Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 512/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

01

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

22/4/2008

Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

02

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

28/4/2008

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

03

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

28/4/2008

Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh cấc cấp, bậc học năm 2008.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

04

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND

08/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 năm 2008 đến cuối năm 2008.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

05

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

12/5/2008

Về việc tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

06

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND

22/8/2008

Về việc áp dụng thởi gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND ngày 13/11/2008

07

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

28/4/2008

Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008.

Đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008.

08

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

03/7/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008.

Đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008.

09

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND

17/7/2008

Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đã được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.757
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74