Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1249/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1249/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 04/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 238/TTr-CP ngày 29/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 97 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1249/QĐ-CTN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Phạm Thanh Nga, sinh ngày 06/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 78, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

2.

Trần Minh Quân, sinh ngày 15/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Arendsweg 1, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Ánh Dương, sinh ngày 06/4/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Raoul-Wallenberg-Str. 40, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

4.

Trần Hải Đăng, sinh ngày 18/8/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wartenbergerstr. 62, 13053 Berlin

Giới tính: Nam

5.

Nguyễn Phương Nhi Lisa, sinh ngày 26/12/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eckertstr. 5, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 05/5/1987 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Strelitzerstr. 51, 10115 Berlin

Giới tính: Nam

7.

Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 06/02/1997 tại Sơn La

Hiện trú tại: Kesselsdorferstr. 24b, 01159 Dreden

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Thanya, sinh ngày 23/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Wilhelm-Str. 40, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

9.

Phạm Thị Hà Phương, sinh ngày 07/3/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Demminerstr. 9B, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

10.

Lưu Thị Kim Phượng, sinh ngày 24/12/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Niedernmoorstr. 13, 25335 Elmshorn

Giới tính: Nữ

11.

Trần Quốc Văn, sinh ngày 28/5/2003 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Korbacherstr. 3, 34134 Kassel

Giới tính: Nam

12.

Nguyễn Vũ Hà My, sinh ngày 30/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86b, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

13.

Lê Thu Hà, sinh ngày 14/5/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zöllnerstr. 25, 29221 Celle

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Thị Hồng Nha, sinh ngày 05/4/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hagenower Ring 82, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

15.

Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 30/9/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnstr. 35, 47799 Krefeld

 

Giới tính: Nam

16.

Trần Thị Minh Phương, sinh ngày 21/5/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Speyerstr. 23, 38112 Braunschweig

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 03/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Grünbergerstr. 24, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

18.

Tạ Thị Thúy Hà, sinh ngày 09/10/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weißenseer Weg 1, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

19.

Lê Mạnh Tiến, sinh ngày 15/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hohegaster Weg 6, 26603 Aurich

Giới tính: Nam

20.

Trần Linda, sinh ngày 07/7/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 200, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

21.

Trần Mạnh Hải, sinh ngày 21/3/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedensstr. 4, 07926 Gefell

Giới tính: Nam

22.

Trương Tuấn Anh, sinh ngày 08/01/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erich-Kästner-Str. 65, 12619 Berlin

Giới tính: Nam

23.

Lương Hoàng Linh, sinh ngày 01/01/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Str. 5, 19348 Perleberg

Giới tính: Nam

24.

Đỗ Thy Na, sinh ngày 27/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zimmerstr. 35, 12163 Berlin

Giới tính: Nữ

25.

Đỗ Trúc Quỳnh, sinh ngày 21/01/2004 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Zimmerstr. 35, 12163 Berlin

Giới tính: Nữ

 

26.

Phạm Hồng Long, sinh ngày 23/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Witterkindstr. 22, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

27.

Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 01/9/1989 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tilesiusstr. 21, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

28.

Thái Quang Thông, sinh ngày 07/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hinter der Saline 17, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

29.

Mai Ngọc Ann Katrin, sinh ngày 24/3/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weserstr. 35, 37081 Göttingen

Giới tính: Nữ

30.

Nguyễn Chang Linh, sinh ngày 10/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr. -Salvador-Allende Str. 11, 19322 Wittenberge

Giới tính: Nữ

31.

Phan Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/6/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bachstr. 8, 10555 Berlin

Giới tính: Nữ

32.

Ngô Như Quỳnh, sinh ngày 02/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Wolf-Str. 15, 319112 Magdegurg

Giới tính: Nữ

33.

Phan Hồng Bé Trung, sinh ngày 14/8/1993 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Pestitzer Weg 14, 01217 Dresden

Giới tính: Nam

34.

