Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/2006/TT-BCA-C11 quy định đoàn trong nước khách nước ngoài đến việt nam xe cảnh sát giao thông dẫn đường hướng dẫn 14/2000/QĐ-TTg

Số hiệu: 05/2006/TT-BCA-C11 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2006/TT-BCA-C11

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2000/QĐ-TTG NGÀY 27/01/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC ĐOÀN TRONG NƯỚC VÀ KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN VIỆT NAM CÓ XE CẢNH SÁT GIAO THÔNG DẪN ĐƯỜNG 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) có các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam theo quy định có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường phải cử cán bộ trực tiếp liên hệ với cơ quan Cảnh sát giao thông để làm thủ tục và phối hợp trong việc tổ chức thực hiện công tác dẫn đoàn.

2. Cảnh sát giao thông là lực lượng được Chính phủ và Bộ Công an giao nhiệm vụ dẫn đường các đoàn (sau đây gọi tắt là dẫn đoàn) trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam, phải thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức để dẫn đoàn đảm bảo an toàn, thông suốt.

Các hành vi tuỳ tiện tổ chức thực hiện dẫn đoàn, các hành vi cản trở hoạt động dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc lợi dụng công tác dẫn đoàn để gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

3. Xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn là xe ôtô và môtô chuyên dùng theo quy định của Bộ Công an và giao cho lực lượng Cảng sát giao thông trực tiếp quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ dẫn đoàn, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện quyền ưu tiên và sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên, phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật giao thông đường bộ và quy định của pháp luật khác có liên quan, không lạm dụng việc sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên (không dùng còi ưu tiên liên tục) gây ồn ào không cần thiết. Khi có tín hiệu ưu tiên của xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn thì người điều khiển phương tiện giao thông phải lập tức giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải, người đi bộ không được chạy sang đường, không được đi lại hoặc đứng dưới lòng đường để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG CÓ XE CẢNH SÁT GIAO THÔNG DẪN ĐOÀN

1. Các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

2. Các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a. Đối với các đoàn trong nước:

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội đại hiểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc;

- Các hoạt động thể thao trong nước, khu vực và Quốc tế do Nhà nước tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

b. Đối với các đoàn khách nước ngoài:

- Người đứng đầu Đảng, chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bí thư, Chủ tịch, Tỉnh trưởng, Thống đốc Bang, Trưởng đặc khu hoặc tương đương;

- Đoàn khách Quân sự do Tổng Tư lệnh hoặc tương đương trở lên dẫn đầu;

- Đoàn khách Cảnh sát do Tư lệnh hoặc tương đương trở lên dẫn đầu.

c. Trường hợp khác cần có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

III. THỦ TỤC VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC DẪN ĐOÀN

1. Thủ tục, gồm:

a. Công văn đề nghị xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn và chương trình hoạt động của đoàn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ quyền ký, đóng dấu (theo mẫu ở phụ lục kèm theo Thông tư này).

b. Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điểm 2 Mục II của Thông tư này, phải có bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý.

2. Thời gian đến làm thủ tục đề nghị dẫn đoàn quy định cụ thể:

a. Đến trước 05 (năm) ngày làm việc, khi tổ chức thực hiện dẫn đoàn đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 1 Quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp đột xuất thuộc đối tượng Cảnh vệ);

b. Đến trước 10 (mười) ngày làm việc, khi tổ chức thực hiện dẫn đoàn đối với những trường hợp khác theo Khoản 3 Điều 1 Quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy định tại điểm 2 Mục II của Thông tư này).

3. Trách nhiệm dẫn đoàn:

a. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác dẫn đoàn trong phạm vi cả nước; tổ chức tiếp nhận đề nghị dẫn các đoàn có phạm vi hoạt động từ 03 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên để chỉ đạo, giao nhiệm vụ và hướng dẫn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện dẫn đoàn hoặc trực tiếp dẫn đoàn; tổ chức dẫn các đoàn do Bộ Công an giao.

b. Phòng Cảng sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp nhận các đề nghị và thực hiện dẫn các đoàn có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố và khi đoàn đến tỉnh, thành phố liền kề và ngược lại; tổ chức dẫn các đoàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

c. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp nhận các đề nghị dẫn các đoàn thuộc đối tượng Cảnh vệ và thông báo ngay đến Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đối với các đoàn có hoạt động từ 03 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các đoàn có phạm vi hoạt động trong một tỉnh, thành phố và khi đoàn đến tỉnh thành phố liền kề và ngược lại để tổ chức dẫn đoàn theo quy định.

