Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2021

Số hiệu: 20/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Thú y năm 2015; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021; Thông tư s54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh dại trên người;

Căn cứ tính chất nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh dại ở người trên thế giới, trong nước và tại địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mc tiêu chung: Khng chế bệnh dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại.

2. Mục tiêu cthể

- Trên 95% số xã, phường, thị trấn lập được danh sách hộ nuôi chó.

- Tỷ lệ chó nuôi được tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại tại các xã, phường, thị trấn đạt trên 85%.

- Trên 70% số huyện, thành phố không có ca bệnh dại trên chó trong 02 năm liên tiếp.

- Giảm 60% số xã có nguy cơ cao về bệnh Dại trên người.

- Giảm 60% số người tử vong do bệnh dại vào năm 2021 so với số ca mắc bệnh dại trung bình giai đoạn 2013 - 2017.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh dại trên người và động vật, nắm chắc tình hình bệnh dại tại đa phương, xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2018-2021, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban ngành, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

- Tăng cường sự tham gia của Đảng ủy, Chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể trong việc phối hợp triển khai công tác giám sát, truyền thông phòng, chống bệnh Dại.

2. Công tác dự phòng, điều trị

- Thực hiện hướng dẫn phòng, chng bệnh dại trên người theo quy định tại Quyết định 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh dại trên người.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh dại trên người, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi dại, báo cáo số người tiêm vắc xin phòng dại ở các tuyến.

- Duy trì và tăng thêm số điểm tiêm phòng dại cho những người bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn.

- Tăng cường thực hiện tiêm vắc xin phòng dại, giám sát ca bệnh dại trên người, theo dõi, quản lý những người tiêm vắc xin dại.

- Tập huấn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế dự phòng về: Khám và tư vấn, xử lý vết thương khi bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, giám sát và quản lý người bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, kthuật tiêm phòng....

3. Công tác truyền thông

- Phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền tại địa phương tăng cường thực hiện truyền thông tại các tuyến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh dại và cách phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, truyền thanh, loa truyền thanh,...

4. Công tác phối hợp liên ngành

- Thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa Y tế - Nông nghiệp, thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giám sát các yếu tố nguy cơ trên động vật nhằm chủ động phòng, chống bệnh trên người.

- Phối hợp với ngành Giáo dục để thực hiện truyền thông phòng, chống bệnh dại cho học sinh (đối tượng có nhiều nguy cơ mắc do bị chó cắn).

- Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các đơn vị, có thể định kỳ hoặc đột xuất, đặc biệt khi nhận được các thông tin và vấn đề bt thường tại các địa phương,...

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP

1. Quản lý chó nuôi

- Tổ chức quản lý chó nuôi theo hướng UBND xã, phường, thị trấn và cấp trưởng tổ, bản, tiểu khu lập danh sách hộ nuôi chó và thống kê số lượng chó nuôi thực tế trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ cho công tác tiêm phòng vắc-xin dại triệt để trên đàn chó.

- Khi nuôi chó, các hộ gia đình phải chủ động thông báo việc nuôi chó với cấp trưởng t, bản, tiu khu hoặc UBND cấp xã; đồng thời cam kết nuôi nhốt hoặc xích giữ chó trong khuôn viên của gia đình.

2. Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, vụ chính vào tháng 3, 4 và tiêm phòng bổ sung vào các tháng trong năm; Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tiêm phòng theo từng địa bàn từng xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu; xử lý nghiêm đối với những hộ gia đình không chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho đàn chó.

3. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người

- Kiện toàn và mở rộng số lượng các điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại phục vụ công tác điều trị dự phòng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ cao. Về nguyên tắc mỗi huyện có ít nhất 01 điểm tiêm có đủ cơ sở vật chất và cán bộ được đào tạo theo đúng quy định về tổ chức một điểm tiêm chủng.

- Tiếp tục hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho người sau phơi nhiễm: Tập trung vào các đối tượng: Gia đình hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, những người ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu s, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, và hỗ trợ tiêm vắc xin miễn phí dự phòng trước phơi nhiễm cho người có nguy cơ cao như cán bộ làm các công việc lấy bệnh phẩm, xét nghiệm, cán bộ điều tra - giám sát, cán bộ tiêm vắc xin dại cho chó,...

4. Thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước

- Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Đưa kết quả công tác phòng, chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua khen thưởng của địa phương như: Công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm.

5. Truyền thông tuyên truyền

- Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và cung cấp tài liệu truyền thông cho các địa phương tổ chức tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan thông tn báo chí của tỉnh thực hiện các chương trình truyền thông về bệnh dại; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giáo dục truyền thông học đường.

