Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 838/QĐ-CTUBND năm 2006 Quy định về điều kiện chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 838/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y (sửa đổi) năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN , ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm;

Căn cứ Thông tư số 84/2005/TT-BNN , ngày 23/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1);

Căn cứ văn bản số 321/BNN-TY , ngày 14/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép ấp nở, nuôi mới gà;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-CTUBND ngày 14/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng

1. Quy định này áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm gà.

2. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Gia cầm gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu, chim cảnh, gà chọi và các loài khác được xem như gia cầm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sản phẩm gia cầm gồm thịt, trứng và các phụ phẩm khác ở dạng tươi sống và sơ chế.

3. Chăn nuôi nhỏ ở hộ gia đình là chăn nuôi tận dụng, phân tán với số lượng gia cầm có mặt thường xuyên dưới 200 con.

4. Chăn nuôi gia trại là chăn nuôi sản xuất hàng hóa nhưng chưa đạt tiêu chí trang trại, với số lượng gia cầm thường xuyên từ 200 đến dưới 2.000 con.

5. Chăn nuôi trang trại có quy mô thường xuyên từ 2.000 con trở lên (theo tiêu chí về kinh tế của trang trại).

Chương II

CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM

Điều 3. Điều kiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh

1. Tổ chức cá nhân chăn nuôi gia cầm phải đăng ký với cơ quan thú y để thẩm định điều kiện vệ sinh thú y. Khi có đủ điều kiện vệ sinh thú y do cơ quan thú y xác nhận và các điều kiện khác theo quy định của Pháp lệnh Giống vật nuôi, Pháp lệnh Thú y mới được sản xuất kinh doanh.

2. Chăn nuôi gia cầm ở hộ gia đình quy mô dưới 200 con, chuồng nuôi phải cách biệt với nhà ở, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn sinh học.

- Chăn nuôi gia cầm có quy mô gia trại, trang trại phải cách xa khu dân cư, bệnh viện, trường học, chợ, công sở từ trên 300 m, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn sinh học.

3. Khu vực chăn nuôi gia cầm phải có tường hoặc hàng rào bao quanh, chuồng trại chăn nuôi phải xây dựng phù hợp cho từng loại gia cầm, không nhốt chung gia cầm với gia súc, gia cầm ốm với gia cầm khỏe mạnh. Có nguồn nước sạch; lối ra vào khu chăn nuôi phải có hố khử trùng tiêu độc; đối với chăn nuôi trang trại phải có thiết bị khử trùng tiêu độc cho người và phương tiện vận chuyển.

4. Giống gia cầm nuôi phải nằm trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh quy định tại Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giống phải có nguồn gốc rõ ràng do tự ấp hoặc mua từ các cơ sở giống đã được kiểm dịch, tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của thú y, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm.

5. Dụng cụ chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi lần sử dụng. Chuồng nuôi và khu vực xung quanh chuồng nuôi phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc định kỳ và thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan thú y.

6. Các trang trại, cơ sở chăn nuôi gia cầm phải có nơi cách ly xử lý gia cầm ốm, chết, chất thải theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Chăn nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị (thị xã thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện), khu đô thị mới, các khu công nghiệp, các khu vực gần trường học, bệnh viện.

2. Chăn nuôi gia cầm thả rông, thủy cầm (vịt) chạy đồng.

3. Gây ô nhiễm môi trường hệ sinh thái và không đảm bảo vệ sinh thú y.

4. Không chủ động khai báo dịch bệnh, làm lây lan, phát tán nguồn bệnh, bán chạy gia cầm và sản phẩm gia cầm bệnh, ốm chết.

Chương III

VỀ PHÁT TRIỂN ĐÀN GIA CẦM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Điều 5. Về tổ chức sản xuất

1. Không chăn nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị, khu công nghiệp. Trong năm 2006 thực hiện triệt để ở thành phố Quy Nhơn, sau đó là các thị trấn của tỉnh nhưng không chậm sau năm 2007.

2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm theo chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp phải đăng ký với UBND các cấp do UBND tỉnh quy định.

3. Cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung quy mô từ 500 mái sinh sản hoặc 1000 con nuôi thương phẩm trong một lứa trở lên chỉ được xây dựng tại địa điểm cách ly khu dân cư, trường học, đường quốc lộ, bệnh viện, chợ. Chăn nuôi gia cầm có quy mô nhỏ hơn mức trên phải có chuồng nuôi, có tường rào bao quanh, cách xa nhà ở theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cấm chăn nuôi thủy cầm theo phương thức chăn thả tự do.

5. Cơ sở ấp trứng gia cầm thủ công phải cách biệt với nhà ở và địa điểm của cơ sở ấp trứng công nghiệp phải cách xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, công sở tối thiểu 300 m nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn sinh học.

