Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt giá trị 97 công trình điện hạ áp nông thôn bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đợt 19) do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 1151/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 17/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TRỊ 97 CÔNG TRÌNH ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN BÀN GIAO CHO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (ĐỢT 19)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2001/TTLB/BCN-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2001 của liên Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính về hướng dẫn bàn giao và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung, hạ áp nông thôn tại Công văn số 638/ĐGTS ngày 07 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt giá trị 97 công trình lưới điện hạ áp nông thôn sau công tơ tổng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bàn giao cho Tổng cộng ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) - đợt 19, cụ thể như sau:

1. Khối lượng tài sản bàn giao gồm: tổng cộng 97 công trình áp nông thôn (21 công trình điện trung thế và 76 công trình lưới điện hạ thế), cụ thể như sau:

- Tổng chiều dài đường dây trung áp: 17.024 m.

- Tổng chiều dài đường dây hạ áp: 29.924,4 m.

- Trạm biếu áp: 27 trạm, tổng dung lượng là 3.765kVA.

2. Giá trị tài sản lưới điện bàn giao:

- Nguồn vốn: ngân sách.

- Nguyên giá tài sản bàn giao: 17.271.908.625 đồng. Trong đó:

+ Các công trình trung thế: 5.025.216.320 đồng.

+ Đường dây hạ thế: 12.246.692.305 đồng.

- Giá trị còn lại tài sản bàn giao (đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009): 9.384.717.455 đồng. Trong đó:

+ Các công trình trung thế : 3.336.702.863 đồng.

+ Đường dây hạ thế : 6.048.014.592 đồng.

(Chín tỷ, ba trăm tám bốn triệu, bảy trăm mười bảy ngàn, bốn trăm năm lăm đồng).

Điều 2. Hội đồng định giá tài sản cưới điện trung, hạ áp nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao nêu tại Điều 2 Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung, hạ áp nông thôn; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư; Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt giá trị 97 công trình điện hạ áp nông thôn bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đợt 19) do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45