. Huỳnh Thị Mai Hương, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/1/139/2 ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH BẮC, KHÓM 12, P. DÂN QUYỀN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

951. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 18/02/1976 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23/103 ĐƯỜNG HỖ TƯƠNG, KHÓM 3, P. TAM THÔN, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

952. Đỗ Thị Thùy Dung, sinh ngày 07/6/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/261 ĐƯỜNG BẢO TRƯỜNG, KHÓM 10, P. BẢO TRƯỜNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

953. Đàm Thị vui, sinh ngày 23/71981 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/1 KIM MÔN THÀNH, KHÓM 10, P. CỔ THÀNH, THỊ TRẤN KIM THÀNH, KIM MÔN

954. Trần Thị Tuyết Loan, sinh ngày 03/9/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/834/1 ĐƯỜNG VĂN HIỀN, KHÓM 4, T. BẢO AN, X. NHÂN ĐỨC, ĐÀI NAM

955. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 04/8/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/5/288/4 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 315, P. QUỐC DỤC, THÀNH PHỐ HOA LIÊN HUYỆN HOA LIÊN

956. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 12/3/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80 HẠ KHUÊ NHU SƠN, KHÓM 10, P. NGHĨA SƠN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC

957. Nguyễn Kim Liên, sinh ngày 12/9/1980 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/2/15/67 ĐƯỜNG HOÀNH KHOA, KHÓM 3, P. HÒANH KHOA, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

958. Lý Hồng Nga, sinh ngày 16/6/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 THÁI VIÊN, KHÓM 10, P. TÂY KẾT, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, GIA NGHĨA

959. Giang Liên Khanh, sinh ngày 19/3/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9 THỦY ĐÔNG QUA, KHÓM 1, T. LÃO NÔNG, X. LỤC QUÝ, CAO HÙNG

960. Tống Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 08/10/1976 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 113/3 ĐƯỜNG SƠN ĐÔNG, T. TÂN VĂN HÓA, P. LONG XƯƠNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

961. Đỗ Ngọc Kiều Oanh, sinh ngày 27/4/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12 ĐẠI BÌNH OA, KHÓM 3, P. BẮC BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BỘ, TÂN TRÚC

962. Lâm Thị Ngọc Loan, sinh ngày 27/3/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 95 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, P. QUANG HOA, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, ĐÀI BẮC

963. Hồ Ngọc Ấu, sinh ngày 26/02/1982 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/1/2 ĐƯỜNG ANH SỸ, KHÓM 19, P. TÂN THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

964. Võ Thị Duyên, sinh ngày 21/10/1977 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 367/1 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 18, P. ĐÔNG HỒ, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

965. Diệp Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1013 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH NAM, ĐOẠN 1, KHÓM 11, T. LỰC GIÁP, QUY NHÂN, ĐÀI NAM

966. Nguyễn Thị Thọ, sinh ngày 02/7/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/78/555 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 1, P. LIÊN HƯƠNG, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, TÂN TRÚC

967. Lê Ngọc Hậu, sinh ngày 10/11/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/317 ĐƯỜNG HẠ HOÀNH, KHÓM 6, P. ĐIẾM TRẤN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

968. Lê Thu Hương, sinh ngày 10/5/1968 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 143 ĐƯỜNG LA TƯ PHÚC, ĐOẠN 6, KHÓM 15, P. VĂN HỮU, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

969. Lê Thị Mai Xuân Thảo, 21/4/1977 tại Bình Dương, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 68/1 THÁI LIÊU, KHÓM 6, T. VINH HÒA, X. TẢ TRẤN, ĐÀI NAM

970. Lâm A Ngọc, sinh ngày 04/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 270 ĐƯỜNG THẬP PHÂN, KHÓM 8, T. THẬP PHÂN, X. BÌNH KHÊ, ĐÀI BẮC

971. Phan Thị Hồng Phấn, sinh ngày 15/5/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 438/1 ĐƯỜNG QUỐC TÍNH, KHÓM 7, T. QUỐC TÍNH, X. QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU

972. Trịnh Thị Mộng Loan, sinh ngày 12/3/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13 TIÊM SƠN HỒ, KHÓM 15, T. SƠN KHÊ, X. THẠCH MÔN, ĐÀI BẮC

973. Võ Thị Trúc Phương, sinh ngày 1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/1 ĐƯỜNG MIẾU TIỀN, KHÓM 10, P. VĨNH AN, KHU KỲ TAN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

974. Đoàn Hồng Lan, sinh ngày 04/9/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31 HẠ THỦY DI, KHÓM 70, KHÁNH TÂY, TÂN XÃ, ĐÀI TRUNG

975. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 19/3/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 579/14 ĐƯỜNG ĐỈNH XƯƠNG, KHÓM 18, P. ĐỈNH TÂY, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

976. Võ Thị châu, sinh ngày 21/02/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73 NGÕ NAM ĐỂ, KHÓM 3, T. THIỂM TÂY, X. TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA

977. Đoàn Thị Tám, sinh ngày 22/10/1973 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 75/22 ĐƯỜNG KHÊ NAM, KHÓM 9, BẮC LÝ, Ô NHẬT, ĐÀI TRUNG

978. Dương Thị Út, sinh ngày 30/11/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 174 ĐƯỜNG NAM ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 15, P. NHÂN NGHĨA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

979. Dương Thị Ka, sinh ngày 02/01/1982 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39/11 ĐƯỜNG MỘC SAN, KHÓM 8, T. TAM VINH, X. ĐÔNG SƠN, ĐÀI NAM

980. Lê Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 03/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88 ĐƯỜNG QUỐC PHONG, KHÓM 17, LONG PHỤNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

981. Lê Mỹ Duyên, sinh ngày 04/01/1977 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/3 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 13, P. ĐẠI TÂN, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC

982. Nguyễn Diệu Hiền, sinh ngày 02/02/1982 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 251 LOAN NỘI, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 15, LOAN BẮC, LỤC CƯỚC, GIA NGHĨA

983. Nguyễn Thị Quốc Thái, sinh ngày 09/9/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/2/213 ĐƯỜNG CẢNH HƯNG, KHÓM 2, HƯNG PHÚC, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

984. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/6/272 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 18, P. TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

985. Lư Thị Thu Ngọc, sinh ngày 08/10/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/1/351/1 ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 23, P. THƯỢNG LÂM, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

986. Huỳnh Thị Đạt, sinh ngày 17/10/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39/277/12/2 ĐƯỜNG TRƯỜNG HÒA, KHÓM 25, P. ÔN NAM, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

987. Lê Thị Mai, sinh ngày 12/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55/406 ĐƯỜNG THẬP GIÁP ĐÔNG, KHÓM 1, P. ĐÔNG TÍN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

988. Võ Thị Kim Phượng, sinh ngày 15/10/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/1/100 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC 2, KHÓM 5, P. BÁC ÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

989. Võ Thị Cẩm Loan, sinh ngày 30/4/1974 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11 ĐƯỜNG TRUNG NAM, KHÓM 7, NAM YẾN, YẾN SÀO, CAO HÙNG

990. Nguyễn Thị Khá, sinh ngày 26/3/1976 tại Cần Thơ, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/2/142 ĐƯỜNG HOẰNG XƯƠNG 6, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

991. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 17/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 94 HẬU THỔ, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÚC ĐẮC, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

992. Lê Thị Tốt, sinh ngày 17/9/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 645 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 9, T. VĨNH HƯNG, X. LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN

993. Trần Thị Lấn Sáu, sinh ngày 10/6/1972 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/3/14/185 ĐƯỜNG ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 8, P. HIẾU ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

994. Lý Thị Phương, sinh ngày 17/11/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/8/147 ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 29, VĨNH THUẬN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

995. Nguyễn Thị Ngọc Hương sinh ngày 01/12/1977 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/490 TÔ THỔ, KHÓM 21, T. TÔ THỔ, AN ĐỊNH, ĐÀI NAM

996. Trần Thị Lùng, sinh ngày 06/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/16/16/39/1 ĐƯỜNG BẮC NGHI, KHÓM 2, P. VĂN TRUNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

997. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 08/6/1973 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 111/10/1 ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 6, GIÁC THỤ, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA

998. Lý Thị Bích Thủy, sinh ngày 09/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/2/31 ĐƯỜNG KIẾN XƯƠNG, KHÓM 9, P. CHÍNH THUẬN, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

999. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/8/1975 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/108 ĐƯỜNG ĐẠI THỤ, KHÓM 15, T. ĐẠI THỤ, X. ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

1000. Trần Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 30/5/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 9/1/329 ĐƯỜNG LIÊN THÔNG, KHÓM 1, TRUNG LÂM, NỘI PHỐ, BÌNH ĐÔNG

1001. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 19/9/1977 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 138/5/2 ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 3, VĂN NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1002. Nguyễn Thị Nhã An, sinh ngày 09/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/352 TỈNH MỸ, KHÓM 23, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1003. Bùi Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 09/7/1972 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/164/2 ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 8, ĐẠI TRÚC, CHƯƠNG HÓA

1004. Võ Thị Thanh Hoa, sinh ngày 25/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23 THỊNH PHONG, NGUYỆT MI, THỊ TRẤN QUAN SƠN, ĐÀI ĐÔNG

1005. Hứa Tuyết Hạnh, sinh ngày 14/01/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 126 CỰU TRIÌH, KHÓM 21, BẮC MÔN, XÃ BẮC MÔN, ĐÀI NAM

1006. Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 02/8/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 165 CỰU TRÌNH, KHÓM 21, BẮC MÔN, XÃ BẮC MÔN, ĐÀI NAM

1007. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 161 CỰU TRÌNH, KHÓM 21, BẮC MÔN, XÃ BẮC MÔN, ĐÀI NAM

1008. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 01/11/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/42 HỢP HÒA, KHÓM 13, BẢO ĐỊNH, GIA ĐỊNH, CAO HÙNG

1009. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 14/02/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/12/318/2 ĐƯỜNG TÂY TÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG SÙNG NGHĨA, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, TÂN TRÚC

1010. Lý Thị Hồng, sinh ngày 08/7/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/12/225 ĐƯỜNG TAM ĐA 1, KHÓM 1, PHÚC HẢI, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1011. Lê Thúy Quyên, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/24 ĐƯỜNG HIẾN PHÁP, KHÓM 18, PHƯỜNG DÂN CHỦ, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1012. Đỗ Thị Mỹ Thơ, sinh ngày 15/12/1980 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/13/94 ĐƯỜNG BÁC ÁI, KHÓM 11, NAM XƯƠNG, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, NGHI LAN 

1013. Bùi Thị Ngọc Ngân sinh ngày 02/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 412/1 ĐƯỜNG TRƯỜNG KHÊ, KHÓM 1, ĐỈNH AN, KHU AN NAM, ĐÀI NAM

1014. Trần Thị Kim Muôn, sinh ngày 20/02/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 415/4 ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 19, PHONG LUÂN, XÃ BÌ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

1015. Ngô Hữu Hạnh, sinh ngày 11/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 139 ĐƯỜNG KHẢM ĐỈNH, KHÓM 8, ĐỈNH ĐÀM, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, CHƯƠNG HÓA

1016. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 01/4/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80/157 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, TAM HÒA, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1017. Nguyễn Thị Quế Hương, sinh ngày 07/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 125 ĐƯỜNG HỌC PHỦ, KHÓM 2, ĐÔNG SƠN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1018. Nguyễn Ngọc Nhiên, sinh ngày 01/9/1978 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/2/2/3/115/2 ĐƯỜNG NAM KINH ĐÔNG, KHÓM 7, TRUNG ƯƠNG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1019. Lê Thị Thu, sinh ngày 24/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 229/5/2 PHỐ DÂN SINH, KHÓM 3,VĨNH QUÁN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1020. Nguyễn Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 19/6/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 83/6/136/2 ĐƯỜNG GIAI THỌ, KHÓM 9, KHÊ NAM, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1021. Trịnh Trần Như Ý, sinh ngày 01/10/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88/10 CAM GIÁ LUÂN, KHÓM 2, MINH HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, GIA NGHĨA

1022. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 15/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12 NGÕ ĐẠI KHANH KIỀN, KHÓM 16, ĐIỀN TỬ, DANH GIAN, NAM ĐẦU 

1023. Nguyễn Ngọc Giang, sinh ngày 01/01/1982 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 28/16 BẠT TỬ LÂM, KHÓM 33, QUẢ LÂM, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

1024. Lạc Kiều Quyên, sinh ngày 24/8/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 98 ĐẠI ĐỨC, KHÓM 7, ĐẠI ĐỨC, ĐẠI BÌ, VÂN LÂM

1025. Phan Kim Thanh, sinh ngày 14/10/1971 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/2/678 ĐƯỜNG HẠNH HÚC, KHÓM 3, TRUNG CẢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1026. Trần Thị Tú Trinh, sinh ngày 02/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/5/23 PHỐ DÂN HƯỞNG, KHÓM 13, TRÍ QUANG, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC

1027. Biện Thị Kim Ngọc, sinh ngày 19/6/1982 tại  Tây Ninh; Giới tính: Nữ  

Hiện trú tại: 12/15/345/4 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 23 ,XA TẰNG, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1028. Lâm Hồng Hạnh, sinh ngày 15/9/1980 tại Bạc Liêu, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/2/242 ĐƯỜNG DŨNG QUANG, KHÓM 33, DŨNG QUANG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

1029. Làu A Sập, sinh ngày 27/4/1975 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/1/817/2 ĐƯỜNG LỘC THẢO, KHÓM 5, HẢI PHỐ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1030. Hà Thị Mai, sinh ngày 14/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/4 NGÕ VĨNH PHONG, KHÓM 5, VĨNH PHONG, VĨNH LÝ, NAM ĐẦU

1031. Trịnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 30/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 94/3/5/88 ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 22, DÂN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1032. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 15/01/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 THƯỢNG LÂM, KHÓM 7 THÔN THƯỢNG LÂM, XÃ LIỆT DỮ, KIM MÔN

1033. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 28/12/1976 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/154 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 5, LIỄU XUYÊN, KHU TRUNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1034. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 26/3/1970 tại Cần Thợ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 183 ĐƯỜNG SẢN NGHIỆP, KHÓM 23, THÁI SƠN, CAO THỤ, BÌNH ĐÔNG

1035. Đỗ Lệ Huyền sinh ngày 10/2/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/111 ĐƯỜNG HÒA XƯƠNG, KHÓM 10, THẢO NHA, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1036. Nguyễn Thị Thu Ngân, sinh ngày 13/3/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/1 HƯNG HÓA BỘ, KHÓM 21, PHÚ THU, TRUNG PHỐ, GIA NGHĨA

