Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1449/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1449/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 25/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1449/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 130/TTr-CP ngày 15/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.183 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-CTN ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Ngọc Hường, sinh ngày 15/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 260, phố Vĩnh Hòa, khóm 015, phường Quảng Liêu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

2. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/8/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, hẻm 3, ngõ 65, phố Tự Tín, khóm 004, phường Tự Tín, khu Tân Trang, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

3. Đỗ Thị Son, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29/4, Quảng Phúc, khóm 003, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

4. Đỗ Thị Hồng Lụa, sinh ngày 19/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26/1, ngõ 266, đoạn 1, đường Vĩnh Hưng, khóm 012, phường Vĩnh Ninh, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

5. Ngô Thị Thanh Tâm, sinh ngày 17/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, Hạ Hồ, khóm 011, thôn Đông Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

6. Cao Út Sự, sinh ngày 15/7/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 401, ngõ 464, đoạn 7, đường Chương Tân, khóm 017, thôn Định Hưng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

7. Phạm Thanh Huyền, sinh ngày 01/3/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2/10, số 266, phố Đông Thành Tam, khóm 021, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 22/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 194, Sư Sơn, khóm 015, thôn Sư Sơn, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

9. Lê Bích Ngọc, sinh ngày 14/7/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 278, đoạn 3, đường Mai Xuyên Tây, khóm 005, phường Trung Đạt, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

10. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 20/10/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 189, phố Hàng Đại Nhất, khóm 002, thôn Đại Giáp, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

11. Bùi Bé Ngọc, sinh ngày 16/11/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 206, phố Trúc Viên Nhị, khóm 003, phường Điểu Trúc, thành phố Vĩnh Khang

Giới tính: Nữ

12. Võ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 21/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 213, đường Thái Bình Tây, khóm 035, phường Đông Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

13. Phạm Thị Mai, sinh ngày 20/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 119 Tân Phục, khóm 008, phường Tân Phục, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

14. Trần Thanh Trúc, sinh ngày 24/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32 Văn Phúc, khóm 005, phường Văn Thánh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

15. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 23/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, ngõ 201, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Phúc An, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

16. Trần Thị Tiên, sinh ngày 19/7/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 210, phố Đỉnh Cống, khóm 016, phường Bác Ái, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

17. Trịnh Thị Kim Vui, sinh ngày 05/02/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3/1, hẻm 18, ngõ 103, phố Dục Dân, phường Dục Dân, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 01/6/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 240, đường Thiết Sơn, khóm 003, phường Thiết Sơn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

19. Chung Thị Hồng Nhung, sinh ngày 19/10/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 329, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 028, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 20/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 35, đường Nhị Kết, khóm 003, thôn Nhị Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Mộng, sinh ngày 23/3/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 106, đường Quang Minh, khóm 025, phường Trung Chính, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

22. Huỳnh Thị Lệ Thâu, sinh ngày 30/4/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngõ 72, đường Trung Chính Nam, khóm 009, phường Trung Dân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

23. Vòng Nhục Sâu, sinh ngày 26/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7/13, Vĩnh Cửu, khóm 001, thôn Vĩnh Cửu, xã Tân Thành, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 03/01/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, hẻm 2, ngõ 67, phố Trường Giang, khóm 003, phường Giang Bắc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

25. Phạm Hồng Nhiên, sinh ngày 09/6/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 33/3, Bạch Đông, khóm 005, phường Bạch Đông, thị trấn Thông Giao, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

26. Bùi Thị Thu Diễm, sinh ngày 01/9/1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 120/40, đoạn 2, đường Kiến Quốc, khóm 018, thôn Song Phúc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

27. Mai Thị Dốn, sinh ngày 31/12/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 59, đoạn 1, đường Kim Thành, khóm 001, phường Tì Đường, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 18/5/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 7, phố Khánh Lợi, khóm 029, phường Viên Nhân, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29. Trần Thị Nâu, sinh ngày 08/10/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 39/7, đường Đại Học, khóm 012, phường Long Ân, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

30. Lâm Mỹ Khanh, sinh ngày 15/01/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 45/1, đoạn 3, khóm 004, thôn Tam Cổ, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

31. Đinh Thị Mỹ Dung, sinh ngày 30/6/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 75/1, đoạn 2, đường Dân An, khóm 017, thôn Tân Điền, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

32. Trương Thị Khánh Tuyết, sinh ngày 12/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 217 Khê Đỉnh, khóm 028, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh ngày 28/02/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 6/104, Nam Bộ, khóm 001, thôn Nam Bộ, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

34. Đặng Thị Linh, sinh ngày 14/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 229/26, đường Trung Hưng, khóm 029, phường Nội Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

35. Hoàng Thị Hường, sinh ngày 06/9/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 66, đường Hải Âu, khóm 002, thôn Đại Trang, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

36. Hồ Xuân Diễm, sinh ngày 09/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 109, đường Đông Lan, khóm 006, phường Hưng long, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

37. Phan Thị Kim Ngân, sinh ngày 02/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 71/2 Ngõa Điêu, khóm 001, thôn Ngõa Điêu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

38. Huỳnh Cẩm Tú, sinh ngày 12/12/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 47/6 Thành công, khóm 007, thôn Ngưu Thố, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

39. Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 02/4/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, Đỉnh Sơn Cước, khóm 004, phường Ngọc Phong, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 18/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 174, đoạn 4, đường Đăng Sơn, khóm 011, thôn Cựu Mi, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

41. Võ Thị Nhung, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 461, đoạn 1, đường Đại Khê, khóm 009, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

42. Huỳnh Kim Hiệp, sinh ngày 30/4/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 746, đoạn 4, đường Chương Nam, khóm 001, thôn Dại Bổ, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 26/6/1967 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 19, ngõ 332, đoạn 2, đường Phong Thế, khóm 018, phường Ong Tử, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

44. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 10/9/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 4/5, ngõ 315, đoạn 3, đường Tam dân, khóm 022, phường Kim Long, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 200, đường Đại Lâm, khóm 017, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Thị Cẩm Quyền, sinh ngày 06/6/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 65, ngõ 566, đường Tam Phong, khóm 029, phường Đông Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

47. Huỳnh Thị Tươi, sinh ngày 20/9/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 23, ngõ 247, đường Điền Tâm, khóm 025, phường Phong Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

48. Trường Thị Khánh Vân, sinh ngày 19/12/1983 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 8, đường Dân Ích, khóm 013, phường Tam Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

49. Trần Thị Mộng Thảo, sinh ngày 30/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ Vĩnh Sinh, đường Triển Bửu, khóm 006, thôn Điền Bửu, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

50. Trần Thị Phượng, sinh ngày 13/9/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 11, đường Hiền Minh, khóm 003, phường Trúc Nội, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Rết, sinh ngày 01/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 38, đường Trung Xa, khóm 008, thôn Hạ Lê, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Nguyệt Vân, sinh ngày 14/02/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 367, phố Tam Kiều, khóm 016, phường Tam Kiều, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

53. Phan Thị Hường, sinh ngày 02/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 168/5, đường Đỉnh Trang, khóm 016, thôn Đỉnh Trang, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

54. Bùi Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 16, phố Đông Hưng, khóm 016, phường Đông Sơn, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

55. Phan Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 01/01/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 145, phố Huệ An, khóm 012, phường Khê Đỉnh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

56. Bế Thị Tươi, sinh ngày 30/01/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 84, phố Cổ Bảo, khóm 016, phường Hải Đầu, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

57. Chu Thị Lan, sinh ngày 10/5/1965 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 13 Hà Bao Thố, khóm 008, thôn Hà Bao, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

58. Chung Thị Tuyết Loan, sinh ngày 06/4/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 155, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 003, thôn Bắc Xương, xã Cổ An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

59. Sơn Thị Tâm, sinh ngày 15/5/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 11/2, ngõ Tiền Trang, khóm 008, thôn Thành Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

60. Trương Mỹ Thanh, sinh ngày 06/9/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 111, đường Nam Điền, khóm 018, thôn Đại Trang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 24/5/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, phố Hoàng Trạch, khóm 012, thôn Văn Đức, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

62. Lâm Thanh Tuyền, sinh ngày 28/6/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 10, phố Đại Đức, khóm 007, thôn Đại hán, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

63. Phan Thị Thảo, sinh ngày 09/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 76, ngõ Đại Đột, đường Nhị Khê, khóm 003, phường Đại Đột, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh ngày 25/3/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 12, đường Vĩnh Bình, khóm 001, phường Tiền Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

65. Lỷ Nhục Cú, sinh ngày 08/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 245/59/6F, lộ Trọng Khánh, khóm 010, phường Quảng Đức, khu Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

66. Vòng Tiểu Băng, sinh ngày 20/9/1969 Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 382/12/46/3F, lộ Hòa Bình Tây, khóm 026, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 08/4/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 8/4 Thủy Vĩ Tử, khóm 014, thôn Kim Hồ, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

68. Huỳnh Thị Tuyết Mai, sinh ngày 06/8/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 14, ngách 4, ngõ 39, đường Trung Lộ Bắc, khóm 001, phường Trung Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 12/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16 Lão Khảng Liêu, khóm 002, phường Đông Bình, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 22/7/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 2/30, ngõ Quốc Hiệu, lộ Phong Thế, khóm 006, thôn Phổ Ngưu, xã Thạch Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

71. Tăng Thị Thanh Nhã, sinh ngày 01/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 1, nhà số 19, số 416, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 010, phường Tân Hòa, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

72. Lê Cố Hạnh, sinh ngày 15/9/1983 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 33, ngách 2, hẻm 741, lộ Tiêm Phong, khóm 015, phường Lạm Khanh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

73. Lê Thị Thơ, sinh ngày 25/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 46, ngõ 212, đoạn 3, lộ Đại Quan, khóm 029, phường Côn Lôn, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 17/4/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 127, đường Tam Tuấn, khóm 005, phường Quyến Sinh, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

75. Phồng Si Mùi, sinh ngày 16/5/1972 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1/22, đường Đông Phong, khóm 028, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

76. Phạm Thị Linh, sinh ngày 02/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 876, đường Trung Hoa, khóm 009, phường Hòa Bình, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

77. Bùi Thị Dùm, sinh ngày 19/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35/7/27, lộ Cơ Long, đoạn 1, khóm 015, phường Nhã Tường, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Ngọc Ngân, sinh ngày 15/5/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 122, lộ Văn Hóa, khóm 012, phường Bảo Hưng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 02/7/1976 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Số 12, đường Chấp Tín 1, khóm 011, phường Lâm Sâm, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

80. Phạm Thị Kim Trang, sinh ngày 13/5/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/8, ngách 4, ngõ 124, lộ Dân Sinh, khóm 013, phường Dân sinh, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 09/3/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 4, ngách 14, hẻm 310, đoạn 3, lộ Mộc Tân, khóm 011, phường Chương Văn, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

82. Bùi Thị Hương, sinh ngày 20/6/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 54/2 Đàm Biên, khóm 006, thôn Đàm Biên, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 04/11/1963 tại Thái Nguyên Hiện trú tại: Số 57/63 Hạ Phố, khóm 007, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 17/8/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/14, lộ Phúc Kiến, khóm 010, thôn Đông Cảng, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

85. Vũ Thị Hạnh, sinh ngày 14/01/1977 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 1/5, số 3, ngõ 59, đường Tự Cường Nam, khóm 012, phường Trung Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 05/5/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 13, đường Lục Hợp, khóm 037, phường Triều Dương, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

87. Đỗ Ngọc Luận, sinh ngày 20/11/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 23 Nội Điền, khóm 017, phường Kiến Long, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 21/10/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 217, lộ Vạn Đơn, khóm 043, thôn Vĩnh Phương, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Bé Mười, sinh ngày 24/12/1969 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngách 14, ngõ 149, lộ Quốc Khánh, khóm 02 5, phường Trùng Khánh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

90. Cao Thị Thúy An, sinh ngày 26/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 151, lộ Trung Chính, khóm 020, thôn Đông, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

91. Đặng Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 28/10/1964 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngách 25, ngõ 92, lộ Dụ Dân, khóm 006, phường Lạc Lợi, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 250, lộ Như Đông, khóm 011, phường Như Đông, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Thị Đôi, sinh ngày 12/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, đường Hòa Hưng, khóm 005, phường Tây Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

94. Lê Kiều Diễm, sinh ngày 24/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, Doanh Bàn Hạ, khóm 007, thôn Hồ Đông, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

95. Phạm Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 13/3, phố An Hưng, khóm 001, phường Công Ôn, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

96. Huỳnh Súc Kiến, sinh ngày 30/8/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 41/3, ngõ 331, phố Trường An, khóm 001, phường Đông An, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

97. Trương Thị Xuân, sinh ngày 02/9/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 25/4, đường Nam Tiến, khóm 002, thôn Trung Hòa, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

98. Lý Mỹ Tuyền, sinh ngày 03/02/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 184, phố Đại Nghiệp, khóm 010, phường Hưng An, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Ngọc Ngân, sinh ngày 18/8/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 8, ngõ 27, đường Trung Hưng, khóm 008, phường Hương Thụ, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

100. Đinh Thị Tình, sinh ngày 13/5/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 184/6, ngõ Phúc Thượng, khóm 004, phường Long Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

101. Trần Thị Diễm, sinh ngày 20/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 43, phố Thủy Nguyên, khóm 013, phường An Hòa, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 16/4/1974 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 35, phố Nam Trung, khóm 001, phường Nam Trung, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

103. Hoàng Thị Ngọc Phương, sinh ngày 28/11/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 25/8, ngõ Phúc Đức, khóm 016, thôn Long An, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

104. Võ Thị Kim Thùy, sinh ngày 30/4/1975 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 113, đường Hỷ Thụ, khóm 006, phường Hủy Đông, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

105. La Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 91, phố Quang Võ, khóm 015, phường Thượng Quán, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

106. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 01/01/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7/3, đường Thất Trường, khóm 002, phường Thất Trường, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

107. Lê Thị Hòa, sinh ngày 01/8/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 173, đường Trung Sơn Đông, khóm 018, phường Thụy Trúc, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 24/11/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 2, số 391, đoạn 3, đường Đông Đại, khóm 003, phường Khang Lạc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Diệu Hiền, sinh ngày 02/7/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 8, ngõ 395, phố Trấn Đông Nhất, khóm 002, phường Trấn Hải, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

110. Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 26/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 175, đường Trung Hoa, khóm 018, thôn Nhân Hòa, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

111. Trương Thị Hồng Hải, sinh ngày 17/4/1986 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Lầu 10, số 109, phố Tân Phong, khóm 003, phường Lục Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

112. Biện Ngọc Thảo, sinh ngày 19/7/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngõ 22, đường Phật Công, khóm 038, phường Thảo Nha, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh ngày 15/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/1, đường Phụng Hưng, khóm 001, phường Phụng Hưng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

114. Thái Kim Hà, sinh ngày 06/01/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 170, đường Miếu Tiền, khóm 024, phường Đông Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thị Nước, sinh ngày 19/5/1975 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 106, Ngưu Trù Phố, khóm 001, thôn Đông Xã, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Thị Đồng, sinh ngày 20/6/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1, đường Lâm Thâm, khóm 014, phường Đông Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

117. Đồng Thị Ngọc Mai, sinh ngày 03/9/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 54, đường Trung Hưng, khóm 009, thôn Thạch Môn, xã Quốc Tánh, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

118. Võ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 31/01/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 3, phố Long Hình Nhị, khóm 014, phường Long Nguyên, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

119. Phan Kim Hiểu, sinh ngày 12/10/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 71, đường Dân Quyền, khóm 005, phường Văn Xương, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 08/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 100, đường Nhân Hòa, khóm 010, thôn Khê Nam, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

121. Trần Thị Kim Thúy, sinh ngày 05/02/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 375, phố Đỉnh Trạch, khóm 002, phường Đỉnh Trạch, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

122. Sỳ Nhộc Phóng, sinh ngày 01/9/1972 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 62, phố Tân Thắng, khóm 026, phường Tân Thắng, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

123. Thái Thanh Thúy, sinh ngày 11/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, đường Trường Thọ, khóm 009, phường Đồng An, khu Đại Giáp, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

124. Trần Thu Lành, sinh ngày 09/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 846, đường Trang Kính, khóm 014, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

125. Trần Thị Mãi, sinh ngày 08/12/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 15, ngõ 17, phố Hoa Linh, khóm 023, phường Phúc Hoa, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

126. Lưu Mỹ Linh, sinh ngày 13/10/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 60, phố Dân Hửng Tam, khóm 015, phường Tú Thủy, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

127. Trần Thị Bích Huyền, sinh ngày 22/12/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 172/10, Luân Tử, khóm 013, thôn Nam Luân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

128. Tô Thị Kim Nga, sinh ngày 15/01/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 25, ngõ 87, phố Ngũ Hoa, khóm 011, phường Ngũ Hoa, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 20/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 128, đường Hạ Khan, khóm 004, thôn Hậu Bắc, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

130. Cao Thị Ngọc Dung, sinh ngày 01/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 353, phố Công Dục, khóm 021, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

131. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 22/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/14, ngõ 166, đường Phụng Lâm, khóm 018, phường Phụng Nguyên, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

132. Phan Kim Khương, sinh ngày 02/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 208, đường Hưng Đông, khóm 005, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

133. Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 30/6/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 28, đường Phong Long, khóm 004, thôn Tân Vi, xã Diêm Bổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

134. Võ Thị Thúy Liễu, sinh ngày 02/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 6, ngõ 40, phố Thành Trạch, khóm 012, phường Tân Khai, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

135. Đinh Thị Chúc Ly, sinh ngày 15/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, Tân Cát, khóm 009, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

136. Phạm Thị Diểm, sinh ngày 10/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 514, phố Mai Đình, khóm 037, phường Kiên Hành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

137. Nguyễn Thị Phước, sinh ngày 09/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 48 Luân Tử, khóm 008, thôn Bắc Luân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

138. Quách Tú Quyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 10, hẻm 38, phố Sùng Đức, khóm 001, phường Lê Bình, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 12/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34/2, đường Hiệp Hưng, khóm 008, thôn Hiệp Hưng, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

140. Đỗ Thị Xuyến, sinh ngày 05/6/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 197, đoạn 3, đường Công Viên Tây, khóm 019, phường Nhân Thọ, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 05/8/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 7, thôn Phúc Hoa Tân, khóm 014, thôn Công Tây, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

142. Nguyễn Tố Loan, sinh ngày 20/01/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 70, ngõ Ma Tổ, khóm 009, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

143. Trần Kim Phượng, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10, số 7, ngõ 163, đường Tín Nghĩa, khóm 002, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

144. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 500, đường Vĩnh Công, khóm 002, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

145. Từ Ngọc Dinh, sinh ngày 08/7/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 35/1, ngõ Quy Nghĩa, khóm 007, phường Hồ Nam, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

146. Trần Thị Kiều Nga, sinh ngày 08/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 177, đường Bạch Thụ, khóm 020, thôn Bạch Thụ, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

147. Nghiêm Thị Kim Loan, sinh ngày 19/5/1981 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 2, ngõ 265, đường Văn Từ, khóm 047, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

148. Trần Thị Yến Linh, sinh ngày 06/9/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, hẻm 1, ngõ 410, đường Dân An Tây, khóm 003, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

149. Nguyễn Thị Thanh Huệ, sinh ngày 24/5/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, hẻm 57, lộ Trung Chính, khóm 011, phường Ngũ Phong, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 03/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1013, Liễu Tử Lâm, khóm 004, thôn Liễu Tân, làng Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

151. Phạm Thị Trúc Phương, sinh ngày 31/12/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 78, ngách 14, ngõ 10, đoạn 3, đường Tú Lãng, khóm 003, phường Tú Phúc, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

152. Phạm Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 02/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 219, lộ Tịch Vạn, đoạn 1, khóm 015, phường Giang Bắc, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 18/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3/1, ngách 20, hẻm 221, lộ Trúc Vĩ, khóm 010, thôn Trúc Vĩ, làng Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

154. Lương Thị Hồng Mai, sinh ngày 15/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 20/110, Lư Thố, khóm 006, phường Quyến Đầu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

