Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2007 Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2007 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 1268/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1268/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA  VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản số 375/TTr-UB ngày 14 tháng 8 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6303/BKH-TM&DV ngày 30 tháng 8 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 11702/BTC-DTQG ngày 30 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn hàng dự trữ quốc gia do Bộ đang bảo quản, cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn các mặt hàng sau để bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão:

1. Xuồng cao tốc ST-1200CN: 02 bộ;

2. Xuồng cao tốc ST-750CN: 20 bộ;

3. Xuồng cao tốc ST-660: 20 bộ;

4. Xuồng cao tốc ST-450: 150 bộ;

5. Nhà bạt loại 16,50 m2: 1.000 bộ;

6. Nhà bạt loại 24,75 m2: 1.000 bộ;

7. Nhà bạt loại 60 m2: 500 bộ;

8. Phao áo cứu sinh: 30.000 chiếc;

9. Phao tròn cứu sinh: 20.000 chiếc;

10. Bè cứu sinh nhẹ: 500 chiếc;

11. Thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng: 50 bộ.

Số lượng, chủng loại hàng phân bổ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương do Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,

 Kiều Đình Thụ, Website CP, Vụ NC;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản). Nguyện (19b)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2007 Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2007 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155