Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 50/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG SẢN PHẨM BU LÔNG, ĐAI ỐC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, SẢN PHẨM CƠ KHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2000/QĐ-BCN NGÀY 20/11/2000 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP  

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ Công nghiệp;
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Bộ Công nghiệp bổ sung sản phẩm bu lông có độ bền cấp 8.8 trở lên và đai ốc có độ bền cấp 9.0 trở lên vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 955/CP-CN ngày 23/10/2001 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Bổ sung sản phẩm bu lông có độ bền cấp 8.8 trở lên và đai ốc có độ bền cấp 9.0 trở lên vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp;

Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- VPCP (để b/c TTCP),
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD,
NN&PTNT,
- Quỹ HTPT,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Hội Cơ khí VN,
- Công báo,
- Lưu VP, KHĐT
.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2001/QĐ-BCN ngày 01/11/2001 bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định 67/2000/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!