Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Trong những năm qua, công tác Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng; tổ chức, bộ máy được kiện toàn, cơ sở vật chất từng bước được tăng cường; tỷ lệ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước, các vụ việc khó khăn phức tạp, có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài đã từng bước được giải quyết. Qua đó đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: (i) Trách nhiệm và sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác THADS có nơi, có việc chưa tốt, chưa hiệu quả; (ii) Một số vụ việc thi hành án chưa được thi hành dứt điểm, kịp thời, trong đó có vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài chưa được giải quyết triệt để gây bức xúc trong nhân dân; (iii) Cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của cơ quan THADS nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác THADS, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thi hành án dân sự

a) Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành của Trung ương và của tỉnh về THADS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục về THADS.

b) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS; tranh thủ kịp thời ý kiến của cấp trên trong giải quyết các vụ việc THADS khó khăn, phức tạp; chỉ đạo cơ quan THADS huyện, thành phố tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp làm tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác THADS.

c) Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong hoạt động THADS; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước hết phải khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài hiện còn tồn đọng.

d) Thi hành và chỉ đạo, hướng dẫn thi hành dứt điểm các vụ việc THADS khó khăn, phức tạp, kéo dài, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Chi cục THADS trực thuộc tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, không được để phát sinh khiếu nại, tố cáo.

đ) Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác THADS. Tổng hợp kết quả của các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THADS trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

e) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo THADS, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan THADS và cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, thực hiện và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của cơ quan THADS; kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an cấp huyện thực hiện tốt việc thu nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền giấy tờ cho người được thi hành án đang cải tạo, giam giữ tại Trại tạm giam.

b) Chỉ đạo cơ quan Điều tra hai cấp trong quá trình khởi tố, điều tra cần xác minh, làm rõ các tài sản có liên quan, kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm để tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS. Vận động bị can, người có nghĩa vụ liên quan tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Chuyển giao vật chứng cho cơ quan THADS đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người mua được tài sản là vật chứng của các bản án, quyết định của Tòa án là ô tô, xe máy và các phương tiện cơ giới khác khi làm thủ tục đăng ký.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp các thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của người phải thi hành án.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS trong việc thi hành án liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là trường hợp che giấu, tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

4. Sở Tài chính

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính cấp huyện phối hợp với cơ quan THADS trong việc xử lý các tài sản, vật chứng trong vụ án được Tòa án tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước một phần, phần còn lại trả cho chủ sở hữu tài sản, bảo đảm quyền ưu tiên mua tài sản của người có chung quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật THADS.

b) Tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo THADS tỉnh, cơ quan THADS và hoạt động giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan THADS theo đề nghị của Cục THADS để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

5. Sở Tư pháp

a) Với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, thường trực Ban chỉ đạo Nghị quyết 209/NQ-HĐND, chủ động đưa nội dung tuyên truyền về THADS vào chương trình công tác tuyên truyền trong năm 2020 và các năm tiếp theo; phối hợp với Cơ quan THADS mở một số lớp để tuyên truyền về THADS đến cán bộ, người dân ở một số xã có nhiều án dân sự phải thi hành.

b) Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong việc khai thác, cung cấp, quản lý hiệu quả thông tin lý lịch tư pháp có được từ công tác THADS theo quy định của pháp luật.

6. Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Ngân hàng nhà nước tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các trình tự, thủ tục, thỏa thuận về THADS; Cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án; phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án tại Tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của cơ quan THADS theo đúng quy định pháp luật.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS liên quan đến việc xác minh, khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án; thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

a) Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm và những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án, nhằm giáo dục, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

b) Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện việc đưa tin, bài, phóng sự về công tác THADS, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác THADS tạo sự lan tỏa và đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác này. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan THADS trong việc thông báo về thi hành án trên phương tiện thông tin đại chúng để giải quyết việc THADS đạt kết quả tốt.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tăng cường chỉ đạo công tác THADS, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả công tác THADS trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo cụ thể. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc phức tạp theo đề xuất của BCĐ THADS cùng cấp; yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong quá trình thi hành các bản án cụ thể, đặc biệt là các vụ việc THADS có khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định rõ nguyên nhân vướng mắc để có kế hoạch vận động, thuyết phục thực hiện quyền, nghĩa vụ THADS, không gây phức tạp, mất an ninh trật tự tại cơ sở. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với các cơ quan THADS để tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc về THADS tại địa phương.

c) Căn cứ điều kiện cụ thể, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo THADS và cơ quan THADS cùng cấp.

9. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, huyện, thành phố

a) Tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo giải quyết có hiệu quả đối với các vụ việc khó khăn phức tạp; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác phối hợp; trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

b) Kịp thời có ý kiến đối với những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, đảm bảo các vụ việc Ban Chi đạo THADS đã có ý kiến chỉ đạo thi hành phải được tổ chức thi hành dứt điểm, kiến nghị hình thức xử lý đối với những đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc trong phối hợp tổ chức THADS.

10. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan THADS và Chấp hành viên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho cơ quan THADS; phối hợp thực hiện hiệu quả các quyết định về áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án. Phối hợp với cơ quan THADS trong công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện chấp hành nghĩa vụ THADS.

11. Tổ chức thực hiện

a) Yêu cầu Cục trưởng Cục THADS, Thủ trưởng sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

b) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm sát về hoạt động THADS và quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại các cơ quan THADS.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Tòa án nhân dân 2 cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Quy chế phối hợp liên ngành. Chỉ đạo và kịp thời thụ lý, giải quyết các tranh chấp về tài sản có liên quan đến việc thi hành án; có văn bản giải thích, đính chính bản án khi có yêu cầu của cơ quan THADS; chỉ đạo Tòa án nhân dân 2 cấp quan tâm thực hiện công tác vận động, hướng dẫn đương sự, bị cáo tự nguyện nộp các khoản tiền án phí, bồi thường trách nhiệm dân sự, khắc phục hậu quả, góp phần nâng cao tính thực thi của các bản án.

d) Cục THADS chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục THADS theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17