1037. Võ Thị Hồng Phương, sinh ngày 18/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/719 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 19, ĐÔNG VINH, TÂNHÓA, ĐÀI NAM

1038. Nguyễn Thị Mộng Trinh, sinh ngày 16/02/1981 tại Hậu giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23/1/90 ĐƯỜNG KIẾN TRUNG, KHÓM 14, TOÀN THÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1039. Huỳnh Thị Bình,sinh ngày 28/12/1976 tại Bà Rịa –Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/18/124 ĐƯỜNG KIỀU TRUNG NHẤT, KHÓM 16, HOA TRUNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1040. Bùi Diễm Trang, sinh ngày 19/6/1970 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1010 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 10, TAM DÂN, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH ĐÀO VIÊN

1041. Tăng lệ Hoa, sinh ngày 19/12/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72/1/7/1 ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 5, ĐỨC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1042. Phan Thụy Yến Thu, sinh ngày 06/5/192 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/351 ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 1, HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1043. Lại Và Cú, sinh ngày 23/3/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203 ĐƯỜNG LONG BỀN, KHÓM 11, LONG TÂN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1044. Nguyễn Thị Bé Tuyết, sinh ngày 02/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 94/2 ĐƯỜNG ĐỈNH CHÂU, KHÓM 9, HOÀNG PHỐ, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1045. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 06/5/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 58 ĐƯỜNG VĂN ĐỨC, KHÓM 11, KHUNG LÂM, CUNG LÂM, THỊ TRẤN TÂN TRÚC, HUYỆN TÂN TRÚC

1046. Dư Mỹ Trân, sinh ngày 27/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/35/318/2 ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN THUẬN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1047. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 12/01/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14 HỒNG MAO, KHÓM 17, TÂN PHONG, XÃ TÂN PHONG, TÂN TRÚC

1048. Lê Thị Thúy Phượng, sinh ngày 16/8/1974 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45 MÔN KHẨU BẮC, KHÓM 12, BẮC ĐẨU, THỊ TRẤN QUAN TÂY, TÂN TRÚC

1049. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 20/10/1974 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/3/230 ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 14, NGŨ HOA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1050. Đặng Thị Nga, sinh ngày 01/01/1978 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 63/2/2 ĐƯỜNG TÂY ĐỒN, KHÓM 19, HÀ PHỐ, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1051. Nguyễn Lệ Quyên, sinh ngày 14/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49 TÂN TRANG, KHÓM 7, TÂN CÁT, NGUYÊN TRƯỜNG, VÂN LÂM

1052. Lê Thị Yến, sinh ngày 25/11/1977 tại Nghệ An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 TÁO KHANH, KHÓM 9, TÂN PHỤNG, KHUNG LÂM, TÂN TRÚC

1053. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 17/6/1973 tại Hải Phòng, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54 NGÕ NGUYỆT ĐÀO, KHÓM 14, THANH THỦY, TRUNG LIÊU, NAM ĐẦU

1054. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 01/01/1977 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 99 ĐƯỜNG NHÂN ÁI 6, KHÓM 22, HỨA THỐ, QUY NHÂN, ĐÀI NAM

1055. Ông Thị Siêu, sinh ngày 04/4/1974 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 418 ĐÔNG THẠCH, KHÓM 11, ĐÔNG THẠCH, XÃ ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

1056. Trần Ngọc Hương, sinh ngày 19/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/24 ĐƯỜNG THỤ NHÂN, KHÓM 10, ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN KỲ SƠN, CAO HÙNG

1057. Nguyễn Thị Thanh Sum, sinh ngày 03/02/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/4/5/11 ĐƯỜNG DÂN BẢN, KHÓM 7, DÂN BẢN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1058. Trà Thị Thiên Phượng, sinh ngày 01/5/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 ĐƯỜNG CHÂU TRUNG, KHÓM 3, THÔN TỨ CHÂU, XÃ TRÚC ĐIỀN, BÌNH ĐÔNG

1059. Nguyễn Thị Mỹ Tú, sinh ngày 04/01/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 ĐƯỜNG NGŨ HIỀN, KHÓM 5, NGÔ PHỤNG, PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

1060. Nguyễn Thị Ánh Tuyết sinh ngày 1974 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 116 THANH THỦY NHAM, KHÓM 23, ĐÔNG HƯNG, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

1061. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 1974 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/158 ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 5, THÍCH ĐỒNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1062. Nguyễn Thị Rê, sinh ngày 04/12/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ s

Hiện trú tại: 582/2 ĐƯỜNG TÂN HẢI, KHÓM 8, NGOẠI ÂU, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, NGHI LAN

1063. Lê Thị Diễm, sinh ngày 15/6/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/37/210 ĐƯỜNG ĐÌNH KHẢM, KHÓM 15, BÁC ÁI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1064. Lý Cẩm Nhung, sinh ngày 28/7/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/24/37 ĐƯỜNG HỢP TÁC, KHÓM 18, ĐIỀN TÂM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1065. Lê Thị Thắm, sinh ngày 02/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/4/400 ĐƯỜNG ĐÔNG DŨNG, KHÓM 19, ĐẠI CƯỜNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN

1066. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 10/01/1982 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 118 ĐƯỜNG TRUNG CẦN, KHÓM 23, PHƯỜNG CÔNG DÂN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1067. Nguyễn Thị Thiệt, sinh ngày 01/01/1974 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 122/6/531 ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 20, PHƯỜNG TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC 

1068.  Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 05/8/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 272 ĐƯỜNG TAM MỸ, KHÓM 10, CAO MỸ, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

1069. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 11/4/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49/1 ĐƯỜNG ĐIẾM TỬ, KHÓM 8, ĐIẾM TỬ, TAM CHI, ĐÀI BẮC

1070. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 22/9/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45/2/3/1 ĐƯỜNG NAM NINH, KHÓM 14, PHÚ PHƯỚC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1071. Nguyễn Thị Cẩm Bình, sinh ngày 06/4/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 NGÕ TRÚC LIÊU, KHÓM 3, ĐẠI AN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1072. Võ Thị Sương, sinh ngày 11/5/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 83/222/2 ĐƯỜNG TIỀN SƠN, KHÓM 11, TRUNG HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1073. Tằng A Kíu, sinh ngày 06/02/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/600 ĐƯỜNG CỬU NHƯ 4, HẬU SINH, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1074. Nguyễn Thị Bích Nhi, sinh ngày 12/02/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/1 ĐƯỜNG TRUNG KỲ, KHÓM 5, TRUNG KỲ, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

1075. Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh ngày 09/9/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 159/1 LONG SƠN, KHÓM 16, LONG SƠN, THẤT CỔ, ĐÀI TRUNG

1076. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 26/3/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 290 TOÁN ĐẦU, KHÓM 10, TOÁN ĐÔNG, LỤC CƯỚC, GIA NGHĨA

1077. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 20/10/1979 tại Trà Vinh, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/21/1 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 10, HẬU ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1078. Hồng Thị Băng Tuyền, sinh ngày 06/9/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66 QUÁ KHẨU, ĐỈNH THỐ, KHÓM 9, TRUNG AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

1079. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 24/02/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/4/121 ĐƯỜNG TRUNG MỸ, KHÓM 14, THĂNG BÌNH, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1080. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 20/6/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 56 ĐƯỜNG TRUNG KHANH, KHÓM 13, TÚ LÂM, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1081. Nguyễn Thị Thêm, sinh ngày 15/8/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32 ĐIỂU DỮ, KHÓM 1, THÔN ĐIỂU DỮ, XÃ BẠCH SA, BÀNH HỒ

1082. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 22/01/1978 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50 ĐƯỜNG TRƯỜNG CẦN, KHÓM 15, PHỐ ĐẦU, TAM CHI, ĐÀI BẮC

1083. Lê Thị Hồng, sinh ngày 01/3/1982 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/10/230 ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 14, PHƯỜNG VẠN HOA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1084. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 06/5/1976 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 293 TAM DÂN, TAM KHỐI, CỬU NHƯ, BÌNH ĐÔNG

1085. Trần Thị Diễm Kiều, sinh ngày 19/9/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/12/176 TRUNG CHÍNH 5, KHÓM 4, TRƯỜNG ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

1086. Trần Thị Băng Tuyền, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33/2/1 ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 3, VƯƠNG ĐIỀN ,ĐẠI ĐỖ, ĐÀI TRUNG

1087. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/66 ĐƯỜNG DÂN CHỦ, KHÓM 19, NGỌC ĐIỀN, NGỌC TỈNH, ĐÀI NAM

1088. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/10/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/2 TÂN Ô, KHÓM 3, KHUẤT XÍCH THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM ĐÀI BẮC

1089. Đặng Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/8/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33 TRUNG SƠN, KHÓM 15, THÁI BÌNH, LÝ CẢNG, BÌNH ĐÔNG

1090. Vũ Thị Tuyết Minh, sinh ngày 26/7/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/510 ĐƯỜNG ĐẠI NGHIỆP, KHÓM 11, ĐẠI ĐỒNG, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1091. Lê Thị Kim Phương, sinh ngày 01/01/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/33 TẢ DOANH HẠ, KHÓM 4, THÁNH HẬU, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1092. Khưu Thị Bích Thúy, sinh ngày 02/10/1973 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/2 NGÕ BẮC, ĐẠI THỤ, KHÓM 19, ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

1093. Trần Thị Thanh Hòa, sinh ngày 09/01/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/2/2/406 TRẤN ĐÔNG 1, KHÓM 22, PHƯỜNG TÍN ĐỨC, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1094. Trần Tuyết Đào, sinh ngày 08/01/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/399/4 ĐƯỜNG ĐẨU UYỂN, KHÓM 12, HẬU THỔ, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

1095. Trần Thị Kim Yến, sinh ngày 09/5/1975 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/2 NAM KIỀU, ĐÀO OANH, KHÓM 10, ĐẠI MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN

1096. Nguyễn Ngọc Minh,sinh ngày 02/7/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 239 ĐƯỜNG HIỆP TRUNG, KHÓM 20, HIỆP THÀNH, TÂN XÃ, ĐÀI TRUNG

1097. Phạm Thị Thanh Thùy, sinh ngày 12/4/1980 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50 ĐƯỜNG PHƯƠNG CƯỚC, KHÓM 5, CÁT LÂM, CỐNG LIÊU, ĐÀI BẮC

1098. Trần Hồng Phượng, sinh ngày 16/5/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 83 ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 13, DỊCH TRẠM, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1099. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 17/01/1978 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 204/5 ĐƯỜNG QUỲNH LÂM, KHÓM 15 PHƯỜNG QUỲNH LÂM, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1100. Võ Thị Thu Hương, sinh ngày 06/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105 ĐƯỜNG HẢI VĨ, KHÓM 3, HẢI VĨ, DI ĐÀ, CAO HÙNG

1101. Trần Thị Luận, sinh ngày 10/8/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/161/4 ĐƯỜNG HÒA VĨ, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1102. Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 15/9/1975 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/3 ĐƯỜNG VU ILÊU, KHÓM 11, THÔN VU LIÊU, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

1103. Phan Thị Mãi, sinh ngày 06/11/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/2/48 ĐƯỜNG TRUNG LIÊU, KHÓM 11, TRUNG CHÍNH,THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1104. Mìu Sâu Phùng, sinh ngày 17/9/1972 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/58/103 DIÊM TRÌNH, KHÓM 15, BẠCH TUYẾT, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM 

1105. Văn Thu, sinh ngày 08/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34/33 HÁN SINH, KHÓM 12, TAM DÂN, T.P BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1106. Trần Thị Thanh Tú, sinh ngày 12/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 291 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 20, ĐẠI LIÊU, ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG

1107. Trần Hồng Thắm, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120/3 ĐƯỜNG TÚ SƠN, KHÓM 1, NGỌC SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

1108. Trần Thị Bé Ngoan, sinh ngày 07/7/1977 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 130 ĐƯỜNG QUỐC QUANG, KHÓM 14, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

1109. Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 02/01/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 61/5 ĐƯỜNG HẠNH MỸ 7, KHÓM 26, THỐ KHANH, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1110. Trịnh Thị Thu Nga, sinh ngày 01/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 28/83 ĐÔNG LONG, KHÓM 15, LONG TRINH, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN

1111. Phạm Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/4/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 423 ĐINH NIÊM, KHÓM 12, ĐINH NIÊM, PHÚC HƯNG, CHƯƠNG HÓA

1112. Trần Quế Hương, sinh ngày 29/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13 ĐƯỜNG SONG KHÊ HẠ, KHÓM 3, SONG NGỌC, CỐNG LIÊU, ĐÀI BẮC

1113. Nguyễn Thị Bé Ngọc, sinh ngày 25/10/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/16/215 TÂY VÂN, KHÓM 4, THÀNH CHÂU, NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC

1114. Hà Thị Thanh Tiếng, sinh ngày 06/01/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/71 ĐƯỜNG NHÂN TRUNG, KHÓM 11, PHƯỜNG NHÂN TRUNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1115. Hàng Tuyết Hữu, sinh ngày 25/6/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/568/2 TRUNG HÒA, KHÓM 12, LÃO THIÊN, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

1116. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 23/01/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/5/14 ĐƯỜNG DÂN LỢI, KHÓM 11, DÂN AN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1117. Lê Thị Cúc, sinh ngày 23/9/1978 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/64 TRUNG HƯNG, KHÓM 13, TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM

1118. Huỳnh Thị Điển, sinh ngày 15/01/1981 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 51 TRUNG BÌ, KHÓM 7, TAM KẾT, ĐẠI BÌ, VÂN LÂM

1119. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 02/3/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106 CAN THÀNH, KHÓM 6, CAN THÀNH, CÁT AN, HOA LIÊN

1120. Trần Mỹ Dung, sinh năm 1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/201 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 9, CÔNG QUẢN, HỒ NỘI, CAO HÙNG

1121. Trần Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 11/5/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/10 ĐƯỜNG BẢO KIỆN, KHÓM 12, THÁI AN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1122. Trần Thị Màu, sinh ngày 11/01/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33 ĐỈNH BÌ, KHÓM 2, TAM KẾT, ĐẠI BÌ, VÂN LÂM

1123. Trần Thị Lành, sinh ngày 26/4/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43/7 NGÕ TUYỀN TÂY, KHÓM 8, TÂY TRANG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

1124. Lâm Ngọc Hương, sinh ngày 30/10/1973 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108 QUỐC QHANG TÂN, KHÓM 19, TUYÊN TÂN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1125. Huỳnh Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 23/02/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/250 ĐƯỜNG NGUYỆT MY, KHÓM 1, TRÍ THÀNH, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1126. Lâm Thị Ngọc, sinh ngày 20/7/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26 THỦY ĐÔI, KHÓM 3, THỦY ĐÔI, CỔ KHANH, VÂN LÂM 

