Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 310/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 310/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 26/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-TTg

Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC XUT CP GING CÂY TRNG T NGUN D TR QUC GIA CHO TNH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 223/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 33/BNN-KH ngày 05 tháng 01 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 2001/BTC-TCDT ngày 03 tháng 02 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 412/BKHĐT-KTDT ngày 19 tháng 01 năm 2016, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 14/UB-VP ngày 11 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 285 tấn hạt giống lúa, 60 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp nhận và sử dụng số hạt giống cây trng được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh Hòa Bình các biện pháp xử lý dịch bệnh trên địa bàn theo quy định.

2. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên tổng hợp nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương (trong đó có tỉnh Hòa Bình) đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.c Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 310/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45