Phạm Thị Tuyển, sinh ngày 24/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mollstr. 19, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

35.

Phạm Ben Duy Quang, sinh ngày 24/8/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mollstr. 19, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

36.

Phạm Bùi Công Minh, sinh ngày 03/12/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mollstr. 19, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

37.

Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 28/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gnetenstr. 10a, 39106 Magdeburg

Giới tính: Nữ

38.

Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 28/12/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hagenring 36, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nữ

39.

Đoàn Vũ, sinh ngày 02/6/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 10, 80807 München

Giới tính: Nam

40.

Phạm Huy Hoàng, sinh ngày 02/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 202, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

41.

Nguyễn Vũ Cường, sinh ngày 02/6/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Isarweg 1, 24146 Kiel

Giới tính: Nam

42.

Vũ Thị Phương Anh, sinh ngày 19/10/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gertrudenstr. 24, 38102 Braunschweig

Giới tính: Nữ

43.

Đỗ Minh Hoàng, sinh ngày 15/7/1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 41, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

44.

Tô Thị Hoài Phương, sinh ngày 25/6/1995 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Georgstr. 5, 06449 Ascherleben

 

Giới tính: Nữ

45.

Trần Thị Thủy, sinh ngày 19/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Malerstr. 46, 28207 Bremen

Giới tính: Nữ

46.

Bùi Văn Song, sinh ngày 05/01/1988 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Malerstr. 46, 28207 Bremen

Giới tính: Nam

47.

Trần Thị Dung, sinh ngày 10/4/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Vesaliusstr. 14, 13187 Berlin

Giới tính: Nữ

48.

Nguyễn Philipp, sinh ngày 25/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankenstr. 91, 90461 Nürnberg

Giới tính: Nam

49.

Trần Thu Hoài, sinh ngày 11/01/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sachsenring 8, 31137 Hildesheim

Giới tính: Nữ

50.

Nguyễn Bảo Nguyên, sinh ngày 09/12/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Feldhoopstücken 43D, 22529 Hamburg

Giới tính: Nam

51.

Vũ Thị Thúy Ngân, sinh ngày 06/4/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Feldhoopstücken 43D, 22529 Hamburg

Giới tính: Nữ

52.

Phạm Minh Đức, sinh ngày 28/4/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Danzigerstr. 3, 10435 Berlin

Giới tính: Nam

53.

Trần Khắc Ninh, sinh ngày 11/5/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Möhringerstr. 19, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

54.

Cao Thục Quyên, sinh ngày 01/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mauerstr. 29, 39288 Burg

Giới tính: Nữ

55.

Trần Khánh Hồng Linh, sinh ngày 17/8/1981 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Breitscheidstr. 38, 07407 Rudolstadt

Giới tính: Nữ

56.

Trần Hồng Anh Lena, sinh ngày 01/5/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Annatal 41, 15344 Strausberg

Giới tính: Nữ

57.

Nguyễn Thùy Liên, sinh ngày 11/6/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 76, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

58.

Nguyễn Duy Quân Kevin, sinh ngày 30/10/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 76, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

59.

Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh ngày 20/02/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Landsberger Allee 218, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

60.

Nguyễn Thị Trà Mi, sinh ngày 24/12/1988 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Riesaerstr. 62, 12627 Berlin

Giới tính: Nữ

61.

Nguyễn Leon Nguyen Anh, sinh ngày 22/9/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Riesaerstr. 62, 12627 Berlin

Giới tính: Nữ

62.

Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 28/02/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rietzstr. 35, 01139 Dresden

Giới tính: Nữ

63.

Trương Quyết Chiến, sinh ngày 01/11/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nimschützerstr. 15, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

64.

Nguyễn Hoàng Vũ, sinh ngày 29/9/1997 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Riesaerstr. 62, 12627 Berlin

Giới tính: Nam

65.

Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 04/3/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reepmoorsweg 47, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

66.

