Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 295-QĐ năm 1961 về việc quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 295-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Trần Quang Bình
Ngày ban hành: 07/09/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 295-QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI CHI PHÍ PHÁT HÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI BÁO CHÍ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Quyết định số 63-CP ngày 15-05-1961 của Hội đồng Chính phủ đặt Tổng cục Bưu điện trực thuộc Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định Liên bộ Giao thông Công chính – Tuyên truyền số 269-NĐ-LB ngày 15-08-1955 giao cho Tổng cục Bưu điện đảm nhiệm việc phát hành báo chí thay cho Nhà in Quốc gia.
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bưu chính và Phát hành Báo chí sau khi đã thỏa thuận với các nhà xuất bản báo chí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Để góp phần vào việc hạ giá thành báo chí nhằm tạo điều kiện cho báo chí ngày càng phát triển rộng hơn, nay bãi bỏ chế độ báo chầu đối với tất cả các loại báo chí xuất bản ở trung ương cũng như ở địa phương. Bưu điện phải thanh toán với các nhà xuất bản theo đúng số báo chí đã đặt in sau khi đã trừ phát hành phí.

Điều 2. - Chi phí phát hành trước định thống nhất là 25% cho tất cả các loại báo chí nay quy định lại như sau:

a) Đối với báo chí xuất bản ở trung ương:

- Báo chí dài hạn: 21%

- Báo chí bán lẻ: 25%

b) Đối với báo chí xuất bản ở địa phương:

- Báo chí dài hạn: 17%

- Báo chí bán lẻ: 21%

Điều 3. - Quyết định này bắt đầu thi hành từ ngày 01-10-1961. Những quy định trước trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. - Các ông Cục trưởng Cục Bưu chính và Phát hành Báo chí, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài vụ thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Trần Quang Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 295-QĐ năm 1961 về việc quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.384
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6