Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Tân Bình tại Tờ trình số 81/TTr-TP ngày 06 tháng 5 năm 2011 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật (gồm18 Quyết định và 02 Chỉ thị) do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 05/2011/QĐ-UBND) ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên và nội dung văn bản

1

36/QĐ-UB

07/8/2003

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình

2

13/2004/QĐ-UBND

16/7/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận Tân Bình

3

14/2004/QĐ-UBND

20/7/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

4

17/2004/QĐ-UBND

23/8/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình

5

18/2004/QĐ-UBND

13/9/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra quận Tân Bình

6

21/2004/QĐ-UBND

20/9/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Chợ Tân Bình

7

22/2004/QĐ-UBND

20/9/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Chợ Phạm Văn Hai

8

23/2004/QĐ-UBND

12/10/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Chợ Bàu Cát

9

25/2004/QĐ-UBND

20/10/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế chức và hoạt của Văn phòng HĐND và UBND quận Tân Bình

10

34/2004/QĐ-UBND

23/6/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình

11

50/2005/QĐ-UBND

5/5/2005

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình.

12

05/2006/QĐ-UBND

5/4/2006

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin quận Tân Bình

13

08/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

Quyết định v/v thành lập Phòng Y tế quận Tân Bình

14

09/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Bình

15

14/2006/QĐ-UBND

24/11/2006

Quyết định v/v ban hành quy chế làm việc của UBND quận Tân Bình

16

16/2006/QĐ-UBND

30/11/2006

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010

17

17/2006/QĐ-UBND

30/11/2006

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006-2010

18

04/2007/QĐ-UBND

16/42007

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Bình

19

01/2007/CT-UBND

24/1/2007

Chỉ thị về việc xây dựng lực lượng dân quân phòng không, Dân quân cơ động và dân quân thường trực trên địa bàn quận Tân Bình (từ năm 2006-2010)

20

01/2010/CT-UBND

12/01/2010

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.932

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182