Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4384/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22/2006/CT-TTg tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ và công tác tổ chức tổ, đội sản xuất trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4384/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4384/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/2006/CT-TTG NGÀY 30/6/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẶC BIỆT LÀ ĐÁNH BẮT XA BỜ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TỔ, ĐỘI SẢN XUẤT TRÊN BIỂN

Ngày 08/8/2012 tại thành phố Nha Trang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ và công tác tổ chức tổ, đội sản xuất trên biển. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thủy sản; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Thủy sản và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận như sau:

Công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trong 5 năm qua và công tác tổ chức tổ đội sản xuất trên biển đã đạt được kết quả đáng khích lệ, trong đó công tác thông tin, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, sự phối hợp giữa các ngành các cấp ở Trung ương và địa phương làm khá tốt; nhiều mô hình tổ đội sản xuất hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, hạ tầng nghề cá, công tác đăng kiểm tàu cá còn bất cập. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản và công tác tổ chức tổ, đội sản xuất trên biển trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổng cục Thủy sản

- Tăng cường tuyên truyền cho ngư dân về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, về Luật Biển và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ quản lý các cấp.

- Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Đề án tổ chức lại sản xuất khai thác hải sản trên biển.

- Củng cố lại công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển.

- Tăng cường công tác kiểm tra đăng ký, đăng kiểm tàu cá; giải quyết các tồn đọng trong công tác quản lý tàu cá, không để tình trạng phát sinh tàu cá đóng mới mà không có sự cho phép của các cơ quan quản lý; nâng cao chất lượng tàu cá thông qua việc kiểm tra an toàn kỹ thuật.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các Văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005; Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007; Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006; Quyết định 09/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007.

- Khẩn trương xây dựng lực lượng kiểm ngư để tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản.

- Tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các Hiệp hội và các lực lượng khác trên biển tạo điều kiện để ngư dân yên tâm sản xuất trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Củng cố cơ chế phối hợp thông tin về phòng chống lụt bão (theo quy định tại Thông tư 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 ban hành Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển).

- Nghiên cứu, tổng kết các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển. Rà soát lại cơ sở pháp lý về công tác tổ chức tổ, đội sản xuất trên biển, trước mắt là tổ đoàn kết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá và công tác quản lý tàu cá trước và trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt công tác đăng kiểm tàu cá, nhất là tàu cá xa bờ.

- Xây dựng các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển và đề xuất với UBND tỉnh các chính sách hỗ trợ cho ngư dân.

Văn phòng Bộ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển;
- Tổng cục Thủy sản (để t/h);
- Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (để t/h);
- Lưu: VT, TCTS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4384/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22/2006/CT-TTg tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ và công tác tổ chức tổ, đội sản xuất trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116