Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241-TTg năm 1971 quy định chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 241-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 01/09/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ NHỮNG THIỆT HẠI DO LŨ LỤT HÀNG NĂM GÂY RA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để nắm tình hình kịp thời và chính xác về những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra, theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra, nhằm thu thập, phản ánh kịp thời và chính xác các thiệt hại về các mặt của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 2. - Chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra phải bảo đảm thu thập những chỉ tiêu sau đây:

- Thiệt hại về người,

- Thiệt hại về tài sản, vật tư, hàng hoá.

- Thiệt hại về diện tích trồng trọt , các loại cây trồng và gia súc.

Điều 3. – Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải sử dụng bộ máy thống kê sẵn có để tổng hợp số liệu và tình hình, lập các biểu báo cáo về những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra.

Điều 4. – Giao cho Tổng cục Thống kê thống nhất ban hành một biểu mẫu báo cáo thống kê theo nguyên tắc đơn giản, và hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế về thiệt hại do lũ lụt gây ra mà bổ sung biểu mẫu báo cáo cho thích hợp.

Điều 5. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Các ông Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và các ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241-TTg năm 1971 quy định chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467
DMCA.com Protection Status