Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2360/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2360/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2360/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 5 NĂM 2012

Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5/2012. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng Cục, Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ Thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế  biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản & Nghề Muối và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Sau khi nghe Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo kiểm điểm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4/2012, dự kiến kế hoạch tháng 5/2012 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã kết luận như sau:

1. Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1.1. Cục Bảo vệ thực vật hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định điều kiện đảm bảo ATTP và kiểm kịch thực vật đối với rau, quả tươi xuất khẩu sang thị trường EU.

1.2. Cục Chăn nuôi sớm đề xuất sửa đổi Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra sử dụng chất cấm (nhóm beta agonist) trong chăn nuôi; chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính hoàn thiện Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi, trình Bộ Tài chính ban hành;

1.3. Cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành nghiên cứu rà soát, sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản;

1.4. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

1.5. Các đơn vị thuộc Bộ.

- Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày 26/4/2012 theo phân công;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; bổ sung các biểu mẫu, tiêu chí kiểm tra đánh giá, phân loại theo từng nhóm ngành hàng trên cơ sở Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và đề nghị của các địa phương; Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đến các đối tượng chịu tác động điều chỉnh trực tiếp.

2. Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP:

2.1. Cục Bảo vệ thực vật: Chủ trì phối hợp với Cục QLCL NLS&TS kiểm tra hàm lượng chất formandehyd trên rau quả, báo cáo Bộ trước 30/5/2012;

2.2. Cục Thú y:

- Chủ trì, phối hợp với Cục QLCL NLS&TS và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Công thương tiến hành kiểm tra, làm rõ nguồn gốc các lô hàng “thịt thối”, đường dây tiêu thụ, báo cáo Bộ trước 30/5/2012 để có cơ sở chỉ đạo các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức kiểm tra lại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong thời gian vừa qua, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tục vi phạm;

2.3. Cục Chăn nuôi:

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 9/5/2012 tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.

2.4. Cục QLCLNLS&TS chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục có liên quan thuộc Bộ và VTV2 xây dựng chương trình truyền thông chủ động hàng tháng theo chủ đề về ATTP.

2.5. Các Tổng Cục Lâm nghiệp, Thủy sản, các Cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, Quản lý chất lượng NLS&TS chủ trì rà soát, phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm; đồng thời rà soát quy trình, danh mục cấp thép, thẩm quyền cấp phép của địa phương, kiểm tra lại biểu mẫu giấy chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở và quy trình chứng nhận để chấn chỉnh công tác cấp phép sản xuất kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Thanh tra Bộ;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QL CLNLTS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM;
- Lưu: VT, TH, QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2360/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.224
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116