Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Số hiệu: 269/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đức Giang
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀ TIÊM PHÒNG VẮC XIN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là công tác khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng theo quy định đáp ứng hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, đặc biệt là giải pháp tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo văn hóa đời sống, hệ thống Đài Phát thanh xã, phường, thị trấn để nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản; công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm và công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Công tác đào tạo, tập huấn

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y, cán bộ làm công tác thú y từ tỉnh đến cơ sở, lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tuyến cơ sở, chủ cơ sở chăn nuôi, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, chủ cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đảm bảo đáp ứng hiệu quả yêu cầu công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm.

3. Công tác tiêm phòng vắc xin

Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư số 07/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, hướng dẫn của Cục Thú y và các quy định hiện hành, đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm được tiêm vắc xin phòng bệnh; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/5/2020 về kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

a) Thời gian tiêm phòng

Tổ chức tiêm đồng loạt các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo 02 đợt chính:

- Tiêm phòng đợt 1 vào tháng 3, tháng 4 năm 2021.

- Tiêm phòng đợt 2 vào tháng 9, tháng 10 năm 2021.

Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.

b) Đối tượng tiêm, các bệnh bắt buộc tiêm phòng

- Đối với đàn trâu, bò, dê:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với lợn:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn ở trại giống, trang trại. Khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh: thực hiện tiêm vắc xin Tai xanh cho đàn lợn ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn lợn ở những vùng có nguy cơ cao.

- Đối với đàn chó, mèo: tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.

- Đối với gia cầm:

+ Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin phòng dịch Cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6) cho đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở con giống.

4. Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng

Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ và các chợ buôn bán gia súc, gia cầm tiêu diệt mầm bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

5. Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm

a) Giám sát lâm sàng (giám sát bị động)

- Mục đích phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, giảm thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức, hướng dẫn cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn gia súc, gia cầm trong suốt quá trình nuôi; nếu thấy gia súc, gia cầm, động vật thủy sản có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm phải báo cáo ngay cho chính quyền cơ sở và cơ quan thú y các cấp để tổ chức điều tra, xác minh và kịp thời tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu của gia súc, gia cầm, động vật thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh để chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh, phục vụ cho đánh giá tương đồng vắc xin và công tác phòng, chống dịch.

b) Giám sát lưu hành mầm bệnh (giám sát chủ động)

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát lưu hành các bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, bệnh Dại, Tai xanh và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác theo tình hình thực tế dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh mới nổi và mới xâm nhập vào địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình dịch bệnh, cảnh báo nguy cơ, đánh giá tương đồng vắc xin làm căn cứ quyết định lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp và phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả.

- Chi cục Chăn nuôi Thú y phối hợp với Cục Thú y xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát các loại mầm bệnh tại các vùng trọng điểm, vùng chăn nuôi phục vụ xuất khẩu.

c) Giám sát sau tiêm phòng

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát sau tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đặc biệt là các bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn cổ điển, bệnh Lở mồm long móng gia súc, bệnh Dại trên địa bàn tỉnh sau mỗi đợt tiêm phòng chính để đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng; phối hợp với Cục Thú y xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát sau tiêm phòng tại các vùng trọng điểm, vùng chăn nuôi phục vụ xuất khẩu.

- Thời điểm lấy mẫu: sau 21 ngày kể từ thời điểm tiêm phòng gần nhất.

6. Giám sát dịch bệnh thủy sản và cảnh báo môi trường nuôi

Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư số 04/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, hướng dẫn của Cục Thú y về giám sát, điều tra và ứng phó dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ.

a) Giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ

Định kỳ thu mẫu bệnh phẩm để phát hiện sự lưu hành của virus bệnh đốm trắng (White spot disease - WSD), hội chứng gan tụy cấp trên tôm nuôi (Acute hepatopancreatic necrosis disease - AHPND) trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi tại 5 huyện vùng triều.

b) Giám sát dịch bệnh trên ngao

- Định kỳ thu mẫu bệnh phẩm để phát hiện sự lưu hành của ký sinh trùng Perkinsus gây bệnh cho ngao nuôi và các nhuyễn thể hai mãnh vỏ tại các huyện, thị xã: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương và Nghi Sơn.

c) Cảnh báo môi trường nuôi

Cảnh báo môi trường đối với các nguồn nước ao nuôi, nguồn nước cấp trong hoạt động nuôi tôm sú, tôm thẻ và khu vực bãi nuôi ngao của các vùng nuôi nhằm xác định diễn biến môi trường trong quá trình nuôi để kịp thời đưa ra các khuyến cáo chỉ đạo sản xuất.

d) Khi có hiện tượng thủy sản chết bất thường

Khi có hiện tượng thủy sản chết bất thường tiến hành thu mẫu bệnh phẩm, mẫu nước, mẫu bùn để chẩn đoán xét nghiệm, quan trắc môi trường xác định nguyên nhân gây bệnh và có hướng xử lý phù hợp, đồng thời thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

7. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

Đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình thực tế của tỉnh, đặc biệt là xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh theo Công văn số 5881/BNN-TY ngày 13/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị sản xuất chăn nuôi, hướng tới xuất khẩu.

8. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, cơ sở giết mổ, kinh doanh, buôn bán, sơ chế động vật và sản phẩm động vật; các cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

9. Khi có dịch xảy ra

Khi có dịch xảy ra căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh có trong Danh mục các bệnh phải công bố dịch, cơ quan Thú y các cấp tham mưu thực hiện công bố dịch và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Luật Thú y, Luật Chăn nuôi; các Nghị định của Chính phủ số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020; Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020, Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 04/4/2019 và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh.

10. Kiểm tra công tác phòng chống dịch

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo các nội dung, kế hoạch, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời phát hiện yếu kém, sai sót và đề xuất các giải pháp khắc phục đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động đối với công tác thú y trên địa bàn tỉnh như: quản lý sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và kiểm tra, đánh giá các cơ sở ấp nở, giết mổ, sơ chế, chế biến kinh doanh thực phẩm; nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm có nguồn gốc từ động vật để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong thú y của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng chất lượng; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

11. Chuẩn bị vật tư, hóa chất phòng, chống dịch

Chuẩn bị đầy đủ các loại trang thiết bị, bảo hộ, vật tư, hóa chất sát trùng, vắc xin dự phòng phục vụ cho công tác bao vây, khống chế khi có tình huống dịch bệnh xảy ra theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các đơn vị.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh động vật; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật để Nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y, cán bộ làm công tác thú y cơ sở.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ vào các chỉ đạo của UBND tỉnh, tình hình thực tế yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, đột xuất để phát hiện dịch bệnh, tham mưu các giải pháp khống chế dịch bệnh hiệu quả; bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 24/24 tại các trạm, chốt kiểm dịch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh, lưu hành vi rút trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch, lựa chọn sử dụng chủng, týp, loại vắc xin phù hợp, hiệu quả theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại vắc xin để cung ứng kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ bảo hộ cao và đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

2. Sở Tài chính căn cứ kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và dự toán kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, tổ chức thẩm định dự toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Sở Công Thương phối hợp với các ngành, các cấp giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh động vật, sản phẩm động; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường để có giải pháp vừa bảo đảm lưu thông, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch tránh gây bất ổn về thị trường trong nước. Xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định của các cơ sở kinh doanh.

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành có liên quan của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh các loại dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang người, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

5. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là những trường hợp nhập lậu, nghi nhập lậu; phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch, kiểm dịch động vật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; cử cán bộ tham gia trực tại chốt kiểm dịch, tổ kiểm dịch liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực có ổ dịch nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm, động vật thủy sản bệnh theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các các cơ quan thông tin đại chúng cần thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về tác hại của các loại dịch bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm, bệnh Lở mồm long móng,…

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và trên biển theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, trên biển kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật.

9. Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật và các sản phẩm động vật trái phép. Chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép.

10. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp để triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh chỉ đạo trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống dịch trong gia đình và cộng đồng.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn quản lý; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng theo quy định; cân đối bố trí nguồn kinh phí, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin dự phòng để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng; phân công lực lượng phụ trách địa bàn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế), Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin trên địa bàn đăng ký với Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước các đợt tiêm phòng để cung ứng đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, kịp thời các loại vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, đạt kế hoạch và chỉ tiêu được giao.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản tới tận thôn, bản, hộ gia đình, phát hiện sớm dịch bệnh; tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp bao vây, chống dịch hiệu quả theo quy định.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng chống trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; chú trọng hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và vận động người chăn nuôi chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

11. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch, biện pháp huy động lực lượng và thực hiện hoặc phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, đạt kế hoạch.

- Thành lập các Tổ giám sát và giao cho các trưởng thôn, cán bộ thú y cơ sở theo dõi, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản, hộ chăn nuôi, tiếp nhận và báo cáo thông tin về dịch bệnh động vật. Phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan.

- Tăng cường đưa tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã về các biện pháp phòng chống dịch từ đó tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình dịch bệnh động vật, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn với UBND cấp huyện và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa;
- Lưu: VT, NN. (643.2020)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11