Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Số hiệu: 21/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật thông qua việc phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phải thể hiện rõ ràng về nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Thông qua kênh cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của thành phố Cần Thơ đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; thông qua người Việt Nam ở nước ngoài thông tin tuyên truyền đến bạn bè quốc tế.

Vận động, mời gọi các dự án tài trợ về kinh tế - xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo của cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài về cho thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm.

2. Chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn lợi dụng cá nhân, tổ chức có liên quan đến kiều bào để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các thủ tục tạm trú, xuất nhập cảnh, đăng ký sở hữu phương tiện đi lại theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

3. Tiến hành rà soát, thống kê số lượng người Việt Nam ở nước ngoài có quê quán thành phố Cần Thơ đang định cư tại các nước, qua đó tìm hiểu, đánh giá về tiềm lực kinh tế, thế mạnh của người Việt Nam ở nước ngoài với nhu cầu của thành phố; phát huy vai trò là cầu nối để kêu gọi sự đầu tư, đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, học tập, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, cụ thể:

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường: việc giao đất, cho thuê đất, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; việc tặng, cho, thừa kế, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

- Sở Tư pháp: thừa kế, hôn nhân gia đình, nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam.

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Công an thành phố.

5. Đẩy mạnh công tác vận động, mời gọi cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài hoặc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do người Việt Nam ở nước ngoài thành lập trên tinh thần tự nguyện, đóng góp, giúp đỡ cho thành phố dưới hình thức viện trợ nhân đạo trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp trẻ khuyết tật, giáo dục mầm non, nuôi trẻ mồ côi, dạy nghề cho phụ nữ nghèo; ghi nhận, đề xuất kịp thời cơ quan có thẩm quyền trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định tặng bằng khen cho các tổ chức và cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm.

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức buổi gặp thân mật giữa lãnh đạo thành phố với người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố để người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những vướng mắc trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, vấn đề hồi hương của người lớn tuổi, về các thủ tục liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, vấn đề kết hôn, về gia hạn lưu trú và các vấn đề khác có liên quan; từ đó giúp cho người Việt Nam ở nước ngoài giải tỏa những vướng mắc, tin tưởng và an tâm đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng kinh phí được phân bổ trong năm của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, Ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Trong quá trình triển khai, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Thành ủy
- TT.HĐND;
- CT, PCT UBND TP (1AE)
- UBMTTQVN TP Cần Thơ;
- Cục Ngoại vụ, Cục Lãnh sự - BNG;
- Công an thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (3BCD)
- Lưu: VT, Hạc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


305
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251