155. Huỳnh Thị Bé Sáu, sinh ngày 09/9/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/161, đường Trung Viên, khóm 001, phường Đại Phố, khu Tam Hiệp, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Đình Thuấn, sinh ngày 10/10/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 59, Phó Lai, khóm 007, thôn Phó Lai, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

157. Vũ Thị Thu Thảo, sinh ngày 04/12/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 725, đường Trung Trang, khóm 009, thôn Trung Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

158. Síu Sy Múi, sinh ngày 01/6/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 53, đoạn 2, lộ Trung Hiếu, khóm 012, phường Bồi Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

159. Mai Thị Ngà, sinh ngày 03/10/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 35, lộ Trung Chánh, đoạn 1, khóm 009, phường Phố Bình, khu Tam Chi, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

160. Phan Thị Ngọc Linh, sinh ngày 20/10/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 81, đoạn 2, lộ Bắc Thâm, khóm 025, phường Phố Tân, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Thị Hiện, sinh ngày 13/11/1974 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngõ 109, phường Tú Phong, khóm 006, phường Tú Phong, thị trấn Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

162. Vũ Thị Thảnh, sinh ngày 02/9/1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 648, đoạn 5, lộ Trung Hoa, khóm 007, phường Triều Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

163. Dương Thị Hồng, sinh ngày 10/10/1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 6, đường Hưng Tứ, khóm 018, phường Hưng Long, thị trấn Đàu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 09/02/1963 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/12 lộ Hòa Bình, khóm 018, thôn Tứ Kết, làng Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

165. Lư Thị Hồng Yến, sinh ngày 16/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59 Đông Hưng, khóm 011, thôn Tân Hưng, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

166. Ngô Thị Mịn, sinh ngày 20/02/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3/30, đường Văn Thôn, khóm 015, phường Nam Thôn, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

167. Cao Thị Ngân, sinh ngày 12/6/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 1/4, số 217, đoạn 3, lộ Long Sơn, khóm 008, phường Sơn Giai, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

168. Trịnh Thị Duyên, sinh ngày 16/8/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 6, số 15, ngõ 23, đường Thụy An, khóm 009, phường Trụ An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

169. Đinh Thị Lan, sinh ngày 10/3/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 23, đoạn 1, đường Nhân Hòa, khóm 007, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

170. Mai Thị Thanh, sinh ngày 22/7/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2/24 Triều Tây, khóm 012, thôn Triều Dương, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

171. Bùi Thị Mơ, sinh ngày 25/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 67, đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 001, phường Ngọc Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

172. Phạm Thị Tố Loan, sinh ngày 30/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 40, đường Kỳ Lão, khóm 002, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

173. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 05/02/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 179, đường Dân Hưởng, khóm 021, phường Phong Vinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

174. Võ Thị Oanh, sinh ngày 16/5/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 398, phố Quảng Đông Tam, khóm 005, phường Trúc Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

175. Ngô Thị Thu Lành, sinh ngày 15/11/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 527, đường Tằng Tử, khóm 021, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 15/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3/17, ngõ 177, lộ Tư Nguyên, khóm 012, phường Tư Nguyên, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

177. Phan Thị Xuân, sinh ngày 21/9/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 39, phố Quí Châu 4, khóm 027, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 21/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, nhà số 6/369, phố Tân Minh, khóm 005, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

179. Trần Thị Bích Hồng, sinh ngày 23/01/1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 99, đường Cư Nhân, khóm 023, phường Trung Chính, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

180. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33/119 Kỳ Tử Đầu, khóm 004, thôn Khoan Sỹ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

181. Phạm Thị Dầu, sinh ngày 15/11/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1006/136/14, lộ Minh Hồ, khóm 002, phường Minh Hồ, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

182. Lê Thị Kiều Diễm, sinh ngày 24/4/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 7, số 320, lộ Học Phủ, khóm 008, phường Can Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

183. Lê Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 13/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52, đoạn 3, lộ Bắc Tân, khóm 024, phường Bảo An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

184. Lê Thị Ngọc Lài, sinh ngày 30/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5/18, số 214, đoạn 1, lọ Văn Tâm, khóm 008, phường Đồng Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

185. Ôn Ngọc Dếnh, sinh ngày 15/11/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, ngách 99, hẻm 259, đường Nhân Đức, khóm 015, phường Cảng Can, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

186. Thình Tuyết Mai, sinh ngày 14/10/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 208, lộ Phúc Ngũ, khóm 015, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

187. Lìu Nỉ Cú, sinh ngày 22/9/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60, đường Tự Cường 2, khóm 024, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

188. Hữu Xà Mi, sinh ngày 18/4/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16, phố Thanh Niên, khóm 013, phường Sơn Hạ, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

189. Trần Bé Ngọc, sinh ngày 12/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3, Ngoại Lô Đầu, khóm 015, phường Long An, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

190. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 12/10/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 70/1, đường Dương Minh, khóm 013, phường Văn Hóa, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

191. Chu Thị Hạnh, sinh ngày 05/4/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 113, ngõ An Đông, khóm 027, thôn An Đông, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

192. Phạm Thị Tình, sinh ngày 23/5/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 213, lộ Vũ Xương, khóm 003, thôn Phố Tâm, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

193. Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 22/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 72, lộ Tam Dân, khóm 0160, phường Tam Dân, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

194. Lê Nguyễn Huyền Trinh, sinh ngày 19/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15, đường Trường Lạc, khóm 025, thôn Đông Thạch, làng Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

195. Hoàng Thị Thủy, sinh ngày 15/11/1983 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 438, lộ Khê Để, khóm 009, thôn Phong Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

196. Trần Kim Tương, sinh ngày 07/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12/47, Phúc Đỉnh Kim, khóm 007, thôn Bắc Đấu, làng Dan Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

197. Trần Ngọc Thúy, sinh ngày 01/4/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/4, số 78, lộ Gia Nhân, khóm 023, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

198. Trần Ngọc Tuyền, sinh ngày 07/02/1982 tại Cửu Long

Hiện trú tại: Số 1/4, số 78, lộ Gia Nhân, khóm 023, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

199. Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 18/8/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 165, đường Noãn Noãn, khóm 013, phường Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

200. Nguyễn Hồng Điệp, sinh ngày 25/02/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/5, số 324, lộ Bảo Khánh, khóm 016, đường Bảo An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 24/8/1980, tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Lầu 3, số 308, đoạn 1, lộ Mộc San, khóm 027, phường Hoa Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

202. Đào Thị Hương, sinh ngày 08/9/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, hẻm 225, đường Gia Đông, khóm 004, phường Gia Đông, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

203. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/9, số 1219, lộ Trung Minh Nam, khóm 026, phường Nam Môn, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

204. Vương Phối Linh, sinh ngày 05/6/1981 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 315/247 Trúc Tử Cước, khóm 019, phường Toàn Hưng, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

205. Lê Thị Lài, sinh ngày 02/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, hẻm 220, lộ Đại Đồng Bắc, khóm 006, phường Hạnh Phúc, thị trấn Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

206. Đinh Thị Bé Năm, sinh ngày 19/01/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8/4, lộ Hải Sơn Tây, khóm 007, thôn Hải Hồ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

207. Phạm Thị Lý, sinh ngày 30/4/1985 tại Cửu Long

Hiện trú tại: Số 258, lộ Hiệp Thủy, khóm 013, thôn bảo Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

208. Đặng Thị Huyền, sinh ngày 19/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2/10 Long Động, khóm 001, thôn Long Đồng, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

209. Nguyễn Thị Mỹ Hường, sinh ngày 22/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 57 Thái Liêu Thương Dương, khóm 012, phường Trung Chính, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

210. Phạm Thị Von, sinh ngày 01/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 186, đường Kim Trúc, khóm 009, phường Kim Trúc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

211. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 17/9/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 101, ngõ 638, đường Trung Chính, khóm 012, thôn Thanh Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

212. Phan Thị Thủy, sinh ngày 15/8/1983, tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, hẻm 28, ngõ 41, đoạn 1, đường Giai Viên, khóm 014, phường Trung Sơn, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Thị Ái Lan, sinh ngày 15/3/1986, tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 60, đoạn 2, đường Nhân Hòa, khóm 012, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

214. Lê Thị Đào, sinh ngày 21/10/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 126, đường Thọ Dân, khóm 010, phường Gia Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

215. Nguyễn Kim Thùy, sinh ngày 13/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 171 Liệt Nội, khóm 011, phường Liệt Nội, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

216. Bùi Thị Hân, sinh ngày 05/11/1982, tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 238, thôn Nhạc Minh Tân, khóm 011, phường Nhạc Minh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

217. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 23/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59 La Phù, khóm 003, thôn La Phù, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

218. Trần Thu Lil, sinh ngày 24/02/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 24/1, ngõ 65, phố Nhân Ái, khóm 003, phường Quan Âm, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

219. Võ Thị Bích Phượng, sinh ngày 09/4/1973 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 43, đường Bình Đẳng, khóm 006, phường Đông An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

220. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19/2 Thanh Thảo Pha, khóm 010, thôn Đầu Xuyên, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

221. Đoàn Thị Dừa, sinh ngày 24/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 47/26 Bắc Thế Tử, khóm 004, thôn Bắc Đẩu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

222. Trần Thị Bé Sáu, sinh ngày 29/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 46/1, Phan Tử Liêu, khóm 001, thôn Nghĩa Hưng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Thị Cẩm Trang, sinh ngày 27/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 104 Khảm Cước, khóm 018, thôn Khảm Cước, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

224. Trần Thái Bạch, sinh ngày 05/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 148/1 Tùng Lâm, khóm 012, phường Tùng Lâm, khu Ngọc Nhiên, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Út , sinh ngày 20/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 133, hẻm 12, ngõ 490, đường Trung Sơn Nam, khóm 038, phường Nhị Vương, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

226. Nguyễn Thúy Phương, sinh ngày 10/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 29/9 Tân Thố, khóm 004, phường Tân Thố, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

227. Quách Thị Thanh Diễm, sinh ngày 03/9/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 33/1, ngõ 207, đường Trung Hoa, khóm 036, thôn Hòa Hưng, xã Trung Thổ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

228. Trần Lê Phương, sinh ngày 06/4/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 10/9, số 251, đường Lục Phúc, khóm 006, thôn Doanh Bàn, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

229. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 15/7/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 498, đường Đại Chúng, khóm 003, phường Tứ Thảo, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

230. Đặng Thị Ấm, sinh ngày 16/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 3, ngõ 70, đường Hậu Xương Tân, khóm 014, phường Hồng, khu Nam Tường, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

231. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 28/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3/1, đường Hồng Sài, khóm 011, phường Sơn Hải, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

232. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 07/7/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 572, đường Trung Sơn, khóm 006, thôn Trúc Tứ, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

233. Huỳnh Kim Yến, sinh ngày 31/12/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 63 Trúc Tử Pháp, khóm 008, thôn Trúc Bản, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

234. Lê Thị Anh Thy, sinh ngày 24/02/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40/1, phố Đại Vũ, khóm 011, phường Thành Hưng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 11/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 32 Hồ Vĩ, khóm 001, thôn Đại Hồ, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

236. Trần Thị Hằng, sinh ngày 12/10/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 5, ngõ 103, phố Tú Phong, khóm 004, phường Tú Phong, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

237. Lữ Thị Trúc Linh, sinh ngày 15/3/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15/2, Nguyệt Mi, khóm 015, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

238. Phạm Thu Vân, sinh ngày 20/10/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 51, đường Đại Nhân, khóm 007, thôn Hoành Sơn, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

239. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 9, phố Trung Ninh, khóm 001, phường Đồng Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

240. Trần Thị Phê, sinh ngày 23/7/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 652, đường Đại Hưng, khóm 019, phường Đại Thuận, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

241. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 26/4/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 87, phố Kiến An, khóm 014, phường Kiến An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

242. Lý A Mùi, sinh ngày 27/02/1978 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 17, đường Kim Hưng, khóm 005, phường Phúc Hưng, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

243. Trương Thị Tuyết Em, sinh ngày 18/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 114, đường Quân Huy, khóm 006, phường Hưng Nhân, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

244. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 09/9/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 21, phố Cộng Hưng Nhị, khóm 010, phường Cộng Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

245. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 19/01/1964 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 13, ngõ 577, đoạn 2, đường Bắc Môn, khóm 011, phường Quang Võ, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

246. Bùi Như Thủy, sinh ngày 06/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55/21, Tân Cát, khóm 007, phường Tân Cát, khu An Định, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

247. Mai Ngọc Trinh, sinh ngày 12/12/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 129, phố Bắc Huyền, khóm 002, thôn Đông Hải, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

248. Nguyễn Thị Gừng, sinh ngày 01/8/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 32, đường Thượng Long, khóm 016, thôn Ngọc Quang, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

249. Trần Thị Hoa, sinh ngày 01/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 1, đường Long Cảng, khóm 017, thôn Cảng Đông, xã Khang Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

250. Trần Kim Ngân, sinh ngày 19/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 357, đường Tam Dân, khóm 002, thôn Thất Khối, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

251. Lê Thị Bích Vân, sinh ngày 25/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 78 Khúc Đầu, khóm 006, phường Khúc Đầu, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

252. Lê Thị Thanh, sinh ngày 29/4/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 17 Đại Đàm, khóm 006, thôn Đại Đàm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

253. Võ Lệ Lan, sinh ngày 03/02/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 231, đường Xã Trung, khóm 008, phường Xã Viên, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

254. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 10/11/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngõ 281, đoạn 2, lộ Tây Viên, khóm 006, phường Cẩm Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

255. Trương Thị Thùy, sinh ngày 29/10/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 64, đoạn 1, đường Văn Xương, khóm 013, thôn Đại Đỗ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

256. Nguyễn Thị Diễm Sương, sinh ngày 14/6/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 177, đoạn 1, đương Di An, khóm 028, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

257. Thái Thị Châm, sinh ngày 01/01/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 32, hẻm 16, ngõ 40, đường Đại Loan, khóm 034, phường Bắc Loan, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

258. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 18/7/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 142, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 010, phường Chương Thanh Hoáụ, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

259. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26/3, ngõ 13, đường Trung Châu Tam, khóm 016, phường Bắc Sơn, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

260. Ngô Thị Miên, sinh ngày 01/12/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 10, Hạ Đại Hồ, khóm 010, thôn Đại Hồ, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

261. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 04/9/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 6, Nhơn Sơn Cước, khóm 009, thôn Nam Cảng, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

262. Nguyễn Hoàng Nhứt, sinh ngày 21/01/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, đường Phủ Bắc, khóm 015, phường Phủ Bắc, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

263. Ngô Ngọc Thủy, sinh ngày 22/02/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 41, ngõ 490, đường Đông Sơn Nam, khóm 036, phường Nhị Vương, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

264. Hoàng Thị Thanh Huyền, sinh ngày 22/6/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 10/02, số 196, đường Thất Hiền Tam, khóm 007, phường Trung Nguyên, khu Diêm Trình

Giới tính: Nữ

265. Trương Thị Thu Thủy, sinh ngày 02/7/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 67, đường Điếm Tử Đỉnh, khóm 004, phường Thánh Nam, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

266. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 25/11/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 5, số 69/2, phố Ngư Nam, khóm 045, phường Phúc Hưng, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

267. Chung Ngọc Kim, sinh ngày 13/4/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12, đường Quốc Phú, khóm 017, phường Quốc Thái, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

268. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 03/01/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, hẻm 12, ngõ 4, đoạn 2, phố Trường Hưng, khóm 012, phường Bảo Trường, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

269. Sằn Nhộc Dếnh, sinh ngày 02/02/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 23, đường Thắng Lợi, khóm 034, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

270. Lê Thị Thúy, sinh ngày 16/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 88, phố Tân Hưng, khóm 017, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

271. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 04/9/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 231, phố Diên Cát, khóm 009, phường Phong Diên, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

272. Thù Nhốc Lìn, sinh ngày 11/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 895, đoạn 1, đường Viên Tập, khóm 007, thôn Nhân Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 24/4/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 244/9, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 014, phường Vĩnh Ninh, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

274. Lê Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 05/7/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13/12, Đại Trang, khóm 007, thôn Tân Trang, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

275. Đoàn Thị Ngọc, sinh ngày 10/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 430, Tam Liêu Loan, khóm 004, thôn Ôn An, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

276. Lữ Thị Sương, sinh ngày 01/11/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 203/16, đường Quang Phục, khóm 011, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

277. Trần Ngọc Thúy, sinh ngày 26/6/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 375, đường Trung Liêu, khóm 004, phường Đỉnh Liêu, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

278. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 21/02/1974 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3/4, ngõ 37, phố Hưng An, khóm 006, phường An Nghi, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

279. Nguyễn Thị Kim Lành, sinh ngày 25/6/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 5, ngõ 35, phố Thanh Hoa, khóm 006, phường Dân Quyền, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

280. Phạm Thị Mai, sinh ngày 09/02/1972 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 80, đoạn 4, đường Phương Hòa, khóm 004, phường Đỉnh Bác, thị trấn Phương Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

281. Lê Hồng Cúc, sinh ngày 20/9/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 1, số 28, ngõ Cát Lập, đường Tân Sinh, khóm 026, thôn Thảo Luy, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

282. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, Thảo Luy, khóm 002, thôn Bảo Chương, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

283. Nguyễn Thị Tố Loan, sinh ngày 05/3/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18, Đại Đàm, khóm 7, thôn Đại Đàm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

284. Lê Thị Phương, sinh ngày 17/10/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 18 Thượng Tân, khóm 019, phường Thượng Tân, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

285. Hsu Pei Yi, sinh ngày 21/12/2000 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 55, đường Trung Sơn Nhị, khóm 001, phường Kiến Long, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

286. Nguyễn Thị Nguyên Nhung, sinh ngày 06/4/1978 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 41, Bình Lâm, khóm 9, thôn Gia Đông, xã Đại Bổ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

287. Lê Thị Sum, sinh ngày 20/8/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36, ngõ Tường Hòa Tân Trang Đông Nhị, khóm 006, phường Lật Lâm, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

288. Phạm Thị Lệ Huyền, sinh ngày 26/9/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Tây An Nam, khóm 016, phường Tây An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

289. Phạm Thị Vân, sinh ngày 05/8/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 214, đường Phong Thế, khóm 004, phường Diên Bình, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

290. Hoàng Diệu Ly, sinh ngày 23/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 17/1, ngõ 622, đường Quân Hiệu, khóm 003, phường Cử Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

291. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 19/5/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 143, ngõ 9, Quang Minh, đường Duy Tân, khóm 009, thôn Duy Tân, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

292. Phạm Thị Hồng Vân, sinh ngày 16/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 72, đường Đại Dũng, khóm 016, thôn Giáp Bắc, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

293. Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 28/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/5, Nhị Trọng cầu, khóm 017, thôn Đại Luân, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

294. La Thị Ngọc Hà, sinh ngày 20/02/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 86, lộ Ngũ Công 3, khóm 011, phường Phúc Hưng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

295. Huỳnh Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 18/10/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18/1, đường Trang Kính, khóm 005, phường Phúc Tường, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

296. Lục Bốn Phùng, sinh ngày 01/01/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6, số 55, ngõ 245, đoạn 2, lộ Tam Dân, khóm 012, phường Phúc Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

297. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 27/5/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/12, ngách 10, ngõ 14, đường Kiến Hoa, khóm 016, phường Trúc Bắc, khu Tiền Chấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

298. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 09/10/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 192 Mã Viễn, khóm 009, thôn Mã Viễn, xã Vạn Vinh, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

299. Nguyễn Thị Út Nhứt, sinh ngày 30/3/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 42, lộ Trung Hoa, khóm 15, phường Tân Đức, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

300. Trần Thị Bích Liên, sinh ngày 16/9/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 75, đường Thái Bình, khóm 009, phường Song Khê, khu Song Khê, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

301. Dương Thị Kiều, sinh ngày 05/02/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 216/4/57, lộ Trung Chính, khóm 009, phường Cảng Đức, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

