Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1204/QĐ-CTN 2017 thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Singapore

Số hiệu: 1204/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 234/TTr-CP ngày 29/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 50 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-CTN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Phan Thị Bích Hạnh, sinh ngày 04/02/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 622C, Punggol Central #09-286

Giới tính: Nữ

2. Phạm Kiều Phương, sinh ngày 29/5/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 53, Havelock Road, # 33-118, S161053

Giới tính: Nữ

3. Hà Thị Mỹ Nga, sinh ngày 10/4/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: BLK 48 Bedok South Ave 3, #06-238, S460048

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 09/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Blk 429B Yishun Ave 11 #13-362, S762429

Giới tính: Nữ

5. Thái Thị Mỹ Linh, sinh ngày 11/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 288 Tampines St 22 #10-326, S520288

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thị Bích Huyền, sinh ngày 29/9/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 13 Teck Whye Lane, #23-206, S680013

Giới tính: Nữ

7. Huỳnh Thanh Hương, sinh ngày 17/8/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 107 Pasir Ris St 12, #03-59, S510107

Giới tính: Nữ

8. Hồ Mỹ Kín, sinh ngày 12/10/1985 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: BLK 41 Chai Chee Str #03-14, S461041

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 26/11/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 629 Senja Rd #25-192, S670629

Giới tính: Nữ

10. Đặng Thị Nương, sinh ngày 05/4/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 445 Yishun Ave 11

Giới tính: Nữ

11. Bùi Thị Thúy, sinh ngày 13/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 683C Woodlands Drive 62 #05-147, S733683

Giới tính: Nữ

12. Ngô Thị Lắm, sinh ngày 12/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 867 Yishun St 81#07-31, S760867

Giới tính: Nữ

13. Trần Thị Vân, sinh ngày 12/4/1985 tại Bình Dương

Hiện trú tại: BLK 119 Hoching Rd #04-119, S610119

Giới tính: Nữ

14. Lê Thị Quí, sinh ngày 24/9/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 462 Crawford Lane #04-51, S190462

Giới tính: Nữ

15. Đoàn Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 11/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 117C Rivervale Drive #16-56, S543117

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 16/4/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 178B Rivervale Crescent #09-433, S542178

Giới tính: Nữ

17. Lý Thị Ngọc Trân, sinh ngày 28/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 206 Boon Lay Dr #19-47, S640206

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 16/01/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 104 Gangsa Rd #06-59, S670104

Giới tính: Nữ

19. Lâm Như Thảo, sinh ngày 08/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 835 Tampines St 83 #03-04, S520835

Giới tính: Nữ

20. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/7/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 814 Tampines St 81 #03-564 S520814

Giới tính: Nữ

21. Hứa Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 14/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 663D Senja Rd #25-131, S674633

Giới tính: Nữ

22. Phan Thị Trà My, sinh ngày 10/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 271C Punggol Walk #14-537, S823271

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Kiều Sương, sinh ngày 26/10/1986 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: BLK 159 Yishun Street II, #04-162

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 24/10/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 66 Kallang Bahru #04-499, S330066

Giới tính: Nữ

25. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 29/9/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 109 Petir Rd #22-22, S678276

Giới tính: Nữ

26. Đào Thị Phương Ngọc, sinh ngày 31/3/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: BLK 242 Hougang St 22 #09-97, S530242

Giới tính: Nữ

27. Trần Thị Nga, sinh ngày 21/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 258B Punggol Field #09-01, S822258

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/6/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 343 Clementi Ave 5 #09-208, S120343

Giới tính: Nữ

29. Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 10/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 52 Teban Gardens Rd #08-593, S600052

Giới tính: Nữ

30. Trần Thị Kiên, sinh ngày 08/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 318C Yishun Ave 9 #13-146, S363318

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Thị Kim Kiểu, sinh ngày 16/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 204 Marsiling Drive #04-194, S730204

Giới tính: Nữ

32. Quách Thanh Thảo, sinh ngày 18/10/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 32 Chai Chee Avenue #02-224, S461032

Giới tính: Nữ

33. Đặng Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 01/02/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 503 Bedok North St 3 #07-98, S460503

Giới tính: Nữ

34. Phạm Trần Trúc My, sinh ngày 26/01/1981 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: BLK 709 Pasir Ris Drive 10 #03-175, S510709

Giới tính: Nữ

35. Simé Rônisam, sinh ngày 19/01/1979 tại Long An

Hiện trú tại: BLK 284 Toh Guan Road #03-269, S600284

Giới tính: Nữ

36. Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 27/3/1990 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: BLK 655A Jurong West St 61 #15-514, S641655

Giới tính: Nữ

37. Trần Thị Xuân Quí, sinh ngày 11/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 688 Hougang St 61 #11-212, S530688

Giới tính: Nữ

38. Trương Thị Thu Hoanh, sinh ngày 29/8/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 467A Admiralty Drive #03-157, S751467

Giới tính: Nữ

39. Phạm Thị Tưởng, sinh ngày 08/01/1986 tại Bình Dương

Hiện trú tại: BLK 10 Boon Lay Drive #03-28, S649929

Giới tính: Nữ

40. Phan Lê Thu Hiền, sinh ngày 18/10/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 324 Clementi Ave 5 #02-219, S120324

Giới tính: Nữ

41. Lương Văn Tuyển, sinh ngày 13/9/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 324 Clementi Ave 5 #02-219, S120324

Giới tính: Nam

42. Lê Thị Ngư Hằng, sinh ngày 03/3/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 284 Yishun Ave 6 #10-116, S760284

Giới tính: Nữ

43. Lâm Thị Kim Phụng, sinh ngày 09/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 987B Buangkok Green #02-37, S532987

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Thúy Phụng, sinh ngày 25/7/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 443A Fajar Road #07-106, S671443

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 27/9/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 442C Fajar Road #02-08, S673442

Giới tính: Nữ

46. Lê Thụy Hoàng Oanh, sinh ngày 29/11/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: BLK 438 Fajar Road #05-408, S670438

Giới tính: Nữ

47. Võ Thị Bích Nhung, sinh ngày 24/3/1989 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 676A Choa Chu Kang Crescent #02-461, S681676

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Ngọc Viên, sinh ngày 02/7/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 668A Woodlands Drive 75 #15-18, S731688

Giới tính: Nữ

49. Mai Thị Thúy Nga, sinh ngày 10/10/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 213 Chua Chu Kang Central #12-96, S680213

Giới tính: Nữ

50. Dương Thị Anh, sinh ngày 08/9/1986 tại Long An

Hiện trú tại: BLK 528 Bukit Batok St 51 #10-68, S650528.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1204/QĐ-CTN ngày 26/06/2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


859
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39