Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 459/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 459/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để phát huy vai trò và truyền thống của ngành Công nghiệp Việt Nam, động viên cán bộ, công nhân ngành Công nghiệp trong việc xây dựng ngành Công nghiệp Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Theo đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 28 tháng 8 là "Ngày truyền thống của ngành Công nghiệp Việt Nam".

Điều 2. Việc tổ chức ngày truyền thống ngành Công nghiệp Việt Nam hàng năm phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức nhằm thực hiện nội dung, yêu cầu sau đây :

- Giáo dục truyền thống của ngành Công nghiệp Việt Nam, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức trong ngành.

- Biểu d­ương khen th­ưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, gư­ơng mẫu trong việc thực hiện các chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Bộ tr­ưởng Bộ Công nghiệp căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ở Điều 2.

Điều 4. Bộ tr­ưởng Bộ Công nghiệp và các Bộ trư­ởng, Thủ tr­ưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr­ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư­ Trung ư­ơng Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ t­ướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ­ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nư­ớc,
- Văn phòng Trung ư­ơng và các Ban của Đảng,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ư­ơng của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- L­ưu: TCCB (5b), Văn thư­.

THỦ T­ƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 459/2005/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.159

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!