302. Giang Ngọc Phương, sinh ngày 07/5/1967 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lầu 3, số 46, ngách 12, ngõ 382, đoạn 3, lộ Hòa Bình Tây, khóm 026, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

303. Nguyễn Thị Tuyết Lài, sinh ngày 31/8/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 39, lộ Tây Vân, khóm 010, phường Thành Thái, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304. Nguyễn Thị Kim The, sinh ngày 16/6/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngách 8, hẻm 350, lộ Trung Hòa, khóm 017, phường An Bình, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

305. Lê Thị Minh, sinh ngày 09/4/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 1462, lộ Trung Chính, khóm 009, phường Thủy Nguyên, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

306. Trịnh Thị Loan, sinh ngày 08/9/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 287, đoạn 1, lộ Mộc San, khóm 025, phường Hoa Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

307. Trần Tố Trinh, sinh ngày 20/6/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 132, đường Cảnh Tân, khóm 002, phường Cảnh Văn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

308. Nguyễn Thị Kim Lài, sinh ngày 08/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8/5, hẻm 49, lộ Trường An, khóm 011, phường Diên Bình, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

309. Phạm Tuyết Nhung, sinh ngày 21/9/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngách 32, ngõ 111, đường Trường An, khóm 006, phường Trường An, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310. Đoàn Thị Hồng Đào, sinh ngày 10/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 231/26-2, lộ Mộc San, đoạn 1, khóm 012, phường Hòa Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

311. Thị Hận, sinh ngày 20/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 493/15-1, lộ Cảnh Bình, khóm 035, phường Tân Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

312. Nguyễn Thị Bích Hồng, sinh ngày 26/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 96 Liễu Tử Lâm, khóm 004, thôn Liễu Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

313. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 01/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 595/14, lộ Công Viên, khóm 001, phường Chính Giác, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

314. Bùi Thị Tư, sinh ngày 28/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nhà số 134, Điền Mĩ, khóm 017, thôn Điền Mĩ, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

315. Thái Mộng Nghi, sinh ngày 10/10/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 18, lộ Tráng Tân, đoạn 6, khóm 001, thôn Đại Phúc, làng Tráng Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

316. Chiêm Thị Nga, sinh ngày 02/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 158, lộ Tự Cường, khóm 029, phường Bắc An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

317. Trần Thị Huỳnh Thơm, sinh ngày 24/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52/21/5F, lộ Vĩnh Nguyên, khóm 004, phường Tú Lâm, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

318. Trịnh Thị Thùy Nga, sinh ngày 20/6/1976 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 93, lộ Trung Chính, khóm 002, phường Trung Nhai, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

319. Phạm Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 20/8/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 208/22/6, lộ Dũng Quang, khóm 031, phường Dũng Quang, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

320. Nguyễn Thị Chín, sinh ngày 06/10/1965 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 9, đường Nhã Phong, khóm 007, phường Dũng Phong, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

321. Nguyễn Thị Thanh Thể, sinh ngày 03/12/1982 tại Thái Nguyên Hiện trú tại: Số 1/57, đoạn 2, lộ Viên Lộc, khóm 012, thôn Hảo Tu, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

322. Chí Khỳ Sáu, sinh ngày 05/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 191, đường Thụ Tân, khóm 004, phường Quyến Phúc, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

323. Đặng Thị Thủy, sinh ngày 11/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 44, ngách 44, ngõ An Lạc, lộ Hòa Bình, khóm 009, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

324. Trần Thị Diễm My, sinh ngày 10/10/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Bắc Đầu, khóm 011, thôn Đài Tây, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

325. Lìu Sình Phương, sinh ngày 17/10/1983, Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 40/8, lộ Ngọc Thạch, khóm 004, thôn Ngọc Thạch, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

326. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 30/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 2/3/48, đoạn 3, lộ Mộc San, khóm 028, phường Mộc San, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

327. Nguyễn Thị Bé Loan, sinh ngày 08/5/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 29, đường Tứ Xuyên, khóm 003, phường Thụy Hưng, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

328. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 10/10/1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 131, ngõ 1, phố Đại Thành, khóm 001, phường Đầu Gia Đông, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

329. Nguyễn Thị Cấn, sinh ngày 20/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 79 Quan Âm, khóm 007, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

330. Trương Thị Cẩm Huỳnh, sinh ngày 19/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 164, đường Thanh Thủy, khóm 005, phường Thanh Văn, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

331. Thái Thị Hiền, sinh ngày 11/12/1966 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 3/10, ngõ 479, lộ Phi Cơ, khóm 010, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

332. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 01/01/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 238, đường Quảng Đức, khóm 001, phường Phục Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

333. Nguyễn Thị Đậm, sinh ngày 10/01/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 1/5, số 950, lộ Khải Tuyền 4, khóm 007, phường Thụy Phong, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

334. Bùi Thị Mỹ Diện, sinh ngày 26/11/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 167, đường Lực Hành, khóm 007, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

335. Trần Thị Ngạch, sinh ngày 27/5/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 90/13, đường Tự Cường 1, khóm 054, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

336. Triệu Thị Thu Hương, sinh ngày 21/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 108/29/2F, lộ Đại Đồng Nam, khóm 016, phường Trung Hiếu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

337. Lìu Sát Mùi, sinh ngày 11/10/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 65, lộ Lập Nhân, khóm 016, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

338. Trần Thị Dư, sinh ngày 28/12/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 59/6/4F, lộ Tín Nghĩa, khóm 011, phường Khê Kiền, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

339. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 30/3/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2/55, Sơn Tử Cước, khóm 007, phường Liên Đàm, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

340. Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 07/3/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 63, đường Cao Thành 8, khóm 034, phường Cao Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

341. Nguyễn Hồng Quyên, sinh ngày 07/01/985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 139, lộ Dân Sinh, khóm 025, phường Dân Sinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

342. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5/59, lộ Quỳnh Lâm, khóm 002, phường Quỳnh Lâm, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

343. Nguyễn Ngọc Loan, sinh ngày 11/10/1981 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 69 Đông Trúc, khóm 003, thôn Trúc Điền, làng Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

344. Đinh Thị Hương, sinh ngày 15/8/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 766, lộ Tân Hưng, khóm 008, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

345. Lê Thị Thùy Nhung, sinh ngày 19/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/11, ngách 1, ngõ 50, lộ Trung Hoa, khóm 020, phường Điền An, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

346. Đỗ Thị Dung, sinh ngày 01/10/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 184, phố Đại Nghiệp, khóm 010, phường Hưng An, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

347. Lan Nàm Cú, sinh ngày 27/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngõ 72, lộ Chấn Hưng, khóm 022, phường Chấn Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

348. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 18/11/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 28 Lục Cổ Lâm Khẩu, khóm 010, phường Trùng Hòa, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

349. Huỳnh Phụng Thiện, sinh ngày 25/11/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 29, số 176, đoạn 2, lộ Tân Đài 5, khóm 026, phường Sùng Đức, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

350. Nguyễn Thị Thùy Thanh, sinh ngày 16/4/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 296, lộ Văn Hóa, khóm 020, phường Diên Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

351. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 09/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 168/9/42/5 F, lộ Trung Hòa, khóm 028, phường

Hòa Khánh, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

352. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 08/9/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 33, đoạn 3, lộ Chỉ Nam, khóm 002, phường Chỉ Nam, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

353. Ngô Thị Thoan, sinh ngày 05/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/18, đường Giang Sơn, khóm 001, phường Giang Sơn, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

354. Hà Ngọc Thanh, sinh ngày 03/3/1981 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 177/3F, đường Côn Minh, khóm 001, phường Nhân Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

355. Đỗ Thị Kim Cương, sinh ngày 01/12/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 90/12-2, đường Tân Sinh, khóm 008, phường Hiệp Nguyên, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

356. Lâm Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 27/8/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 50, lộ Đại Châu, khóm 003, thôn Đại Châu, xã Tam Trinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

357. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 22/4/1973 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 310/16/6F, lộ Tân Nguyên, khóm 019, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

358. Nguyễn Thị Trà Giang, sinh ngày 09/4/1973 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 7, số 215, lộ Tam Thụ, khóm 010, phường Long Học, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

359. Nguyễn Thị Lương, sinh ngày 05/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, ngách 58, ngõ 39, đường Thông Hoa, khóm 017, phường Thông Hoa, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

360. Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 10/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18, đoạn 3, lộ Trung Sơn, khóm 005, phường Tấn Đường, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

361. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 25/11/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 307/5, lộ Thành Công, khóm 011, phường Hợp Hòa, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

362. Vương Thị Hồng Nga, sinh ngày 09/3/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 496/33, đoạn 3, lộ Phục Hưng, khóm 003, phường Nhân Ái, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

363. Trần Thị Thúy Kiều, sinh ngày 22/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 325, đường Trường An, khóm 026, phường Thành Công, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

364. Dương Thị Thanh Thảo, sinh ngày 19/9/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/6, số 5, ngõ 379, đoạn 1, lộ Kinh Quốc, khóm 009, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Thị Sơn Ca, sinh ngày 28/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 84, đường Bác Ái, khóm 005, phường Bảo Sao, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

366. Châu Ngọc Kiều, sinh ngày 02/7/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, đường Nam Phong 1, khóm 007, phường Nam Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

367. Đỗ Thị Lệ, sinh ngày 26/12/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6/140, đường Đạo Hương, khóm 013, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

368. Hoàng Thị Uyên, sinh ngày 13/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25, đường Tứ Duy, khóm 024, thôn Thảo Loa, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

369. Trần Thị Mười, sinh ngày 01/01/1968 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 30, đường Hưng An, khóm 003, phường Trang Mỹ, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

370. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 16/6/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 22/9 Giáp Đầu Thố, khóm 009, thôn Đông Minh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

371. Lưu Bích Tuyền, sinh ngày 19/3/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 36 Thập Ngũ Gian, khóm 011, thôn Vọng Gian, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

372. Lê Thị Huệ, sinh ngày 01/01/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Tân Sinh, khóm 010, thôn Ngũ Tuấn, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

373. Dương Minh Tài, sinh ngày 27/6/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 127, đoạn 1, đường Đại Phú, khóm 018, thôn Đông Bảo, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

374. Trần Ngọc Hà, sinh ngày 20/02/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 349, đoạn 2, đường Trường An, khóm 005, phường Đại Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

375. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 28/02/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 29, ngõ 21, đoạn 1, đường Trung Hiếu, khóm 010, phường Hậu Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

376. Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 22/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, đường Đại Đàm, khóm 002, phường Đại Đàm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

377. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 10/02/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 370, phố Hạ Nhĩ Tân, khóm 013, phường An Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

378. Dương Thị Thu, sinh ngày 08/8/1984 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 54, đường Thọ Sơn, khóm 006, thôn Trung Hưng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

379. Hồ Thị Mộng, sinh ngày 16/9/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 399, phố Nhiệt Hà Nhất, khóm 005, phường Đạt Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

380. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 02/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, Nam Bình, khóm 004, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

381. Huỳnh Thị Thu Trang, sinh ngày 20/11/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 6, phố Tân Hưng, khóm 007, phường Tân Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

382. Đỗ Thị Hồng Thắm, sinh ngày 15/8/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, hẻm 2, ngõ 423, đường Trang Kính, khóm 011, phường Tam Trương, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

383. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 01/7/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 33, đường Sùng Lễ, khóm 009, phường Phúc Dân, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

384. Đào Thị Xuân, sinh ngày 12/9/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, hẻm 15, ngách 69, đường Lập Nhân, khóm 022, phường Tú Sơn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

385. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 08/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 84/23, đoạn 2, lộ Trung Hiếu, khóm 005, phường Tam Dân, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

386. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 09/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 145, đường Hoa Thắng, khóm 022, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

387. Trần Thị Tuyết Anh, sinh ngày 19/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8/9, số 176, đường Phục Hưng, khóm 025, phường Vĩnh Quán, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 31/5/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30/2, Hổ Vĩ Liêu, khóm 002, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

389. Võ Ngọc Thắm, sinh ngày 09/01/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 260, đoạn 3, đường Kiến Quốc, khóm 014, thôn Phúc Lạc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

390. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 11/11/1977 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 106, đường Đại Nghiệp, khóm 008, phường An Nghiệp, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

391. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 09/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 57/7, ngõ Tân Đan, khóm 006, thôn Vạn Đan, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

392. Trần Mỹ Lìn, sinh ngày 14/02/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/3 số 39, đoạn 1, lộ Đốc Hành, khóm 021, phường Côn Luân, khu Bến Trản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

393. Dương Thị Thu Trang, sinh ngày 24/01/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 238, đoạn 1, lộ Trung Uơng, khóm 018, phường Nhật Tân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

394. Vòng Lỷ Quán, sinh ngày 17/01/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 2, Cao Mã, khóm 032, thôn Nhân Mỹ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

395. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/02/1974 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 12, số 11, ngõ 216, lộ Dân Tộc, khóm 001, thôn Nam Thế, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

396. Cao Thị Điệp, sinh ngày 10/01/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33, đường Trấn Bình, khóm 004, thôn Trấn Bình, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

397. Lìu Sỳ Lình, sinh ngày 02/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, ngõ 8, ngách 648, lộ Trung Cảng, khóm 023, phường Trung Long, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

398. Trần Thị Xinh, sinh ngày 05/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 44, ngách 7, ngõ 19, đường Dân Sinh, khóm 040, phường Long Phố, thị trấn Tam hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

399. Dương Thị Lẹ, sinh ngày 01/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 69, Thảo Lâm, khóm 011, thôn Thuận An, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

400. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 24/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 246, Kỳ Tử Đầu, khóm 015, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

401. Hồ Thị Diễm, sinh ngày 14/6/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 267/24/2/6F, đường Trường An, khóm 007, phường Vĩnh Khang, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

402. Mai Thị Long, sinh ngày 09/8/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 2, Phố Đỉnh, khóm 001, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

403. Phan Thị Dung, sinh ngày 03/5/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 4/15, ngõ Phong Nhất, đường Phong Niên, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

404. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/02/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5/103, Lư Trúc, khóm 008, phường Lư Trúc, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

405. Trần Thị Thanh Hòa, sinh ngày 25/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 198, đường Vĩnh Phúc, khóm 012, phường Vĩnh An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

406. Phan Thị Huế, sinh ngày 26/7/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nhà số 195, đường Tân Sơn, khóm 009, phường Tân Sơn, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 08/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 1/7F, số 108, đoạn 2, đường Hán Khẩu, khóm 010, phường Hà Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

408. Trần Thị Lệ, sinh ngày 16/3/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 42, đường Hưng Tường, khóm 009, phường Nhân Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

409. Nguyễn Thị Ngọc Huy, sinh ngày 01/02/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 47, lộ Đại Câu, khóm 019, thôn Thượng Đức, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

410. Hồ Diên Dung, sinh ngày 24/7/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 89/2F, đường Bình Đẳng, khóm 006, phường Bách Nhẫn, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

411. Nguyễn Thị Kim Vui, sinh ngày 23/9/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 38, đường Hạnh Mỹ Cửu, khóm 022, thôn Thố Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

412. Phan Thị Trúc Phương, sinh ngày 03/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/13, hẻm Bích Liễu 1, khóm 015, phường Cựu Xã, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

413. Lê Thị Cà Bên, sinh ngày 15/10/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 37, ngách 16, ngõ 239, lộ Bình Đông, khóm 004, phường Hoa An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

414. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 27/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 1, ngõ Thanh Thủy Nhất, đường Quý Thủy, khóm 027, thôn Quý Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

415. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 01/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 1, ngõ 85, đường Trang Ngũ, khóm 006, thôn Kiệt Tường, xã Trang Vĩ, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

416. Hồ Thị Trúc, sinh ngày 04/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1 Khách Trang, khóm 014, thôn Loan Đàm, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

417. Võ Thị Ngọc Dung, sinh ngày 20/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 221, đường Trung Chính, khóm 015, phường Bắc Hoa, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

418. Đặng Hồng Tú, sinh ngày 28/10/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 768/2, đường Trung Hoa, khóm 014, phường Đại Bản, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

419. Lê Thị Hồng, sinh ngày 16/3/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 346, phố Đại Nhân, khóm 010, phường Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

420. Lâm Thị Cương, sinh ngày 02/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 164, ngõ 208, đường Cơ Kim Nhất, khóm 018, phường Tân Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

421. Đặng Thị Ngọc Linh, sinh ngày 20/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 180, đường Nam Dương, khóm 020, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

422. Lê Thị Hiền, sinh ngày 03/01/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4, Học Đường Hạ, khóm 003, thôn Tứ Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

423. Trần Thị Tuyết Lệ, sinh ngày 09/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1004, đoạn 1, đường Quốc Tế, khóm 001, phường Trung Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

424. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 06/02/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 33/11, hẻm 82, ngõ 1906, đường Hưng Phong, khóm 011, phường Đại An, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

425. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 20/3/1982 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 211, phố Hồng Xương Lục, khóm 011, phường Trung Nguyên, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

426. Lê Thị Hảo, sinh ngày 11/11/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 70/3, phố Kim Hòa, khóm 014, phường Kim Hòa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

427. Võ Thị Thuyền, sinh ngày 07/7/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 188/10, ngõ An Lạc, khóm 018, phường Từ Ái, khu Kỳ Luật, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

428. Nguyễn Thị Thu Ân, sinh ngày 14/7/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Quang Phục, khóm 010, thôn Vĩnh Hưng, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

429. Trần Ngọc Xuân, sinh ngày 12/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 83, Thủy Khanh, khóm 003, thôn Thủy Khanh, xã Khung Lâm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

430. Vũ Thị Phượng, sinh ngày 22/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 6/3, số 423, đoạn 2, đường Lê Minh, khóm 002, phường Tam Hòa, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

431. Ngô Thị Huyền, sinh ngày 22/8/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22/3, Lương Văn Cảng, khóm 012, thôn Long Môn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

432. Võ Thị Ngọc, sinh ngày 20/02/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 182, đường Trúc Ngũ, khóm 001, thôn Ngũ Trang, xã Túc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

433. Hồ Thị Thanh, sinh ngày 01/01/1964 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 1127, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 005, phường Phúc Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

434. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, đường Đại Trang, khóm 015, phường Gia Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

435. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 01/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Đại Bổ, khóm 016, thôn Tân Giai, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

436. Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 02/01/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 13, phố Thanh Thủy, khóm 007, phường Đại Giang, thị trấn Bổ Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

437. Lê Thanh Diệu, sinh ngày 27/7/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 745, Ngu Đầu Sơn, khóm 029, thôn Sơn Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

438. Hồ Thị Thu, sinh ngày 03/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 28 Trúc Tử Cước, khóm 004, thôn Tùng Trúc, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

439. Nguyễn Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 24/9/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 55, Hạ Trang, khóm 011, phường Khê Biên, thị trấn Thổ Kho, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

440. Nguyễn Mộng Tuyền, sinh ngày 10/02/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 212/1, đoạn 2, đường Tri Bổn, khóm 009, phường Kiến Nông, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

441. Trần Thị Sim, sinh ngày 26/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18/1, Vĩnh Phong, khóm 010, thôn Vĩnh Phong, xã Phủ Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

442. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 14/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 2, đường Thanh Nhất, khóm 016, phường Nhật Nam, khu Đại Giáp, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

443. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 14/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 53, phường Phương Sơn, khóm 002, thôn Phương Sơn, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

444. Vũ Thị Thảo, sinh ngày 25/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7, đường Phong Ngư, khóm 012, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

445. Lê Thị Thúy Kiều, sinh ngày 11/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 138/3, Nam Hòa, khóm 011, thôn Nam Hòa, xã Lai Nghĩa, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

446. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 06/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 41, ngõ Tân Điền, đường Quang Minh, khóm 010, thôn Tân Quảng, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

447. Nguyễn Thị Bơ, sinh ngày 06/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 121, ngõ 346, đường Quang Phục, khóm 013, phường Quang Phục, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

448. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 31/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 260, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 007, phường Tây Đức, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

449. Mã Thị Kiều, sinh ngày 25/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 43, phố Đông Liêu, khóm 009, phường Đông Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

450. Lê Thị Chúc Ly, sinh ngày 20/6/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 200, Lưu Thố, khóm 014, phường Lưu Thố, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

451. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 16/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 56/3, Hưng Nam, khóm 020, thôn Hưng Quí, xã Chi Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

452. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 19/12/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20, Phương Thảo, khóm 002, phường Phương Thảo, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

453. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 09/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15/1, đường Hạ Bộ, khóm 002, phường Hạ Bộ, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

454. Huỳnh Thị Mỹ Khúc, sinh ngày 30/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 31, đường Trung Hưng, khóm 012, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

455. Lai Khinh Lầm, sinh ngày 13/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 23, phố Sùng Minh, khóm 017, phường Sơn Tây, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

456. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 01/12/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 194, Thắng Lợi, khóm 029, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

457. Đỗ Thị Thu Hiền, sinh ngày 01/07/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 57, phố Đại Kiều Tam, khóm 024, phường Tây Kiều, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

458. Lê Thanh Bạch, sinh ngày 21/04/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 13, phố Nam Tân, khóm 014, phường Tân Bắc, thành phố Tân Cung, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

459. Dư Thị Thu Vân, sinh ngày 30/12/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 9, Liễu Trúc Tử Cước, khóm 002, thôn Hưng Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

460. Đinh Thị Thêm, sinh ngày 12/11/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 82 Tử Hoạt, khóm 006, thôn Tử Hoạt, xã Viên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

461. Nguyễn Thị Xinh, sinh ngày 20/11/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 43, Trung Liêu, khóm 004, thôn Công Hưng, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

462. Huỳnh Ngọc Phỉ, sinh ngày 19/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, đường Trung Nam, khóm 005, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

463. Huỳnh Thị Thúy An, sinh ngày 20/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 27, phố Kiến Hòa, khóm 018, phường Kiến Quốc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

464. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 09/9/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 142/17, đường An My, khóm 011, thôn My Sơn, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

465. Lương Ngọc Linh, sinh ngày 10/01/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 32, phố Phúc An, khóm 004, phường Phụng Minh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

466. Phạm Thị Vấn, sinh ngày 25/8/1967 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 572/3, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 013, phường Nhân Nghĩa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

467. Ừng Cóc Phượng, sinh ngày 14/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 14/1 Thích Tử Liêu, khóm 004, phường Mỹ Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

468. Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 19/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 121/2, đường Trung Chính Tam, khóm 002, phường Nhị Kiều, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

469. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 06/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 67, phố Bắc Môn, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

470. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 07/01/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 70/40, Tam Khối Thạch, khóm 007, thôn Tam Thạch, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

471. Đỗ Thị Hồng Loan, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 171, phố Dục An, khóm 015, phường An Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

472. Cao Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 71, phố Phúc Đức, khóm 014, phường Bát Đức, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

473. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 10/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 79, Bạch Khê, khóm 010, phường Gia Thiêm, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

474. Trần Thị Mượt, sinh ngày 01/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 97, đường Chương Tú, khóm 014, thôn An Khê, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

475. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 25/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 35, phố Diên Phong, khóm 004, phường Phong Diên, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

476. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 19/7/1983

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 8, ngõ 279, phố Tín Nghĩa, khóm 016, thôn Nhân Đức, xã Điểu Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

477. Nguyễn Thị Bích Đào, sinh ngày 26/9/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 460, đường Nhân Ái, khóm 019, phường Nhân Ái, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

478. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/10/1982 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 178, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 003, thôn Đại Khải, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

479. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 20/10/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 83, đường Tân Sinh, khóm 019, phường Vĩnh Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

480. Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 17/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 50, đoạn 3, đường Trung Sơn Đông, khóm 015, phường Hậu Liêu, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

481. Đàm Thị Phương, sinh ngày 28/7/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 143, phố Tùng Nghĩa, khóm 004, phường Tùng Mao, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

482. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 19/9/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 36, ngõ 148, phố Nhật Tân, khóm 009, phường Dục Quyết, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

483. Danh Thị Thủy, sinh ngày 19/02/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, hẻm 11, ngõ 61, phố Dân Lợi, khóm 004, phường Gia Tuệ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

484. Châu Ánh Tuyết, sinh ngày 18/11/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 13, đường Trung Hoa, khóm 023, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

485. Lê Kiều Phương, sinh ngày 12/12/1971 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 315, đường Đại Đông Sơn, khóm 016, thôn Thổ Khang, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

486. Trương Thị Năm, sinh ngày 28/6/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 41, đường Trung Hoa, khóm 007, phường Hòa Bình, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

487. Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày 20/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, ngõ 359, đoạn 2, đường Minh Tâm, khóm 019, phường Tân Minh, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

488. Nguyễn Ngọc Sang, sinh ngày 10/3/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 78, ngõ 14, phố Thương Cảng, khóm 002, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

489. Phan Thanh Nhanh, sinh ngày 02/7/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 43, hẻm 7, ngõ 209, đường Hải Dương, khóm 022, phường Hải Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

490. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 24/3/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 68/1, Xã Linh, khóm 006, phường Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

491. Nguyễn Thị Ngọc Bẹ, sinh ngày 09/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 63, đường Điền Bắc, khóm 014, phường Điền Thủ, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

492. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 22/11/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 305, đoạn 2, đường Tây An, khóm 019, phường Ngưu Dân, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

493. Phùng Thị Thu Hiền, sinh ngày 12/02/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Số 42, phố Dục Đức, khóm 023, phường Thanh Tân, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

494. Huỳnh Thị Diệu, sinh ngày 16/8/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 38, ngõ 461, đoạn 2, đường Hưng An, khóm 011, phường Tùng Cường, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

495. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 11/02/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: lầu 13, số 17/29, ngõ 207, đoạn 1, đường Phục Hưng, khóm 027, phường Thụ Đức, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

496. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 10/6/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 140, Thảo Lĩnh, khóm 010, thôn Thảo Lĩnh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

497. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 01/7/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 30, phố Điền Trung, khóm 012, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

498. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 27/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 1, đường Phục Hưng, khóm 006, thôn San Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

499. Nguyễn Kim Phúc, sinh ngày 29/10/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 233, đường Trung Chính, khóm 010, thôn Diêm Phố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

500. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 16/01/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4/21, đường Trung Hoa, khóm 005, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

501. Phạm Thị Lan, sinh ngày 22/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Tam Dân, khóm 021, thôn Tân Đàm, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

502. Trần Ngọc Huyền, sinh ngày 20/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14/6, đường Tứ Duy, khóm 013, thôn Lạc Dương, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

503. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 06/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 445, đường Dân Quyền Nhị, khóm 003, phường Hưng Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

504. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 22/3/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 22, phố Tân Cát, khóm 088, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

505. Dương Thị Si Thay, sinh ngày 06/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 198, đường Nam Kinh, khóm 002, phường Tân Thái, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

506. Lê Thị Ngọc Phương, sinh ngày 13/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 925, đường Đại Trúc Bắc, khóm 012, thôn Hồng Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

507. Nguyễn Thị Thuyết, sinh ngày 30/8/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 35/2, ngõ Tân Hưng, khóm 005, thôn Kiến Bình, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

508. Phạm Thị Mùi, sinh ngày 25/10/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 162, đường Dục Đức, khóm 023, phường Tân Cát, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

509. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 330/2, đường Trung Sơn, khóm 026, phường Hạ Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

510. Võ Thị Pha, sinh ngày 05/01/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 129, đường Thành Công Nhất, khóm 025, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

511. Nguyễn Thị Trúc Kiều, sinh ngày 12/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ Trung Trang, khóm 004, thôn Tam Luân, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

512. Thạch Thị Thắm, sinh ngày 01/9/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 162/9, đường Ngọc Bình, khóm 014, phường Ngự Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

513. Kiều Thị Mai Thảo, sinh ngày 10/5/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 303, phố Tín Nghĩa, khóm 014, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

514. Dương Bích Huyền, sinh ngày 21/5/1968 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 191/13, đường Long Nam, khóm 001, thôn Sảng Văn, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

515. Nguyễn Thị Giang Phụng, sinh ngày 12/6/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 8/15, đường Cựu Xã, khóm 001, thôn Cựu Xã, khóm 001, thôn Cựu Xã, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

516. Lê Thị Bé Năm, sinh ngày 30/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 107/1, đường Miêu Tiền, khóm 006, thôn Thủy Bắc, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

517. Đặng Thị Chi, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, phố Noãn Noãn, khóm 001, phường Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

518. Lý Thị Thu Thủy, sinh ngày 16/11/1981 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 247, đường Dân Tộc, khóm 013, phường Dân Tộc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

519. Nguyễn Thị Huê, sinh ngày 22/6/1977 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 335, lộ Tùng Long, khóm 001, phường Vĩnh Cát, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

520. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 26/10/1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 25 Lâm Đâu, khóm 018, phường Tân Hồ, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

521. Phùng Thị Cạnh, sinh ngày 20/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 42, lộ Quỳnh Lâm, khóm 013, phường Thái Phong, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

522. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 10/5/1958 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 13, ngách 3, ngõ 463, lộ Trường Hưng, khóm 016, phường Trúc Viên, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

523. Ừng Mỹ Kim, sinh ngày 01/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 38, đoạn 1, lộ Diên Bình, khóm 007, phường Sùng Lễ, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

524. Lê Thị Kim Uyên, sinh ngày 05/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/81, Thượng Sơn, khóm 008, thôn Thượng Sơn, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

525. Trần Thị Bích, sinh ngày 26/11/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, ngách 29, ngõ 218, lộ Tân Giang, khóm 029, phường Tú Tài

Giới tính: Nữ

526. Nguyễn Thị Duy Linh, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 9, ngõ 28, lộ Công Viên, khóm 012, phường Lê Minh, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

527. Sơn Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 12/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 100/10, Khê Để Liêu, khóm 011, phường Trung Khu, khu Bắc Môn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

528. Phạm Thị Phương sinh ngày 03/09/1975 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 6, số 191, lộ Lục Phúc, khóm 013, thôn Oanh Bàn, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

529. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 01/11/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 28/1, Thiến Liêu, khóm 003, phường Thiến Liêu, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

530. Đỗ Thị Thúy Hà, sinh ngày 14/7/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 75, đường Hạnh Mỹ Cửu, khóm 023, thôn Thố Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

531. Huỳnh Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 13/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 193/22, 5F, lộ Tam Dân, đoạn 2, khóm 007, phường Cư Nhân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

532. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 19/03/1970 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 2/93, Nam Phòng, khóm 008, phường Phòng Lễ, thị trấn Uyển Lễ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

533. Trần Thị Nhi, sinh ngày 19/8/1973 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 12/2 F, đường Dục Hiền, khóm 015, phường Kiến Quốc, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

534. Trần Thị Nhung, sinh ngày 12/01/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 206, lộ Tân Thụ, khóm 001, phường Tây Thịnh, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

535. Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 28/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 591, đoạn 2, đường Kiến Hưng, khóm 019, thôn Kỳ Đỉnh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

536. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 22/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 166/32, lộ Cách Chí, khóm 016, phường Dương Minh, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

537. Phan Thị Kiều Loan, sinh ngày 20/10/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11/3, hẻm 253, lộ Trung Chính, khóm 014, phường Xã Hậu, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

538. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 09/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58/29/2F, lộ Trung Chính, khóm 025, phường Mẫu Đơn, khu Song Khê, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

539. Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 02/03/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 152, đường Tam Nguyên, khóm 009, đường Long Hưng, khu Trung Chánh, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

540. Lê Thị Thúy Diễm, sinh ngày 23/01/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 4/6, đoạn 4, lộ Tín Nghĩa, khóm 013, phường Trú An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

541. Hà Kim Ngân, sinh ngày 18/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 73, đoạn 1, lộ Tú Lang, khóm 004, phường Điếm Nhai, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

542. Lâm Thị Nương, sinh ngày 02/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 184, đường Ngô Hưng, khóm 002, phường Cảnh Cần, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

543. Tô Thị Hoài Phương, sinh ngày 26/11/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 203, ngách 65, ngõ 551, đoạn 5, lộ Dân Tộc, khóm 010, phường Cao Vinh

Giới tính: Nữ

544. Trần Thị Sang, sinh ngày 24/10/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16, lộ Lập Đức, khóm 011, phường Thanh Khê, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

545. Vương Thị Tuyết, sinh ngày 27/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 133, lộ Đại Đồng Bắc, khóm 010, phường Đại Viên, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

546. Nguyễn Thị Thúy Cường, sinh ngày 26/10/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 47 Xích Kha Liêu, khóm 006, thôn Trung Khanh, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

547. Lê Ngọc Điệp, sinh ngày 29/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 47/2, đường Minh Trung, khóm 018, phường Hằng An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

548. Hồ Thị Thu Thúy, sinh ngày 26/02/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 8, ngõ 1, đoạn 3, đường Bảo An, khóm 001, phường Tam Đa, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

549. Trần Thị Diễm, sinh ngày 07/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/61, lộ Đại Noãn, khóm 027, phường Đỉnh Phố, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

550. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 30/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 433/9-1, đường Trung Dũng, khóm 014, phường Đại Đồng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

551. Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 01/7/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 269, lộ Quang Phục Đông, khóm 007, thôn Thắng Lợi, làng Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

552. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 10/7/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngách 20, ngõ 73, đoạn 3, lộ Trung Hưng, khóm 001, phường Nhị Trung, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

553. Phùng Thị Đào, sinh ngày 27/11/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 2, ngõ 46, đoạn 2, lộ Trung Viên, khóm 004, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

554. Phan Thị Loan, sinh ngày 12/12/1972 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 185, lộ Trường An, đoạn 2, khóm 039, phường Minh Sương, thị trấn Nam Đầu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

555. Lê Thị Thanh Hải, sinh ngày 21/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 27, đường Phúc Hưng 1, khóm 006, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

556. Nguyễn Phan Đan Phương, sinh ngày 08/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 460/358/86, đoạn 1, lộ Khê Nam, khóm 005, thôn Đông Viên, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

557. Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 09/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, đường Phong Giáp, khóm 006, phường Long Trấn, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

558. Trần Thị Ánh Phượng, sinh ngày 26/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 413, đường Hành Đại, khóm 016, phường Đại Giáp, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

559. Phạm Thị Hậu, sinh ngày 05/3/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 209, đường Thượng Sơn, khóm 013, phường Tú Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

560. Đinh Thị Huyền, sinh ngày 28/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3/83, đường Đức An, khóm 003, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

561. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 22/7/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 4, phố Đông Tân, khóm 001, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

562. Nguyễn Thị Ty, sinh ngày 12/12/1980 tại Thừa Thiên- Huế

Hiện trú tại: Số 40, ngách 17, ngõ 58, đường Đại Phong Đông 3, khóm 007, thôn Đại Phong, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

563. Huỳnh Thị Tuyền, sinh ngày 21/8/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 87, đường Bảo Kiện, khóm 011, phường Nhân Lý, khu Cống Liêu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

564. Thái Thị Bé Ba, sinh ngày 02/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/25/11, đường Trung Hiếu, khóm 008, phường Hoa Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

565. Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 28/10/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng 1, số nhà 14, Đại Thương, khóm 005, thôn Đại Thương, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

566. Phùng Thị Xuân, sinh ngày 28/01/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 38, lộ Quang Minh, khóm 029, thôn Hoa Đàn, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

567. Trần Thị Hồng Gấm, sinh ngày 02/02/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 12, số 309/24, đoạn 1, lộ Văn Hóa, khóm 003, phường Trung Thành, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

568. Võ Thị Diễm, sinh ngày 16/02/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 189, Điểu Dữ, khóm 008, thôn Điểu Dữ, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

569. Tạ Thị Quyên, sinh ngày 04/4/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 39, ngõ 155, đường Phú Dân, khóm 013, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

570. Trần Thanh Kim Phụng, sinh ngày 11/11/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 152, đoạn 1, lộ Nam Đôn, khóm 106, phường Cát Long, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

571. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 19/11/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số nhà 1/7, Du Thố Trang, khóm 006, thôn Du Đông, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

572. Thiều Thị Mai Hương, sinh ngày 27/4/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 80, đường Lâm Khẩu, khóm 017, phường Đại Dạo, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

573. Đặng Ngọc Dung, sinh ngày 20/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, lộ Ái Ngũ, khóm 012, phường Trung Dũng, khú Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

574. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, Tam Xoa Khanh, khóm 010, phường Ngoại Cam, khu Song Khê, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

575. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 29/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 375/8, đường Công Viên, phường Đại Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

576. Lê Mỹ Linh, sinh ngày 19/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/82, đường Hoài Nhân, khóm 015, phường Quang Nhân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

577. Phan Thị Thúy Hương, sinh ngày 20/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1317, đường Tân Sinh, khóm 013, thôn Thảo Khiết, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

578. Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 07/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/14, ngõ 2, đường Phúc Thọ, khóm 006, phường Nhân Nghĩa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

579. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 24/02/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 68, ngách 8, hẻm 201, đường Phục Hưng, khóm 038, phường Đức Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

580. Bùi Thị Hiếu, sinh ngày 20/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43 Tân Trấn, khóm 006, thôn Cảng Vĩ, xã Luận Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

581. Nguyễn Thị Hồng Yên, sinh ngày 25/11/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 63 Tân Phục, khóm 005, phường Tân Phục, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

582. Trần Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 12/8/1967 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 366, Trung Hưng, khóm 013, thôn Trung Hưng Thể, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

583. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 30/10/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 82, đoạn 3, đường Lâm Hải, khóm 024, phường Đông Thạch, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

584. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 07/7/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 2, đoạn 2, đường Mai Xuyên Đông, khóm 008, phường Mai Xuyên, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

585. Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 11/11/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24/2, đường Trường Thụ, khóm 005, phường Đồng An, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

586. Đinh Thị Cẩm Loan, sinh ngày 24/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33/2, ngõ 53, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 005, phường Nghi Xương, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

587. Đào Thị Thanh Hằng, sinh ngày 06/12/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 18, ngõ 156, đường Đại Phúc, khóm 010, thôn Tam Giác, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

588. Đào Thị Thùy Dung, sinh ngày 14/8/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 67, đường Lạc Nghiệp, khóm 001, phường Tuyền Nguyên, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

589. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 02/3/1973 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 57, ngõ Phúc Câu, đoạn 2, đường Tân Nhân, khóm 010, phường Nội Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

590. Phùng Thị Dịu, sinh ngày 02/9/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 234, đoạn 2, đường Phong Thế, khóm 005, phường Ong Tử, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

591. Bùi Thị Bé Chín, sinh ngày 01/01/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 108, Gia Hòa, khóm 007, thôn Gia Lộc, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

592. Lưu Thị Thanh Loan, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18 Khê Đỉnh, khóm 001, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

593. Đặng Thanh An, sinh ngày 16/11/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 81, Bì Ma Cước, khóm 005, phường Bì Xã, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

594. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 19/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 363, đoạn 1, đường Thạch Bài, khóm 004, phường Thạch Bài, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

595. Đinh Thị Nụ, sinh ngày 07/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 53/50, Liễu Doanh, khóm 017, thôn Sĩ Lâm, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

596. Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh ngày 02/3/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 160, Hưng Long, khóm 013, thôn Hưng Long, xã Đồng Lá, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

597. Lâm Việt Thư, sinh ngày 15/8/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 612, phố Chí Công, khóm 005, phường Văn Sơn, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

598. Hồ Thị Liễu Hà, sinh ngày 15/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42/4F, đường Nhân Ái, khóm 014, phường Thủy Hà, khu Lư Châu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

599. Lã Thị Liên, sinh ngày 05/10/1961 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 12, đường Long Hình 1, khóm 013, phường Long Nguyên, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

600. Đào Thị Lê, sinh ngày 04/01/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2/110, lộ Thanh Đàm, khóm 008, phường Khai Minh, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

601. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 17/02/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 413/26, đoạn 2, lộ Chương Nam, khóm 006, phường Trúc Cảng, thành phố Chương Hóá, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

602. Đỗ Thị Thanh Hương, sinh ngày 02/10/1967 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 79, đoạn 01, đường Quang Phục, khóm 027, phường Kim Sơn, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

603. Trần Thúy Anh, sinh ngày 09/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 27, lộ Chấn Đức, khóm 023, phường Tân Quang, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

