Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 410/QĐ-BNN-TY năm 2012 phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 410/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 410/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN LMLM NĂM 2012 TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH LMLM 2011- 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 12 tháng 5 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) năm 2012 trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011 - 2015 (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở bản kế hoạch này:

- Cục trưởng Cục Thú y chỉ đạo chuẩn bị vắc xin đủ về số lượng và chủng loại; tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kế hoạch tiêm phòng, giám sát sau tiêm phòng.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm cấp tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tiêm phòng, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kỹ thuật, triển khai việc tiêm phòng theo kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trong Chương trình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

TIÊM PHÒNG VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2012
(Ban hành theo Quyết định số 410/QĐ-BNN-TY ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011 - 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ- BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011;

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin LMLM năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện kế hoạch như sau:

1. Mục tiêu:

- Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu là 80% số gia súc trong diện tiêm;

- Số gia súc được tiêm trong mỗi đợt khoảng 5 triệu con trâu, bò.

2. Thời gian tiêm phòng:

- Đợt 1: Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2012.

- Đợt 2: Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2012.

Chú ý: Đối với gia súc mới tiêm phòng lần đầu, bắt buộc phải tiêm 2 mũi, mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày.

3. Phạm vi tiêm phòng:

- Vùng khống chế gồm các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

- Vùng đệm gồm các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

4. Tổ chức triển khai ở cấp địa phương

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng năm 2012 của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi về Cục Thú y trước ngày 20/3/2012;

- Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tiêm phòng năm 2011 và triển khai công tác tiêm phòng năm 2012; Thành lập các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng ở cấp tỉnh, huyện, xã.

- Tổ chức tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng, cách sử dụng, bảo quản vắc xin đối với những người tham gia tiêm phòng.

- Các địa phương rà soát lại số lượng bơm tiêm, loại bỏ những bơm tiêm không đạt yêu cầu kỹ thuật, mua sắm bơm tiêm mới chất lượng tốt; bổ sung thùng giữ lạnh nếu thiếu.

5. Tổ chức triển khai ở cấp Trung ương

- Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nhập, kiểm nghiệm vắc xin; phát hiện và xử lý những vướng mắc, theo dõi tiến độ tiêm phòng báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Cục Thú y phân bổ số lượng vắc xin cho từng tỉnh theo kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Các đơn vị trúng thầu nhanh chóng nhập, cung ứng vắc xin theo đúng số lượng chủng loại của từng đợt tiêm phòng.

- Cục Thú y xây dựng kế hoạch giám sát sau tiêm phòng trong 2 đợt tiêm, yêu cầu Cơ quan Thú y vùng phối hợp với Chi cục Thú y các tỉnh phối hợp lấy mẫu huyết thanh gửi phòng xét nghiệm theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 410/QĐ-BNN-TY ngày 05/03/2012 phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248