1127. Tsằn Nhộc Lềnh, sinh ngày 02/11/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 225/1 THƯỢNG GIA ĐÔNG, KHÓM 11, GIA DÂN, HẬU BÍCH, ĐÀI NAM

1128. Trần Thị Cẩm, sinh ngày 23/7/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 LUÂN ĐỈNH, KHÓM 10, KHÊ HẢI, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN 

1129. Phòng Mỹ Hồng, sinh ngày 26/3/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36 HẠ XÃ, KHÓM 24, ĐẠI BẰNG, VẠN LÝ, ĐÀI BẮC

1130. Mạc Thị Xuân Mai, sinh ngày 30/3/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/344 TRANG KÍNH, KHÓM 27, TAM TRƯƠNG, TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1131. Hồng Chúc Ly, sinh ngày 16/8/1979 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72 QUYẾN ĐẦU, KHÓM 7, QUYẾN ĐẦU, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1132. Lữ Thị Hương, sinh ngày 15/6/1980 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/6/181 ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 1, KHANG LANG, THÀNH PHỐ THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

1133. Châu Vàng, sinh ngày 15/11/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22 HẠ VIÊN KHANH, KHÓM 2, ĐỨC MẬU, THẠCH MÔN, ĐÀI BẮC

1134. Nguyễn Thị Yến Phượng, sinh ngày 27/9/1970 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 111/4/256 ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA BẮC, KHÓM 13, TỰ CƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1135. Lìu Lày Chắn, sinh ngày 02/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/4 VĨNH HƯNG, KHÓM 2, VĨNH HƯNG, SƯ ĐÀM, MIÊU LẬT

1136. Bùi Thị Thảo, sinh ngày 19/12/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16 ĐƯỜNG BẮC THẾ, KHÓM 9, TÂY CẢNG, ĐẠI THÀNH, CHƯƠNG HÓA

1137. Phùng Mỹ Phụng, sinh ngày 26/6/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25/2/168 ĐƯỜNG CHÍNH NAM, KHÓM 7, GIÁP ĐỈNH, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM

1138. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 30/4/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/9/39/99 KHANG NINH, KHÓM 17, KHANG NINH, NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1139. Nguyễn Thúy Uyên, sinh ngày 08/5/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/47/659 ĐƯỜNG ĐẠI NHIÊU, KHÓM 13, ĐẠI MINH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

1140. Phan Thị Thúy Nga, sinh ngày 08/4/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/61 ĐƯỜNG LUÂN BÌNH BẮC, KHÓM 6, LUÂN BÌNH, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1141. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 07/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 63 HẠ LIÊU, KHÓM 8, HẠ LIÊU, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

1142. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/01/1982 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 ĐƯỜNG PHÚC HOA, KHÓM 6, PHÚC HÀNH, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1143. Vòng Nhộc Dếnh, sinh ngày 06/02/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  442 PHỐ TỰ LẬP NHỊ, KHÓM 55, THẢO NAM, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, ĐÀI TRUNG

1144. Trần Thị Liễu, sinh ngày 20/10/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

1145. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 08/7/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49/68 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 3, VĨNH PHONG, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

1146. Trần Thị Hải Hương, sinh ngày 23/9/1978 tại Quảng Trị; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/4 TRƯỜNG ĐOẢN THỤ, KHÓM 2, ĐỈNH TRƯỜNG, HẬU BÍCH, ĐÀI NAM

1147. Đinh Hoàng Yến, sinh ngày 17/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41 BÁT PHẬN, KHÓM 16, CẢNG ĐÔNG, TÂY CẢNG, ĐÀI NAM

1148. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 14/5/1980 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32 NAM Á, KHÓM 19, TRÚC HẬU, NHÂN VŨ, CAO HÙNG

1149. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 18/4/1973 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  42 ĐƯỜNG VẠN HƯNG, KHÓM 9, VẠN KIM, VẠN LOAN, BÌNH ĐÔNG

1150. Phan Thị Tuyết, sinh ngày 21/12/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42 PHỐ ĐỈNH, KHÓM 2, PHỐ HÒA, TÂN PHONG, TÂN TRÚC

1151.  Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 16/6/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 173 ĐẠI ĐÀM, KHÓM 4, ĐẠI ĐÀM, TÂN CẢNG, GIA NGHĨA

1152. Lý Thanh Tuyền, sinh ngày 15/9/1979 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 89 CHÂU GIANG, KHÓM 7, SƠN THỦY, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, BÀNH HỒ

1153. Lâm Thị Kim Tiến, sinh ngày 25/4/1980 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55 ĐƯỜNG NGỌC BÌNH, KHÓM 10, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1154. Trần Thị Mai, sinh ngày 15/3/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/38 THẢO HỒ, KHÓM 2, THẢO HỒ, LUÂN BỐI, VÂN LÂM

1155. Nguyễn Thị Kim Nga, sinh ngày 09/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 147/7 ĐÔNG THẾ, KHÓM 5, ĐÔNG CHÍNH, ĐÔNG SƠN, ĐÀI NAM

1156. Phan Thị Kim Hiền, sinh ngày 24/02/1980 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 37 XA BÌNH, KHÓM 2, ĐẠI TÂY, TẠO KIỀU, MIÊU LẬT

1157. Huỳnh Thị Thu Tâm, sinh ngày 01/7/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/6/2/21 ĐƯỜNG QUỐC PHÚ, KHÓM 9, QUỐC PHÚ, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

1158. Huỳnh Thị Bội Hoàng, sinh ngày 02/9/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 6, VĂN XƯƠNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1159. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 22/12/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46/21 ĐƯỜNG DOANH KHẨU, KHÓM 7, TÙNG SƠN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1160. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 26/10/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105 NGÕ PHÚC ĐỨC TÂY, KHÓM 11, LONG ĐỨC, THỊ TRẤN TÔ ÚC, NGHI LAN

1161. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 11/12/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/252/1 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 6, PHƯỜNG DÂN SINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1162. Mạc Thị Chí Linh, sinh ngày 20/5/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 AN GIA THỐ, KHÓM 8, NGHĨA NHÂN, TRUNG PHỐ, GIA NGHĨA

1163. Dường Nhì Múi, sinh ngày 22/12/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/2/95 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 9, NAM LIÊN, A LIÊN, CAO HÙNG

1164. Văn Thị Phụng, sinh ngày 20/6/1980 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38 LIÊU LA TÂN, KHÓM 6, LIÊU LA, THỊ TRẤN KIM HỒ, KIM MÔN

1165. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 15/10/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 119/14 NỘI HỒ, KHÓM 12, NỘI HỒ, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1166. Lê Thị Diễm Phương, sinh ngày 09/8/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25 LONG PHƯỢNG TÂN, KHÓM 9, NAM LONG, THỊ TRẤN HẬU LÝ, MIÊU LẬT

1167. Trịnh Thị Thép, sinh ngày 29/12/1967 tại Bình Định; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27/3 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 19, GIA LẠC, GIA ĐỊNH, CAO HÙNG

1168. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 27/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/217 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 4, QUẢNG PHÚC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1169. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 23/02/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 NGÕ AN NAM, KHÓM 9, XUÂN XÃ, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1170. Trần Vũ Thị Thủy Tiên, sinh ngày 10/11/1977 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 158/412 ĐƯỜNG HƯNG LÂM, KHÓM 1, CỰU QUÁN, PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

1171. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/01/1979 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỨC, KHÓM 21, LẠI THÔN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1172. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 18/10/1972 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/737 PHÙ QUYẾN, KHÓM 11, HỒ LIỄN, VĨNH TỊNH, CHƯƠNG HÓA

1173. Chung Yến Phượng, sinh ngày 29/6/1969 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/3/91 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, CỰU CHÍNH, VỤ PHONG, ĐÀI TRUNG

1174. Chướng Thị Kim Vân, sinh ngày 06/5/1974 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24 THÀNH CÔNG, KHÓM 3, CHÍNH NGHĨA, THỊ TRẤN KIM HỒ, KIM MÔN

1175. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/8/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/5/323 ĐƯỜNG TÂY THỊNH, KHÓM 9, QUANG VINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1176. Nguyễn Thị Hồng Lài, sinh ngày 04/02/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 537/46/1 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 19, TRUNG TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1177. Trịnh Trúc Ly, sinh ngày 10/01/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/807/3 ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 11, THANH PHỐ, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

1178. Nguyễn Lê Quế Trang, sinh ngày 14/10/1975 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/17/100/4 ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 10, HIỆP HÒA, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

1179. Hồ Thị Hoàng Hoa, sinh ngày 05/7/1977 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 40 HẠ BỘ, KHÓM 4, GIA PHÚC, THỊ TRẤN GIAI LÝ, ĐÀI NAM

1180. Nguyễn Thị Thanh Hoài, sinh ngày 27/5/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 51/57 ĐƯỜNG VĂN ĐỨC, KHÓM 4, VĂN HOÀNH, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

1181. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 26/4/1977 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/6/80 ĐƯỜNG TÂN DÂN, KHÓM 11, TỰ CƯỜNG, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1182. Châu Thục Bình, sinh ngày 11/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 94 ĐẠI NGƯU LAN, KHÓM 2,VĨNH HƯNG, TÂN ỐC, ĐÀO VIÊN

1183. Phạm Thị Kim Quyên, sinh ngày 04/8/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/17/38 ĐƯỜNG QUỲNH LÂM, KHÓM 8, THÁI PHONG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1184. Phạm Thị Bích Linh, sinh ngày 25/6/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/45 ĐƯỜNG VĂN MINH, KHÓM 17, DOANH TIỀN, HẠ DOANH, ĐÀI NAM

1185. Lương Dĩ Phìn, sinh ngày 29/12/1966 tại Đắc Lắc, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/1 THÁI HÒA, KHÓM 13, TÍN HÒA, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG

1186. Chúng Cắm Dìn, sinh ngày 01/01/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 86 ĐƯỜNG THÔNG AN, KHÓM 17, LÃO BÀI, NỘI PHỐ, BÌNH ĐÔNG

1187. Lâm Tiểu Phương, sinh ngày 19/02/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54/255 ĐƯỜNG LÂM RÂM NHẤT, KHÓM 6, TAN GIANG, TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1188. Lê Ngọc Tuyết Anh, sinh ngày 22/4/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/3 GIAI HƯNG, KHÓM 11, GIAI HÒA, VẠN LOAN, BÌNH ĐÔNG

1189.  Lê Thị Kim Thi, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 35/51/210/2 TRUNG SƠN, KHÓM 10, ĐỈNH CỐ, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

1190. Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 20/10/1981 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 250/2 VẠN LÝ GIA ĐẦU, KHÓM 17, ĐẠI BẰNG, VẠN LÝ ĐÀI BẮC

1191. Nguyễn Ngọc Nhi, sinh ngày 13/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/45 PHỐ HÒA BÌNH, KHÓM 6, TRUNG OANH, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

1192. Trần Mỹ Lan, sinh ngày 10/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/11/99/3 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 42, PHƯỜNG VĂN HOA, CAO HÙNG

1193. Tăng Chánh Nữ, sinh ngày 12/7/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/176/221/2 ĐƯỜNG HIỀN ĐỨC, KHÓM 25, THƯỢNG ĐỨC, VIÊN SƠN, NGHI LAN

1194. Nguyễn Thị Minh Nga, sinh ngày 13/3/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 221/2/1 ĐƯỜNG VẠN THỌ, KHÓM 24, HỒ LONG, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1195. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 25/12/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3/8/247 PHỐ TẬP MỸ, KHÓM 6, QUANG MINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1196. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 10/5/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26/212 ĐƯỜNG LUÂN PHONG, KHÓM 2, PHÚ KỲ, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

1197. Dương Thị Kim Oanh, sinh ngày 14/4/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49/68 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 3, VĨNH PHONG, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

1198. Nguyễn Thị Hồng Duyên, sinh ngày 29/4/1978 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 4, ĐÔNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1199. Nguyễn Thị Thẩm, sinh ngày 25/11/1975 tại Long an; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/10 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 22, SONG ĐÔNG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1200. Nguyễn Thị Thúy Khoa, sinh ngày 20/7/1974 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 577 ĐƯỜNG TỬ QUAN, KHÓM 23, TỬ TÍN, TỬ QUAN, CAO HÙNG

1201. Mai Thị Cẩm Ly, sinh ngày 14/3/1979 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/1/46 ĐƯỜNG VĨNH CÁT 3, KHÓM 21, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1202. Triệu Kiên, sinh ngày 22/9/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14 ĐƯỜNG LỢI ỐC, KHÓM 10, THÔN THÀNH ĐỨC, VẠN LOAN, BÌNH ĐÔNG

1203. Phạm Thị Loan, sinh ngày 04/6/1973 tại Bình Thuận, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46 ĐƯỜNG KHÊ BẮC, KHÓM 1, KHÊ BẮC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1204. Lâm Ngọc Phượng, sinh ngày 25/3/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22 ĐOẠN ĐÔNG LÂM, ĐƯỜNG HƯNG THỤ, KHÓM 18, ĐÔNG LÂM, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

1205. Lương Thị Huyên, sinh ngày 20/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 35 NỘI ĐẢO, KHÓM 13, NỘI ĐẢO, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1206. Voòng Sục Phún, sinh ngày 19/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 TẠ THỐ, KHÓM 1, KIM THỦY, THỊ TRẤN KIM THÀNH, KIM MÔN

1207. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 19/5/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/12/3 ĐƯỜNG ĐẠI PHONG, KHÓM 10, THÔN ĐẠI PHONG, XÃ ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG

1208. Trần Thị Giàu, sinh ngày 17/6/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/3/48/6 ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 15, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG

1209. Phan Thanh Nhung, sinh ngày 19/02/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/2/245 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 18, THÔN ĐẠI THỤ, XÃ ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

1210. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65 THANH KỲ, KHÓM 4, THÔN THANH KỲ, XÃ A LIÊN, CAO HÙNG

1211. Tiêu Mỹ Y, sinh ngày 16/7/1975 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/22 ĐƯỜNG TAM CÁT, KHÓM 23, ĐẠI CÁT, NGŨ KẾT, NGHI LAN

1212. Thái Thủy Huê, sinh ngày 29/10/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/3/3/84 ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 23, PHƯƠNG LIÊU, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA

1213. Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 15/02/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 63 ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 12, NHẤT ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN

