Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 132/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 132/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 1998 - 2002

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 1411/TTr-BKHCNMT ngày 08 tháng 6 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002.

Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:

- Lập Ban chỉ đạo Chương trình do một đồng chí lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban. Tham gia Ban chỉ đạo Chương trình có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng có liên quan.

Ban chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ tổ chức triển khai các dự án thuộc phạm vi Chương trình phù hợp với mục tiêu, nội dung, cơ chế tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chương trình để kịp thời bổ sung và điều chỉnh mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thích hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lồng ghép việc thực hiện Chương trình này với các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình kinh tế - xã hội khác để bảo đảm hiệu quả của việc thực hiện các Chương trình trên cùng một địa bàn.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Chương trình được cân đối trong ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm và được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc phạm vi chương trình. Các dự án thuộc phạm vi Chương trình phải được thẩm định, phê duyệt theo các quy định hiện hành của Nhà nước về các chương trình, dự án khoa học và công nghệ và được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 132/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144