Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 122/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 09/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3559/SNN-KHCN ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT,
VX, TC-TM-DV, TCCB;
- Lưu:
VT; (KT/H.A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A. TÍNH CẦN THIẾT:

1. Tình hình bệnh Dịch tả heo Châu phi trên thế giới:

- Bệnh Dịch tả heo Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể gây chết 100% số heo mắc bệnh. Tuy nhiên, bệnh chỉ lây nhiễm trên loài heo (bao gồm heo rừng và heo nuôi), không gây bệnh cho các loài động vật khác. Bệnh Dịch tả heo Châu Phi không lây sang người. Bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ heo mắc bệnh sang heo khỏe mạnh. Ngoài ra, bệnh có thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, quần áo có chứa chất mang vi rút.

- Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018, đã có 19 quốc gia gồm: Bỉ, Bun-ga-ri, Cộng hòa Sát, Trung Quốc, Bờ biển Ngà, Cộng hòa Séc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Kê-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-ri-a, Ba Lan, Ru-ma-ni, Liên Bang Nga, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a báo cáo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn bệnh là trên 372 nghìn con, số lợn chết vì bệnh là trên 123 nghìn con, tng đàn lợn có nguy cơ, buộc phải tiêu hủy trên 840 nghìn con.

- Tại Trung Quốc, theo thông tin cập nhật từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), từ ngày 03 tháng 8 năm 2018 đến ngày 09 tháng 11 năm 2018, nước này báo cáo tng cộng có trên 73 dịch xuất hiện tại 17 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang, Cát Lâm, Khu tự trị Nội Mông, Thiên Tân, Sơn Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam (tại Simao của thành phố PhNhĩ, cách biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam khoảng 150km), Hồ Bắc, Giang Tây, Trùng Khánh và Phúc Kiến. Tổng cộng đã có hơn 470 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

- Tại Việt Nam, hiện nay chưa phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

2. Nhận định tình hình

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định nguy cơ bệnh Dịch tả heo Châu Phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc và tại các địa phương có chăn nuôi heo với số lượng lớn, địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước, các vùng đã và đang có dịch bệnh là rất cao.

- Tại Trung Quốc, bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại Trung Quốc đang có chiều hướng lây lan đến các tỉnh phía Nam gần với giáp với biên giới Việt Nam; đồng thời các hoạt động thương mại, du lịch của nhân dân các nước đã và đang có dịch bệnh, đặc biệt là cư dân các nước có đường biên gii giáp với Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm thịt heo, kể cả các sản phẩm thịt heo đã qua chế biến chín.

- Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối tiêu thụ thịt heo tại các tỉnh phía Nam, bình quân mỗi ngày khoảng 10.000 - 11.000 con (tương đương 750 - 800 tấn thịt heo). Trong những năm trước đây, thành phố đã phát hiện một số trường hợp vận chuyển phụ phẩm heo đông lạnh nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc. Ngoài ra, thành phố là địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước có dịch. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thành phố hiện có 4.374 hộ chăn nuôi heo, với tổng đàn 301.061 con, trong đó có 278 hộ nuôi heo vận dụng thu gom thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn đcho heo ăn, với tng đàn 22.740 con tập trung tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và Quận 12. Chính vì những nguy cơ trên, nên khả năng xâm nhiễm mầm bệnh Dịch tả heo châu Phi vào thành phố trong thời gian tới là khá cao.

B. KẾ HOẠCH KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015.

- Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y.

- Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

- Căn cứ Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY, ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

II. MỤC ĐÍCH

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi; ngăn chn nguy cơ xy ra dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

- Chủ động xây dựng các kịch bn ứng phó khi phát hiện dịch bệnh Dịch t heo châu Phi và nhng diễn biến của dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn thành phố. Qua đó, làm cơ sở đcác ngành chức năng triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, khng chế không đdịch bệnh lây lan trên diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế, ổn định tình hình kinh tế chính trị của thành phố.

III. CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ

- Tình huống 1: Bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh phía Bắc hoặc khu vực các tỉnh miền trung (các tỉnh không cung cấp nguồn heo, sản phẩm thịt heo cho thị trường thành phố).

- Tình huống 2: Bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh có cung cấp nguồn thịt heo cho thị trường thành phố.

- Tình huống 3: Xảy ra bệnh Dịch tả heo châu Phi tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

IV. BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI TỪNG TÌNH HUỐNG

1. Tình huống 1: Bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh phía Bắc hoặc khu vực các tỉnh miền trung (các tỉnh không cung cấp nguồn heo, sản phẩm thịt heo cho thị trường thành phố)

- Huy động các Hội, đoàn thcùng phối hợp trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tăng cường các biện pháp phòng, chng bệnh dịch tả heo châu Phi theo hướng dẫn của cơ quan thú y; áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại; không vận chuyn, mua bán, giết m, tiêu thụ heo và sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kim dịch của cơ quan thú y.

- Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chng dịch bệnh động vật thành phố (do Cục Quản lý thị trường chủ trì) tăng cường tn sut hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyn, kinh doanh heo và thịt heo trên các tuyến đường chính ra vào địa bàn thành phố.

- Vận động các chủ phương tiện vận chuyn hành khách không vận chuyển heo sng và các sản phm có nguồn gốc từ heo không có nguồn gốc trên các phương tiện vận tải hành khách. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện vận ti hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyn trái phép heo sng và sn phm thịt heo, phủ tạng và sản phm có nguồn gốc thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kim dịch.

- Ban Chỉ đạo phòng chng dịch bệnh động vật các quận, huyện khn trương xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng kiểm tra, chốt chặn tại các tuyến đường giao thông khu vực giáp ranh với các tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyn heo sng và sản phm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kim dịch. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh giết mheo trái phép trên địa bàn.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyn heo sng, thịt heo, phủ tạng và các sản phẩm nguồn gốc thịt heo ra vào thành phố tại các Trạm kim dịch động vật đầu mối giao thông.

- Tổ chức tiêu độc khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết m, các Trạm Kim dịch động vật đầu mối giao thông; phối hp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố tổ chức tiêu độc khử trùng tại các chđầu mối kinh doanh thịt heo.

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát tình hình lưu hành vi rút Dịch tả heo châu Phi tại các cơ sở, hộ chăn nuôi, cơ sở giết m, nguồn heo và sản phẩm có nguồn gốc từ heo từ các tỉnh vào thành phố tiêu thụ.

- Giám sát chặt chẽ quy trình giết mheo và thực hiện chương trình phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh trong việc đảm bảo nguồn heo và sản phẩm thịt heo an toàn phục vụ nhu cầu của thành phố, tiếp tục hỗ trợ các tỉnh giám sát, chn đoán bệnh, nhằm chủ động phòng dịch từ xa.

- Ban Quản lý các chợ chủ động kiểm tra, phát hiện, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thịt heo, phủ tạng, các sản phẩm có nguồn gốc thịt heo không rõ nguồn gốc, tuyên truyền vận động người dân kinh doanh sản phẩm thịt heo đã qua kim dịch đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra nguồn thịt heo tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống. Chủ động phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận, huyện kiểm tra nguồn gốc sản phẩm thịt heo có nguồn gốc từ các tỉnh đưa vào thành phố tiêu th; sản phẩm thịt heo đông lạnh tại các kho bảo quản, xử lý nghiêm các trường hợp các cơ sở sản xuất, chế biến sử dụng nguồn thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kim dịch.

- Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện cam kết các nhà hàng, quán ăn không sử dụng thịt heo, phủ tạng heo sản phẩm có nguồn gốc thịt heo không rõ nguồn gốc đ chế biến thực phẩm.

2. Tình huống 2: Bệnh Dịch theo Châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh có cung cấp nguồn thịt heo cho thị trường thành phố

- Chtịch Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương có bệnh Dịch tả ln Châu Phi xuất hiện hoặc nằm trong vùng bị dịch uy hiếp quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các cấp theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thtướng Chính phủ đchỉ đạo, điều hành các hoạt động tại địa phương.