4. Quan hệ phối hợp trong công tác dẫn đoàn:

a. Cơ quan, tổ chức có đề nghị dẫn đoàn có trách nhiệm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông trong suốt quá trình thực hiện dẫn đoàn: Khi có thay đổi về chương trình, thời gian, địa điểm, đón, tiễn, dẫn đoàn, phải thông báo kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh sát giao thông giải quyết nhanh chóng các vấn đề xảy ra liên quan đến hoạt động của đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

b. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thống nhất ban hành Quy chế phối hợp chỉ đạo và tổ chức dẫn các đoàn thuộc đối tượng Cảnh vệ.

c. Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức dẫn đoàn:

- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt: Khi chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Cảng sát giao thông hoặc trực tiếp dẫn đoàn thì đồng gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan biết, để phối hợp chỉ đạo.

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khi chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức dẫn các đoàn thì đồng gửi Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an địa phương liên quan để theo dõi, phối hợp chỉ đạo.

d. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo và phối hợp kịp thời với các Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức dẫn đoàn đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức dẫn các đoàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; các kế hoạch, phương án, kết quả phối hợp và tổ chức dẫn các đoàn phải báo cáo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt để theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đề nghị xe dẫn đoàn có trách nhiệm thực hiện đúng Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hướng dẫn, kiểm tra công tác dẫn đoàn đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này cũng như các quy định khác của Chính phủ, Bộ Công an có liên quan đến công tác dẫn đoàn; tổ chức nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng dự án về tổ chức, trang bị phương tiện và xây dựng các văn bản khác có liên quan đến công tác dẫn đoàn.

4. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dẫn các đoàn theo đúng quy định tại Thông tư này và chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 10/2000/TT-BCA(C11) ngày 04/7/2000 của Bộ Công an.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và Công an các đơn vị, địa phương báo cáo, phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG 
Lê Hồng Anh

 

 

…………………………..
……………..(1)…………


Số: ……..
V/v bố trí xe CSGT dẫn đoàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….., ngày tháng năm ………….

 

Kính gửi: ………………(2)…………………..

………….(1)…………. đề nghị ………….(2)………………………………..

bố trí xe CSGT dẫn đoàn:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Thành phần của đoàn: ………………………..(3)…………………………….

………………………………………………………………………………………..

Số lượng, chủng loại xe của đoàn: ……………………….....………………...

………………………………………………………………………………………..

Thời gian và phạm vi địa bàn hoạt động của đoàn:…………………………….

………………………………………………………………………………………..

(có chương trình hoạt động cụ thể của đoàn) (4)

Nội dung đề nghị dẫn đoàn:…………………………(5)………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ:………………………………., chức vụ…………………….(6)

Địa chỉ, điện thoại liên hệ:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Đề nghị…………………………..(2)………………… xem xét giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ quyền

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Tên cơ quan, tổ chức có đề nghị bố trí xe CSGT dẫn đoàn.

- (2): Tên cơ quan Công an tiếp nhận. Cụ thể: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (đối với đoàn thuộc đối tượng Cảnh vệ); Cục CSGT ĐB-ĐS (đối với đoàn có phạm vi hoạt động từ 03 tỉnh, thành phố trở lên); Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố (đối với đoàn có phạm vi hoạt động trong một tỉnh, thành phố và khi đoàn đến tỉnh, thành phố liền kề và ngược lại).

- (3): Ghi rõ tên, chức danh cao nhất của Trưởng đoàn; số lượng thành viên.

- (4): Chương trình hoạt động của đoàn phải ghi rõ, cụ thể về: Thời gian (giờ, ngày, tháng); Nội dung hoạt động (đón, tiễn, thăm, làm việc, ăn nghỉ, ….v.v); Địa điểm (số nhà, đường phố, trụ sở … v.v). Chương trình phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai theo quy định.

- (5): Ghi rõ đề nghị dẫn đường tất cả các hoạt động hoặc một số hoạt động của đoàn.

- (6): Ghi rõ họ tên, chức vụ người có thẩm quyền của Ban tổ chức sẽ trực tiếp phối hợp với lực lượng CSGT trong quá trình tổ chức dẫn đoàn.

