Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 49/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN XÉT DUYỆT DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC VAY VỐN THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư; Quyết định số 21/2000/QĐ-UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 2); Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 51/2000/QĐ-UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3); Quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu;
Theo Công văn số 1722/UB-TH ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của từng chủ đầu tư được vay vốn, không vượt quá hạn mức vốn theo quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc các Sở-Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND/TP
- VPUB: các PVP
- Tổ DA, TH
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112