Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 320-NV/NĐ năm 1946 về việc chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Số hiệu: 320-NV/NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 12/08/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu sắc lệnh số 52 ngày 22 tháng 4 năm 1946 quy định chế độ lập hội;
Sau khi đồng ý với các Bộ trưởng bộ Tư pháp và Tài chính.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Việc chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán vì làm đồi bại phong tục, hại đến sự trật tư chung, hoặc sự an toàn của quốc gia, sẽ do nha Trước bạ và Công sản phụ trách.

Điều 2: Mỗi khi tịch thu tài sản một hội, một bản sao nghị định thu sẽ gửi cho Giám đốc nha Trước bạ Công sản và Điền thổ trung ương.

Nhận được bản sao nghị định ấy, Giám đốc nha Trước bạ, Công sản và Điền thổ trung ương sẽ báo cho nộ Nội biết và cắt cử quản trị viên. Nếu cử quan trị viên ngoài nhân viên nha Trước bạ Công sản và Điền thổ, phải được Bộ trưởng bộ Tài chính duyệt y. Nếu việc quản trị một tài sản nào qấ nhiều có thể cử hẳn một ban quản trị.

Quản trị viên sẽ kiểm điểm tức khắc và lập bảng kê khai rõ ràng các tài sản bị tịch thu, trước mặt Chánh án đệ nhị cấp sở tại, hay người đại diện, và áp dụng mọi thủ tục bảo thủ.

Điều 3: Quản trị viên làm việc dưới duyền kiểm soát của Giám đốc nha Trước bạ trung ương.

Các việc có tích cách bảo thủ và quản trị thi hành theo như thủ tục quản trị công sản. Nếu cần phải bán, phải có phép của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính . Bán cũng theo thủ tục phát mại công sản, nhưng sẽ bán trước mặt Chánh án đệ nhị cấp hoặc người đại diện.

Khi thanh toán xong, quản trị viên sẽ làm tờ trình thành 3 bản gửi ông Giám đốc nha Trước bạ và Công sản trung ương duyệt y, rồi gửi ra tòa án đệ nhị cấp nơi thanh toán phúc quyết. Xong xuôi, ột bản sẽ đệ trình ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, một bản sẽ để ở phòng lục sự tòa án đệ nhị câấ nơi thanh toán, còn một bản lưu hồ sơ công việc thanh toán.

Kết quả việc thanh toán thu được bao nhiêu tiền, trừ chi phí còn thì nộp vào công quỹ chương “lợi tức về công sản”.

Việc trả nợ theo quy tắc hiện thời áp dụng trong việc quản trị tài sản các tội nhân vắng mặt.

Trong khi thanh toán, nếu ai muốn xin trích xuất động sản hay bất động sản, sẽ làm đơn kiện tại tòa án đệ nhị cấp nơi hội sở. Một bản sao lá đơn kiện sẽ gửi đến Giám đốc nha Trước bạ trung ương. Muốn kháng cáo, Giám đốc nha Trước bạ trung ương phải có giấy cho phép của Bộ trưởng Bộ Tài chính . Nếu tư nhân kháng cáo thì nha Trước bạ cứ việc theo kiện không cần phải xin phép.

Điều 4: Nghị đinhj tịch thu sẽ bố cáo để các cơ quan Chính phủ, các hội thiện và các đoàn thể hữu ích có thể, trong thời hạn 3 tháng bắt đầu từ ngày bố cáo, xin hưởng dụng có hạn, cả hay một phần tài sản bị tịch thu, xong phải chịu trách nhiệm về việc giữ gìn tài sản ấy, và chịu các thứ thuế về bất động sản của hội bị giải tán, trừ khi được miễn thuế thì không kể.

Đơn xin hưởng dụng sẽ gửi đến Giám đốc nha Trước bạ trung ương để chuyển đệ lên bộ Nội vụ quyết định.

Khi giao tài sản bị tịch thu cho đoàn thể được hưởng dụng, quản trị viên sẽ cộng tác với đoàn thể ấy làm một biên bản kê khai rõ ràng tài sản đó. Trước ngày 31 tháng 12 mỗi năm, đoàn thể được hưởng thụ phải làm tờ trình với nha Giám đốc nha Trước bạ trung ương về tình hình tài sản được dùng và khi hết hạn hưởng dụng phải giao trả tài sản cho nha Giám đốc nha Trước bạ trung ương. Nha này cộng tác với đoàn thể được hưởng dụng làm tờ kê khai tài sản và lập biên bản thu hồi, bản sao sẽ gửi về bộ Nội vụ.

Nếu không có ai xin hưởng dụng việc quản trị và thanh tóan sẽ tiếp tục theo thể lệ thường.

Điều 5: Nếu xét ra người được hưởng dụng đã tỏ ra bất lực, lạm dụng tài sản, chểnh mảng sơ xuất, không theo đúng chỉ thị của nha Trước bạ, vân vân, hoặc hành động sai tôn chỉ, nếu là một đoàn thể, nghị định cho hưởng dụng sẽ thủ tiêu. Tài sản sẽ giao trả nha Trước bạ như đã nói ở điều thứ 4 và người được hưởng dụng sẽ chịu trách nhiệm những sự hư hại.

Khi hết hạn có thể xin gia hạ hưởng dụng. Đơn đó phải gửi đến Giám đốc nha Trước bạ trung ương để đệ lên bộ Nội vụ quyết định.

Điều 6: Đồng lý sự vụ bộ Nội vụ chiếu nghị thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 

 
Huỳnh Thúc Kháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 320-NV/NĐ năm 1946 về việc chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249