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 05/2006/TT-BCA-C11

Hanoi, May 09, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTER'S DECISION NO. 14/2000/QD-TTG OF JANUARY 27,2000, ON DOMESTIC DELEGATIONS AND FOREIGN GUESTS VISITING VIETNAM THAT ARE LED BY TRAFFIC POLICE CARS

To continue implementing strictly and effectively decision number 14/2000/QĐ-TTg dated on January 27, 2000 by the Prime Minister ,regulates internal delegations and foreigners to Vietnam to have traffic police cars headed, The Ministry of Public Security issues the circular of guiding implementation as follows:

I- GENERAL REGULATION

1. Offices, organizations, province and centre-related city People's Committee ( offices, organizations for short) having the internal delegation and the foreigners, have to appoint their cadres to connect the Public Security office to do procedure and affiliate in the delegation lead.

2. Traffic police- a force (delegation leading force for short) is assigned to head the internal delegation and the foreigners to Vietnam by the government and the Ministry of Public Security, must execute the regulations of the decision number 14/2000/QĐ-TTg made by government and this circular and tie with the offices, the organizations to assure safe and unchecked traffic.

Unorganized delegation heading, hindering the delegation lead of traffic police or taking advantage of leading delegation to trouble, extort, violate the legal right and benefit of the offices, the organizations, individuals must be detected timely, punished strictly under the law regulation.

3. The traffic police’s vehicles for leading delegation which are specialized cars and motors according to regulations of the Ministry of Public Security, must be controlled and used by traffic police in the right way.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II- SUBJECTS ARE HEADED BY TRAFFIC POLICE

1. The subjects are regulated at the 1st item and 2nd item of 1st clause of the decision number 14/2000/QĐ-TTg made by Prime Minister.

2. The Other objects are regulated at the 3rd item of 1st clause of the decision number 14/2000/QĐ-TTg made by Prime Minister, including:

a. Internal delegation

The delegation attends the conference of Central Party Committee

The delegation attends the National Congress held by Vietnamese Fatherland Front.

The delegation attends the National Congress held by Vietnamese Labour General Confederation.

The delegation attends the National Congress held by Ho Chi Minh Communist Youth.

The delegation attends the National Congress held by Vietnamese Women UNI0N.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The delegation attends the National Congress held by Vietnamese War Veteran Association.

The delegation attends the Congress of Nationwide Patriotic Emulation

Domestic, regional, international sport activities is organized or hosted by the State.

3. Foreigner delegation

-The head of Party, province and centre-related city authority: secretary, president, province chief, state governor, head of specialized zone or person in the same position.

-Military delegation is leaded by generalissimo or equivalent or higher rank office.

- Other delegations who need to be headed by traffic police, the offices, the organizations must have document to propose the minister of pubic security to consider and decide.

III. THE PROCEDURE AND THE REGIME OF DELEGATION LEAD

1- Procedure includes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) The subjects are regulated at 3rd item of 1st clause of the dicision number 14/2000/QT-TTg made by prime minister and at 2nd point of 2nd section of this circular, it is necessary to have copies of documents approved by authorities.

2- Time of doing procedure for leading delegation is regulated as follows:

- Before 5days of leading delegation to the subjects who are regulated at 1st item and 2nd item of 1st clause of the decision number 14/2000/QĐ-TTg made by Prime Minister ( concluding: unexpected subjects are guards).

- Before 10days of leading delegation to the subjects who are regulated at at 3rd item of 1st clause of the dicision number 14/2000/QT-TTg made by prime minister (regulated at 2nd point of section II of this circulat)

3- Responsibility of leading delegation.

The office of road and railway traffic police is resposible for directing the delegation lead nationwide, receiving the proposal for leading the delegations with their operating scale in over 3 provinces and centre-related cities to direct, commission, guide the department of traffic police under provice and centre-related city pulic security to lead directly delegation and organise to lead the delegation assigned by the Ministry of Public Security.

b) The department of traffic police under provice and centre-related city public security receives the proposal of leading the delegation operating in the provinces and the cities, next provices, cities and vice versa; lead the delegation under the guideline of Road and Railway Traffic Police Office.

c) Guard High Command receives the proposal of leading guard delegations and annouces the Office of Road and Railway Traffic Police to lead the delegations operating in over 3 provice and centre-related city, informs the department of traffic police undrer provice and centre-related city police to lead the delegations operating in a province, a city, next provice and city and vice versa under the regulation.

