Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 969QĐ/BNN-TCCB năm 2005 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 969QĐ/BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 969QĐ/BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ yêu cầu tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa (gọi tắt là Ban chỉ đạo), có danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp (sử dụng giống được xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm lượng phân đạm, giảm thất thoát sau thu hoạch, sử dụng nước tiết kiệm) để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa.

- Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ cơ sở và nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nói trên.

- Điều phối hợp tác trong nước và quốc tế về các nội dung có liên quan của Chương trình này.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân và tổ chức thực hiện tốt Chương trình.

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA
(kèm theo Quyết định số 969 QĐ/BNN-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2005)

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Chức trách trong Ban Chỉ đạo

1

Ông Nguyễn Hữu Huân

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Văn Hòa

Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp

Phó Trưởng ban thường trực

3

Ông Trương Văn Quang

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác xã – PTNT

Phó Trưởng ban

4

Ông Mai Thành Phụng

Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Thành viên

5

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Thành viên

6

Ông Nguyễn Đăng Nghĩa

Viện Khoa học KT nông nghiệp Miền nam

Thành viên

7

Ông Nguyễn Duy Đức

Q. Giám đốc Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tại TpHCM

Thành viên

8

Ông Lương Văn Thanh

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Thành viên

9

Ông Huỳnh Văn Nghiệp

Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Thành viên

Mời tham gia Ban Chỉ đạo

10

Ông Huỳnh Thế Năng

Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT An Giang

Thành viên

11

Ông Nguyễn Văn Khang

Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Tiền Giang

Thành viên

12

Đại diện Hội Nông dân Việt Nam (thường trực ở phía Nam)

Thành viên

13

Ông Phan Hiếu Hiền

Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

Thành viên

14

Ông Nguyễn Ngọc Đệ

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

15

Ông Huỳnh Văn Thòn

Giám đốc Công ty Bảo vệ thực vật An Giang

Thành viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 969QĐ/BNN-TCCB năm 2005 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178