Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60-LTTP/QĐ năm 1971 về Điều lệ bảo quản lương thực do Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm ban hành.

Số hiệu: 60-LTTP/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lương thực và Thực phẩm Người ký: Đặng Văn Thiên
Ngày ban hành: 23/01/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-LTTP/QĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 1971 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM

Căn cứ vào Nghị định số 149-CP ngày 19-8-1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Lương thực và thực phẩm;
Xét sự cần thiết của công tác bảo quản lương thực;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ bảo quản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản điều lệ bảo quản lương thực trong toàn ngành  thuộc Bộ Lương thực và thực phẩm kèm theo quyết định này.[1]

Điều 2. Các ông, bà Vụ trưởng Vụ bảo quản, Chánh văn phòng, phụ trách các cục, vụ ban có liên quan, các trưởng ty lương thực, chủ nhiệm Công ty lương thực, giám đốc nhà máy chế biến lương thực chịu trách nhiệm thi hành bản điều lệ bảo quản lương thực.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM
THỨ TRƯỞNG

 


Đặng Văn Thiên[1]Không đăng bản điều lệ.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60-LTTP/QĐ năm 1971 về Điều lệ bảo quản lương thực do Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status