- Áp dụng các biện pháp phòng chng dịch bệnh như tình hung 1. Trong trường hợp phát hiện trường hợp giết mgia súc trái phép và vận chuyn heo sống, phtạng và sn phm có nguồn gốc thịt heo không qua kim dịch, không rõ nguồn gốc, áp dụng biện pháp tiêu hủy đối với toàn bộ tang vật được phát hiện.

- Tổ chức rà soát, dự phòng sẵn các phương án tiêu hủy, chchôn heo sống, sản phẩm thịt heo nếu phát hiện dương tính, hoặc nghi nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi, đặc biệt trong các trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn con heo; bao gồm cả hóa chất, dụng cụ và phương tiện vận chuyn từ nơi phát hiện lợn dương tính đến nơi tiêu hủy, nơi chôn hủy.

- Các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố phải khai báo với Ủy ban nhân dân các phường, xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y các quận, huyện khi có nhu cầu xuất bán, nhập đàn heo mới đchăn nuôi.

- Hướng dẫn và giám sát các trại chăn nuôi áp dụng tiêu độc khử trùng như tình huống 1. Nghiêm cấm tất cả các trường hợp khách tham quan vào cácsở chăn nuôi tập trung, cơ sở chăn nuôi heo giống. Tăng cường lấy mẫu giám sát các trường hợp heo bệnh, heo chết không rõ nguyên nhân, có triệu chng nghi ngờ mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

- Tăng cường ly mẫu giám sát vi rút Dịch tả heo Châu Phi trên đàn heo từ các tỉnh nhập vào thành phố tại các cơ sở giết m, nguồn thịt heo từ các tỉnh nhập vào thành phố tại các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, các chợ đu mi Bình Điền và Hóc Môn.

- Thực hiện tng tiêu độc khử trùng tại các chợ đu mi, chợ truyền thng. Tăng cường kiểm tra tại các chợ đu mi; khi phát hiện các trường hợp sản phẩm thịt heo nhập chợ có dấu hiệu, bệnh tích nghi ngờ phải phối hợp với ngành thú y để lấy mẫu giám sát. Kiểm tra thường xuyên nguồn thịt heo nhập vào các chợ truyền thống, xử lý tiêu hủy các trường hợp không chng minh được nguồn gốc, không qua kim dịch, có dấu hiệu dịch bệnh.

- Làm việc với các tỉnh trong khu vực có cung cấp nguồn heo sng, sản phẩm thịt heo để xác định những nguồn heo an toàn cho phép vận chuyn vào thành phố giết mổ tiêu thụ. Thng nht biện pháp kiểm soát đi với nguồn heo an toàn dịch bệnh hoặc sản phm thịt heo từ các tnh được phép kim dịch nhập vào thành phố tiêu thụ, không cho nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố.

3. Tình huống 3: Xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố

- Biện pháp xử lý tiêu hủy heo bệnh và heo tiếp xúc mầm bệnh:

+ Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Trường hợp 01 dịch là cơ sở chăn nuôi nhlẻ, gia trại không có dãy chuồng riêng biệt: Đi với các địa phương lần đầu tiên phát hiện heo bị bệnh Dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 gi ktừ khi có kết quả xét nghiệm khng định dương tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đi với các đàn heo xung quanh, liền kề với đàn heo dương tính nhưng chưa được ly mẫu xét nghiệm.

+ Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy có thể được áp dụng với đàn heo bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của Dịch tả heo Châu Phi mà không nht thiết phải chờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm đnhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.

+ Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ heo trong trang trại; các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn trang trại.

+ Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phi tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Biện pháp khoanh vùng dịch: dịch là trại chăn nuôi heo hoặc hộ gia đình chăn nuôi heo trong một đơn vị cấp xã nơi phát hiện có mẫu dương tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

+ Vùng dịch là xã, phường, thị trấn nơi có dịch: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khtrùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tun tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kcon lợn nào có biu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh đxác định vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

+ Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03km xung quanh dịch, thực hiện việc tng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 ln/tun trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mu xét nghiệm bất kcon lợn nào có biu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh đxác định vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

+ Vùng đệm: Trong phạm vi 10km xung quanh dịch, thực hiện việc tng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần sut 01 ln/tuần liên tục trong vòng 1 tháng ktừ khi có dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh đxác định vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

- Biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi:

+ Hướng dẫn và giám sát các cơ sở chăn nuôi tập trung, sở chăn nuôi heo ging thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. Định ktổ chức vệ sinh, khtrùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mheo và các sản phẩm của heo bằng vôi bột hoặc hóa chất; hng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mi bui họp chợ, mi ca giết m heo.

+ Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày ktừ khi tiêu hủy heo bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mu xét nghiệm, nếu tt cả các mu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tng đàn.

- Biện pháp kiểm soát vận chuyn heo và sản phẩm thịt heo:

+ Nghiêm cấm vận chuyn lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đi với các bệnh khác, có thể được phép vận chuyn ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi). Căn cứ tình hình thực tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu đề xuất điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp phù hợp đáp dụng giải pháp dừng vận chuyn.

+ Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chun ngành thú y.

+ Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chcơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mlợn thì được phép giết mlợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

- Biện pháp giám sát và cảnh báo dịch bệnh:

+ Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn heo; nếu phát hiện heo bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi, heo chết không rõ nguyên nhân hoặc heo, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) đ chn đoán, xét nghiệm bệnh; cn tập trung đi với đàn heo tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

+ Tổ chức lấy mẫu đối với heo nghi mc bệnh, heo chết không rõ nguyên nhân đxét nghiệm bệnh Dịch tả heo Châu Phi trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

- Các biện pháp kiểm soát khác thực hiện tương tự tình huống 2.

V. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện

- Tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Huy động cả hệ thống chính trị tham gia trong công tác phòng, chng bệnh Dịch tả heo châu Phi; đứng đầu là cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành tăng cường công tác tun truyền nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về các biện pháp phòng bệnh, kiểm tra xử lý các điểm giết mgia súc trái phép trên địa bàn, vận động người dân không kinh doanh, tiêu thụ thịt heo không rõ nguồn gốc.

- Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, gn trách nhiệm của cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn có điểm kinh doanh giết mheo trái phép nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm bệnh Dịch tả heo châu Phi.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở - ngành thành phố triển khai các biện pháp phòng, chng dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi theo các tình huống nêu trên.

- Tăng cường phối hợp, kiểm tra tại các tuyến đường nhliên thông với các tỉnh giáp ranh (ngoài tuyến quốc lộ), đhạn chế tối đa việc vận chuyển heo bệnh và sản phẩm thịt heo mắc bệnh, không rõ nguồn gốc từ các tỉnh đưa về thành phố đtiêu thụ.

- Tăng cường kiểm tra tại các khu vực chợ tự phát, chợ tạm không có Ban quản lý tại các khu vực dân cư nhằm xử lý triệt đtình trạng phát sinh các điểm kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc.

- Ký lệnh khám xét (nếu cần thiết) khi phát hiện các trường hợp chng đi, không chấp hành kiểm tra đối với điểm kinh doanh giết mổ heo trái phép.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ động tổ chức kiểm tra các quận, huyện về công tác triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Cung cấp nội dung tun truyền, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh Dịch theo châu Phi tại thành phố và cnước.

+ Hướng dn các cơ sở chăn nuôi tập trung thường xun thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng; tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đ kháng cho đàn gia súc; tuyệt đi không nhập con giống không rõ nguồn gốc, không qua kim dịch; thực hiện nghiêm việc tiêm phòng và kiểm soát tt nguồn thức ăn, phương tiện vận chuyển ra vào trại; khi phát hiện heo có dấu hiệu bệnh Dịch tả heo Châu Phi, phải khai báo ngay với Cơ quan thú y, không tự ý xử ; chp hành nghiêm hướng dẫn xử lý dịch bệnh của cơ quan thú y.

+ Đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng đàn gia súc; giám sát chặt chtình hình chăn nuôi và dịch ttrên địa bàn; bt buộc các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm việc khai báo dịch tđịnh kỳ, nguồn heo xuất, nhập đúng quy trình kim dịch; xử lý nghiêm các trường hợp nhập heo không rõ nguồn gốc vào cơ sở chăn nuôi.

+ Tuân thủ quy trình kiểm dịch và tiêu độc khtrùng phương tiện vận chuyển gia súc tại các trạm đầu mối giao thông; quy trình nhập heo và kiểm soát giết mổ; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn các biện pháp phòng chống bệnh, hướng dẫn tiêu độc khử trùng, các biện pháp an toàn sinh học; khuyến cáo người chăn nuôi chỉ mua giống tại các cơ sở cung cấp con giống an toàn.

+ Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh đchủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra tại thành phố.

+ Chủ động hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban, ngành thành phố triển khai các biện pháp phòng chng dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi theo các tình huống như trên.

- Tùy theo tình hình thực tế, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố.

3. Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với các tỉnh trong khu vực có cung cấp nguồn heo sống, sản phẩm thịt heo để xác định những nguồn heo an toàn cho phép vận chuyn vào thành phố giết mtiêu thụ; không cho nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ chủ động kiểm tra, phát hiện, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thịt heo, phủ tạng, các sản phẩm có nguồn gốc thịt heo không rõ nguồn gốc, tuyên truyền vận động người dân kinh doanh sản phẩm gia cầm đã qua kim dịch đúng quy định.

4. Ban Quản an toàn thực phẩm thành phố

- Chỉ đạo các Đội thanh tra an toàn thực phm tăng cường kiểm tra nguồn thịt heo tại các chợ đầu mối, phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành quận, huyện kiểm tra nguồn gốc sn phm thịt đông lạnh tại các kho bo qun, xử lý nghiêm các trường hp các cơ sở sn xuất, chế biến sử dụng nguồn thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kim dịch.

- Tuyên truyền vận động các nhà hàng, quán ăn thực hiện cam kết không sử dụng thịt heo, phủ tạng heo không rõ nguồn gốc đ chế biến thực phm.

5. Công an thành phố

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác tham gia các Đoàn công tác liên ngành, phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, xử các phương tiện vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kim dịch động vật.

- Chỉ đạo Công an quận, huyện, phường, xã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành và chịu trách nhiệm xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn.

6. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các công ty, xí nghiệp, hợp tác xã vận tải không vận chuyển động vật sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vận chuyn bằng phương tiện không đúng quy định, không vận chuyn hành khách cùng với động vật, sản phẩm động vật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ về việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ vùng dịch bệnh vào thành phố.

7. Sở Tài ngun và Môi trường

- Chỉ đạo Công ty Môi trưng Đô thị thành phố có phương án tiếp nhận, tổ chức tiêu hủy các trường hợp phát hiện heo sng và sản phẩm thịt heo dương tính vi rút Dịch tả heo Châu phi.

- Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện biện pháp chôn lp, tiêu hủy nếu phát hiện các trường hợp phát hiện heo, sản phẩm thịt heo dương tính bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại địa bàn các quận, huyện.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với ngành nông nghiệp thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến và nguy cơ dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi đngười chăn nuôi thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chng bệnh Dịch tả heo Châu Phi; khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm thịt heo có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan ngành thú y kim dịch; định hướng thông tin tránh gây hoang man trong cộng đồng.

9. S Tài Chính

Thẩm định và Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí phòng chng dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi, bao gồm cả phi phí hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị nh hưng dịch bệnh, chi phí giám sát cảnh báo dịch bệnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các S - ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp nêu trên; thường xun theo dõi tình hình, tng hợp và báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mc, kịp thời báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32