Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 248-KHKT/QD năm 1977 ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước về khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm, quy trình kiểm định dụng cụ đo lường do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số hiệu: 248-KHKT/QD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Lê Khắc
Ngày ban hành: 12/07/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Số: 248-KHKT/QD

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 9 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước về khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm, quy trình kiểm định dụng cụ đo lường. (Danh mục kèm theo).

Điều 2. – Tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

K.T. CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM





Lê Khắc

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
(ban hành kèm theo quyết định số 248-KHKT/QĐ ngày 12 tháng 7 năm 1977).

Số hiệu,
tiêu chuẩn

Tên gọi tiêu chuẩn

Hình thức
ban hành

Ngày có
hiệu lực

Phạm vi
áp dụng

TCVN 1966-77

 

TCVN 1967-77

 

 

TCVN 1968-77

TCVN 1969-77

TCVN 1970-77

TCVN 1971-77

 

 

TCVN 1972-77

TCVN 1973-77

 

TCVN 1974-77

 

Khí hậu chuẩn dùng trong

đo lường và thử nghiệm

Cân đĩa đồng hồ và cân bàn

đồng hồ, Quy trình kiểm định.

 

Cân treo. Quy trình kiểm định

Cân bàn. Quy trình kiểm định

Cân đĩa. Quy trình kiểm định

Quả cân chuẩn hạng IV.

Quả cân công tác cấp 4 và cấp 5.

Quy trình kiệm định.

Chum đong. Quy trình kiểm định.

Ca đong, thùng đong, bình đong. Quy trình kiểm định.

Nhiệt kế áp suất.
Quy trình kiểm định.

Khuyến khích
áp dụng

Chính thức

 

 

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

 

 

- nt -

- nt -

 

- nt -

 

 

 

1-1-1978

 

 

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

 

 

- nt -

- nt -

 

- nt -

 

 

Các ngành, các

địa phương có

Liên quan

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

 

 

- nt -

- nt -

 

- nt -

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 248-KHKT/QD năm 1977 ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước về khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm, quy trình kiểm định dụng cụ đo lường do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102