Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 04/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Thảo
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2011/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 28 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phương nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 5 tại Tờ trình số 786/TTr-TP ngày 15 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 20 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành (theo Danh mục đính kèm) không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1

Chỉ thị

10/CT-UB

31/12/1992

V/v một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với diện nhà do nhà nước quản lý trên địa bàn Q.5

2

Chỉ thị

03/CT-UB

18/3/1994

V/v phát động kế hoạch cải tạo sửa chữa đường hẻm, lề đường và trồng cây xanh.

3

Chỉ thị

06/CT-UB

26/3/1997

V/v tăng cường công tác phòng chống kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên trên địa bàn quận.

4

Quyết định

1331/1998/QĐ- UB

26/02/1998

V/v ban hành Quy định lộ giới các tuyến đường và hẻm có chiều rộng <12m trên địa bàn các phường 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 và 13 quận 5.

5

Quyết định

3204/1998/QĐ- UB

13/7/1998

V/v ban hành quy định lộ giới tại các tuyến đường và hẻm có chiều rộng <12m trên địa bàn các phường 5, 6, 7, 10 quận 5.

6

Quyết định

1485/QĐ-UB

06/5/1999

V/v ban hành quy trình thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn quận 5.

7

Quyết định

1919/QĐ-UB

18/6/1999

V/v ban hành quy định lộ giới các tuyến đường và hẻm có chiều rộng <12m trên địa bàn các phường 12, 14 và 15 quận 5

8

Quyết định

4440/QĐ-UB

25/10/1999

V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty Quản lý và Phát triển Nhà quận 5.

9

Quyết định

6175/2001/QĐ- UB

26/6/2001

V/v ban hành Quy định về trình tự và thủ tục chứng thực tại UBND/Q.5

10

Quyết định

2412/2003/QĐ- UB

03/7/2003

V/v ban hành “Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng vỉa hè (lề đường) trên địa bàn quận 5”

11

Quyết định

1095/2003/QĐ- UB

28/3/2003

V/v ban hành “Quy định về thủ tục cấp giấy phép sử dụng lề đường (vỉa hè) trên địa bàn Q.5”

12

Quyết định

2054/2003/QĐ- UB

06/6/2003

V/v ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của cán bộ mặt trận, đoàn thể kiêm nhiệm và bán chuyên trách

13

Quyết định

09/2005/QĐ- UB

07/12/2005

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp số nhà, xác nhận quy hoạch và thẩm tra bản vẽ hiện trạng trên địa bàn Q5

14

Quyết định

06/2005/QĐ- UB

25/11/2005

Về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép đào đường trên địa bàn quận 5

15

Quyết định

07/2005/QĐ- UB

29/11/2005

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 và 1/500 trên địa bàn Q5

16

Quyết định

25/2006/QĐ- UB

30/3/2006

Ban hành quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn quận 5

17

Quyết định

28/2006/QĐ- UB

31/5/2006

V/v ban hành Quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc hộ tịch

18

Quyết định

06/2007/QĐ- UBND

23/3/2007

Ban hành quy định đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

19

Quyết định

11/2007/QĐ- UBND

31/7/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở tại quận 5.

20

Quyết định

01/2008/QĐ- UBND

26/9/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 5

Tổng cộng: 20 văn bản.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.657

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57