1214. Trịnh Thị Mộng Nguyệt, sinh ngày 05/10/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/6/165 ĐƯỜNG TỈNH CUNG 3, KHÓM 2, TỈNH CUNG, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1215. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 06/01/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/117 ĐƯỜNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 19, ĐỨC TRÍ, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1216. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 10/8/1975 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47/3/302/1 ĐƯỜNG ĐẠI XƯƠNG, KHÓM 22, LOAN ÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1217. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 18/11/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/9 NGÕ MỘNG TƯỜNG, KHÓM 14, THÔN MỘNG LÝ, XÃ ĐIỂU TÙNG, CAO HÙNG

1218. Lương Thị Thu, sinh ngày 25/8/1975 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 169 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 14, LƯU THỔ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1219. Hà Thị Lộc, sinh ngày 20/5/1975 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 68 BẠCH ĐÔNG, KHÓM 10, PHƯỜNG BẠCH ĐÔNG, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1220. Phạm Thị Kim Cúc, sinh ngày 21/9/1981 tại Bình Phước, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 TÂN CÁT TRANG, KHÓM 2, ĐỨC HƯNG, THÀNH PHỐ PHÁT TỬ, GIA NGHĨA

1221. Đặng Thị Kiều Oanh, sinh ngày 10/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 126 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 4, THÔN PHƯỚC BẢO, XÃ PHƯỚC HƯNG, CHƯƠNG HÓA

1222. Trương Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 14/3/1979 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/310 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 13, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, TÂN TRÚC

1223. Lê Thị Bích Loan, sinh ngày 20/11/1968 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20/5/3/395 ĐƯỜNG TRẤN ĐÔNG 1, KHÓM 4, PHƯỜNG TRẤN ĐÔNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1224. Đặng Như Tuyết, sinh ngày 03/7/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/59 PHỐ TÂY, KHÓM 19, DIÊN HÒA, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1225. Nguyễn Thị Nhiều, sinh ngày 12/10/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 263 ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 7, ĐÔNG KIỀU, KHU ĐÔNG THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1226. Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 23/12/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34/3/78 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 24, OANH CA, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1227.  Lử Tung Ân, sinh ngày 09/9/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46 NGÕ ĐẠI NAM, KHÓM 3, THÔN HÒA HƯNG, XÃ TRUNG LIÊU, NAM ĐẦU

1228. Lâm Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 15/11/1975 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/184 ĐÀI KIỀU, KHÓM 16, ĐÀI KIỀU, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA

1229. Nguyễn Kim Sang, sinh ngày 10/12/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 28 PHỐ QUẢNG BÌNH, KHÓM 4, QUẢNG ĐẠT, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

1230. Vũ Thị Loan, sinh ngày 18/10/1981 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/7 TRÚC TỬ CƯỚC, TÂY XƯƠNG, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA

1231. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 30/4/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 220/2 ĐƯỜNG LONG MỄ, KHÓM 22, MỄ THƯƠNG, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

1232. Võ Thị Ngọc Lai, sinh ngày 08/7/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 673 ĐƯỜNG ĐẠI TRƯỜNG, KHÓM 1, ĐẠI KỲ, QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU

1233. Hồng Thị Kim Châu, sinh ngày 22/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 57/2 ĐƯỜNG XƯƠNG BÌNH, KHÓM 8, TỨ DÂN, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1234. Thiều Kim Liên, sinh ngày 24/8/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 174 ĐƯỜNG PHÚC HƯNG, KHÓM 31, LÂM VIÊN, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1235. Lâm Kim Nhung, sinh ngày 05/8/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 244 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 2, QUÁ CÂU, ĐẠI LÂM, CHƯƠNG HÓA

1236. Đàm Kim Ái, sinh ngày 25/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/135/175 ĐƯỜNG QUỐC KHÁNH, KHÓM 6, QUỐC THÁNH, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA 

1237. Đặng Thị Tuyết Mai, sinh ngày 22/4/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/112 ĐƯỜNG TRƯỜNG SINH, KHÓM 1, THIẾT SƠN, NGOẠI PHỐ, ĐÀI TRUNG

1238. Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 21/9/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/12 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 10, KHANG LANG, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

1239. Hồ Thị Minh Ngọc, sinh ngày 10/02/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60 THẠCH LỘNG, KHÓM 17, THẠCH LỘNG, TRUNG PHỐ, GIA NGHĨA

1240. Nguyễn Thị Đỗ Huyền, sinh ngày 10/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 397/4 ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 20, LỤC BẢO, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1241. Trần Trinh Nữ, sinh ngày 08/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43 ĐƯỜNG TRUNG SA, KHÓM 10, GIÁ BỘ, ĐẠI ĐỖ, ĐÀI TRUNG

1242. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 04/3/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/99 ĐƯỜNG ĐỨC LONG, KHÓM 14, ĐỨC LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1243. Đỗ Thị Lan Hương, sinh ngày 11/6/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18 ĐƯỜNG BÁT GIÁP, KHÓM 12, THƯỢNG ĐỨC, VIÊN SƠN, NGHI LAN

1244. Đào Thị Thu Hương, sinh ngày 16/4/1977 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45 NGƯU PHỐ ĐÔNG, KHÓM 19, ĐỈNH PHỐ, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1245. Đặng Kim Ngọc, sinh ngày 16/3/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/8/50/416/2 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, PHỐ KIỀU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1246. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 10/11/1978 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/188 ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 7, TÍN HÒA, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC 

1247. Hứa Phụng, sinh ngày 23/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/8/4/198 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 2, BẢO TÂN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC

1248. Nguyễn Thị Yến Linh, sinh ngày 17/4/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/1/91 NGŨ CỐC VƯƠNG, KHÓM 22, TÂN NAM, THỊ TRẤN TRÚC NAM, MIÊU LẬT

1249. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 01/3/1972 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 426/4 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 9, NAM THÔN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU

1250. Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 18/5/1981 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34 NGÕ BÌNH HÒA, KHÓM 6, ĐẦU XÃ, NGƯ TRÌ, NAM ĐẦU

1251. Trần Thị Kim Hiếu, sinh ngày 25/10/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88/90 THƯỢNG ĐẠI, KHÓM 12, THƯỢNG ĐẠI, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN

1252. Nguyễn Thị Hồng Ngân, sinh ngày 12/3/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 4, THÔN GIÁP NAM, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

1253. Nguyễn Kim Liễu, sinh ngày 19/02/1977 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/1/150 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 16, TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1254. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 07/02/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25 ĐƯỜNG AN LẠC, KHÓM 26, AN HÒA, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

1255. Nguyễn Kim Thúy, sinh ngày 20/10/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/1/1/102 ĐƯỜNG KIỀU TRUNG 1, KHÓM 6, HOA TRUNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1256. Lê Diệu Ngân, sinh ngày 03/9/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46/295/1 ĐƯỜNG GIA ĐỊNH, KHÓM 7, BẢO ĐỊNH, GIA ĐỊNH, CAO HÙNG

1257. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 29/9/1972 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/1/215 ĐƯỜNG PHỤC QUỐC 2, KHÓM 15, PHỤC HOA, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM

1258. Bùi Thị Mộng Thùy, sinh ngày 15/7/1975 tại sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49/4 ĐỈNH LIÊU, KHÓM 3, LIÊU ĐỈNH, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA

1259. Hà Thị Bé Lượm, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/3/69/7 ĐƯỜNG TÂN HỢI, KHÓM 22, CHƯƠNG TÂN, KHU VĂN SƠN, ĐÀI BẮC

1260. Nguyễn Thị Ái, sinh ngày 01/7/1971 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24 HỒ KHẨU, KHÓM 5, HỒ KHẨU, XÃ HỒ KHẨU, VÂN LÂM

1261. Hồ Thị Dủm, sinh ngày 06/6/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 ĐƯỜNG DŨNG CHÍ, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC THÀNH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1262. Trương Kim Huệ, sinh ngày 15/11/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20 NGÕ LÂM BẰNG, KHÓM 7, HƯNG LONG, THỦY LÝ, NAM ĐẦU

1263. Hoàng Duy Thảo, sinh ngày 13/12/1979 tại Đắc Lắc; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 02/7/375 ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 11, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, ĐÀI BẮC

1264. Nguyễn Thị Mẹo, sinh ngày 29/12/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/145 ĐƯỜNG DƯƠNG TÂN, KHÓM 25, PHƯỜNG THỦY MỸ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN

1265. Lê Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 23/3/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/25 ĐIỀN LIÊU, KHÓM 3, TÂN NHAI, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1266. Giương Cóng Lìn, sinh ngày 19/3/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38 NGÕ ĐỈNH BỘ, KHÓM 10, THÔN TRUNG SƠN, XÃ DANH GIAN, NAM ĐẦU

1267. Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 29/3/1975 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 163/6 LẬT TỬ LUÂN, KHÓM 11, TÂY LUÂN, ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

1268. Đỗ Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 25/11/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/3/124/1 ĐƯỜNG THÔNG HÀ ĐÔNG, KHÓM 12, PHÚC TRUNG, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1269. Trần Nhộc Bình, sinh ngày 30/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77 ĐƯỜNG HIỆU XÁ, KHÓM 16, ĐÔNG THÔN, THÀNH PHỐ NGHI LAN

1270. Lê Thị Hằng, sinh ngày 23/12/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/47/58 ĐƯỜNG NAM DƯƠNG, KHÓM 18, BẮC DƯƠNG, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1271. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 13/10/1967 tại Campuchia; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 116/152 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 25, BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU

1272. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 24/7/1970 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31 NGÕ QUẢNG HƯNG, KHÓM 1, QUẢNG HƯNG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

1273. Trần Thị Loan, sinh ngày 02/02/1978 tại Cần thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/24/278 ĐƯỜNG THANH THỦY, KHÓM 13, VĨNH PHONG, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

1274. Nghiêm Thị Khánh Lan, sinh ngày 02/9/1977 tại Hưng Yên; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/566 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 17, PHONG QUYẾN, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1275. Nguyễn Ngọc Nhật, sinh ngày 22/6/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/199 ĐƯỜNG ĐÔNG TÂN, KHÓM 18, TÂN QUANG, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1276. Phạm Thị Ngọc Yến, sinh ngày 20/1/1975 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 125 NHỊ TRÙNG KHÊ, KHÓM 1, NHỊ KHÊ, ĐẠI NỘI, ĐÀI NAM

1277. Lê Thị Mạ, sinh ngày 16/3/1971 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 232/9 ĐƯỜNG HẢI TÂN KHÓM 7, VŨ LỘC, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

1278. Đỗ Thị Đăng, sinh ngày 20/12/1970 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/121/87 ĐƯỜNG BẮC VIÊN, KHÓM 18, KHAI NGUYÊN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1279. Trần Ngọc Vẹn, sinh ngày 28/2/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/20 ĐƯỜNG AN KHANG, KHÓM 19, DÂN CHỦ, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1280. Dương Thị Thu Hương, sinh ngày 19/01/1979 tại Hưng Yên; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42/5 ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 4, HỒ ĐÔNG, VIÊN SƠN, NGHI LAN

1281. Trần Thị Diễm, sinh ngày 19/4/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/2 ĐƯỜNG MỸ HÒA, KHÓM 14, VĨNH MỸ, ĐÔNG SƠN, NGHI LAN

1282. Lý Ngọc Hoa, sinh ngày 29/8/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 124/4 TÂY HÒA, KHÓM 14, TÂY HÒA, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

1283. Quách Thị yến, sinh ngày 20/10/1973 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 431 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, BI LIÊU, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, ĐÀI NAM

1284. Lý Huệ Thanh, sinh ngày 07/7/1978 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 240 PHONG VINH, KHÓM 15, PHONG VINH, LUÂN BỘI, VÂN LÂM

1285. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 28/4/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24 GIA HƯNG, KHÓM 3, GIA HƯNG, ĐẠI BI, VÂN LÂM

1286. Sa Hiểu Nhân, sinh ngày 22/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/34/9 ĐƯỜNG PHÚC TƯỜNG, KHÓM 41, PHÚC THIỆN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1287. Huỳnh Thị Vàng, sinh ngày 29/5/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 213 ĐẠI PHỐ, KHÓM 6, ĐẠI PHỐ, PHÂN VIÊN, CHƯƠNG HÓA

1288. Lâm Ngọc Được,sinh ngày 29/7/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 90 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG NHỊ, KHÓM 3, NHÂN ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

1289. Dương Thị Hường, sinh ngày 13/02/1980 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 241 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 16, PHƯỢNG NHÂN, THỊ TRẤN PHƯỢNG LÂM, HOA LIÊN

1290. Huỳnh Thị Huệ, sinh ngày 05/8/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 157 ĐƯỜNG HẢI SÁN TAM, KHÓM 6, HẢI PHONG, TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1291. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 24/4/1975 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 79 ĐƯỜNG TÂN KHẢM, KHÓM 8, THÔN TÂN KHẢM, XÃ ĐÔNG THẾ, ĐÀI NAM

1292. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 30/10/1974 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 246/10 QUÁ CÂU, ĐÔNG THẾ ĐẦU, KHÓM 21, ĐÔNG AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

1293. Nguyễn Thị Kim Hiền, sinh ngày 21/12/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 70 NGÕ BẮC THẾ, KHÓM 14, TRUNG ƯƠNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1294. Lê Việt Triều, sinh ngày 04/4/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19 HẠ CỬU LIÊU, KHÓM 12, PHƯỜNG CÁT HÒA, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, CAO HÙNG

1295. Hoàng Thị Kim Hoa, sinh ngày 02/02/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 129/1 SƠN CƯỚC, KHÓM 15, SƠN CƯỚC, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN

1296. Trần Thị Cầm, sinh ngày 17/02/1977 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 135/16 ĐƯỜNG THẢO KHÊ, KHÓM 20, THƯỢNG LÂM, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1297. Nguyễn Thị Buôl, sinh ngày 15/5/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 4, PHÚ CƯƠNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN

1298. Hồ Thị Kim Hoàng, sinh ngày 24/9/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/4/66/1 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 18, VINH HÒA, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1299. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 30/12/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/1/78 ĐƯỜNG BÁC ĐỨC, KHÓM 8, BÁC ĐỨC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1300. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 14/9/1977 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/345 ĐƯỜNG TÂN CƯỜNG, KHÓM 16, TÂN CƯỜNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1301. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 15/02/1982 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 282/4/2 ĐƯỜNG KINH QUỐC, KHÓM 25, TỰ CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

1302. Nguyễn Thị Tuyết Cương, sinh ngày 23/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/278 ĐƯỜNG VŨ DOANH, KHÓM 3, TÂN CƯỜNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1303. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 14/6/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 140 ĐƯỜNG PHỤNG YẾN 2, KHÓM 58, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1304. Hồ Thị Phương Thảo, sinh ngày 04/01/1977 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 147 ĐƯỜNG KHANG LẠC, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI ĐÔNG