6. Đối với việc sản xuất, cung cấp và sử dụng con giống trong chăn nuôi:

+ Các cơ sở sản xuất giống gia cầm phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh Thú y. Giống sản xuất ra phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cấp giống đã công bố.

+ Giống gia cầm lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y có thẩm quyền.

+ Cơ sở chăn nuôi gia cầm phải sử dụng con giống đã công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Điều 6. Về vệ sinh thú y, phòng ngừa dịch bệnh

1. Một số quy định đối với cơ sở ấp nở, sản xuất gia cầm giống:

a. Không được phát triển đàn thủy cầm (nghiêm cấm ấp, nở nuôi mới, tái tạo đàn thủy cầm cho đến hết ngày 28/02/2007). Nếu phát hiện được sẽ bị xử lý tiêu hủy và không hỗ trợ thiệt hại.

b. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ấp nở, sản xuất gà giống phải tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho gà con 01 ngày tuổi trước khi xuất bán. Đối với gà con 01 ngày tuổi còn miễn dịch từ đàn giống bố mẹ đã được tiêm vaccine phòng cúm gia cầm thì không phải tiêm vaccine trước khi xuất bán.

2. Chủ các gia trại, trang trại nhập từ 100 con gà giống trở lên/lần nhập về chăn nuôi tại địa phương phải chấp hành các quy định sau:

a. Về địa điểm chăn nuôi: Phải được cơ quan thú y sở tại chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và UBND sở tại cho phép xây dựng chuồng trại;

b. Một số yêu cầu đối với việc chuẩn bị nhập gà: Tối thiểu trước 05 ngày nhập gà về trại, tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm nộp trực tiếp cho cơ quan thú y sở tại hồ sơ đăng ký việc nhập gà gồm:

- Đơn đề nghị cho phép nhập gà, trong đó phải nêu rõ tên, địa điểm của cơ sở cung cấp gà giống; tên giống gà; số lượng gà nhập các đợt và ngày nhập gà về tới trại của từng đợt;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y;

- Giấy chứng nhận kiểm tra huyết thanh học.

c. Một số yêu cầu thực hiện trong quá trình vận chuyển gia cầm về trại:

- Xe vận chuyển phải được tiêu độc, sát trùng trước khi đưa gà lên;

- Không được để rơi vãi phân, các chất thải khác trên lộ trình vận chuyển;

- Xe phải đi đúng tuyến đường quy định của cơ quan thú y nơi nhập;

- Xe phải còn nguyên niêm phong hoặc kẹp chì của cơ quan thú y nơi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật để cơ quan thú y sở tại kiểm tra trước khi cho gà nhập trại.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện một số quy định về điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở chăn nuôi gia cầm và phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. UBND các huyện và thành phố có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện đầu tư các khu chăn nuôi tập trung và hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Tổ chức triển khai quyết định này tại địa phương và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện quy định này trên địa bàn huyện;

+ Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định về chăn nuôi gia cầm, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm gia cầm và phòng chống dịch cúm gia cầm tại địa phương.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

+ Phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát thực trạng chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh để đề xuất UBND tỉnh chủ trương, giải pháp chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia cầm trong tỉnh đảm bảo yêu cầu an toàn dịch bệnh;

+ Phối hợp UBND các huyện, thành phố hướng dẫn cho di dời ngay những cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm trong nội thành, nội thị, gần chợ, trường học, đường giao thông; những cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh chăn nuôi;

+ Ban hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định điều kiện sản xuất chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ, chế biến, vận chuyển gia cầm; tiêu chuẩn trại gia cầm giống và các tiêu chuẩn khác liên quan đến sản xuất chăn nuôi gia cầm;

+ Phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc dập tắt, khống chế dịch cúm gia cầm, tiến tới loại trừ dịch bệnh nguy hiểm này;

+ Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp khoa học của ngành đẩy mạnh việc chọn lọc, tạo, nhân giống gia cầm tốt đáp ứng nhu cầu sản xuất;

+ Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh thực hiện việc kiểm tra huyết thanh đàn gia cầm; tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng dịch cúm gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định về ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm cân đối hỗ trợ kinh phí phục vụ nhu cầu tổ chức lại ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn, bền vững.

4. Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu độc, sát trùng, vệ sinh môi trường của các cơ sở chăn nuôi gia cầm.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về điều kiện chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh và việc phát triển đàn gia cầm sẽ bị xử lý theo các quy định tại Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08/04/2005 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi và Nghị định số 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các quy định khác của Pháp luật có liên quan./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 838/QĐ-CTUBND năm 2006 Quy định về điều kiện chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155