Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

Số hiệu: 09/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2010/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 178/TP ngày 07 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố 09 văn bản hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Vân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 6)

1. Quyết định số 3511/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 về giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2008.

2. Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 về giao kế hoạch xây dựng cơ bản sửa chữa năm 2008 nguồn vốn hoán chuyển cơ sở.

3. Quyết định số 292/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 về ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 6 năm 2008.

4. Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 về giao kế hoạch xây dựng cơ bản sửa chữa năm 2008 nguồn vốn phân cấp của thành phố.

5. Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 về giao kế hoạch xây dựng cơ bản sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận.

6. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2009.

7. Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 6 năm 2009.

8. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2009.

9. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2010/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.625
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112