1305. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 25/3/1971 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/319 ĐƯỜNG CÔNG HOA, KHÓM 4, CÔNG QUÁN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG

1306. Dương Thị Bé Tư, sinh ngày 19/4/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1263 ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 7, TÂY PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, ĐÀO VIÊN

1307. Nguyễn Linh, sinh ngày 30/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/19/114/2 ĐƯỜNG QUÝ DƯƠNG, KHÓM 5, PHÚC ÂM, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1308. Võ Thị Phi, sinh ngày 09/9/1977 tại Đồng tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53/231 ĐƯỜNG GIA HƯNG, KHÓM 15, GIA HƯNG, CƯƠNG SƠN CAO HÙNG

1309. Nguyễn Yến Mai, sinh ngày 06/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/1 ĐƯỜNG DÂN QUỐC, KHÓM 18, TRUNG THÀNH, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HOA LIÊN

1310. Bùi Mộng Thu, sinh ngày 25/02/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 869 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 22, HÒA LIÊN, A LIÊN, CAO HÙNG

1311. Nguyễn Mỹ Xuyên,sinh ngày 06/10/1977 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/6/333/2 ĐƯỜNG BẢO AN, KHÓM 10, KHƯƠNG LIÊU, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

1312. Lý Thị Kim Năm, sinh ngày 10/10/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 68 ĐƯỜNG TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 13, HƯNG NHÂN, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC

1313. Nguyễn Thị Ngọc Án, sinh ngày 16/4/1982 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/33/228 ĐƯỜNG ĐẠI TRANG, KHÓM 16, ĐẠI TRANG, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1314. Làu Lộc Múi, sinh ngày 28/4/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 171 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 4, ĐÔNG OANH, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

1315. Lý Sạp Dát Moi, sinh ngày 20/4/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 297 ĐƯỜNG HẢI SÁN 1, KHÓM 10, HẢI TRÌNH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1316. Lềnh Hấm Làn, sinh ngày 03/6/1981 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/249 ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, KHÓM 1, HOA AN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

1317. Trần Gia Linh, sinh ngày 16/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29/468 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 2, NHÂN ÁI, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, TÂN TRÚC

1318. Nguyễn Thị Mộng Thảo, sinh ngày 16/10/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/153/1 ĐƯỜNG TỊCH VẠN, KHÓM 11, GIANG BẮC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1319. Phùng Thị Phương Lan, sinh ngày 26/01/1977 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108 ĐƯỜNG TRUNG NGUYÊN, KHÓM 20, TÂN SINH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1320. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/3/1971 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88/1 ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 4, CÔN LUÂN, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA

1321. Vũ Thị Thu Thân, sinh ngày 23/7/1978 tại Hải Hưng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/13/1 ĐƯỜNG ĐẠI LIÊN, KHÓM 6, THỦY NAM, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1322. Châu Nàm Kíu, sinh ngày 05/10/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/16/428 ĐƯỜNG LIÊN THÀNH, KHÓM 10, GIA KHÁNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1323. Võ Thị Kim Quyến, sinh ngày 11/5/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 43/65 ĐƯỜNG PHONG NẪM, KHÓM 15, CHÂN SA, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1324. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 16/12/1976 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 306 ĐƯỜNG VĂN HỌC, KHÓM 33, THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1325. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 02/9/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/1/2 ĐƯỜNG LÂM NỘI, KHÓM 10, LÂM NỘI, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1326. Trần Thị Thủy, sinh ngày 21/9/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/31/1 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 10, VĨNH AN, THỊ TRẤN NGÔ THẾ, ĐÀI TRUNG

1327. Huỳnh Thị Tuyết Loan, sinh ngày 11/4/1973 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31/130 ĐƯỜNG HỘI AN, KHÓM 11, CAO BẮC, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

1328. Ong Tú Hạnh, sinh ngày 21/3/1978 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/274 ĐƯỜNG PHỤC NHƯNG, KHÓM 10, LẦU THỔ, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC

1329. Lý Ngọc Nhiều, sinh ngày 20/3/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/123/1 ĐƯỜNG LONG MỄ, KHÓM 9, LONG NGUYÊN, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

1330. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 20/6/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/176 NGÕ PHONG ĐIỀN, ĐƯỜNG GIÁP VI, KHÓM 7, GIÁP BẮC, KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

1331. Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 24/6/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/6/63 ĐƯỜNG VŨ THANH, KHÓM 5, VINH ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1332. Tô Thị Thúy Hằng, sinh ngày 30/4/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/316 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 3, ĐẠI NGUYỆT, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1333. Dương Phương Thúy, sinh ngày 25/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 135 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 15, SƠN PHÚC, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1334. Bùi Thị Trúc Linh, sinh ngày 12/11/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77 VẠN LÝ GIA ĐẦU, KHÓM 11, ĐẠI BẰNG, KHU VẠN LÝ, ĐÀI BẮC

1335. Võ Thị Ngọc Vân, sinh ngày 09/9/1980 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/2/1 ĐƯỜNG ĐẠI TÂN, KHÓM 2, THÔN THÁI BÌNH, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA

1336. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 04/6/1977 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48 THĂNG BÌNH, KHÓM 15, THĂNG BÌNH, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA

1337. Nhan Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 28/5/1982 tại CầnThơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/18 SƠN XUYÊN, KHÓM 6, HỢP HÒA, NGUYÊN TRƯỜNG, VÂN LÂM

1338. Mộc Xí Thanh, sinh ngày 29/01/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104 NGỌC SƠN, KHÓM 12, NGỌC SƠN, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

1339. Giang Ngọc Bích, sinh ngày 02/10/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 74/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN 2, KHÓM 6, SƠN CƯỚC, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG

1340. Hồ Thị Mỹ Tài, sinh ngày 30/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 322 GIA BẠT, KHÓM 13, GIA NAM, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, ĐÀI NAM

1341. Phạm Thị Hồng Loan, sinh ngày 06/6/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 125 ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 11, TRÚC VIÊN, LỘ TRÚC, CAO HÙNG

1342. Nguyễn Thị Suyên, sinh ngày 06/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 63/205 ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 10, QUẢNG PHÚC, TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1343. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 03/7/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 61 ĐƯỜNG TÂN PHÚC, KHÓM 6, ĐẠI TRÚC, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN

1344. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 01/5/1980 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46 ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 21, VÂN HÓA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

1345. Huỳnh Thị Thu Hà, sinh ngày 05/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 118/8/216 ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA 1, KHÓM 20, THÔN HỒ NỘI, XÃ HỒ NỘI, CAO HÙNG

1346. Vòng Kim Liên, sinh ngày 07/01/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/18/93/3 ĐẠI LỘ HUYỆN DÂN, VĨNH AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1347. Nguyễn Thị Các, sinh ngày 27/6/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32/3 ĐƯỜNG PHÚ LỆ, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐÔNG CHÍ, THỊ TRẤN LƯ CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1348. Vũ Thị Tuyết Hương, sinh ngày 15/8/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27/3/189 ĐẠI ĐỒNG BẮC, KHÓM 20, DÂN SINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1349. Quách Thị Chi, sinh ngày 04/12/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32 ĐƯỜNG TRUNG SƠN 3, KHÓM 3, HOÀNH SƠN, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1350. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 30/01/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/257 ĐƯỜNG NGƯU PHỐ BẮC, KHÓM 15, HỒ SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, TÂN TRÚC

1351. Lê Thị Tú Trinh, sinh ngày 31/8/1975 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 690 ĐƯỜNG ĐÔNG KHANH, KHÓM 5, LONG HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, ĐÀI TRUNG

1352. Đoàn Thị Thu Thủy, sinh ngày 25/9/1973 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 414 ĐƯỜNG QUỐC TÍNH, KHÓM 7, QUỐC TÍNH, XÃ QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU

1353. Huỳnh Thị Hồng Ngân, sinh ngày 20/8/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/3/112 ĐƯỜNG BÍCH HOA, KHÓM 18, NHÂN HOA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1354. Phạm Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 02/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42 ĐƯỜNG VẠN PHÚC, KHÓM 27, VẠN PHÚC, THÂM KHANH ĐÀI BẮC

1355. Lê Thị Kim Oanh, sinh ngày 15/6/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/2/63 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 5, AN KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC 

1356. Kha Thị Hồng Sang, sinh ngày 03/02/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/5/26 ĐƯỜNG CẨM BÌNH, KHÓM 6, CẨM BÌNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1357. Trần Kim Pha, sinh ngày 20/2/1975 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/391/1 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 18, THÁI AN, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, CAO HÙNG

1358. Trần Thị Ngọc Thu, sinh ngày 24/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/35/42 ĐƯỜNG VĂN MINH, KHÓM 11, VĂN HÓA, KHU TRUNG SƠN, CƠ LONG

1359. Trần Ngọc Thu, sinh ngày 28/11/1975 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/1/1/329 ĐƯỜNG VẠN ĐẠI, KHÓM 15, THỌ ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1360. Phạm Thị Kiều Huy, sinh ngày 01/9/1969 tại Khánh Hòa, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/239 ĐƯỜNG ĐỒNG VINH, KHÓM 27, PHƯỜNG ĐỒNG VINH, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1361. Nguyễn Thị Vi Thi Thơ, sinh ngày 19/02/1982 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 35 NGƯU TRÙ ĐỂ, KHÓM 2, TÂN PHÚ, NGHĨA TRÚC, GIA NGHĨA

1362. Trịnh Thị Lệ Thu, sinh ngày 22/11/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 96/5/4 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 17, THẮNG LỢI, BÌNH ĐÔNG

1363. Trần Thị Hưởng, sinh ngày 17/6/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 40/7 ĐƯỜNG NGŨ QUANG 3, KHÓM 13, NGŨ PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

1364. Bùi Thị Thu, sinh ngày 15/5/1980 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/4/9 NGÕ LIÊN THÀNH, KHÓM 16, GIA KHÁNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1365. Tsan Hướng Kín, sinh ngày 18/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6 TRÚC LIÊU, KHÓM 1, KHÊ BIÊN, THỊ TRẤN THỔ KHỐ, VÂN LÂM

1366. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 06/4/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 436/2 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 1, ĐỨC THỊNH, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC

1367. Sỳ Sắn Phùng, sinh ngày 19/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/3/153 ĐƯỜNG CỬU KHUNG, KHÓM 18, VĨNH AN, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU

1368. Trần Thị Tiên, sinh ngày 10/5/1969 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/42/61 ĐƯỜNG VŨ ĐỨC, KHÓM 10, THÔN HÒA HƯNG, XÃ TRUNG THỔ, GIA NGHĨA

1369. Nguyễn Thị Diễm Hương, sinh ngày 17/3/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43 NGÕ NHÂN ÁI, KHÓM 6, THÔN VƯƠNG CÔNG, PHƯƠNG UYỂN, CHƯƠNG HÓA

1370. Lầm Chánh Liền, sinh ngày 15/3/1982; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 74 ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 5, DÂN CHỦ, KHU TRUNG TAY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1371. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 06/10/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 NGÕ HẠNH LÂM, ĐƯỜNG U NHÃ, KHÓM 17, PHƯƠNG LÂM TUYỀN, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1372. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 03/8/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103/20 THÔ KHÊ, KHÓM 15, THÔN THÔ KHÊ, XÃ THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

1373. Lâm A Liên, sinh ngày 06/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 195/1 ĐƯỜNG NGƯ KIỆT, NGƯ KHANH, KHÓM 9, KIỆT NGƯ, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC

1374. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 06/9/1981 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/108/1 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG AN KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1375. Huỳnh Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 07/7/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77 NGÕ VĨNH LÝ, KHÓM 29, ĐẠI THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU

1376. Huỳnh Thị Kim Cương, sinh ngày 27/5/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 304 ĐƯỜNG ĐỊCH HÓA, KHÓM 19, ĐÀM KIỀU, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG

1377. Sú Anh Hoàng, sinh ngày 05/02/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41 AN CHI, KHÓM 8, THÔN AN MỸ, XÃ KIM NINH, HUYỆN KIM MÔN

1378. Hứa Thục Ơn , sinh ngày 11/8/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/3 BẠCH TÂY, KHÓM 6, PHƯỜNG BẠCH TÂY, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1379. Vương Tú Ngọc, sinh ngày 25/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33/14/87 ĐƯỜNG NAM TRUNG, KHÓM 4, NAM TRUNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1380. Tống Thị Trúc Loan, sinh ngày 03/8/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 82/1 MỸ PHONG, KHÓM 10, PHƯỜNG MỸ PHONG, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, ĐÀI NAM

1381. Võ Thị Bé, sinh ngày 12/7/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐÔNG NHÂN, THỊ TRẤN HỔ VĨ, VÂN LÂM

1382. Đào Thị Cẩm Yến, sinh ngày 19/9/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  437 ĐƯỜNG BÁC ÁI, KHÓM 30, PHƯỜNG BẮC MÔN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

1383. Phan Thị Kim Thanh, sinh ngày 01/7/1974 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32/249 ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 17, THÔN DIÊM BẮC, XÃ DIÊM PHỐ, BÌNH ĐÔNG

1384. Hồ Hồng Hương, sinh ngày 20/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/12 PHƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 6, BẠT NHÃ, ĐẦU THÀNH, NGHI LAN

1385. Lê Thị Thu Hòa, sinh ngày 01/01/1976 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/44/4 ĐƯỜNG LỘC HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐỈNH PHAN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1386. Võ Thị Hồng Trinh, sinh ngày 29/3/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/253 ĐƯỜNG ĐÀM ĐẦU, KHÓM 14, THÔN ĐÀM ĐẦU, XÃ LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1387. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 24/02/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/306/3 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH NAM, KHÓM 11, THÔN ĐẠI ĐÀM, XÃ QUY NHÂN, ĐÀI NAM

1388. Lâm  Bích Phượng, sinh ngày 09/3/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 146/2/2 ĐƯỜNG LỰC HÀNG, KHÓM 7, VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1389. Đỗ Kim Ngân, sinh ngày 10/3/1980 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 60 PHỐ HẠ LIÊM, KHÓM 9, HẠ LIÊM, PHÚC HƯNG, CHƯƠNG HÓA

1390. Dương Ngọc Thủy, sinh ngày 29/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43/1 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, HƯƠNG XÃ, HƯƠNG VẠN ĐAN, BÌNH ĐÔNG

1391. Liều A Múi, sinh ngày 11/7/1980 tại Sông Bé; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 37 ĐƯỜNG BÌ BẮC, KHÓM 1, TAM HỢP, PHƯƠNG UYÊN, CHƯƠNG HÓA