604. Võ Thị Kiều Trang, sinh ngày 01/01/1983 tại Long An

Hiện trú tại: 5/147, Hạ Phúc, khóm 001, thôn Hạ Phúc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

605. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 16/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Phòng A8, lầu 3, số 82, đoạn 6, lộ Tín Nghĩa, khóm 003, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

606. Lê Thị Nga, sinh ngày 15/10/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 61, lộ Kỳ Nam, khóm 012, phường Bảo Xã, khu Đại Xã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

607. Trần Thị Kiều Mộng, sinh ngày 02/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 96, hẻm 6, đường An Hòa 1, khóm 024, phường Thất Hiền, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

608. Lâm Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 02/6/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 145/35/11/3F, lộ Phúc Dân, khóm 012, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

609. Nguyễn Thị Có, sinh ngày 24/06/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 13, số 553, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 015, phường Nhân Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

610. Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 15/10/1970 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Phòng 2A, lầu 2, số 62, lộ Nhân Lạc, khóm 019, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

611. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 13/09/1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 2, ngách 1, ngõ 76, đường Sơn Cước, khóm 011, thôn Phúc Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

612. Hồ Thị Hiền, sinh ngày 06/01/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4, số 124, đường Xã Trung, khóm 008, phường Xã Tử, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

613. Nguyễn Thị Hồng Nhạn, sinh ngày 28/09/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 32, ngõ 47, đoạn 1, lộ Nội Hồ, khóm 007, phường Tây Khang, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

614. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 19/9/1983 tại Long An

Hiện trú tại: 187, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 021, phường Viên Nhân, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

615. Dương Thị Hạnh, sinh ngày 23/02/1980 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: 49, lộ Tân Đông, khóm 004, phường Phong Phú, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

616. Phạm Thị Đậm, sinh ngày 24/12/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 10/6/5F, lộ Dân Sinh, khóm 016, phường Dân Quyền, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

617. Lìu Cỏn Nhục, sinh ngày 23/02/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 527/161/12-1, lộ Đại Nghiệp, khóm 006, phường Nhất Đức, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

618. Nguyễn Thị Hồng Sính, sinh ngày 19/08/1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 521, đường Ngư Trì, khóm 008, thôn Ngư Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

619. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 09/08/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 134/1, đường Diên Bình, khóm 005, phường Dân Tộc, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

620. Đặng Thị Hoa, sinh ngày 28/08/1978 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 7, hẻm 3, ngõ 149, đường Quế Dương, khóm 002, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

621. Tô Ngọc Trăm, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 31, hẻm 3, ngõ 90, đường Tiểu Cảng, khóm 005, phường Tiểu Hưng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

622. Vũ Thị Hằng, sinh ngày 28/05/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 339, đường Phúc An, khóm 014, phường Phúc Thọ, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

623. Trương Thị Thuận, sinh ngày 19/01/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 49, ngõ 47, phố Ngũ Phúc Tam, khóm 031, phường Thoại Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

624. Lê Thị Tuyền, sinh ngày 06/8/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 12, đường Trung Môn, khóm 013, phường Trung Môn, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

625. Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 13/4/1973 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 33, hẻm 15, ngõ 239, đoạn Tam Lâm, đường Trung Chính, khóm 005, thôn Phúc Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

626. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 25/5/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 19, ngõ 353, phố Công Dục, khóm 021, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

627. Huỳnh Thị Hồng Bích, sinh ngày 17/8/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 202, phố Đích Hòa, khóm 035, phường Đàm Can, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

628. Trần Thị Khiêm, sinh ngày 24/6/1978 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: 493, đường Trường Hưng, khóm 015, thôn Trường Hưng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

629. Lương Thị Nga, sinh ngày 21/02/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 45, ngõ Tiên Công, khóm 028, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

630. Phạm Ánh Nguyệt, sinh ngày 13/9/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 6/10, Vĩ Liêu, khóm 013, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

631. Đinh Thị Kim Cúc, sinh ngày 26/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, ngõ 82, phố Liêu Phố, khóm 013, phường Nam Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

632. Hồ Ánh Ngọc, sinh ngày 29/4/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 9, Quy Sơn, khóm 013, phường Sư Sơn, khu Mỹ Nông, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

633. Lê Thị Ngọc Hà, sinh ngày 19/5/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 16, ngõ 419, đoạn 3, đường Đại An, khóm 008, phường Đại Luân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

634. Phan Thị Ba, sinh ngày 25/7/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 25, ngõ Tống Thố, khóm 012, thôn Mã Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

635. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 14/11/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3/5, số 46, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 004, phường Thành Thái, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

636. Trang Thị Lệ Trinh, sinh ngày 30/5/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 162, Phú Nguyên, khóm 011, thôn Phú Nguyên, xã Bia Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

637. Ngô Ỷ Mai, sinh ngày 20/5/1962 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 72, ngõ 630, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 023, phường Thái Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

638. Đỗ Thị Ánh Hồng, sinh ngày 31/5/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 11, hẻm 28, ngõ 102, đoạn 1, đường Mỹ Tài, khóm 008, phường Trung Minh, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

639. Nguyễn Thị Út Nhỏ, sinh ngày 19/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 58/2, đường Đại Phương, khóm 006, phường Đại Bình, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

640. Võ Thị Kim Hoang, sinh ngày 27/9/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 114, phố Ngũ Phúc Nhị, khóm 040, phường Thoại Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

641. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 02/3/1983 tại Tp Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13, đoạn 1, đường Tự Cường, khóm 017, phường Trường An, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

642. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 22/4/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 101/1, Quán Liêu, khóm 011, phường Quán Liêu, khu An Định, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

643. Nguyễn Thị Bốn, sinh ngày 16/11/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 25, đoạn 3, đường Bát Đức, khóm 002, thôn Trường Lĩnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

644. Ngô Thị Bích Tuyền, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 393, đoạn 6, đường Chương Nam, khóm 007, phường Phúc Điền, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

645. Đinh Thị Thùy, sinh ngày 13/3/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5/8, số 306, đường Văn Hóa, khóm 021, phường Trung Hiếu, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

646. Trần Thị Ngọc Đạt, sinh ngày 27/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 11, ngõ 302, đường Tây Khê, khóm 024, phường Tây Khê, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

647. Trần Thị Bé Chắc, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 132, đường Công Viên, khóm 003, phường Bạch Tuyết, khu Gia Định, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

648. Trần Thị Nguyên, sinh ngày 17/5/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 13/4, Đỉnh Liêu, khóm 001, phường Đỉnh An, khu Hậu Bích, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

649. Phạm Bé Tư, sinh ngày 30/01/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 521, lộ Kinh Quốc, đoạn 2, khóm 012, phường Dân Phú, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

650. Nguyễn Thị Thu Tiến, sinh ngày 10/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 55, đoạn 1, lộ Cơ Long, khóm 005, phường Nhã Tường, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

651. Trần Phương Linh, sinh ngày 17/10/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/20/60, ngõ 265, đoạn 2, lộ Đại Quan, khóm 005, phường Phúc An, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

652. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 31/12/1969 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 154, đường Lâm Sâm, khóm 014, thôn Đại Đồng, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

653. Trịnh Ngọc Phưỡng, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 46, đường Dân Trị, khóm 010, thôn Đại Toàn, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

654. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 27/8/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18/2F, đường Phong Nẫm, khóm 009, phường Trung Sa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

655. Nguyễn Xuân Thu, sinh ngày 04/9/1982 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 15, số 166, lộ Thanh Vân, khóm 010, phường Thanh Vân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

656. Lê Thị Thành Mỹ, sinh ngày 17/02/1989 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 46, hẻm Thân Hòa, khóm 015, thôn Thân Ái, xã Nhân Ái, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

657. Trần Thị Cẩm Lai, sinh ngày 03/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, hẻm 73, đường Tùng Phú, khóm 029, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

658. Trần Cẩm Huyền, sinh ngày 28/8/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 408, lộ Trung Hoa, khóm 011, phường Trúc Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

659. Giang Ái Liên, sinh ngày 02/12/1957 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 77 Ô My Khanh, khóm 007, phường Ô My, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

660. Nguyễn Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 01/01/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 9, đường An Cư, khóm 012, phường Lê Hiếu, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

661. Tất Ngọc Yến, sinh ngày 01/6/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 25, lộ Thượng Hải, khóm 021, phường Quang Hoa, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

662. Đào Ngọc Thoại, sinh ngày 03/8/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 102/4, đường Đại Nhơn, khóm 005, phường Hương Nhã, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

663. Lê Thị Chi Lan, sinh ngày 01/01/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 218, lộ Phục Hưng, khóm 021, phường Quang Phục, khu Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

664. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 09/11/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, cảng 1405, lộ Tân Sinh, khóm 026, thôn Thảo Lạc, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

665. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 05/4/1979 tại Minh Hải

Hiện trú tại: Lầu 3, số 65, đường Hưng Ninh, khóm 003, phường Song Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

666. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 24/7/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3/145, phố Nam Long, khóm 008, phường Nam Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

667. Trần Thị Thu Trinh, sinh ngày 20/8/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 4/78, lộ Ôn Để, khóm 008, thôn Thời Triều, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

668. Cao Thị Thủy, sinh ngày 05/10/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 243, lộ Đông Châu, khóm 011, phường Phong Châu, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

669. Đặng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 31/12/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 3/lầu 2, số 8/294, lộ Dân Sinh Nam, khóm 017, phường Mỹ Nguyên, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

670. Hoàng Thị Huyền, sinh ngày 05/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3/4, số 2, ngõ 229, đường Luyên Võ, khóm 007, phường Phú Đài, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

671. Nguyễn Hoài Linh Bích Tiên, sinh ngày 20/11/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 11/4, ngách 5, ngõ 48, lộ Trung Hiếu, khóm 017, phường Đại Phong, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

672. Nguyễn Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 22/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 323/5, đường Trung Dân, khóm 006, thôn Đông Yên, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

673. Lưu Mẫn Nhi, sinh ngày 26/6/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 53, hẻm 147, ngõ Hậu Trang, khóm 001, thôn Hậu An, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

674. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 19/7/1972 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 52, đường Nam Kinh, khóm 006, phường Can Thành, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

675. Lâm Thị Anh Vũ, sinh ngày 13/12/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, Trúc Ca Liêu, khóm 003, phường Nội Nam, khu Nội Môn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

676. Võ Thị Trợ, sinh ngày 25/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, An Định, khóm 008, thôn Kim Trúc, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

677. Trần Tố Trinh, sinh ngày 10/8/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 7, ngõ 138, dường Dân Sinh, khóm 033, phường A Liên, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

678. Võ Thị Liên, sinh ngày 25/02/1971 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, Hoa Viên, khóm 008, thôn Câu Bình, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

679. Thạch Thị Non, sinh ngày 16/7/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Hoàn Sơn Nhất, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 011, thôn Bình Đẳng, xã Hòa Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

680. Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh ngày 09/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 152, đường Ngưu Phố Bắc, khóm 019, phường Hồ Lâm,khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

681. Trương Bích Thương, sinh ngày 10/6/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 89, Tân Cảng Đông, khóm 008, phường Tân Đông, khu Hậu Bích, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

682. Lương Thị Thu Thảo, sinh ngày 06/6/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 13, đường Thành Công, khóm 014, phường Cảnh Phúc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

683. Ngô Thị Thu Danh, sinh ngày 08/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 105, phố Hà Biên, khóm 017, phường Hà Biên, khu Cổ Sơn, thành phố cao Hùng

Giới tính: Nữ

684. Hoàng Thị Hiền, sinh ngày 25/10/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 34, đoạn 1, phố Hưng Xã, khóm 001, phường Đông Hưng, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

685. Lê Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 22/11/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 51, đường Thụ Sơn, khóm 002, thôn Thượng Thụ, xã Nội Bổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

686. Lê Ngọc Nhẫn, sinh ngày 13/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 39, đường Tân Kiến, khóm 020, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

687. Lê Thị Như, sinh ngày 06/6/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 57, đường Tam Dân, khóm 011, phường Trung Lý, khu Đại Xã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

688. Bùi Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 06/9/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 207, đoạn 4, phố Trung Hòa, khóm 009, phường Tân Xã, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

689. Đặng Thị Nhị, sinh ngày 01/01/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 445, Ngưu Đầu Sơn, khóm 024, thôn Sơn Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

690. Đào Thị Hồng Thủy, sinh ngày 30/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13, Xa Hạng Khẩu, khóm 002, thôn Xa Cảng, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

691. Lương Thị Hường, sinh ngày 06/02/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: số 97, đường Nhân Hòa, khóm 005, phường Công Quản, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

692. Võ Thị Linh Phương, sinh ngày 29/8/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 8, phố Thẩm Khánh, khóm 002, phường Thẩm Khánh, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

693. Nguyễn Thúy An, sinh ngày 20/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/1, hẻm 11, ngõ 19, phố Dản Khê, khóm 011, phường Lạc Thành, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

694. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 26/4/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 70 Châu Tử, khóm 011, thôn Châu Tử, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

695. Thàm Kim Phượng, sinh ngày 22/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60/19, đường Võ Đinh, khóm 10, thôn Đại Đồng, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

696. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/5/1967 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 631, phố Gia Trung, khóm 008, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

697. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 18/6/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 17, phố Chính Ngôn, khóm 030, phường Sơn Cước, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

698. Nguyễn Thị Kha Ly, sinh ngày 25/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, đường Thạch Xuyên, khóm 005, phường Thạch Xuyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

699. Phạm Thị Ngọc Lan, sinh ngày 15/10/1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 332, phố Hòa Bình, khóm 008, phường Tân Dân, thị trấn Tân Bổ, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

700. Nguyễn Tú Sỏi, sinh ngày 16/9/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, phố Thuận An, khóm 029, phường Tín Nghĩa, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

701. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 15/5/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 63, đoạn 1, đường Nguyệt Mi, khóm 001, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

702. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/6/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 182/1, Hải Khẩu, khóm 020, phường Hải Khẩu, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

703. Bùi Thị Hiền, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 216, đường Long Xương, khóm 025, phường Long Xương, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

704. Trần Thị Vẹn, sinh ngày 17/5/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 45/5 Mộc San, khóm 009, thôn Tam Vĩnh, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

705. Trương Kiều Quyền, sinh ngày 26/6/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 30 Thập Ngũ Môn, khóm 009, thôn Vọng Gian, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

706. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 14/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, đường Khách Thố, khóm 003, thôn Cam Đường, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

707. Ngô Thị Hồng, sinh ngày 16/6/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 32, đường Nam, khóm 006, phường Nam Để, khóm 006, phường Nam Để, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

708. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 30/8/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 43, phố Tân Xương, khóm 006, phường Khánh Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

709. Võ Thị Thanh Thảo, sinh ngày 05/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 313, đường Hà Bắc Nhất, khóm 004, phường Cảng Đông, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

710. Quang Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 106, đường Kiến Phong, khóm 063, phường Đại Liên, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

711. Đặng Ngọc Vàng, sinh ngày 15/10/1969 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, đường Luân Tử Cước, khóm 009, phường Đỉnh Trang, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

712. Bùi Thị Phương, sinh ngày 20/7/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 100, phố Tín Nghĩa, khóm 018, thôn Tân Sinh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

713. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 10/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 308, đoạn 3, đường Trung Hoa Đông, khóm 010, phường Sùng Học, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

714. Trương Thị Hồng, sinh ngày 09/9/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 17, ngõ 39, đường Trường Xuân, khóm 024, phường Đông Hồ, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

715. Phan Thị Thu Hoa, sinh ngày 10/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 128/15/6/14, lộ Trung Sơn, khóm 030, phường Hưng Nhân, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

716. Nguyễn Thị Mỹ Viên, sinh ngày 04/5/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 35, đoạn 1, đường Tân Bình,khóm 007, phường Trung Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

717. Lê Thị Mãnh Hà, sinh ngày 06/5/1979 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 1/9, số 39, ngõ 22, lộ Bảo Ninh, khóm017, phường Tam Lộc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

718. Thạch Thị Ngọc Lan, sinh ngày 10/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 301/7, lộ Tả Doanh Đại, khóm 008, phường Đỉnh Tây, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

719. Trần Ngọc Ngoan, sinh ngày 04/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/8, ngõ 157, đường Vạn An, khóm 011, phường Long An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

720. Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh ngày 15/10/1984

Hiện trú tại: Hậu Giang, Số 2, ngõ 333, lộ Tây Bình, khóm 002, phường Hổ Khê, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

721. Hồ Thị Bé Liên, sinh ngày 15/8/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 200, đường Liêu Bắc khóm 012, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

722. Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 09/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 200, đường Liêu Bắc, khóm 012, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

723. Đồng Thị Hiền Muội, sinh ngày 10/11/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 373, đường Hiếu Uy, khóm 013, thôn Hiếu Uy, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

724. Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 01/5/1976 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 24, ngõ Phúc Đức Tây, khóm 009, phường Long Đức, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

725. Trần Mỹ Tiến, sinh ngày 10/02/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 150, đường Vĩnh Ái, khóm 017, phường Ai Đình, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

726. Võ Thị Húa, sinh ngày 01/01/1960 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 73, đường Hạnh Phúc, khóm 011, phường Liên Viên, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

727. Huỳnh Thị Vui, sinh ngày 09/10/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 132, đường Võ Khánh Tam, khóm 005, phường Phúc Nhân, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

728. Võ Thị Hồng Gấm, sinh ngày 02/7/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 84, đường Trấn Hải, khóm 011, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Hải, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

729. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 20/6/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 148, phố Bát Đức, khóm 006, phường Thành Đức, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

730. Hoàng Thị Hạ, sinh ngày 08/5/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 23, phố Quang Phục, khóm 014, phường Ngũ Giáp, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

731. Huỳnh Thị Yến Ly, sinh ngày 20/12/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 293, đường Tùng Đức, khóm 012, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

732. Lương Thị Hồng Hải, sinh ngày 25/01/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/4, ngõ 98, đường Dân An, khóm 001, phường Nam Cảng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

733. Lê Thị Bích Vân, sinh ngày 25/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 324, đường Trung Hoa Nhất, khóm 018, phường Thắng Lợi, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

734. Võ Thị Châu, sinh ngày 07/6/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16, phố Lực Hằng, khóm 005, phường Lâm Khê, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

735. Lý Sủi Lìn, sinh ngày 03/10/1961 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 242, đường Bác Ái, khóm 003, phường Trung Chính, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

736. Lý Thị Thẩm, sinh ngày 01/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35/1, ngõ 50, phố Thắng Lợi, khóm 007, phường Tứ Duy, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

737. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 04/8/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 231, phố Công Chính Tứ, khóm 023, phường Thắng Lợi, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

738. Nguyễn Thị Thu Diễm, sinh ngày 06/12/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2, đoạn 3, khóm 001, thôn Tam Bản, xã Thất Bản, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

739. Trần Yến Chi, sinh ngày 02/9/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 447, đường Tự Cường, khóm 033, phường Phố Viên, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

740. Triệu Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/11/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 83/29, Khuất Tử Đầu, khóm 031, phường Tây Cảng, khu Tây Cảng, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

741. Ngô Kim Cương, sinh ngày 20/12/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21/1, đoạn 3, khóm 002, phường Tam Bản, khu Thất Bản, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

742. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 24/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 39/1, Đại Bổ, khóm 009, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

743. Lư Hồng Hạnh, sinh ngày 08/02/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 96/1, đường Tân Hưng, khóm 014, phường Tân Đông, khu Long Tĩnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

744. Nguyễn Thị Thiêu, sinh ngày 12/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 8, đường Lai Viên, khóm 010, phường Lục Lạc, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

745. Trần Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 04/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 70, đường Khê Đế, khóm 006, thôn Khê Đế, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

746. Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 07/9/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 35, đường Hải Phong, khóm 017, thôn Hải Khẩu, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

747. Trần Thị Lắm, sinh ngày 18/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 18, ngõ 281, đường Viên Hoàn Đông, khóm 028, phường Nam Dương, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

748. Lê Thị Bích Ngọc, sinh ngày 07/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39 Vạn Ninh, khóm 002, thôn Vạn Ninh, xã Phủ Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

749. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 02/02/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 96, đường Tam Thanh, khóm 004, thôn Hạ Nam, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

750. Trần Tiết Ái, sinh ngày 20/3/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 269, đường Phúc Long, khóm 005, thôn Hưng Toàn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

751. Đỗ Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 20/12/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 38/8, ngõ Trung Thố, khóm 004, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

752. Đàm Thanh, sinh ngày 20/8/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 103/1, Ngọc Khố, khóm 009, phường Ngọc Khố, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

753. Nguyễn Thị Thu Kiều, sinh ngày 15/4/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: số 22, ngõ 246, lộ Bắc Hoàn, khóm 006, phường Bắc Môn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

754. Trần Thị Bé Bảy, sinh ngày 24/4/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 31, Tây Thế, khóm 009, phường Thanh Tuyền, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

755. Tăng Siếu Sang, sinh ngày 20/10/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 180, lộ Cử Quang, khóm 002, phường Bì Kiền, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

756. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 10/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 25, ngách 18, ngõ 217, lộ Quốc Dân, khóm 020, phường Đại Ân, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

757. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/7/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1/42 Trung Dôn, khóm 006, thôn Trung Đôn, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

758. Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 06/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 47, lộ Trung Hòa, khóm 012, thôn Cảng Tây, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

759. Đỗ Minh Trang, sinh ngày 14/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13 Thâm Oa Tử, khóm 009, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

760. Trần Thanh Huyền, sinh ngày 25/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 2/81/71, ngõ 252, đoạn 2, lộ Giới Thọ, khóm 016, phường Thụy Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

761. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 07/01/1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17, ngách 8, ngõ 3, lộ Trung Giá, khóm 001, thôn Giá Bộ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

762. Chiêm Thị Phương, sinh ngày 11/6/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 19, lộ Trung Hiếu, khóm 005, phường Trúc Đông, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

763. Trần Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 08/11/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 46, ngách 51, ngõ 239, lộ Bình Đông, khóm 007, phường Hoa An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

764. Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 12/5/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11/116 Viên Sơn Tử, khóm 007, thôn Phúc Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

765. Lìu Xám Múi, sinh ngày 10/10/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6, ngách 18, ngõ 177, đường Trùng Khánh, khóm 011, phường Đại Ái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

766. Lê Ngọc Huyền, sinh ngày 15/12/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 166, đường Kỳ Lộ, khóm 005, phường Kỳ Lộ, khu Gia Định, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

767. Trần Thị Mạnh, sinh ngày 27/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14/14, đường Lan Thành, khóm 029, thôn Đồng Lạc, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

768. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 25/8/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 77, phố Dục Bình Ngũ, khóm 011, phường Dục Bình, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

769. Võ Thị Thanh Hường, sinh ngày 22/7/1989 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ 73, đường Xưởng Tiền, khóm 010, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

770. Lê Thị Phương Thanh, sinh ngày 01/11/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 91 Đại Khương, khóm 006, thôn Hoa Kinh, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

771. Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 07/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 73, phố Kiến An, khóm 001, phường Quận Tây, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

772. Trần Thị Nghi, sinh ngày 20/7/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 54, Tam Liêu Loan, khóm 002, phường Tam Quang, khu Bắc Môn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

773. Thòng Mỹ Linh, sinh ngày 04/11/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 394, đường Định Lực, khóm 015, phường Đỉnh Kim, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

774. Lâm Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 10/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 118, đường Long Đức, khóm 015, phường Long Tử, khu Cô Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

775. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 22/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 440/26, đường Đông Quan, khóm 010, phường Di Phúc, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

776. Phạm Thị Cẩm Loan, sinh ngày 03/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 119, phố An Đông, xã 005, phường Thập Toàn, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

777. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 06/9/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 137, đường Tây Hồ, khóm 007, phường Tây Hồ, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

778. Phan Thị Kim Cương, sinh ngày 08/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Hổ Thố, khóm 002, thôn Đài Tây, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

779. Cao Thúy Hằng, sinh ngày 26/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33/3, ngõ Phong Nhất, phố Phong Niên, phường Phong Niên, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

780. Đặng Khánh Phương, sinh ngày 03/11/1981 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 96, phố Hà Đề, khóm 004, phường Thành Nghĩa, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

781. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 13/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 252, đường Khanh Lực, khóm 010, phường Dụ Dân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

782. Cao Thị Trâm, sinh ngày 17/3/1984 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: số 44, đường Hòa Sơn, khóm 004, phường Hòa Sơn, khu Đại Thụ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

783. Võ Thanh Thủy, sinh ngày 03/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, đường Đông Môn, khóm 001, phường Thành Bắc, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

784. Hoàng Thị Thiên Hương, sinh ngày 14/8/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 101, ngõ 290, đoạn 4, đường An Trung, khóm 008, phường Châu Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

785. Phạm Thị Giáng Thu, sinh ngày 21/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 55, ngõ 136, đường Giao Quang, khóm 027, phường Giao Quang, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

786. Bùi Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 14/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, phố Tân Mai Nhị, khóm 030, phường Dương Mai, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

787. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 19/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 138, phố Nam Loan, khóm 015, phường Tây Loan, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

788. Hồ Thị Cẩm Vân, sinh ngày 20/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 82, ngõ 2, phố Đôn Hòa, khóm 011, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

789. Trần Kim Xoa, sinh ngày 02/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 212/6, đường Nhân Lâm, khóm 010, thôn Ô Lâm, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

790. Trần Thúy Nhung, sinh ngày 12/02/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 18/6, hẻm 753, đường Nam Doanh, khóm 013, phường Doanh Nam, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

791. Võ Thị Hồ Khiêm, sinh ngày 22/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8/4, số 559, đường Hoàn Bắc, khóm 002, phường Hạnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

792. Phạm Thị Diệp, sinh ngày 01/3/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 558, đoạn 4, đường Dân Quyền, khóm 006, phường Hợp Khê, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

793. Ngô Tuyết Hạnh, sinh ngày 18/9/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 116, phố Đại Hưng Tứ, khóm 004, thôn Trung Phúc, xã Lịch Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

794. Huỳnh An Xuyên, sinh ngày 31/12/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: số 1, Phố Phiên Bà, khóm 010, thôn Phiên Bà, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

795. Trịnh Thị Sáu, sinh ngày 07/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 54, đường Thủy Môn, khóm 007, phường Liên Hợp, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

796. Trương Thị Hà, sinh ngày 14/8/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, hẻm 28, ngõ 520, đường Nam Thượng, khóm 002, thôn Đại Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

797. Phạm Thị Hồng Hương, sinh ngày 21/11/1977 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 129, An Khê, khóm 007, phường An Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

798. Trần Thị Ly, sinh ngày 09/10/1983 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 199, ngõ 792, đoạn Vân Đông, đường Quan Phố, khóm 004, phường Nội Lập, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

799. Trần Thị Lương, sinh ngày 03/10/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 11, số 336, phố Quảng Đông Tam, khóm 004, phường Trúc Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

800. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 27/8/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Thập Tam Cổ, đoạn 6, đường Bắc Nghi, khóm 006, phường Vĩnh An, khu Thạch Định, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

801. Vũ Thị Huế, sinh ngày 11/11/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 96/3, Hải Phố, khóm 013, thôn Hải Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

802. Đỗ Thanh Trang, sinh ngày 24/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49/7, phố Đông Long, khóm 015, phường Đông Long, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

803. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 19/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 241, đường Vĩnh Tịnh, khóm 024, phường Phố Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

804. Phạm Thị Lan, sinh ngày 23/01/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 1122, lộ Tây Bình, khóm 001, phường Trường An, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

805. Trần Thị Kim À, sinh ngày 31/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 30, ngõ 96, đường Chính Hòa, khóm 006, phường Trung Hoa, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

806. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 30/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, ngách 50, ngõ 168, lộ Thâm Áo Khanh, khóm 005, phường Hiếu Thâm, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

807. Nguyễn Thị Cẩm Lình, sinh ngày 22/11/1972 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3/25, ngõ 114, lộ Dụ Dân 6, khóm 015, phường Dụ Dân, khu Bắc Đầu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

808. Phan Thị Muội, sinh ngày 05/6/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 178, đường Trung Lạc, khóm 007, phường Tam Lộc, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

809. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 10/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 131, lộ Thành Công, khóm 006, phường Đắc Thắng, thành phố Lư Châu, Đài Bắc

Giới tính: Nữ

810. Nguyễn Thị Bích Hoạch, sinh ngày 26/3/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 41, Ô Lâm, khóm 023, thôn Ô Thụ Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

811. Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 10/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, đường Nam Hưng, khóm 002, phường Tân Kiến, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

812. Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 10/10/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 22, ngách 5, ngõ 45, lộ Dân Sinh Tây, khóm 002, phường Tập Anh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

813. Trần Thị Kim Hường, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40 Hải Khẩu Doanh, khóm 007, thôn Hải Khẩu, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

814. Cao Thị Thuận, sinh ngày 29/11/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, ngõ 19, lộ Trung Hiếu 1, khóm 006, phường Kim Mỹ, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

815. Nguyễn Phạm Bích Thủy, sinh ngày 25/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/20/2, ngõ 291, lộ Tư Duy, khóm 012, phường Nhân Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

816. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 30/9/1984, Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1/10, ngõ 118, đường Phúc Thọ, khóm 009, phường Tiến Nghĩa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

817. Phan Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 15/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, ngách 10, ngõ 249, lộ Liên Thành, khóm 012, phường Bích Hà, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

818. Hoàng Thị Tuyến, sinh ngày 08/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 46, lộ Nhân Ái, khóm 030, phường Thanh Thủy, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

819. Đậu Thị Phương Thúy, sinh ngày 15/01/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 23, lộ Vĩnh Phong, khóm 001, phường Diễn Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

820. Trương Hành Viên, sinh ngày 01/01/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 54, lộ Hậu Kình Nam, khóm 008, phường Ngọc Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

821. Phan Thị Dương, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 1, ngõ 410, đường Dân An Tây, khóm 003, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

822. Điệp Thị Tý, sinh ngày 18/02/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 4/112, đường Trung Thái, khóm 016, phường Trung Toàn, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

823. Đặng Thị Kim Yến, sinh ngày 14/10/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 175/2, đường Cảnh An, khóm 031, phường Cảnh An, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

824. Bùi Thị Loan, sinh ngày 01/9/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 10, ngách 28, ngõ Nhân Sơn, khóm 008, thôn Trường Sa, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

825. Hà Thị Hằng, sinh ngày 01/7/1977 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 2/6, ngõ 51, đoạn 1, đường Phục Hưng, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

826. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 10/01/1977 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 186, lộ Văn Hóa, khóm 009, phường Tam Cộng, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

827. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 24/3/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 216, lộ Hợp Giang, khóm 024, phường Phú Cương, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

828. Đỗ Thị Anh, sinh ngày 20/12/1987 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 6, số 8, ngõ 13, đường Minh Đức, khóm 003, phường Thụy Khánh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

829. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 30/10/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 42, đường Dục Đức, khóm 021, phường Tân Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

830. Nguyễn Thị Kim Phiên, sinh ngày 20/09/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29, lộ Minh Sơn, khóm 012, phường Viên Đàm, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

831. Lưu Thị Kim Phụng, sinh ngày 20/12/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2/90, đường Thụ Đức, khóm 020, phường Thụ Đức, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

832. Trương Thị Tuyết, sinh ngày 22/12/1962 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: lầu 4, số 1/2, ngõ 10, lộ Sùng Đức, khóm 012, phường Vĩnh Khang, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

833. Mai Thị Kiều Ngân, sinh ngày 01/11/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 89, lộ Khách Trang, khóm 014, phường Đỉnh Nam, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

834. Ngô Thị Kim Loan, sinh ngày 07/7/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 166, lộ Lộc Phố, khóm 003, thôn Lộc Phố, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

835. Thái Mộng Tuyền, sinh ngày 02/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: lầu 2, số 5, ngách 17, ngõ 1850, lộ Hưng Phong, khóm 010, phường Đại Trúc, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

836. Sú Lỷ Phương, sinh ngày 12/5/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 28, đường Quang Hoa, khóm 007, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

837. Phùng Thị Anh, sinh ngày 24/4/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 248, lộ Bát Đức 2, khóm 015, phường Văn Hóa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

838. Thi Thị Lài, sinh ngày 06/3/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 116, lộ Sơn Cước, khóm 001, thôn Bình Hòa, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

839. Nguyễn Thị Mén, sinh ngày 23/6/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 73, ngõ 125, đường Kiều Trung Nhất, khóm 020, phường Hoa Trung, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

840. Dương Thị Hữu, sinh ngày 10/10/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 26 Tiềm Phúc, khóm 007, phường Tiềm Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

841. Lê Thị Thanh Hải, sinh ngày 03/6/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 270, đoạn 1, lộ Văn Hóa, khóm 011, phường Giới Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

842. Phạm Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 18/3/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3/5, số 3, đường Lệ Viên 1, khóm 002, thôn Đông Thế, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

843. Nguyễn Hồng Dung, sinh ngày 15/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3/275, đường Trung Chính 5, khóm 012, phường Trường An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

844. Huỳnh Thị Bích Thủy, sinh ngày 17/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 221, lộ Công Hưng, khóm 009, phường Công Quản, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

845. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 06/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 317, ngõ 013, thôn Giới Thọ, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

846. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 30/8/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/46 Quảng Giảng Thố, khóm 005, thôn Quảng Giảng, xã Tư Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

847. Trần Thị Tuyết Lan, sinh ngày 04/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 236, lộ Đại Minh, khóm 019, phường Trung Hưng, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

848. Hồng Nhì Múi, sinh ngày 10/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7/22, ngõ 149, lộ Tam Trảo Tử Khanh, khóm 006, phường Trảo Phong, khu Thụy Phương, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

849. Phan Thị Ánh Tâm, sinh ngày 19/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35 Tân Phố, khóm 005, phường Tân Phố, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

850. Tsằn Nhịt In, sinh ngày 06/10/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 131, lộ Tân Hưng, khóm 009, phường Điền Liêu, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

851. Trần Thị Hồng Cúc, sinh ngày 31/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 299, lộ Lữ Quang, khóm 019, phường Song Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

852. Nguyễn Việt Thùy, sinh ngày 07/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 101, Triều Phố, khóm 008, thôn Triều Phố, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

853. Vũ Thị Lệ Chi, sinh ngày 01/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3, phố Phúc Kiến Nhất, khóm 011, phường Chủ Hòa, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

854. Hồ Thị Đẹp, sinh ngày 18/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 380, đường Cang Thành, khóm 001, thôn Long Tường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

855. Ngô Thị Hồng Đậm, sinh ngày 09/12/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 827, đường Luân Đỉnh, khóm 001, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

856. Tiêu Cẩm Phương, sinh ngày 29/5/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 166, đoạn 1, đường Mộc Sách, khóm 013, phường Hoa Hưng, khu văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

857. Trịnh Thị Cúc, sinh ngày 06/12/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Trung Chính, đường Trung Chính, khóm 019, phường Ngự Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

858. Đàm Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 10/8/1973 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Lầu 12/1, số 959, đường Phúc Đầu, khóm 006, phường Phúc Liên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

859. Đào Thị Yến, sinh ngày 26/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77, đường Vĩnh Hòa, khóm 016, phường Hoành Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

860. Võ Ngọc Thúy, sinh ngày 13/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 65, phố Phúc Điền Nhất, khóm 025, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

861. Huỳnh Thị Bích Trăm, sinh ngày 04/3/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 276, đoạn 1, đường Trúc Sư, khóm 013, phường Trúc Khanh, khu Long Đỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

862. Trần Thị Yến, sinh ngày 12/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 3/8, số 40, đường Dân Quyền, khóm 003, phường Lộ Giang, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

863. Nguyễn Thị Khương, sinh ngày 09/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 53, đường Ngọc Thành, khóm 021, phường Ngọc Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

864. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 30/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/23/605, lộ Trung Chính, khóm 006, phường Chính Tân, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

865. Trình Thanh Thúy, sinh ngày 16/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, ngách 9, ngõ 110, đoạn 1, lộ Bắc Thâm, phường Thổ Khố, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

866. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 17/4/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/48 Viên Đàm, khóm 003, phường Hoàng Đàm, khu Vạn Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

867. Danh Thị Thu An, sinh ngày 30/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 246/25/2F, đường Trường An, khóm 003, phường Thành Công, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

868. Lê Thị Trong, sinh ngày 08/02/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4/85 Hạc Cương, khóm 003, thôn Hạc Cương, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

869. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 24/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 174, phố Đại Hưng, khóm 003, phường Đại Cảng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

870. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 30/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15 Trung Trang, khóm 003, thôn Trung Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

871. Võ Thị Kim Hồng, sinh ngày 23/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 45, đường Trung Sơn, khóm 020, phường Thông Nam, thị tấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

872. Phạm Thị Ánh, sinh ngày 24/12/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, đoạn 1, đường Đầu Trương, khóm 001, thôn Đầu Gia, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

873. Trần Thị Đào, sinh ngày 10/12/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 73 Thái Cương, khóm 007, thôn Tú Biên, xã Chim Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

874. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 12/01/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 33, ngõ 16, đoạn 1, phố Bảo An, khóm 032, phường Bảo An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

875. Đinh Thị Bích Thủy, sinh ngày 12/10/1968 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 79, đường Thụy Trúc, khóm 002, phường Cát Khánh, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

876. Võ Thị Linh , sinh ngày 15/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 69, ngõ 154, đường Trung Hoa, khóm 040, phường Thành Công, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

877. Trần Thị Ngân, sinh ngày 12/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 87/2, Ma Đậu Khẩu, khóm 007, phường Ma Khẩu, khu Ma Đầu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

878. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, phố Thuận Hòa Bát, khóm 020, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

879. Dương Thị Phương Thanh, sinh ngày 27/11/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 445, phố Đại Anh, khóm 012, phường Câu Kiềm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

880. Trương Thị Kim Xuyến, sinh ngày 24/7/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 116, phố Đông Dung, khóm 024, phường Đông Dương, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

881. Lý Mỹ Duyên, sinh ngày 20/12/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 9/4, số 2, ngõ 9, phố Li Viên Nhất, khóm 007, phường Đông Thế, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

882. Phan Thị Huỳnh Như, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18/9, phố Phúc Đức, khóm 016, phường Sơn Giai, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

883. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 08/8/1976 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 192, đoạn 1, đường Trường Long, khóm 002, phường Thánh Hòa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

884. Đỗ Thị Ngoan, sinh ngày 17/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 221, đường Tập Phục, khóm 014, thôn Tập Phục, xã Thực Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

885. Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 02/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 512, đường Trường Sinh, khóm 010, phường Thiệp Sơn, khu Ngoại Bổ, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

886. Trần Thị Lệ Quyên, sinh ngày 17/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 247, Tô Thố Liêu, khóm 009, thôn Tô Thố, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

887. Trần Thị Liến, sinh ngày 28/11/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 10, hẻm 77, ngõ 133, đoạn 2, đường Trung Hoa Đông, khóm 021, phường Đông Ngân, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

888. Phạm Thị Thấm, sinh ngày 24/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 27, ngõ 655, đường Trung Hoa, khóm 022, thôn Hòa Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

889. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 07/7/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 119, đường Phong Ngư, khóm 007, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

890. Phạm Thị Mai Linh, sinh ngày 24/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 50, đường Bảo Kiên, khóm 012, phường An Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

891. Phan Thị Diệu Linh, sinh ngày 03/12/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 54, đường Trung Hiếu Nhị, khóm 010, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

892. Phạm Thị Giang, sinh ngày 01/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 78/1, đường Đại Đồng, khóm 004, thôn Đại Đồng, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

893. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 02/3/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 229, Khảm Đầu, khóm 012, thôn Thoại Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

894. Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 03/02/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 124/1, Phong Vinh, khóm 007, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

895. Lưu Anh Đường, sinh ngày 13/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 122, phố Đức An Nhất, khóm 028, phường Chủ Quyền, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

896. Châu Thị Hồng, sinh ngày 10/7/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 833, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 020, phường Đại Trang, khu Ngô Thê, huyện Đài Trung

897. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 12/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 436, đoạn 1, đường Hàn Khê Tây, khóm 003, phường Hán Khê, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

898. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100, ngõ 225, phố Hiền Bắc, khóm 031, phường Đại Cảng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

899. Lê Thị Huỳnh Như, sinh ngày 17/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58, đường Hậu Lý, khóm 010, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

900. Trần Thị Cương, sinh ngày 18/12/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 439, đường Bắc Sơn Vĩ Nhất, khóm 010, phường Tứ Thảo, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

901. Võ Thị Ngọc, sinh ngày 10/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 396/9, đường Trung Sơn, khóm 025, phường Hạ Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

902. Nguyễn Huệ Hà, sinh ngày 01/4/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 137, đường Trung Châu, khóm 003, phường Trung Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

903. Liêu Hồng Mỹ, sinh ngày 11/9/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 70, đường Nhân Từ, khóm 011, phường Nhân Mỹ, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

904. Chềnh Cóng Kíu, sinh ngày 15/6/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 140, phố Hưng Hòa, khóm 021, thôn Cửu Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

905. Võ Ngọc Điệp, sinh ngày 16/8/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 335, đường Bắc Xã Vĩ, khóm 013, phường Bắc Hồ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

906. Trần Thị Hà, sinh ngày 18/10/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 5, ngõ Trung Nghĩa, đường Tân Cao, khóm 007, phường Tân Quang, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

907. Dương Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 5, ngõ Trung Nghĩa, đường Tân Cao, khóm 007, phường Tân Quang, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

908. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 03/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 62, đường Thần Lâm Nam, khóm 005, thôn Thượng Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

909. Văng Hồng Thịnh, sinh ngày 26/8/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Nhật Tân 2, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 003, phường Nhật Tân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

910. Đỗ Thị Ninh, sinh ngày 18/3/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 5, Quảng Thanh Tân Thành, khóm 037, thôn Quảng Thành, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

911. Đặng Thị Hồng Huệ, sinh ngày 08/4/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, ngõ 38, phố Lục Quang Nhất, khóm 003, phường Tự Trị, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

912. Nguyễn Thị Thùy Linh, 09/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, đường Đồng An, khóm 007, phường Tam An, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

913. Huỳnh Kim Tuyền, sinh ngày 16/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 53 Cựu Trang, khóm 014, thôn Cựu Trang, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

914. Thạch Thị Huỳnh Ni, sinh ngày 02/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 143, phố Ngũ Hồ, khóm 010, thôn Ngũ Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

915. Trần Thị Lợi, sinh ngày 09/4/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Tam Sơn Nhất, khóm 008, phường Phúc Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

916. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 17/02/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 5, ngõ 174, đường Thái Bình, khóm 022, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

917. Bùi Kim Thi, sinh ngày 19/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6/4, số 87, ngõ 187, phố Hữu Xương, khóm 003, phường Phúc Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

918. Đinh Thị Bích Ly, sinh ngày 27/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 55, đường Bảo Trung, khóm 019, phường Bảo Hưng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

919. Lê Hồng Hải, sinh ngày 24/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 88/14, đường Trung Thanh, khóm 020, phường Trần Bình, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

920. Huỳnh Thị Mận, sinh ngày 19/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, Phúc Đỉnh Kim, khóm 009, thôn Phúc Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

921. Bùi Thị Quỳnh, sinh ngày 25/01/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 56, đoạn 1, đường Thái Hòa, khóm 013, phường Khách Tử, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

922. Dương Hồng Trâm, sinh ngày 24/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 2, ngõ Dương Nhị, thành phố Tam Dân, khóm 003, phường Lam Hưng, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

923. Huỳnh Thị Thanh Trang, sinh ngày 07/8/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 274/5, đường Thành Công, khóm 007, thôn Khê Đế, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

924. Nguyễn Thị Kim Tươi, sinh ngày 19/6/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 112, đường Lâm Giang, khóm 010, phường Mạnh Xuân, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

925. Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 04/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 106, đường Lục Quang, khóm 019, thôn Lục Quang, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

926. Vũ Thị Thanh Uyên, sinh ngày 18/11/1978 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 2/4, số 22, ngõ 362 , lộ Công Viên Nam, khóm 034, phường Hòa Thuận, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

927. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 16/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngách 29, ngõ 174, lộ Thái Bình, khóm 023, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

928. Lý Thị Hồng Mai, sinh ngày 23/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 14, ngách 22, ngõ 101, đường Hưng Hoa, khóm 018, phường Bình Hưng, thành phố Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

929. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 27/4/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Công Chính, khóm 010, phường Diễn Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

930. Vũ Thị Nam, sinh ngày 04/8/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 96, ngõ 223, lộ Tân Vinh, khóm 013, phường Tân Vinh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

931. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 09/4/1979 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lầu 5, số 16, ngách 8, ngõ 799, đoạn 6, lộ Trung Hoa, khóm 013, phường Trung Ái, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

932. Lý Thị Hồng Ngân, sinh ngày 17/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 13, ngách 114, ngõ 422, lộ Dân Tộc, khóm 012, phường Thủy Hà, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

933. Trương Thị Ngọc Thu, sinh ngày 30/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/15, ngõ 300, lộ 3, Phục Hưng, khóm 003, phường Đại Đôn, khu Bắc Đầu, Đài Bắc

Giới tính: Nữ

934. Lý Hồng Nhung, sinh ngày 21/5/1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 761, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 002, phường Kiến Nghiệp, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

935. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 17/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 41, đường Huệ An, khóm 011, thôn Kim Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

936. Nguyễn Thúy Loan, sinh ngày 29/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8 A Lý Lão, khóm 001, phường Thảo Lý, khu Thạch Môn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

937. Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh ngày 08/02/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngách 11, lộ Phúc Hòa, khóm 010, phường Hà Tân, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

938. Trần Thị Kim Thu, sinh ngày 25/02/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 77, Tam Giới Phố, khóm 002, thôn Quốc Tánh, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

939. Trương Thị Xuân Đào, sinh ngày 30/12/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 1, đường Phú Khang, khóm 004, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

940. Bùi Thị Thắm, sinh ngày 05/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, đường Quản Thố, khóm 002, thôn Hạ Niêm, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

941. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 09/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/7, ngõ 56, đường Dụ Dân, khóm 003, phường Nhân Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

942. Đinh Thị An, sinh ngày 24/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 110, lộ Trung Sơn, khóm 003, phường Đông Hòa, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

943. Nguyễn Hồng Thúy, sinh ngày 15/7/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35 Hoành Sơn, khóm 016, phường Hoành Sơn, khu Tam Chi, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

944. Nguyễn Thị Diệp, sinh ngày 02/10/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 476, lộ Trung Chính, khóm 011, phường Bảo Tân, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

945. Võ Thị Kim Mỹ, sinh ngày 10/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 5/1, số 5, ngõ 44, đường Vạn An, khóm 015, phường Vạn Phương, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

946. Mai Thị Bích Tuyền, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 149, đường Cát Lợi, khóm 008, phường Lập Nông, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

947. Trần Thị Thúy Oanh, sinh ngày 12/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/34, lộ Phòng Lý, khóm 003, phường Phòng Lý, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

948. Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 11/9/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 18, ngách 2, ngõ 182, lộ Tự Trị, khóm 035, phường Bắc Miêu, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

949. Trần Thị Kim Nguyệt, sinh ngày 25/6/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 1, đường Phú Khang, khóm 004, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

950. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 19/6/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 149 phụ 1, ngõ 160, đường Dục Nhân, khóm 001, phường Cảng Bình, khu Tây thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

951. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 10/11/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 135 Đức Long, khóm 016, thôn Thiện Dư, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

952. Vũ Thị Liên, sinh ngày 08/6/1981 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 465, đường Thái Xương, khóm 009, thôn Thái Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

953. Phan Thị Liên, sinh ngày 02/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 36, ngõ 1365, đường Minh Hưng, khóm 014, phường Đồng An, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

954. Lê Thị Lạc, sinh ngày 01/01/1971 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 51, ngõ Di Nông, đường Trung Chính, khóm 001, thôn Điền Tâm, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

955. Nguyễn Thị Bí, sinh ngày 15/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6, số 177, đường Tùng Trúc Bắc, khóm 005, phường Tùng Mao, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

956. Lưu Thị Hường, sinh ngày 20/4/1980 tại Hà Nội,

Hiện trú tại: Lầu 5, số 306, đường Dân An Tây, khóm 016, phường Quang Minh, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

957. Trương Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 28/11/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 28, đường Tân Sinh, khóm 037, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

958. Trần Thị Bích Hiền, sinh ngày 19/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 62/5, ngõ Thượng Trúc, khóm 011, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

959. Phạm Kim Tho, sinh ngày 20/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 121, ngõ 361, đường Thiên Thu, khóm 010, phường Thiên Thu, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

960. Nguyễn Thị Thu Thanh, sinh ngày 26/02/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Khai Cao, khóm 001, thôn Đông Phố, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

961. Võ Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 15/8/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 203, hẻm 180, ngõ 988, đoạn 1, đường Khê Nam, khóm 002, phường Đông Viên, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

962. Trần Thị Thúy Đào, sinh ngày 28/3/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 106, hẻm 33, ngõ 1463, đường Quang Hưng, khóm 012, phường Phúc Long, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

963. Hồ Chúc Phượng, sinh ngày 14/11/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ Công Hòa, khóm 004, phường Ải Liêu, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

964. Đào Thị Hoan, sinh ngày 17/12/1964 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Cao Sơn, khóm 010, thôn Đại Lâm, xã Ngư Kỳ, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

965. Trần Thị Nhi, sinh ngày 15/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16, đường Lý Đức, khóm 010, thôn Lý Đức, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

966. Nguyễn Thị Kim Trinh, sinh ngày 22/10/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 52, đường Tiểu Cảng, khóm 001, phường Cảng Hưng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

967. Hồ Thúy Kiều, sinh ngày 11/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 10, ngõ 51, phố Phú Thôn, khóm 021, phường Trang Cảnh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

968. Nguyễn Thị Cẩm Nang, sinh ngày 02/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 117/35, Phong Thôn, khóm 009, phường Quốc Cường, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

969. Hoàng Thị Phượng, sinh ngày 28/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 34 Thủy Giáp Bổ, khóm 006, thôn Cao Bổ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

970. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 08/6/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 712, đường Giáp Hậu, khóm 012, thôn Đại Đông, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

971. Lưu Thị Trúc Lê, sinh ngày 14/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 85, phố Trấn Hải Bát, khóm 015, phường Trấn Hải, khu Tiền Trấn,thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

972. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 05/01/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 3/90, Nội Điền, khóm 014, phường Kiến Long, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

973. Dương Xú Két, sinh ngày 07/12/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 67, hẻm 1, ngõ 89, đoạn 3, đường Đài Trung Cảng, khóm 004, phường Phúc Hòa, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

974. Lê Thị Phương Hằng, sinh ngày 23/02/1988 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 432/1, đường Viên Bổn, khóm 014, phường Viên Bổn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

975. Trần Thị Nhĩ, sinh ngày 17/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 172, phố Thụy Hưng, khóm 009, phường Thụy Thành, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

976. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 21/09/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 43/4, Ô Khán, khóm 007, phường Ô Khán, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

977. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56, đường Bảo An, khóm 003, phường Bảo An, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

978. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 18/7/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60, đường Lợi Cát, khóm 003, thôn Lợi Cát, xã Ti Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

979. Phan Thị Mười, sinh ngày 09/4/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 340, đường Trung Chính, khóm 013, phường Nam Phố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

980. Văn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 02/4/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 3, ngõ 167, đường Kiến Nghiệp, khóm 031, phường Nam Hưng, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

981. Nguyễn Thị Kim Mai, sinh ngày 07/12/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 29, đường Phúc Nông, khóm 020, phường Đại Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

982. Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 09/3/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 76, đường Cung Thố, khóm 005, phường Cung Thố, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

983. Bùi Thị Nhiễu, sinh ngày 24/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 58, đường Trung Chính, khóm 001, phường Vương Công, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

984. Nguyễn Thị Sơn, sinh ngày 25/3/1970 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 122, đường Phú Dân, khóm 036, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

985. Hồ Dính, sinh ngày 20/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 61 Cảng Biên, khóm 009, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

986. Nguyễn Thị Lư, sinh ngày 27/4/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 135, lộ Dục Lạc, khóm 020, phường Nhân Nghĩa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

987. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 10/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 104 Cảng Biên, khóm 012, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

988. Lê Thị Thanh Hòa, sinh ngày 13/10/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: 1/10, số 200, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 001, thôn Nhân Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

989. Trần Thị Thanh Thắm, sinh ngày 20/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, đường Kiến Nhân, khóm 011, phường Đông Kiều, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

990. Lê Thị Chiều, sinh ngày 24/12/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 1/89, lộ Dụ Hậu, khóm 010, thôn Kỳ Phong, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

991. Trần Thị Huệ, sinh ngày 01/10/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 104, lộ Hậu Cảng 1, khóm 021, phường Hậu cảng, khu Tân Trang, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

992. Nguyễn Thị Ngọc Thuận, sinh ngày 25/12/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3/20, ngõ 265, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 010, phường Hương Khâu, thành phố Bản Kiều

Giới tính: Nữ

993. Võ Thị Thu Hồng, sinh ngày 25/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 1/4, số 245, đường Ngọc Thành, khóm 012, phường Hồng Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

994. Phạm Thị Hồng Thu, sinh ngày 02/03/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 8, số 483, lộ Trung Hiếu Đông, khóm 012, phường Kiều Đông, khu Tịch Chỉ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

995. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 05/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 318, lộ Trung Chính 3, khóm 009, phường Nhị Kiều, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

996. Phạm Thị Vân, sinh ngày 15/6/1963 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 1, lộ Thô Khanh Khẩu, khóm 012, phường Thượng Thiên, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

997. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 02/9/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 90, đường Á Châu, khóm 033, phường Viên Nhân, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

998. Bùi Thị Diệu, sinh ngày 30/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, hẻm 2, ngõ 46, phố Thiên Tuế, khóm 016, phường Bảo An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

999. Trần Thị Phụng, sinh ngày 08/8/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 46, phố Long Hưng, khóm 002, phường Long An, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1000. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 26/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 121, ngõ 382, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 011, phường Vĩnh Thanh, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1001. Đặng Thị Mỹ Tường, sinh ngày 11/03/1970 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 11/2, hẻm 35, ngõ 12, đường Kiến Quốc Đông, khóm 003, phường Vân Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1002. Đoàn Thị Ngoan, sinh ngày 01/01/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 33/2, Đại Bổ, khóm 011, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1003. Trần Thị Ánh Trắng, sinh ngày 01/02/1977 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 13/3, số 7, ngõ 42, đường Phục Hưng, khóm 026, phường Long Bổ, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1004. Đặng Thị Đậm, sinh ngày 20/01/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62, đường Thụ Tân, khóm 004, phường Bảo An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1005. Trịnh Thị Yến Nhi, sinh ngày 22/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 173, phố Khải Trí, khóm 010, phường Thụ Nhân, khu Thụ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1006. Bế Ngọc Bình, sinh ngày 11/5/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, đoạn 2, phố Hoành Sơn, khóm 011, thôn Hoành Sơn, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1007. Dương Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 07/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 215, đường Đầu Gia, khóm 015, phường Đầu Gia, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1008. Phạm Thị Son, sinh ngày 15/8/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 54, hẻm 81, ngõ 799, đường Tam Phong, khóm 022, phường Tây Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1009. Lê Thị Thanh Xuân, sinh ngày 02/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 6, ngõ 476, đường Tân Thái, khóm 013, phường Lập Cơ, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1010. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 20/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngõ 829, đường Trung Chính, khóm 015, phường Phú Dân, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1011. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 24/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 54, đường Trung Chính, khóm 002, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1012. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 04/8/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 30, ngõ 135, đường Thái Bình, khóm 002, thôn Thủy Vĩ, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1013. Trần Thị Bích Thu, sinh ngày 11/10/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 40/5, Hạ Thố, khóm 012, thôn Nội Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1014. Ngô Thị Nhi, sinh ngày 09/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9/10, Cảng Tử Càn, khóm 002, phường Cảng Càn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1015. Quách Thị Kim Loan, sinh ngày 25/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 22/2, ngõ 93, đường Hải Dương Nhị, khóm 005, phường Hải Dương, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1016. Ngô Thị Thúy, sinh ngày 15/3/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, phố Đại Chúng Nhất, khóm 003, phường Tứ Thảo, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1017. Phạm Mỹ Tuyên, sinh ngày 01/11/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 73, phố Long Hưng, khóm 018, phường Thụy Phong, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1018. Vũ Thị Hiến, sinh ngày 07/7/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 39, ngõ Hưng Thụ, đường Lý Lâm Đông, khóm 018, phường Đông Lâm, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1019. Lìu Nàm Cú, sinh ngày 23/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/2, hẻm 1, ngõ 21, đường Quốc Phú, khóm 018, phường Quốc Thái, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1020. Lê Thị Linh, sinh ngày 16/01/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 50, ngõ 860, đoạn 2, đường Nam Đồn, khóm 010, phường Vĩnh Đình, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1021. Nguyễn Thị Kim Chung Một, sinh ngày 27/8/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 96, phố Trường Hưng Nhị, khóm 011, phường Thái Tử, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1022. Trần Tuyết Em, sinh ngày 22/12/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 74, Sơn Liêu, khóm 010, thôn Sơn Liêu, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1023. Lương Thị Hồng Tiến, sinh ngày 26/10/1982 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 98, đường Kim Sơn, khóm 010, thôn Dân Thành, xã Trúc Kế, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1024. Lâm Huyền Trân, sinh ngày 06/5/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 156, đường Dân Sinh, khóm 018, phường Tam Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1025. Nguyễn Thị Khánh Hương, sinh ngày 15/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 2, số 106, đường Trung Hưng, khóm 039, phường Trung Chính, khu Ngũ Lầu, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1026. Nguyễn Ngọc Lê Thị, sinh ngày 11/12/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 320, phố Vĩnh Minh, khóm 040, phường Long Đàm, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1027. Tăng Thị Sa Môl, sinh ngày 15/02/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 45 Đỉnh Sơn, khóm 005, phường Đỉnh Sơn, khu Thất Cổ, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1028. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 18/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 102, ngõ 392, đường Tân Hưng, khóm 008, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1029. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 09/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 27, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 003, thôn Tài Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1030. Phạm Thị Kim Dung, sinh ngày 08/12/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 137, đường Luân Phong, khóm 010, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1031. Đinh Thị Kim Duyên, sinh ngày 12/10/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 114, Loan Kiều, khóm 017, thôn Loan Kiều, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1032. Tống Thị Thu Trang, sinh ngày 05/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 51, đường Ngô Công, khóm 021, phường Ngô Công, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1033. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 12/7/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, đường Cà Đông, khóm 005, thôn Cà Đông, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1034. Huỳnh Thị Bích Ly, sinh ngày 21/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 325, đường Tân Dân, khóm 013, phường Áp Liêu, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1035. Dương Huỳnh Như, sinh ngày 18/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22, Đại Trung Liêu, khóm 003, thôn Tam Hòa, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1036. Đặng Thị Minh Thư, sinh ngày 02/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14/3, ngõ Lạc Viên, khóm 003, phường Ái Liêu, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1037. Phạm Ngọc Ngân, sinh ngày 12/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20 Hoành Tào Nhã, khóm 003, phường Lê Minh, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1038. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 24/7/1960 tại Long An

