Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2339/QĐ-BNN-BVTV năm 2008 thành lập đoàn kiểm tra bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá trên lúa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2339/QĐ-BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2339/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA BỆNH VÀNG LÙN – LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Triển khai Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ số 1085/CĐ-TTG ngày 13/7/2008 về việc chủ động dập tắt rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long; Chỉ thị số 2049/CT-BNN ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện tháng hành động phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa ở đồng bằng sông Cửu Long từ 16/7/2008 đến 16/8/2008 và Công điện số 33/CĐ-BNN ngày 13 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa ở Nam bộ.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 04 đoàn công tác đi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương công tác phòng trừ bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá hại lúa từ ngày 22/7 – 16/8/2008, gồm:

1. Cục Bảo vệ thực vật: chịu trách nhiệm chỉ đạo các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang.

2. Cục Trồng trọt: chịu trách nhiệm chỉ đạo các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre

3. Viện Bảo vệ thực vật: chịu trách nhiệm chỉ đạo tỉnh Long An

4. Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long: chịu trách nhiệm chỉ đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Điều 2.

Đoàn công tác có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tình hình thực hiện Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ trưởng về phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá;

- Chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiêu hủy và tiến độ tiêu hủy những ruộng bị nhiễm bệnh nặng; những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện;

- Tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo địa phương từ tỉnh đến xã;

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn nông dân thực hiện;

Tổ chức thực hiện:

- Phương tiện đi lại do các đoàn bố trí; công tác phí thực hiện theo chế độ hiện hành do đơn vị tự chi trả;

- Các đoàn báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần, trước 16 giờ chiều Thứ Sáu về Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật (28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để Cục bảo vệ thực vật tập hợp báo cáo Bộ.

Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Cục BVTV, TT
- Viện BVTV, TT
- Viện BVTV, Lúa ĐBSCL TTKN-KNGQ
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành (phối hợp)
- Lưu: VT, BVTV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2339/QĐ-BNN-BVTV năm 2008 thành lập đoàn kiểm tra bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá trên lúa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251