1392.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/02/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lưu 2/526 ĐƯỜNG HOA TÚ, KHÓM 6, LUÂN NHÃ, HOA ĐÀN, CHƯƠNG HÓA

1393. Lưu Thị Cẩm Vân, sinh ngày 04/8/1977 tại Bình Thuận, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 138/512/2 ĐƯỜNG TÂN PHỤC, KHÓM 12, THÔN TÂN SINH, XÃ PHƯƠNG UYÊN, CHƯƠNG HÓA

1394. Lê Kim Bình, sinh ngày 22/6/1977 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 333/2 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TRÍ TUỆ, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1395. Đào Thị Huế Phương, sinh ngày 10/9/1975 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41/2/29/27 PHỐ ĐỨC CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG TRƯƠNG BẮC, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

1396. Lê Thị Xuân, sinh ngày 15/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45 ĐƯỜNG TÂN ĐIẾM, KHÓM 8, PHƯỜNG QUỐC HIỆU, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

1397. Trần Lệ Lãm, sinh ngày 01/02/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/1 ĐƯỜNG CÔNG LAO, KHÓM 3, THÔN CÔNG LAO, TRANG VI, NGHI LAN

1398. Trần Ngọc Hương, sinh ngày 30/4/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 69 NGƯU TRÙ ĐỂ, KHÓM 3, THÔN TÂN PHÚ, XÃ NGHĨA TRÚC, GIA NGHĨA

1399. Lê Thị Mỹ Nương, sinh ngày 10/4/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48 ĐƯỜNG TRUNG CHÂU TAM, KHÓM 14, PHƯỜNG BẮC SÁN, KHU KÌ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1400. Lưu Thị Kim Ngọc, sinh ngày 28/4/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34/33 ĐƯỜNG BẮC SÁN, KHÓM 13, TRUNG SÁN, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1401. Tăng Thị Hồng Nam, sinh ngày 08/12/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/11 ĐƯỜNG LỰU TRUNG, KHÓM 7, PHƯỜNG LỰU TRUNG, THÀNH PHỐ ĐẨU LỤC, VÂN LÂM

1402. Lâm Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/01/1979 tại sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/1/38/292/2 ĐƯỜNG THIẾT ĐẠO, KHÓM 7, PHƯỜNG KIM NHÃ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1403. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 22/3/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 68 ĐƯỜNG HẢI DƯƠNG 2, KHÓM 12, LÃO GIA, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1404. Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 02/02/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/3/423 ĐƯỜNG TRÙNG DƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TAM TRÙNG, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1405. Đoàn Thị Liễu, sinh ngày 21/12/1976 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 35 BÌNH NGUYÊN, KHÓM 4, PHƯỜNG BÌNH NGUYÊN, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1406. Lương Thị Tuyết Vân, sinh ngày 15/4/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/65 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 16, ĐÔNG MÔN, THỊ TRẤN KIM THÀNH, KIM MÔN

1407. Trần Kim Thúy, sinh ngày 18/7/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 402/3 ĐƯỜNG TRUNG HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI ĐÔNG

1408. Phạm Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 25/01/1971 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/414 ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 13, PHƯỜNG LỰC HÀNH, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1409. Võ Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 13/3/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 971/5 ĐƯỜNG DÂN TỘC 1, KHÓM 1, PHÚC SƠN, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1410. Mạc Ngọc Trân, sinh ngày 11/12/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/2/2/111 ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 14, PHƯỜNG KHANG LẠC, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1411. Trần Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1973 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 385 ĐƯỜNG HƯNG HOA 1, KHÓM 4, CAM GIÁ, XÃ ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG

1412. Nguyễn Thị Mai Lệ Huyền, sinh ngày 25/7/1978 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/99 ĐƯỜNG HỌC PHỦ, KHÓM 16, THÔN NHỊ HÒA, XÃ ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1413. Đinh Thị Lài, sinh ngày 12/5/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16 ĐƯỜNG PHÚC THANH, KHÓM 11, VĨNH AN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

1414. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 07/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/1 ĐƯỜNG DỤ LIÊU, KHÓM 8, THÔN DỤ LIÊU, XÃ KIỀU ĐẦU, CAO HÙNG

1415. Hồ Mỹ Tú, sinh ngày 09/02/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46 NGƯU TRÙ PHỐ, KHÓM 7, NAM HƯƠNG, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

1416. Phan Thị Đẹp, sinh ngày 15/6/1977 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24/5/138/1 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG DÂN PHÚ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1417. Hỷ Nhộc Sếch, sinh ngày 01/8/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120/109 ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 8, PHƯỜNG NHÂN HÒA, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1418. Vòng Sắt Múi, sinh ngày 10/5/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120 ĐIỀN ĐẦU, KHÓM 4, ĐIỀN ĐẦU, THỊ TRẤN ĐẤU NAM, VÂN LÂM

1419. Phạm Thị Ánh Hồng, sinh ngày 19/11/1963 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/2 ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 15, THÔNG TIÊU, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1420. Ịp Sùi Khoán, sinh ngày 15/6/1974 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/373 ĐƯỜNG TỪ ÂN, KHÓM 20, TỲ BÀ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU

1421. Đặng Kim Phụng, sinh ngày 26/4/1974 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  189/1 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 1, ĐIỀN VĨ, XÃ ĐIỀN VĨ, CHƯƠNG HÓA

1422. Vòng Ngọc Kín, sinh ngày 16/01/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16/209/2 ĐƯỜNG CƠ LONG, KHÓM 19, PHƯƠNG HÒA, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1423. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 24/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 115 ĐƯỜNG BẮC LONG, KHÓM 18, TRUNG SƠN, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN

1424. Võ Thị Mai, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 230 VĨNH NGUYÊN, KHÓM 23, NGUYÊN THÀNH, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HOA LIÊN

1425. Huỳnh Kim Nghiên, sinh ngày 02/01/1976 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 171/1 ĐƯỜNG CẢNH AN, KHÓM 30, PHƯỜNG CẢNH AN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1426. Trần Thị Anh, sinh ngày 30/12/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 352 ĐƯỜNG THẬP HƯNG, KHÓM 4, TRÚC BẮC, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, TÂN TRÚC

1427. Trần Thị Huỳnh Giang, sinh ngày 09/5/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/2/65 PHỐ BỘ ÁI, KHÓM 12, LỤC MIÊU, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT

1428. Phạm Thị Kim Xuyên, sinh ngày 17/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/2/220 ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 7, TRANG KÍNH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1429. Phạm Kim Chí, sinh ngày 03/5/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 228/222 PHỐ PHONG BẮC, KHÓM 13, TÂY NAM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1430. Trịnh Thúy Hằng, sinh ngày 28/10/1974 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45/2 PHỐ DANH ĐỨC, KHÓM 15, TƯ HIỀN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1431. Đoàn Thị Ngọc Đang, sinh ngày 06/7/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109/136 ĐƯỜNG SA LUÂN, KHÓM 6, TÂN DÂN, THỊ TRẤN ĐÀI TRUNG, CHƯƠNG HÓA

1432. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 17/4/1979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/2/137 ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 16, MINH THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1433. Lê Thị Kim Hy, sinh ngày 07/4/1980 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/3 NGÕ ĐÔNG TIẾN, KHÓM 3, VĨNH LONG, LỘC CỐC, NAM ĐẦU

1434. Trịnh Trần Phương Thảo, sinh ngày 05/10/1982 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  120/2/2 ĐƯỜNG NGHI HÂN, KHÓM 17, NGHI HÂN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1435. Trần Kim Nên, sinh ngày 02/8/1972 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 784 TÂN ÔN, KHÓM 21, PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

1436. Huỳnh Thu Phượng, sinh ngày 16/01/1980 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/1/173 ĐƯỜNG QUẾ SƠN, KHÓM 13, QUI SƠN, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

1437. Cao Thùy Trang, sinh ngày 12/8/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/2/703/1 ĐƯỜNG AN TRUNG, KHÓM 14, MAI HOA, AN NAM, ĐÀI NAM

1438. Lương Thị Bé Tám, sinh ngày 09/01/1982 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80 NGÕ HẠ KHANH, THẠCH CƯƠNG, KHÓM 6, KIM TINH, THẠCH CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

1439. Trần Thị Nửa, sinh ngày 29/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/496 ĐƯỜNG TÂN BÌNH, KHÓM 7, HỔ KHÊ, THÀNH PHỐ LỤC ĐẦU, VÂN LÂM

1440. Phún Phụng Bình, sinh ngày 18/8/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42/3 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 9, LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1441. Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 19/6/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/5/2/2/969 ĐƯỜNG TRUNG HOA NGŨ, KHÓM 16, TRUNG THUẦN, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1442. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/8/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 234 ĐƯỜNG HẢI SÁN TAM, KHÓM 10, HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1443. Âu Qui Khinh, sinh ngày 24/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36 THÔN LIỆU LA TÂN, KHÓM 16, LIỆU LA, THỊ TRẤN KIM HỒ, KIM MÔN

1444. Hong Cóng Khềnh, sinh ngày 29/9/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 150 HẺM LONG TÂY NHẤT, KHÓM 2, LOAN ĐÔNG, HOA ĐÀN, CHƯƠNG HÓA

1445. Lê  Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 06/7/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 285/5/2 PHỐ ĐỊCH HÓA, KHÓM 6, LÃO SƯ, KHU ĐẠI ĐỒNG, ĐÀI BẮC

1446. Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh ngày 12/12/1978 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66/255 PHỐ NHÂN ÁI, KHÓM 19, NGŨ THƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1447. Đổng Thị Kim Liễu, sinh ngày 13/10/1972 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 252 ĐƯỜNG TÙNG SƠN, KHÓM 18, TỨ DUY, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1448. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 25/02/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23/45 ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 16, HẢI BẮC, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

1449. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/7/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 385 ĐƯỜNG TRUNG MINH, KHÓM 25, MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1450. Trần Thụy Bích Phương, sinh ngày 07/5/1975 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/2/209 ĐƯỜNG THỤY LONG ĐÔNG, KHÓM 39, CHÍNH NGHĨA, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

1451. Lê Thị Hường, sinh ngày 15/7/1979 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 98/9 HẠ BỘ, PHƯỜNG HẠ BỘ, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, BÌNH ĐÔNG

1452. Phan Thị Thanh Huệ, sinh ngày 12/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 28/2 ĐƯỜNG NAM YÊN, KHÓM 21, PHÚC HƯNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

1453. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 09/10/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/40 PHỐ TỰ CƯỜNG, KHÓM 21, VĂN BẮC, LỘ TRÚC, CAO HÙNG

1454. Nguyễn Tống Hồng Phượng, sinh ngày 19/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53/1 TÂY LIÊU, KHÓM 6, THÔN TÂY LIÊU, THẤT CỔ, ĐÀI NAM

1455. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 02/9/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33/6/37/3 ĐƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHÓM 3, TỰ CƯỜNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1456. Nguyễn Thị Mai Trinh, sinh ngày 21/3/1980 tại Kiêng Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15 NGÕ NHẤT HOÀNH, ĐƯỜNG ĐẠI TÂN, KHÓM 10, TÂN THỦY, BỘ MUỐI, CHƯƠNG HÓA

1457. Trần Thị Thu Uyên, sinh ngày 16/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32/571 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, TÂY MÔN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU

1458. Trần Phụng Trúc Mai, sinh ngày 28/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48/3 ĐƯỜNG ĐẠI BỘ, KHÓM 2, CÁT AN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC

1459. Hồ Thị Hồng Ngự, sinh ngày 18/9/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 234 ĐẠI XÃ, KHÓM 6, THÔN ĐẠI XÃ, XÃ TÂN THỊ, ĐÀI NAM

1460. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 30/4/1980 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104/1 ĐƯỜNG NHỊ NHÂN, KHÓM 13, BẢO AN, NHÂN ĐỨC, ĐÀI NAM

1461. Trần Thị Ngọc Thơm, sinh ngày 28/8/1973 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/125/2 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 2, LIỄU PHỤNG, ĐIỀN VĨ, CHƯƠNG HÓA

1462. Lê Kim Ngân, sinh ngày 10/02/1978 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55/39 ĐẠI ĐÀM, KHÓM 4, THÔN ĐẠI ĐÀM, XÃ THẤT CỔ, ĐÀI NAM

1463. Trương Nàm Dếnh, sinh ngày 10/4/1975 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 NGÕ TÂN HƯNG, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN NHÂN, KHÓM 3, ĐÔNG THĂNG, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

1464. Đinh Ngọc Phượng, sinh ngày 20/7/1967 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38 ĐƯỜNG VĂN HIỀN 1, KHÓM 13, PHƯỜNG VĂN THÀNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1465. Nguyễn Thị Út Tám, sinh ngày 06/02/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22/2 ĐƯỜNG ANH CHUYÊN, KHÓM 18, ĐẶNG CÔNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC

1466. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 25/01/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 170/1 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 10, PHỤNG TÍN, THỊ TRẤN PHỤNG LÂM, HOA LIÊN

1467. Lê Thị Trúc Kiều, sinh ngày 10/10/1978 tại Quảng Ngãi; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 145 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 7, PHƯỜNG NGŨ PHONG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, TÂN PHÚC

1468. Lê Thị Bích Ly, sinh ngày 09/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3/61 ĐƯỜNG SÙNG VĂN, KHÓM 17, PHƯỜNG CHÍNH LINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1469. Trần Cẩm Thủy, sinh ngày 27/12/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 128 ĐƯỜNG VĨNH KHANG, KHÓM 1, THÔN LỘC LIÊU, XÃ VẠN LOAN, BÌNH ĐÔNG

1470. Vương Thị Ngân, sinh ngày 01/10/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/3/11 ĐƯỜNG PHẬT CÔNG, KHÓM 20, THẢO NHA, KHU TIỀN TRẤN, CAO HÙNG

1471. Phạm Thị Quân, sinh ngày 01/02/1982 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 287 ĐƯỜNG ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 22, TÍN NGHĨA, KHU TIỀN TRẤN, CAO HÙNG

1472. Tiêu Thị Thu Trinh, sinh ngày 20/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16 ĐƯỜNG CẢNG PHỐ, KHÓM 11, THÔN HÒA HIỆP, XÃ GIA ĐỊNH, CAO HÙNG

1473. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 05/8/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 61/3 ĐƯỜNG TÂN HẢI, KHÓM 9, THÔN GIA LẠC, XÃ GIA ĐỊNH, CAO HÙNG