Đỗ Thị Mai, sinh ngày 28/8/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kronsbrok 7, 24232 Schönkirchen

Giới tính: Nữ

67.

Đỗ Vũ Hải Hà, sinh ngày 01/8/2001 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kronsbrok 7, 24232 Schönkirchen

Giới tính: Nam

68.

Đỗ Minh Diệu, sinh ngày 05/12/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Koschatweg 62, 12487 Berlin

Giới tính: Nữ

69.

Quản Thị An, sinh ngày 14/9/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Marx-Str. 74, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nữ

70.

Cung Celina Thuy Trang, sinh ngày 06/7/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 11, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

71.

Cung Luis Đức Nam, sinh ngày 04/4/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 11, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

72.

Nguyễn Thúy Ngân, sinh ngày 23/6/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schillingstr. 11, 13403 Berlin

Giới tính: Nữ

73.

Nguyễn Nhật Anh, sinh ngày 30/5/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nettelbeckstr. 29, 30175 Hannover

Giới tính: Nam

74.

Trần Thúy Hằng, sinh ngày 25/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Provinopark 7, 86153 Augsburg

Giới tính: Nữ

75.

Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 17/4/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Marx-Ring 156, 81737 München

Giới tính: Nữ

76.

Trần Phương Vy Rose, sinh ngày 09/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Ring 156, 81737 München

Giới tính: Nữ

77.

Lê Thu Anh, sinh ngày 15/3/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kurt-Schumacherstr. 11, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

78.

Mạc Văn Cường, sinh ngày 20/7/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stadthägerstr. 2, 07607 Eisenberg

Giới tính: Nam

79.

Bùi Jenny Linh, sinh ngày 06/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 21, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

80.

Phạm Ngọc Thanh Yên, sinh ngày 31/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kroonhorst 21, 22549 Hamburg

Giới tính: Nữ

81.

Nguyễn Văn Phong, sinh ngày 19/02/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Neugasse 26, 07743 Jena

Giới tính: Nam

82.

Trần Thị Hoa, sinh ngày 03/01/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: H.H. Meier-Allee 26, 28213 Bremen

Giới tính: Nữ

83.

Phí Thị Huyền Thu, sinh ngày 08/8/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Straße des Friedens 134, 06808 Bitterfeld-Wolfen

Giới tính: Nữ

84.

Huỳnh Nguyên Thông, sinh ngày 15/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rennweg 105B, 84034 Landshut

Giới tính: Nam

85.

Lê Minh Giang, sinh ngày 14/12/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hegelstr. 8, 72622 Nürtingen

Giới tính: Nam

86.

Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 27/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Untere Hauptstr. 95, 09376 Oelsnitz/Erzgeb

Giới tính: Nam

87.

Phí Việt Hưng, sinh ngày 01/8/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Langestr. 74A, 31675 Bückeburg

Giới tính: Nam

88.

Võ Long Phi Jack, sinh ngày 09/6/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oppauerstr. 15, 68305 Mannheim

Giới tính: Nam

89.

Nguyễn Phi Đức Anh, sinh ngày 30/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Immelmannstr. 10, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

90.

Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 16/01/1973 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Kranichweg 12, 39576 Hansestadt Stendal

Giới tính: Nữ

91.

Nguyễn Khắc Nam, sinh ngày 25/8/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Strandstr. 37D, 23669 Timmendorfer Strand

Giới tính: Nam

92.

Lê Phương Vy, sinh ngày 16/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr.64, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

93.

Đinh Duy An, sinh ngày 26/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr.64, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

94.

Phạm Việt Anh, sinh ngày 01/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 21, 16798 Fürstenberg

Giới tính: Nam

95.

Ngô Thảo My, sinh ngày 21/9/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rhinstr. 121, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

96.

Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 21/01/1984 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Bergsdorferstr. 5, 16792 Zehdinick

Giới tính: Nam

97.

Hoàng Thu Trang, sinh ngày 17/11/1992 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str. 12, 15711 Königs Wusterhausen.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1249/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184