Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1702/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1702/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1702/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-BNN-TCCB ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Văn bản số 790/TTr-BVTV ngày 21/5/2008);
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên có tên trong danh sách đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong quá trình Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, nếu có sự thay đổi về các thành viên là Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo, Bộ giao Cục trưởng cục Bảo vệ thực vật ký văn bản thông báo tới các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Các thành viên BCĐ;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM
(kèm theo Quyết định số 1702/QĐ-BNN-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo

01

Bùi Bá Bổng

Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Trưởng ban

02

Nguyễn Quang Minh

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

Phó Trưởng ban thường trực

03

Nguyễn Hữu Huân

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

Phó Trưởng ban

04

Phạm Văn Dư

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt

Phó Trưởng ban

05

Nguyễn Văn Hòa

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt

Phó Trưởng ban

06

Lê Văn Bánh

Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Ủy viên

07

Bùi Chí Bửu

Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

Ủy viên

08

Ngô Vĩnh Viễn

Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật

Ủy viên

09

Phan Hiếu Hiền

Khoa Cơ khí, Đại học Nông lâm Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh

Ủy viên

10

Nguyễn Đăng Nghĩa

Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam

Ủy viên

11

Mai Thành Phụng

Nghiên cứu viên chính, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư quốc gia

Ủy viên

12

Nguyễn Ngọc Đệ

Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển, Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ

Ủy viên

13

Nguyễn Văn Dương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên

14

Phạm Văn Quỳnh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp. Cần Thơ

Ủy viên

15

Phan Nhật Ái

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Ủy viên

16

Nguyễn Văn Khang

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Ủy viên

17

Trần Quang Củi

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang

Ủy viên

18

Trần Minh Tùng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ủy viên

19

Hồ Quang Cua

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Ủy viên

20

Nguyễn Trung Chương

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Ủy viên

21

Diệp Chấn Ben

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Ủy viên

22

Phạm Nam Dương

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Ủy viên

23

Võ văn Mỹ

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ủy viên

24

Nguyễn Văn Thạnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ủy viên

25

Huỳnh Chí Nguyện

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ủy viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1702/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87