Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2570/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2570/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2007/QĐ-BTC NGÀY 15/5/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 871/QĐ NGÀY 14/3/2001 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1516/STC-QLNS ngày 22 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản kể từ ngày 18/6/2007.

2. Bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14/3/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng mức thu phí giám sát kỹ thuật đóng mới tàu thuyền.

Đối với giám sát kỹ thuật đóng mới phương tiện: trường hợp phương tiện nghề cá đóng mới không xác định được giá thành công xưởng thì cho phép xác định giá trị đóng mới phương tiện đó bằng mức Bảng giá tối thiểu tính trước bạ đối với tàu thuyền được ban hành kèm theo Quyết định số 3431/1999/QĐ-CT ngày 08/11/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Sở Thủy sản chỉ đạo Chi cục Quản lý chuyên ngành thủy sản thực hiện các nội dung sau đây:

- Tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và các thành phần khác có liên quan biết nội dung Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Kiểm kê biên lai chứng từ và quyết toán với Cục Thuế và Sở Tài chính về số thu, chi phí, lệ phí có liên quan trong phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (kết toán đến thời điểm hết ngày 17/6/2007);

- Thực hiện nội dung điểm 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thủy sản hướng dẫn đơn vị xây dựng điều chỉnh thu, chi năm 2007 (kể từ khi Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thủy sản, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chuyên ngành thủy sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2570/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 công bố hiệu lực thi hành Quyết định 31/2007/QĐ-BTC và bãi bỏ Quyết định 871/QĐ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.069

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!