Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2003/QĐ-UB phê duyệt mức trợ giá cho hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 47/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 15/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC TRỢ GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG TƯỚI, TIÊU NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 56/CP, ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/1997/TTL/TC-NN, ngày 19/12/1997 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 20/2003/QĐ-UB, ngày 24/1/2003 của UBND Thành phố về việc ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty KTCT thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính Vật giá, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế Thành phố Hà Nội tại tờ trình số 574/TTr/LSTCVG-NN-KHĐT-LĐTBXH-CTHN, ngày 17/3/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mức trợ giá cho hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Công ty

Mức trợ giá cho công tác tưới (đồng/ha tưới được nghiệm thu đã quy đổi ra lúa)

Mức trợ giá cho công tác tiêu (đồng/ha lưu vực tiêu bằng động lực)

1

Công ty KTCT thủy lợi Thanh Trì

286.220

294.720

2

Công ty KTCT thủy lợi Từ Liêm

76.380

398.410

3

Công ty KTCT thủy lợi  Đông Anh

123.270

321.160

4

Công ty KTCT thủy lợi Sóc Sơn

514.620

319.310

5

Công ty KTCT thủy lợi Gia Lâm

105.720

491.880

 Các mức trợ giá trên là cơ sở để lập kế hoạch, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho hoạt động tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các công ty KTCT thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 Điều 2:Căn cứ các quy định tại Điều 1 Quyết định này, Sở tài chính Vật giá phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Tài chính Vật giá, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Huyện: Gia lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì, Giám đốc Công ty KTCT thủy lợi: Sóc sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2003/QĐ-UB phê duyệt mức trợ giá cho hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12