4- Co-ordination in delegation leading task

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) The Office of Road and Railway Police ties toughly with Guard High

Command to issue the status of directing and leading guard delegation.

c) The Office of Road and Railway Police ties toughly with provice and centre-related city security to direct and leading delegation:

- The Office of Road and Railway Police: when guiding the traffic police to lead delegtion or lead delegation directly, the office will have to notice simultaneously relevant provice and centre-related city police to affiliate to carry out.

- Provice and centre-related city police: when directing the department of traffic police lead delegation, it will have notify the Road and Rail Police and relevant local police to coordinate to follow and direct.

4- The department of traffic police under provice and centre-related city police is responsible for reporting and coordinating timely with the department of traffic police under provice and centre-related city police concerning delegation lead to assure saty and unchocked traffic. Basing on their functions and missions, the units of provice and centre-related city police are responsible for coordinating closely with the department of traffic police to lead delegations and ensure safe and ordered traffic.

The department of provice and centre-related city police is responsible for report according to regulations; plan, solution, ordination result, delegation leading organization must be reported to the Office of Provice and centre-related City Police, the Road and Railway Traffic Police to follow, direct, guide timely.

IV. IMPLEMENTATION

1. The offices, organizations, provice and centre-related city People Committee proposing to have delegation leading vehicles are resposible for immplementing the decision number 14/2000/QĐ-TTg made by prime minister and the guideline of this circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Office of Road and Railway Police guides and checks delegation leading task to ensure the right immplementation of the dicision number 14/2000/QĐ-TTg made by prime minister and the guideline of this circular as well as other regulations of government, Public Security Office relevant to delegation leading task; studies and proposes Prime Minister project on organizing, equiping mean and building other documents concerning delegation lead.

4. Directors of Civil and Province Public Security directly under central government conduct traffic polices and concerned agencies to hold and control troupes according to the ordinance at this Circular and the conductivity of overland - railroad traffic police department.

5. This circular takes effect after 15 days since Official dispatch is published and replaces the No. 10/2000/TT-BCA(C11) circular on 4th July 2000 of Ministry of Public Security.

In implementing process, If there is any problems, agencies, organizations and local public security will report and reflect on Ministry of Public Security (through overland - railroad traffic police department) to be solved immediately.

 

 

MINISTER
GENERAL
Le Hong Anh

 

FORM:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.……………..(1)…………

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

Number: ……..

…….., day     month      year………

 

Dear: ………………(2)…………………..

………….(1)…………. Proposal ………….(2)……………………………….

lay-out traffic police vehicle- troupes : ……………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Troupe's component: ………………………..(3)……………………………..……

………………………………………………………………………………………..

Quatity and types of vehicle: ……………………….....………………...............

………………………………………………………………………………………..

Time, sphere of action and area of troupe:…………………………….

……………………………………………………………………………………..

(Certain action programs of troup) (4)

Proposal Content:…………………………(5)………………………

………………………………………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Contact Person:……………………………….,

Post…………………….(6)

Address, telephone number:…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Wish…………………………..(2)………………… to be solved.

 

 

Chief of Agency, Organization or Attorney

( Signature)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Note:

- (1): Name of Agency, Organization that has the proposal

- (2): Name of accepted proposal Public Security Agency. Certain: Ministry of Guard Head-Quarters (for troup belongs to guard object); overland - railroad traffic police department (for troup has sphere of action from 3 provinces or cities); Traffic Police Office of province and city public securities (for troup has sphere of action from 1 provinces or cities to next area).

- (3): Full Name, Highest post of Leader, quantity of members.

- (4): Plan of activities needs to be noted clearly: Time (Hour, day, month); action content (pick up, see off, working, relax, ….etc..); Place (Numb er , street, …ect…). Plan needs to be sealed as the ordinance

- (5): Note the proposal clearly, all or some activities of troup.

- (6): Name and Post of organizing committee's authorized person will in conjunction with traffic police potency directly in the course of troupe conductivity.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2006/TT-BCA-C11 ngày 09/05/2006 hướng dẫn Quyết định 14/2000/QĐ-TTg quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe cảnh sát giao thông dẫn đường do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.790

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74