Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 670/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 670/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT KHUYẾN NÔNG CỦA 10 XÃ HỢP PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (RDS) TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG GIA THUẬN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ hướng dẫn thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) đã được Ngân hàng phát triển Châu Á thông qua và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt tại quyết định số 3632QĐ/BNN-XD ngày 27.12.2005;
Xét đề nghị số 104/TTr-BDA ngày 09.5.2006 của Ban quản lý dự án sở NN&PTNT về việc phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận (ADB3);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận như sau:

1. Tổng kinh phí: 301.400.000 đồng (ba trăm linh một triệu bốn trăm ngàn đồng) gồm:

- Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây lúa: 57.200.000 đồng.

- Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tổng hợp: 71.500.000 đồng.

- Tập huấn kỹ thuật cây mầu: 35.750.000 đồng.

- Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp: 136.950.000 đồng.

2. Cơ cấu vốn gồm:

- Vốn Ngân hàng ADB cấp: 241.120.000 đồng.

- Vốn đối ứng của tỉnh: 15.070.000 đồng.

- Vốn đóng góp của người hưởng lợi: 45.210.000 đồng.

3. Đơn vị thực hiện:

- Chi cục Bảo vệ thực vật tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp.

- Trung tâm khuyến nông tập huấn: Thâm canh cây lúa, kỹ thuật chăn nuôi tổng hợp, kỹ thuật cây mầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh,các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 16/05/2006 phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251