Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58-BKH/DN năm 1996 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996 do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Số hiệu: 58-BKH/DN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 05/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-BKH/DN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT, TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 1996

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Nghị định số 201-CP ngày 26 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về: "Quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật", và Quyết định số 404-CP ngày 4 tháng 12 năm 1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc: "Uỷ quyền cho Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xét duyệt và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật cấp Nhà nước".
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng xét duyệt định mức Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996 như biểu kèm theo.

Điều 2: Trên cơ sở các định mức này, đề nghị Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam duyệt định mức cụ thể cho các doanh nghiệp trực thuộc.

Điều 3: Các định mức này thay thế các định mức cùng loại đã ban hành.

 

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT, TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 1996
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 BKH/DN ngày 5 tháng 4 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư)

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Định mức

Ghi chú

1

Nhiệt điện chạy than:

- Than tiêu chuẩn

- Dầu Ma dút

g/KWh

"

525.00

3.68

Q= 7000

Kcal/kg

2

Nhiệt điện chạy dầu:

- Dốu Ma dút

g/KWh

280.00

Q=9.800

Kcal/kg

3

Phát điện tua bin khí chạy khí:

- Khí đốt

m3/KWh

0.265

Q=10.800

Kcal/m3

4

Phát điện tua bin khí chạy dầu:

- Dầu Điêden

g/KWh

326.86

 

5

Phát điện Điêden:

- Dầu Điêden

g/KWh

260.00

NM điện

Cần Thơ

6

Phát điện Điêden ngoài lưới:

- Dầu Điêden cho:

+ Công ty Điện lực I

+ Công ty điện lưc II

+ Công ty điện lực III

g/KWh

"

"

340.00

263.50

279.00

 

7

Điện tự dùng để sản xuất điện

%

3,15

 

8

Tổn thất điện năng:

- Tổn thất điện năng cho truyền tải và phân phối

%

21,45

 

9

Hao hụt than mỏ:

Trong đó: - Từ mỏ về nhà máy

- Trong các nhà máy diện

%

"

"

1,70

0,70

1,00

Cự ly vận chuyển >=150 km

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58-BKH/DN năm 1996 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996 do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status