1474. Trịnh Thị Thắm, sinh ngày 03/02/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/146 ĐƯỜNG TRUNG THỐ, KHÓM 9, TRUNG THỐ, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1475. Trần Thanh Thủy, sinh ngày 17/3/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38/6/88 ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 16, SÙNG ĐỨC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1476. Ngô Tú Quỳnh, sinh ngày 10/3/1976 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/10/116 ĐƯỜNG TÂN HÒA, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN HÒA, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM ĐÀI BẮC

1477. Hồ Thị Phương Chi, sinh ngày 16/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/1/5 VƯƠNG THỐ, KHÓM 21, KHÊ HẢI, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

1478. Vòng Kỷ Vầy, sinh ngày 20/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 162 ĐƯỜNG HẢI SÁN 4, KHÓM 9, HẢI NGUYÊN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1479. Tai Cún Lìn, sinh ngày 20/4/1975 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 261/2 ĐƯỜNG ĐÔNG ĐẠI, KHÓM 9, PHÚC LÂM, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1480. Trần Thị Loan, sinh ngày 01/7/1976 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/9/35 ĐƯỜNG THƯỢNG HƯNG, KHÓM 12, ĐỨC HƯNG, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, CAO HÙNG

1481. Nguyễn Thanh Hồng, sinh ngày 08/6/1966 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17 MIÊU VĨ KỲ, KHÓM 11, KHANH TỬ, XÃ LƯ TRÚC, ĐÀO VIÊN

1482. Nguyễn Thị Bùi, sinh ngày 17/7/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10 NGÕ HƯNG NGHĨA, ĐƯỜNG QUÁN TIỀN TÂY, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1483. Đoàn Thị Kim Mai, sinh ngày 14/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 142 CÂU TẠO, KHÓM 7, PHƯỜNG CÂU TẠO, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM

1484. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 02/01/1978 tại Quảng ngãi; Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: 32 ĐƯỜNG VÂN TRUNG, KHÓM 5, ĐIỀN TÂN, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

1485. Dương Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  1/29 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 8, ĐẠI PHÚC, LƯU CẦU, BÌNH ĐÔNG

1486. Đặng Việt Nga, sinh ngày 19/02/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  3/26/218 ĐƯỜNG KHÊ VĨ, KHÓM 4, TỪ HUỆ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1487. Lê Kim Em, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/1/50/3 ĐƯỜNG TẬP SƠN, KHÓM 13, DIÊN TƯỜNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1488. Lưu Ngọc Giàu, sinh ngày 04/8/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 NGÕ TRÚC LIÊU, KHÓM 3, ĐẠI AN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1489. Lê Thị Thúy Lan, sinh ngày 12/8/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/623/2 ĐƯỜNG TẬP SƠN, KHÓM 18, DIÊN HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1490. Võ Thị Lệ Hằng, sinh ngày 09/10/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/10/37 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 11, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, ĐÀI BẮC

1491. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 14/01/1982 tại Đồng tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 99 SƠN HẠ, KHÓM 7, SƠN ĐÔNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

1492. Ngũ Ngọc Lan, sinh ngày 17/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/30 ĐƯỜNG TÂN LẠC, KHÓM 23, THÔN TÂN LỘ, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1493. Trần Kim Phương, sinh ngày 25/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33/1/52/1 ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 9, TRUNG HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC

1494. Nguyễn Ngọc Lanh, sinh ngày 20/01/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 85/17/2 KINH VŨ, KHÓM 21, QUANG MINH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1495. Chắng Bắc Mùi, sinh ngày 26/12/1969 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 185/7 THỤ LÂM TỬ, KHÓM 20, THÔN THỤ LÂM, XÃ QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN

1496. Phạm Thị Mai, sinh ngày 16/10/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/15/416 ĐƯỜNG TÂY TIHỊNH, KHÓM 21, QUAN HOA, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1497. Huỳnh Thị Thẩm, sinh ngày 24/6/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/7 NHAN THỐ LIÊU, KHÓM 4, THỦY BẮC, THỦY LÂM, VÂN LÂM

1498. Lê Thị Mộng Thùy, sinh ngày 09/01/1982 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/227 ĐƯỜNG THỊ TRUNG NHẤT, KHÓM 17, TÂN SINH, KHU TIỀN KIM, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1499. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 03/11/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/39 ĐƯỜNG HẠNH MỸ, KHÓM 15, THÔN LINH ĐỈNH, XÃ QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1500. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 24/6/1979 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 317 THỦY LƯU ĐÔNG, KHÓM 16, TÂN PHONG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN

1501. Huỳnh Thị Thúy Nga, sinh ngày 02/10/1980 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 254 ĐƯỜNG VĂN SƠN, KHÓM 4, THÔN VÂN LÂM, XÃ KHUNG LÂM, TÂN TRÚC

1502. Trần Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 17/11/1975 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/73/59 ĐƯỜNG KIẾN THÀNH, KHÓM 36, KIỀU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1503. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 21/11/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/4/146/3 ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH NAM, KHÓM 1, HUỲNH TUYẾT, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1504. Phạm Thị Thu Phương, sinh ngày 19/10/1979 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21 NGÕ TÂY BẮC, KHÓM 1, HÒA BÌNH, PHƯƠNG UYỂN, CHƯƠNG HÓA

1505. Hỷ Nhì Múi, sinh ngày 20/9/1975 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 138/1 ĐƯỜNG TAM ĐỨC TÂY, KHÓM 22, PHỤNG BẮC, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG

1506. Tưởng Thị Kim Thoa, sinh ngày 16/12/1978 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/42 ĐƯỜNG ĐẠI HÁN, KHÓM 19, THÔN ĐẠI XÃ, XÃ THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

1507. Phan Thị Thu Hà, sinh ngày 10/11/1979 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 123 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 10, VĨNH HIỀN, LỤC CƯỚC, GIA NGHĨA

1508. Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 19/3/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9 MỘC ĐẠC, KHÓM 18, CAO MIÊU, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT

1509. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 09/10/1973 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/105/3 ĐƯỜNG THỪA ĐỨC, KHÓM 17, TY VĂN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1510. Lê Ngọc Yến, sinh ngày 16/7/1975 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26/19 ĐƯỜNG HOA GIANG, KHÓM 21, HỒ SƠN, HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1511. Dương Thị Ánh Hồng, sinh ngày 01/3/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/13/480 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 22, DIÊN SƠN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1512. Ngô Hồng Danh, sinh ngày 22/12/1981 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 352 ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 11, CHU MỸ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1513. Phạm Thị Kim Thúy, sinh ngày 01/3/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 4, PHỤNG TƯỜNG, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

1514. Lương Gia Lệ, sinh ngày 24/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31 NGÕ HẢI PHỐ, KHÓM 8, HẢI PHỐ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1515. Lý Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 05/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 761 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 5, LIÊN HƯNG, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, TÂN TRÚC

1516. Đào Tố Nga, sinh ngày 23/12/1973 tại Thái Nguyên; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 84 ĐƯỜNG TAM THỤ, KHÓM 11, LONG PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1517. Nguyễn Thúy Liễu, sinh ngày 16/9/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18/1 ĐẢO CHIẾU HỒ, KHÓM 3, LƯỠNG HỒ, KIM SƠN, ĐÀI BẮC

1518. Nguyễn Thị Kiều Thu, sinh ngày 08/12/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/6/68/1 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 16, LỆ LÂM, LÂM KHẨU, ĐÀI BẮC

1519. Đoàn Thị Dưỡng, sinh ngày 15/7/1980 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 319 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 9, BÁCH PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1520. Thạch Thúy Liễu, sinh ngày 19/02/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/32 ĐƯỜNG HỒ MỸ, KHÓM 22, TÂY HỒ, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1521. Trần Thị Ngọc Châu, sinh ngày 19/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/1/60 ĐƯỜNG KIẾN NGUYÊN, KHÓM 32, PHƯỜNG CHÍNH HƯNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1522. Trần Kim Trước, sinh năm 1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 169 ĐƯỜNG PHONG CHÂU, KHÓM 6, PHONG CHÂU, XÃ THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

1523. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 29/8/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/9/18/109 ĐƯỜNG BẢO NGHĨA, KHÓM 22, MỘC TÂN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1524. Cao Thị Ngọc Vân, sinh ngày 28/12/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 121/3 ĐƯỜNG HẢI AN, KHÓM 30, HÒA THUẬN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1525. Trình Thị Trắng, sinh ngày 03/9/1978 tại Long An; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34/1/13 ĐƯỜNG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 16, PHƯỜNG BẮC SƠN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1526. Phạm Bích Huyền, sinh ngày 06/02/1975 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/4 TIỂU BÌ ĐẦU, KHÓM 4, PHƯỜNG TIỂU BÀI, THỊ TRẤN MA ĐẬU, ĐÀI NAM

1527. Võ Thị Xa, sinh ngày 39/12/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26 TÂN TRANG, KHÓM 3, TÂN TRANG, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, GIA NGHĨA

1528. THỐNG MỸ HẠNH, sinh ngày 27/01/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 163 ĐƯỜNG HƯNG QUỐC, HƯNG TOÀN, VẠN ĐƠN, BÌNH ĐÔNG

1529. Phạm Thị Tuyết Thu, sinh ngày 01/10/1980 tại Tiềng Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 NGÕ TRUNG THỐ, KHÓM 1, TÂN ĐÔNG, TÂN VIÊN, BÌNH ĐÔNG

1530. Hứa Thị Mộng Thu, sinh ngày 09/10/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8 ĐẠI THẢO PHỐ, KHÓM 2, ĐÀI NAM, MAI SƠN, GIA NGHĨA

1531. Tô Thị Dinh, sinh ngày 23/6/1973 tại Thái Bình; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20 ĐƯỜNG VẠN PHÚC, KHÓM 2, THÔN VẠN PHÚC, XÃ TAM TINH, NGHI LAN

1532. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 01/11/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107 ĐƯỜNG CỔ KẾT, KHÓM 3, CỔ KẾT, TRANG VI, NGHI LAN

1533. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 09/9/1977 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/87 ĐƯỜNG TÂN SINH BẮC, KHÓM 17, TÂN TRANG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1534. Nguyễn Thị Bình,sinh ngày 24/8/1976 tại Campuchia; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/2/48 ĐƯỜNG TRI HÀNH, KHÓM 13, QUAN ĐỘ, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1535. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 20/11/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/10/48/152 ĐƯỜNG LONG AN, KHÓM 12, PHƯỜNG LONG AN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN 

1536. Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 09/10/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 147/1 ĐƯỜNG BẢN NGUYÊN, KHÓM 2, NGUYÊN ĐIỀN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1537. Mai Thị Kim Trang sinh ngày 06/4/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/1/11/2 ĐƯỜNG TỨ XUYÊN, KHÓM 1, TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1538. Đỗ Thị Trúc Lý, sinh ngày 30/4/1978 tại Quảng Nam; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 159 ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP NAM, KHÓM 15, DŨNG AN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

1539. Chung Tế Muội, sinh ngày 10/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53/8 TIỂU LUÂN, KHÓM 5, TIỂU LUÂN, NAM HÓA, ĐÀI NAM

1540. Dung Mỹ Thải, sinh ngày 25/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 33 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 7, LA THỐ, PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

1541. Lìu Xáp Múi, sinh ngày 11/9/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 221/1/3 ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 2, THÔN CHÍNH NGHĨA, XÃ ĐIỀN VĨ, CHƯƠNG HÓA

1542. Thạch Thị Ngọc Thu, sinh ngày 10/6/1981 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 165/2 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 13, ĐÀO NGUYÊN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1543. Chế Mỹ Kiến, sinh ngày 10/10/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/48 NGÕ AN LẠC, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 11, ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1544. Phạm Thị Huyền, sinh ngày 26/8/1978 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/222 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 21, THƯỢNG PHONG, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1545. Phạm Kim Ngọc, sinh ngày 11/11/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/163 ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 1, HẠ KHANH, LÔ TRÚC, CAO HÙNG

1546. Nguyễn Bích Liễu, sinh ngày 03/10/1966 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 41 ĐƯỜNG CHÍNH KHÍ, KHÓM 14, HỘI XÃ, ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG

1547. Trần Thị Xương, sinh ngày 12/8/1969 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29 ĐƯỜNG PHỤNG VÂN, KHÓM 5, THÔN PHỤNG VÂN, XÃ LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1548. Phạm Thị Mến, sinh ngày 14/6/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/4/81 ĐƯỜNG TRUNG VINH, KHÓM 23, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1549. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 01/02/1978 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/72 ĐƯỜNG XA LỘ ĐẦU, KHÓM 13, VĨNH HUY, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1550. Nguyễn Ngọc Như Trâm, sinh ngày 26/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 154 ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 10, DÂN HƯỞNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1551. Trần Kim Anh, 25/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/16/20/316 ĐƯỜNG TRI HÀNH, KHÓM 22, PHƯỜNG QUAN ĐỘ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1552. Mai Thị Lý, sinh ngày 01/12/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/9 VIÊN ĐÀM TỬ KHANH, KHÓM 1, ĐÀM BIÊN, THẠCH ĐỈNH, ĐÀI BẮC

1553. Nguyễn Thị Kim Tươi, sinh ngày 19/6/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15/42/581 ĐƯỜNG TÙNG GIANG, KHÓM 7, ĐẠI GIAI, KHU TRUNG SƠN, ĐÀI BẮC

1554. Trương Thị Hồng Luyến, sinh ngày 29/3/1981 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29 ĐƯỜNG PHÚC AN, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚC AN, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, CAO HÙNG

1555. Phạm Thị Vân, sinh ngày 09/3/1959 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/17 ĐƯỜNG THẾ NHẤT, KHÓM 2, NAM HOA, CAO THỤ, BÌNH ĐÔNG

1556. Võ Thị Huệ Nhỏ, sinh ngày 10/5/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20 ĐƯỜNG SẢN NGHIỆP, THÁI SƠN, CAO THỤ, BÌNH ĐÔNG

1557. Phan Thị Mụi, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 57 ĐƯỜNG SÙNG DŨNG, KHÓM 4, PHƯỜNG SÙNG LAN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG

1558. Cao Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 16/4/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 76/3 NGŨ NAM, KHÓM 9, NGŨ NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, MIÊU LẬT

1559. Dương Thị Thắm, sinh ngày 25/11/1978 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3/86 ĐƯỜNG QUỐC TRUNG, KHÓM 1, HÀ TÂN, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC

1560. Ngô Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/4/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/79 ĐƯỜNG KHẢI TRÍ, KHÓM 16, THỤ TÂY, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

1561. Lý Thị Anh Đào, sinh ngày 22/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 173/103/722 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 6, LÃO ĐẰNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1562. Lý Thị Thoại, sinh ngày 11/3/1980 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 977/3 ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC, KHÓM 1, NHÂN MỸ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1563. Đỗ Thị Thu  Thanh, sinh ngày 22/7/1981 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 57 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 9, THƯỢNG ĐIỀN, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN

1564. Lý Thị Diên, sinh ngày 30/8/1975 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 278 ĐƯỜNG PHÚC AN 2, KHÓM 17, NAM THÀNH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1565. Trần Thị Ngưỡng, sinh ngày 05/02/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39/3/38 ĐƯỜNG THỤY LONG ĐÔNG, KHÓM 17, TÂN GIÁP, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1566. Lâm Ngọc Sang, sinh ngày 01/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 184 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH 2, KHÓM 14, ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN KỲ SƠN, CAO HÙNG

1567. Lương Vểnh Dìm, sinh ngày 19/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG CHÍNH TÂN BẮC, KHÓM 11, THÁI BÌNH, THỊ TRẤN TÂN HÓA, ĐÀI NAM

1568. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 28/10/1980 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/801/2 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 31, TƯỜNG HƯNG, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

1569. Vòng Sau Chánh, sinh ngày 08/01/1979 tại Lâm Đồng, Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/1 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 18, PHÚC BÌNH, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1570. Cao Thị Thu Hương, sinh ngày 11/02/1970 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 25 ĐƯỜNG ĐAN SƠN 1, KHÓM 2, THƯỢNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1571. Phan Thị Quyên, sinh ngày 01/7/1976 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 63 ĐƯỜNG LẠC AN, KHÓM 8, LAO ĐỂ, DI ĐÀ, CAO HÙNG

1572. Trần Thị Kiều Anh, sinh ngày 15/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201/1 PHỦ PHIÊN, KHÓM 2, PHỦ PHIÊN, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM

1573. Lê Thị Hồng Phúc, sinh ngày 28/02/1972 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48 ĐOẠN ĐÔNG, ĐƯỜNG CỰU CẢNG, KHÓM 16, THÔN CỰU CẢNG, XÃ DI ĐÀ, CAO HÙNG

1574. Ngô Bình Muồi, sinh ngày 04/12/1960 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/18 ĐƯỜNG NỘI DUY, KHÓM 5, TRUNG CHÍNH, KHU CỔ SƠN THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1575. Phạm Thị Hồng Thương, sinh ngày 15/10/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/636 ĐƯỜNG ĐỨC DÂN, KHÓM 3, NHÂN XƯƠNG, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1576. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/4/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/45 ĐƯỜNG NAM NHÃ, KHÓM 7, NAM NHÃ, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1577. Lê Phương Hồng, sinh ngày 06/08/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24 ĐƯỜNG HẢI PHONG, KHÓM 10, THÔN THƯỢNG PHONG, XÃ NHỊ THỦY, CHƯƠNG HÓA

1578. Từ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 16/11/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 TAM LONG, KHÓM 13, KIM LONG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI ĐÀO VIÊN

1579. Mai Lệ Dung, sinh ngày 27/01/1976 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/218 ĐƯỜNG QUẢNG HƯNG, KHÓM 12, QUẢNG HƯNG, ĐÔNG SƠN, NGHI LAN

1580. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/12/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/3 ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 4, BÌNH HÒA, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, CHƯƠNG HÓA

1581. Trần Thị Bích Hợp, sinh ngày 28/11/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 100 NGÕ TRÚC VI, KHÓM 3, TRÚC VI, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1582. Lê Thị Lil, sinh ngày 02/02/1977 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 ĐƯỜNG VẠN TRIỀU 2, PHÚC VĂN, TRÌ THƯỢNG, ĐÀI ĐÔNG

1583. Võ Thị Ngọc Thành, sinh ngày 16/4/1973 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 45/6 SƠN LIÊU, KHÓM 6, ĐẠT MINH, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, ĐÀI NAM

1584. Ngô Thị Phượng, sinh ngày 08/4/1974 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 568 ĐOẠN LỘ THƯỢNG, ĐƯỜNG THƯỢNG LÂM, KHÓM 2, LỘ THƯỢNG, PHƯƠNG UYỂN, CHƯƠNG HÓA

1585. Huỳnh Thị Nhường, sinh ngày 25/5/1979 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3/7/281 ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 21, PHƯỜNG GIANG SƠN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1586. Đặng Thị Diễm, sinh ngày 23/7/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/71 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1587. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 15/7/1979 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/15/275/2 ĐƯỜNG ĐỊCH HÓA, KHÓM 18, LÃO SƯ, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1588. Châu Huệ Lan, sinh ngày 11/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72 ĐƯỜNG CHÂU PHỐ NAM, KHÓM 22, NAM MÔN, THỊ TRẤN KIM THÀNH, KIM MÔN

1589. Phạm Thị Nhật Phượng, sinh ngày 16/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13 NGÕ ĐÔNG BÌNH, KHÓM 4, ĐÔNG HƯNG, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA

1590. Võ Thị Diệu Trang, sinh ngày 01/8/1976 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6 ĐƯỜNG PHƯỢNG NGUYÊN, KHÓM 1, PHƯỢNG NGUYÊN, TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1591. Ngô Thị Tuôi, sinh ngày 08/10/1977 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13 NGÕ TIỀN LÂM, KHÓM 1, ĐẠI ĐIỀN, GIÁP TIÊN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1592. Phạm Thị Lệ Nguyên, sinh ngày 16/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/670/2 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 2, ĐẠI ÂN, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1593 Nguyễn Thị Tuyết Hương, sinh ngày 20/02/1978 tại Bạc Liêu; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18 ĐƯỜNG LỤC LỘ 12, KHÓM 8, PHƯỜNG LỤC LỘ, THỊ TRẤN SA LỘ, ĐÀI TRUNG

1594. Nguyễn Thị Ngọc Thạnh, sinh ngày 07/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12/9 NGÕ HỒNG TRÚC, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRÚC LÂM, THỊ TRẤN SA LỘC, ĐÀI TRUNG

1595. Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 01/02/1979 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/75 BÌNH SA, KHÓM 9, THÔN BÌNH SA, XÃ TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

1596. Nguyễn Thị Diễm Trinh, sinh ngày 15/3/1973 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/3/126 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG TÂY, KHÓM 4, THÔN QUY SƠN, XÃ QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1597. Hồ Kim Loan, sinh ngày 19/11/1977 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/104 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA TÂY, KHÓM 2, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1598. Đỗ Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 08/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21/27 ĐƯỜNG LUÂN VĨ, KHÓM 19, SƠN LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1599. Châu Ngọc Hoa, sinh ngày 27/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8/131 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, PHƯỜNG DÂN TỘC, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, HOA LIÊN

1600. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 16/5/1981 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 62 ĐƯỜNG PHẬT ĐẠO, KHÓM 18, THẢO NHA, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1601. Trương Nhuận Ngọc, sinh ngày 06/3/1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/2, ĐƯỜNG CÔN MINH, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC TINH, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1602. Trần Thị Cẩm Bình, sinh ngày 03/9/1974 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 170 THẬP HẠNG, NGÁCH 3, NGÕ 692, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI AN, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1603. Lê Thị Nga, sinh ngày 26/9/1975 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 8, NGÁCH 12, NGÕ 37, ĐƯỜNG HOA HUÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG HOA ÁI, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1604. Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh ngày 24/10/1971 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 1, NGÕ 85, ĐƯỜNG PHÚC LONG, KHÓM 8, PHƯỜNG KHÊ MỸ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1605. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 10/4/1976 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 9, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN ĐÀI NGŨ, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN XƯƠNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1606. Võ Thị Hồng Hoa, sinh ngày 25/6/1976 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 340, LẦU 6, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, THÔN BÌ ĐẦU, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1607. Vắn Nhật Phấn, sinh ngày 16/8/1981 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92, ĐƯỜNG NGƯ CẢNG 3, KHÓM 16, PHƯỜNG BÁT ĐẤU, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1608. Tất Cẩm Hoa, sinh ngày 19/4/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, KIỀU ĐẦU, KHÓM 18, THÔN ĐẦU ỐC, XÃ ĐẦU ỐC, HUYỆN MIÊU LẬT

1609. Phạm Thị Mai Phương, sinh ngày 01/11/979 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 6, NGÕ 25, ĐƯỜNG LẠC DƯƠNG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1610. Định Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 29/6/1981 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65/5 ĐƯỜNG HOÀN CẦU, KHÓM 20, THÔN TRÚC VIÊN, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

1611. Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 20/9/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 217, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1612. Phan Thị Diễm Em, sinh ngày 30/6/1978 tại An Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/2/182/2 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 9, ẤP TRUNG THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1613. Nhìn Mùn Cú, sinh ngày 06/11/1978 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 606/3 PHỐ NHÂN ÁI, KHÓM 20, PHƯỜNG TỪ ÁI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1614. Hoàng Thị Như Hằng, sinh ngày 28/5/1974 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/4/1/396 ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 22, PHƯỜNG VĨNH THANH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1615. Đoàn Thị Diễm Phương, sinh ngày 01/01/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 2, HẺM 1, NGÕ 118, PHỐ PHÚC LẠC, KHÓM 14, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1616. Đỗ Thị Kim Huệ, sinh ngày 12/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, LẦU 2, PHỐ PHÚC CẢNG, KHÓM 15, PHƯỜNG HẬU CẢNG, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1617. Võ Thị Minh Thu, sinh ngày 17/11/1979 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/3/32/133 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 15, PHƯỜNG PHÚC DÂN, THÀNH PHỐ TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1618. Phạm Hằng Thanh Huyền, sinh ngày 03/3/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 91, ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1619. Trần Tố Vân, sinh ngày 30/12/1976 tại Hậu giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/6/3 ĐƯỜNG CHƯƠNG HÒA, KHÓM 13, PHƯỜNG GIA LỆ, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1620. Nguyễn Hồng Oanh, sinh ngày 16/4/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 21, NGÕ 23, ĐƯỜNG QUẢNG MINH, KHÓM 20, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1621. Võ Thị Ngọc Xương, sinh ngày 1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/295 ĐƯỜNG HÒA ĐẦU, KHÓM 12, PHƯỜNG TRÚC DOANH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1622. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 25/5/1981 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/131 ĐƯỜNG ĐẠI TÂN, KHÓM 15, PHƯỜNG HIỆP HƯNG, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1623. Sằn Ủng Múi, sinh ngày 20/11/1980 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHÓM 17, PHƯỜNG TỨ XUÂN, THỊ TRẤN TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1624. Vòng A Diếnh, sinh ngày 17/02/1981 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/17 LÂM, NGÁCH 15, NGÕ 650, ĐƯỜNG TÙNG SƠN, KHÓM 9, PHƯỜNG TÙNG LONG, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1625. Huỳnh Thị Phúc, sinh ngày 16/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 4, NGÁCH 17, NGÕ 179, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 13, PHƯỜNG LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1626. Quan Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 17/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 117, LẦU 2, ĐƯỜNG ĐỨC HUỆ, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN TRANG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1627. Đặng Thị Ngọc Nga, sinh ngày 23/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 455, TRUNG SƠN TÂN ĐỒN, KHÓM 29, THÔN HÒA MỸ, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1628. Hồ Thị Yến Trinh, sinh ngày 07/4/1982 tại Hậu Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 286, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, THÔN TRÚC VĨ, XÃ NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1629. Tạ Thị Thu Thảo, sinh ngày 13/3/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/2, NGÁCH 1, NGÕ HỒNG PHÚC, ĐƯỜNG ĐÀO OANH, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1630. Đỗ Kim Bích Đào, sinh ngày 23/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG VĂN XƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1631. Huỳnh Thị Giao Tiên, sinh ngày 26/10/1979 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 207, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1632. Dương Thị Thúy Linh, sinh ngày 17/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, LẦU2, HẺM 1, NGÕ 80, ĐƯỜNG KIỀU TRUNG 1, KHÓM 2, PHƯỜNG HOA TRUNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1633. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 06/4/1976 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 7, ĐƯỜNG NGŨ HOA, KHÓM 33, PHƯỜNG NGŨ THƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1634. Phan Thị Lệ Thu, sinh ngày 16/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/28/30 NGHI HƯNG, KHÓM 14, NGHI HƯNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1635. Hứa Thu Hương, sinh ngày 27/01/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/29 KIM AN, KHÓM 17, BÁI BÌ, THÀNH PHỐ PHỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

1636. Trần Thị Thảo Ly, sinh ngày 1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 37 VẠN NIÊN, KHÓM 5, VẠN NIÊN, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

1637. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 10/3/1976 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53 ÁI QUỐC, KHÓM 1, ÁI QUỐC, TÍN NGHĨA, NAM ĐẦU

1638. Trần Ngọc Mỹ, sinh ngày 16/3/1980 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/1/146 VĂN HOA, KHÓM 19, VĨNH QUÁN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1639. Lìu Công Múi, sinh ngày 22/10/1980 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38 HÒA MỸ, KHÓM 8, HÒA MỸ, CỐNG LIÊU, ĐÀI BẮC

1640. Huỳnh Thị Thúy Diễm, sinh ngày 07/5/1980 tại Kiên Giang; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 90/482 ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 7, ĐẠI LÂM, KHU NAM, ĐÀI NAM

1641. Nguyễn Khắc Anh Thy, sinh ngày 03/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/1/15/89 SĨ ĐÔNG, KHÓM 8, THIÊN LỘC, SĨ LÂM ĐÀI BẮC

1642. Phan Thị Hạnh, sinh ngày 24/5/1978 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 04/16/1/90 CỬU KHUNG, KHÓM 2, CỬU KHUNG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC

1643. Thạch Thị Hương, sinh ngày 17/5/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 64/29 LONG HOA, KHÓM 20, LONG HOA, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1644. Vũ Thị Kim Hiền, sinh ngày 21/02/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14/336 TÂN PHONG, KHÓM 13, TÂN PHONG, TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1645. Lý Và Kính, sinh ngày 12/9/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65 CỬ QUANG, KHÓM 31, CỬA NAM, THỊ TRẤN KIM THÀNH, KIM MÔN

1646. Nguyễn Thị Mộng Tươi, sinh ngày 16/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7/3/112 PHỐ BÍCH HOA, KHÓM 18, NHÂN HOA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, GIA NGHĨA

1647. Trần Thị Hồng Vân, sinh ngày 06/01/1982 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13/94 ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 11, VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

1648. Lê Thị Xuân Thu, sinh ngày 02/6/1977 tại Tây Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 227 NGÕ THÔNG TIÊU, KHÓM 11, THÔN TẬP LẠI, XÃ SAM LÂM, CAO HÙNG

1649. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 13/9/1980 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7 ĐƯỜNG PHƯỚC HƯNG, KHÓM 17, T. VĂN HIỀN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG. /.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254