Hiện trú tại: Số 77 Đông Hưng, khóm 006, thôn La Thố, xã Xuân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1039. Phan Thị Thanh Nga, sinh ngày 05/5/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 13, đường Thiên Tường, khóm 017, phường Bắc Kinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1040. Lê Thị Vân, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 1/23, ngõ 41, lộ Tân Kiên, khóm 022, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1041. Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 12/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Văn Minh, khóm 002, phường Đỉnh Thố, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1042. Thòng Mỹ Ly, sinh ngày 26/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 35, ngõ 156, lộ Tiên Sơn, khóm 013, phường Tiêm Sơn, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1043. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 21/9/1962 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 3, lộ Đông Sơn, khóm 001, phường Ngự Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1044. Đặng Ngọc Nhi, sinh ngày 27/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/34, đường Vĩnh Khang, khóm 001, phường Vĩnh Khang, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1045. Bùi Thị Lan, sinh ngày 01/01/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 55, đoạn 2, lộ Hàng Châu Nam, khóm 011, phường Quang Minh, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1046. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 08/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/9 Thắng Bình, khóm 015, thôn Trung Thắng, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1047. Tạ Lệ Minh, sinh ngày 15/02/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, ngõ 11, đoạn 2, lộ Bắc Hưng, khóm 007, phường Nhân Ái, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1048. Trần Ngọc Hiền, sinh ngày 26/02/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1/13, ngõ 126, đường Đạo Hóa, khóm 008, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1049. Hồ Thị Thu Trang, sinh ngày 06/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, đường Tuyền Châu, khóm 001, phường Đồng An, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1050. Mọc Sau Chắn, sinh ngày 12/5/1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2, số 145, đoạn 2, lộ Trung Uơng Bắc, khóm 009, phường Phong Niên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1051. Hỏa Thị Thanh, sinh ngày 13/7/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 8, số 7/9, đường Liên Thắng, khóm 037, phường Tân Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1052. Tô Tuyết Bình, sinh ngày 03/7/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36, đoạn 2, lộ Long Cương, khóm 004, phường Lâm Sâm, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1053. Tạ Thị Ngư, sinh ngày 01/5/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 2/165 Phấn Khởi Hồ, khóm 012, thôn Trung Hòa, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1054. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 17/3/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 34 Bắc Loan, khóm 019, thôn Sư Sơn, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1055. Nguyễn Thị Nam, sinh ngày 13/4/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 208, đường Đại An, khóm 009, phường Đại An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1056. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 15/4/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 1/7, số 28, đường Trùng Dương, khóm 001, phường Hằng Đức, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1057. Nguyễn Thị Thúy Dang, sinh ngày 21/8/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, lộ Hưng Nhân, khóm 004, phường Hưng Nhân, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1058. Trần Thị Diễm Oanh, sinh ngày 10/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, đường Văn Hóa, khóm 016, thôn Khung Lâm, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1059. Lâm Sỹ Chắn, sinh ngày 06/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 166, đoạn 1, lộ Lý Minh, khóm 021, phường Phong Thụ, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1060. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 07/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 1/6, số 2, ngõ 250, đoạn 1, đường Vĩnh Hoa, khóm 006, phường Dân Sinh, khu Trung Tân, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1061. Sằn Cún Sáng, sinh ngày 22/6/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 540, đường Quảng Hưng, khóm 014, phường Hưng Long, khu Mỹ Nồng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1062. Lê Thị Thu Nga, sinh ngày 02/3/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 160, lộ Trung Chính, khóm 007, phường Thuận Thiên, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1063. Nguyễn Kim Khoa, sinh ngày 31/12/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 575, đoạn 1, lộ Văn Hóa 3, khóm 001, phường Nam Thế, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1064. Nguyễn Cẩm Uyên, sinh ngày 28/3/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/2, lộ Trung Phong, khóm 007, phường Hưng Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1065. Lê Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 13/02/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 3/77, ngõ 150, đoạn 2, lộ Đại Quan, khóm 013, phường Long An, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1066. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 01/9/1972 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngách 2, ngõ 703, lộ Cảnh Bình, khóm 012, phường Phúc Trấn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1067. Trịnh Thị Minh, sinh ngày 15/12/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 1/5, số 52, đường Nam Thuận 6, khóm 030, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1068. Nguyễn Thị Yêm, sinh ngày 08/3/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 82, Bát Liên Khê, khóm 010, phường Bát Hiền, khu Tam Chi, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1069. Lê Thanh Nhanh, sinh ngày 16/4/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 19, ngõ 318, lộ Long Giang, khóm 005, phường Hành Nhân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1070. Trần Thị Thúy Oanh, sinh ngày 18/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 153, đường Đại Nhân, khóm 016, phường Bắc Quý, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1071. Lê Ngọc Thảo, sinh ngày 02/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/21, ngõ 142, đường Phúc Thọ, khóm 006, phường Hòa Bình, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1072. Lữ Ngọc Hoa, sinh ngày 22/02/1981 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/66, lộ Tăng Sản, khóm 026, thôn Lâm Bắc, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1073. Đào Thị Tiếng, sinh ngày 19/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/47, lộ Định Hưng, khóm 004, thôn Định Hưng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1074. Nguyễn Ngọc Lài, sinh ngày 10/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 283, đoạn 2, lộ Vĩnh Đại, khóm 024, phường Tây Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1075. Ninh Thuận Thường, sinh ngày 10/7/1987 tại Tp Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, ngách 92, ngõ 109, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 012, phường Trung Thuận, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1076. Nguyễn Thị Tố Em, sinh ngày 31/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 44, lộ Thuận Hòa, khóm 017, thôn Trung Hiếu, xã Tráng Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1077. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 03/6/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 5, số 5, ngách 7, ngõ 89, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 012, phường Trường Phong, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1078. Đinh Thị Nhung, sinh ngày 09/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/56, ngõ 160, lộ Đại Hồ, khóm 024, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1079. Lê Thị Phương, sinh ngày 10/7/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2/106, đường Văn Xương 2, khóm 013, phường Bình Đức, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1080. Trần Thúy Hồng, sinh ngày 10/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngách 11, ngõ 412, đoạn 1, lộ Hưng Long, khóm 004, phường Hưng Long, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1081. Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 05/3/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 113, đoạn 3, lộ Nghị Dân, khóm 015, phường Thượng Liêu, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1082. Lê Thị Nhứt Phượng, sinh ngày 04/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22/58, ngõ 6, đường Đông Tân, khóm 010, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1083. Vũ Thị Huyền, sinh ngày 23/7/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 564, lộ Tân Hưng, khóm 002, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1084. Nguyễn Bé Ngoan, sinh ngày 09/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 143, đoạn 6, Lộ Sa Điền, khóm 023, phường Sơn Cước, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1085. Phan Trúc Đào, sinh ngày 19/8/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 811, đoạn 2, lộ Diên Bình, khóm 024, phường Hổ Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1086. Lê Thị Mộng Liễu, sinh ngày 03/02/1985 Long An

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 226, lộ Văn Hóa Bắc, khóm 004, phường Tam An, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1087. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 28/10/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 206, đoạn 3, lộ Bắc Thâm, khóm 010, phường Vạn Phúc, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1088. Phan Ngọc Dung, sinh ngày 17/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/3/11, ngõ 418, đường Cảnh Tân, khóm 019, phường Hưng Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

1089. Nguyễn Thị Tỉnh, sinh ngày 27/7/1974 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 6, ngách 4, ngõ 155, đoạn 3, lộ Bát Đức, khóm 004, phường Phục Thế, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1090. Ong Thị Lý, sinh ngày 03/02/1967 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 70, lộ Thành Bắc, khóm 002, phường Thành Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1091. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 26/7/1983 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 39, ngách 6, ngõ 30, lộ Dân Quyền, khóm 004, phường Đại Hồ, khu Hồ Nội, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1092. Lê Thị Hồng Vẽ, sinh ngày 08/02/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27, lộ Thánh Đức Bắc, khóm 006, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1093. Phạm Thị Vân, sinh ngày 23/02/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 347, Tháp Hậu, khóm 029, phường Tân Hồ, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

1094. Nguyễn Thị Cẩm Dì, sinh ngày 21/3/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 55, Thanh Loa, khóm 001, thôn Thanh Loa, xã Cảng Tây, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

1095. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 18/5/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 135, đường Trung Chính, khóm 006, phường Tân Chính, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1096. Lê Thị Mười, sinh ngày 09/10/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 116, đường Bắc Ái, khóm 031, phường Công An, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1097. Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh ngày 12/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6 Đại Thảo Phố, khóm 002, thôn Đại Nam, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1098. Phan Thị Yến Xuân, sinh ngày 14/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, đường Tùng Hoài, khóm 018, thôn Cà Đông, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1099. Trần Thị Nhi, sinh ngày 19/9/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11/2, phố Vinh Hoa Tam, khóm 008, thôn Phồn Vinh, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1100. Đặng Thị Hoàng Hoa, sinh ngày 06/3/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 29, ngõ 162, đoạn 1, đường Phục Hưng Nam, khóm 015, phường Tân Sinh, thành phố Bình Đông

Giới tính: Nữ

1101. Nguyễn Lệ Quân, sinh ngày 31/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81/4, An Định, khóm 009, phường An Định, khu An Đinh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1102. Độ Thị Tím, sinh ngày 15/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, phố Phồn Vinh, khóm 010, thôn Phồn Vinh, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1103. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 06/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 68/3, phố Đông Hải, khóm 007, phường Quang Diệu, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1104. Nguyễn Thị Thúy Mai, sinh ngày 12/4/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 367, đoạn 3, đường Tân Bình, khóm 012, phường Tân Bình, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1105. Loọc Lương Ngọc, sinh ngày 28/5/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 127/1 Khê Phố, khóm 012, phường Tân Phúc, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1106. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 29/11/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: lầu 4, số 10, phố Bình Viễn, khóm 001, phường Đăng Công, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1107. Ngô Ngọc Sương, sinh ngày 14/01/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 35/1, ngõ 30, phố Ngũ Quyền, khóm 015, phường Ngũ Quyền, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1108. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 01/7/1970 tại Bình Định

Hiện trú tại: Lầu 6, số 3, ngõ 1, phố dân Phú Thập Nhất, khóm 018, phường Bảo Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1109. Nguyễn Thị Ngọc Xuyên, sinh ngày 22/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17/1, ngõ 451, đoạn 3, đường Tam Dân, khóm 010, phường Phong Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1110. Nguyễn Hoàng Thị Phương Thảo, sinh ngày 19/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38, phố Phúc Đức, khóm 019, thôn Diêm Bắc, xã Diêm Bổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1111. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 24/4/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 48, đường Bích Xương, khóm 009, thôn Hiện trú tại: ợp Hưng, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1112. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 30/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37/22, đường Đông Lan, khóm 012, phường Đông Tân, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1113. Lâm Thị Nhàn, sinh ngày 16/11/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 10, ngõ 219, phố An Xương, khóm 008, phường Ôn Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1114. Trần Thị Hoa, sinh ngày 05/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 8/8, số 132, đoạn 1, đường Lâm Sơn, khóm 014, phường Lộ Đông, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1115. Võ Thị Tuyết Ngọc, sinh ngày 22/10/1979 tại Bà Rịa- Vũng Tàu Hiện trú tại: Số 212, phố Nam Quang, khóm 017, phường Nam Hòa, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1116. Võ Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 26/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, đường Nghiêm Bắc, khóm 005, xã Nghiêm Bổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1117. Lê Thị Loan, sinh ngày 08/5/1982 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 9, số 36, đoạn 1, đường Đại Nghiệp, khóm 012, phường Trung Nghĩa, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1118. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 16/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 77, đường Quốc Hiệu, khóm 010, phường Quốc Hiệu, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1119. Lâm Thị Giàu, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82, đoạn 2, đường Xuất Lâm Hổ, khóm 003, thôn Trúc Vi, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1120. Nguyễn Thị Đậm, sinh ngày 05/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 389, đường Trung Sơn, khóm 026, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1121. Ngô Yến, sinh ngày 05/8/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 25/5, Hoành Tiêu, khóm 006, thôn Hoành Tiêu, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

1122. Võ Thị Diễm Phúc, sinh ngày 06/4/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56, phố Thụy Dương, khóm 016, phường Thụy Văn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1123. Lê Thanh Nga, sinh ngày 10/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 39, phố Tú Thố Nhị, khóm 015, thôn Tú Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1124. Nguyễn Thị Nhí, sinh ngày 16/4/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 85, phố Ngọc Hưng Tây, khóm 012, phường Ngọc Thanh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1125. Huỳnh Thị Huyền Trân, sinh ngày 28/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, phố Nam Quý, khóm 008, phường Nhị Giáp, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1126. Phạm Thị Kim Sang, sinh ngày 15/8/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 95, đường Tam Thanh, khóm 005, thôn Hạ Nam, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1127. Văn Ngọc Châu, sinh ngày 28/7/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26, đường Đại Trang, khóm 006, thôn Đông Lý, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1128. Võ Thị Ngọc Anh, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1/1, Khê Kiền Tử, khóm 005, thôn Di Dân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1129. Đoàn Kim Liên, sinh ngày 18/5/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 25, phố Trung Hoa, khóm 013, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1130. Doãn Thị Phương Liên, sinh ngày 13/3/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 109, đường Dân Tộc, khóm 001, phường Dân Tộc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1131. Trần Thị Mỹ Châu, sinh ngày 20/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Nam Sơn, khóm 011, phường Nam Sơn, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1132. Nguyễn Thị Tú Quyên, sinh ngày 16/4/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, đường Quang Lâm, khóm 018, phường Quang Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1133. Dương Ngọc Phương, sinh ngày 16/4/1971 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Số 89/3 Giai Lý Hưng, khóm 009, phường Giai Hóa, khu Gia Lý, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1134. Nguyễn Thúy Liễu, sinh ngày 08/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11/5, ngõ Hậu Lộ, khóm 014, thôn Hiệp Hòa, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1135. Nguyễn Kim Định, sinh ngày 04/7/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 54, phố Mỹ Đức, khóm 036, phường Bạch Thụ, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1136. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 17/4/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 20, đường Thái Bình, khóm 002, phường Tam Hòa, thị trấn Hồ Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1137. Lê Hồng Mai, sinh ngày 25/10/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 152/2, phố Bát Đức, khóm 006, phường Thành Đức, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1138. Trần Thị Mỹ Phương, sinh ngày 19/8/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 62, ngõ Thượng Trúc, khóm 011, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1139. Ngô Thị Tú Hương, sinh ngày 03/5/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 47, phố Quế Minh, khóm 031, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1140. Nguyễn Thanh Hoa, sinh ngày 16/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10/1, Na Giới, khóm 005, thôn Đô Lan, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1141. Dương Thị Tuyết Thành, sinh ngày 09/11/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 315, đường Am Viên, khóm 015, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1142. Đồng Thị Thúy, sinh ngày 06/02/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Đại Viên, khóm 003, thôn Đại Viên, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1143. Đặng Thị Kim Hương, sinh ngày 14/6/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 106, đường Vinh Quang, khóm 007, thôn Vinh Quang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1144. Đinh Thị Hồng Phúc, sinh ngày 19/7/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1, đường Khang Lạc, khóm 010, thôn Cửu Trang, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1145. Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 09/5/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: số 5, ngõ 447, đoạn 4, đường Kim Lục, khóm 019, phường Kiến An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1146. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 16/02/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 17, đường Phú Cường, khóm 004, phường Quốc Dụ, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1147. Hồ Thị Nga, sinh ngày 06/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 171, ngõ 608, đường Dân Sinh Nam, khóm 006, phường Sư Tử, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1148. Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 30/3/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2/1, phố Phú Sơn, khóm 014, phường Cảng Thủy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1149. Nguyễn Thị Thu Ý, sinh ngày 27/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26/2, Ngô Trúc Tử Cước, khóm 004, phường Đức Gia, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1150. Nguyễn Kim Công, sinh ngày 10/8/1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 180, Tây Nam Trang, khóm 025, phường Phúc Sơn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1151. Lê Thị Kim Kha, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ Tân Khai, khóm 018, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1152. Lê Thị Trinh, sinh ngày 13/4/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 8, hẻm 35, ngõ 115, đường Trường Xuân, khóm 036, phường Đông Hồ, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1153. Nguyễn Thị Kiêm Liên, sinh ngày 19/7/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 123, phố Đông Dương, khóm 002, thôn Thủy Nam, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1154. Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 09/9/1967 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 46/16, Củng Hạ, khóm 013, thôn Quả Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1155. Huỳnh Hồng Tươi, sinh ngày 20/5/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 58, ngõ An Đông, khóm 023, thôn An Đông, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1156. Vòng A Phụng, sinh ngày 09/8/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, đường Tây Bình, khóm 019, thôn Cảng Tây, xã Tân Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1157. Vũ Thị Nhàn, sinh ngày 20/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 1, đường Sơn Oanh, khóm 012, thôn Sơn Đức, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1158. Bùi Thị Phương Quyên, sinh ngày 13/6/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 774, đường Vĩnh Phúc, khóm 005, phường Trung Hưng, thành phố Trung Lịch

Giới tính: Nữ

1159. Huỳnh Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/31, Hưng Trung, khóm 002, phường Hưng Trung, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1160. Lê Thị Chính, sinh ngày 12/01/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: lầu 2, số 14, đường Phúc Đức Nhất, khóm 025, phường Phụng Tường, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1161. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 16/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 31 Sơn Phong, khóm 014, thôn Hà Bao, xã Cổ Hàng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1162. Đào Thị Quyên, sinh ngày 27/10/1988 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 324, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 001, phường Chương Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1163. Võ Thị Ngọc Châu, sinh ngày 06/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 133/2, đường Lâm Mao, khóm 014, thôn Lâm Mỹ, xã Hùng Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1164. Huỳnh Thị Hồng Nga, sinh ngày 05/01/1970 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 81, phố Quảng, khóm 001, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1165. Nguyễn Thị Thùy Lan, sinh ngày 06/10/1982 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Lầu 5, số 92, phố Bắc Huyền, khóm 003, thôn Đông Hải, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1166. Mìu Kim Yến, sinh ngày 15/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 181, phố Bao Trung, khóm 026, phường Bảo An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1167. Phạm Thị Liên, sinh ngày 25/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 200, đường Đại Trang, khóm 006, phường Đại Trang, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1168. Phạm Thị Kim Tuyến, sinh ngày 30/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 195, đường Trung Bắc, khóm 024, phường Tây Yến, khu Yến Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1169. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 23/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 150, phố Dầu Hà, khóm 017, phường Từ Hữu, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1170. Huỳnh Thị Diễm Nhung, sinh ngày 04/02/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 15, ngõ Trung Hưng Nhị, khóm 019, thôn Trung Hưng, xã Hiện trú tại: ồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1171. Bành Tố Loan, sinh ngày 13/7/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 1, ngõ 35, đường Can Thành, khóm 002, thôn Lăng Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1172. Đinh Thị Thanh Liên, sinh ngày 07/4/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 44 Bắc Đã Khiết Thanh, khóm 006, phường Tân Bắc, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1173. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 02/5/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/3 Bản Hiệp, khóm 011, phường Gia Đông, khu Hậu Bích, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1174. Nguyễn Thị Mỹ , sinh ngày 10/02/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 58, phố Phúc Hưng, khóm 002, phường Đại Lý, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1175. Đặng Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 20/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 79, ngõ An Nam, khóm 001, thôn Kim Lăng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1176. Trương Ngọc Cẩn, sinh ngày 21/9/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 355, đường Đại Công, khóm 001, phường Tân Đạt, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1177. Phạm Thị Bích Nga, sinh ngày 01/01/1984 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 1, phố Thụy Tường, khóm 017, phường Thụy Tây, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1178. Đỗ Thị Liễu, sinh ngày 18/8/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 547, đường Trung Hoa, khóm 016, thôn Xuyên Đầu, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1179. Phạm Thị Thùy Trang, sinh ngày 18/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 26, đường Tùng Phố, khóm 010, phường Địa Phố, khu Điểu Tùng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1180. Vòng Nhộc Yin, sinh ngày 20/6/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 15, ngõ 22, đường Nguyên Đàm, khóm 004, phường Nguyên Đàm, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1181. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 01/01/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 166, đường Đức Hưng, khóm 006, thôn Đức Thành, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1182. Phạm Thị Phước, sinh ngày 19/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 21, đường Hưng Hóa Nhị, khóm 001, phường Cam Mía, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1183. Đỗ Thị Diệu, sinh ngày 16/01/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 300, đoạn 2, đường Hải Phong, khóm 004, thôn Ngũ Cảng, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1449/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251