- UBND các cấp tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về bệnh Dại tại địa phương theo quy định, chú trọng công tác truyền thông tại cộng đồng, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Nâng cao năng lực chuyên môn của hệ thống giám sát, phòng chống bệnh dại

- Tăng cường giám sát phát hiện bệnh Dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ thú y, y tế dự phòng để nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh dại ở người và động vật.

- Các ngành chức năng Y tế và Thú Y: Tổ chức tập huấn các kỹ năng cần thiết về quản lý đàn chó; điều tra, giám sát, chn đoán xác định bệnh dại; kỹ năng truyền thông về bệnh dại; kỹ thuật xử lý các vết thương do động vật cào, cắn; điều trị dự phòng sau phơi nhiễm; kỹ năng bắt chó mắc bệnh Dại và các biện pháp xử lý ổ dịch bệnh Dại động vật.

- Tổ chức thu thập, xét nghiệm mẫu để đánh giá lưu hành bệnh dại. Hàng năm, lập bản đồ phân bố đàn chó, bản đồ dịch tễ bệnh dại trên người và động vật để xác định khu vực có nguy cơ cao về bệnh dại nhằm ưu tiên tập trung các nguồn lực trong công tác phòng chống bệnh dại.

7. Điều tra và xử lý ổ dịch: Điều tra, xử lý các ổ dịch bệnh dại trên người và động vật theo hướng tiếp cận Một sức khỏe, có sự phối hợp của ngành thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, UBND xã, phường, thị trn thành lập t, đội bt chó có du hiệu mc bệnh, mc bệnh dại và chó thả rông trong vùng có dịch dại đxử lý.

8. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển chó: Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển chó ra và nhập vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển chó bất hợp pháp.

9. Xây dựng vùng an toàn bệnh dại: Khuyến khích các thành phố, thị trấn, các huyện nơi có khu du lịch xây dựng vùng an toàn bệnh dại đđảm bảo an toàn cho cộng đồng, thu hút du khách tới du lịch, tham quan. Tổ chức đánh giá và công nhận xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố không có bệnh dại.

10. Nghiên cứu khoa học: Tổ chức thực hiện các nghiên cứu cần thiết phục vụ công tác phòng, chng bệnh dại, bao gồm: Đề xuất mô hình cộng đồng phòng chống bệnh Dại; kiến thức, thái độ và thực hành quản lý đàn chó của người dân và một số các nghiên cứu có liên quan.

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách đa phương

- UBND các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh hàng năm chủ động cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương để cấp cho các đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống bệnh dại như: Tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, kim tra, giám sát, đào tạo tập huấn, xét nghim, truyền thông, và hỗ trợ tiêm miễn phí cho đàn chó nuôi trên địa bàn,...

- Kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho ngành Y tế để triển khai các hoạt động giai đoạn 2018 - 2021 bao gồm kinh phí mua vắc xin phòng bệnh dại, kinh phí kiểm tra, giám sát hỗ trợ, đào tạo tập huấn truyền thông: 6.000.000.000đ (Sáu tỷ đồng). Khái toán kinh phí cụ thể:

- Kinh phí mua vắc xin phòng bệnh dại cho người:

5.000 lọ/năm x 190.000đ/lọ x 4 năm = 3.800.000.000đ

- Kinh phí kiểm tra giám sát hỗ trợ, đào tạo tập huấn, truyền thông,...

550.000.000đ/năm x 4 năm = 2.200.000.000đ.

Ngoài ra còn tận dụng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Kinh phí do người dân tự bảo đảm

- Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi chi trả cho tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo.

- Người bị chó cắn chi trả chi phí điều trị y tế dự phòng theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh dại ở người và động vật. Chtịch Ủy ban nhân dân chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

- Căn cứ mục tiêu, nội dung của Chương trình quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, ngành liên quan, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các ban, ngành liên quan triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, nhằm đạt kết quả cao nhất trong công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn; đưa kết quả công tác phòng, chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của địa phương như: công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm.

- Hàng năm tổ chức xây dựng, bổ sung và phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh dại của địa phương, ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, tiêm phòng bệnh dại như: Hỗ trợ vắc xin dại tiêm phòng cho động vật trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; hỗ trợ tiêm vắc xin điều trị sau phơi nhiễm cho người dân thuộc các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người tham gia phòng chống bệnh dại khi bị chó, mèo cắn hoặc bị phơi nhiễm bệnh dại; giám sát lưu hành mầm bệnh dại để cảnh báo cộng đồng; thực hiện công tác truyền thông; thống kê, lập sổ theo dõi hộ đăng ký nuôi chó, cam kết tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo...

- Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin dại triệt để trên đàn chó; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi theo đúng quy định. Chính quyền cấp cơ sở có trách nhiệm công khai các hộ nuôi chó nhưng không chp hành quy định về tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; biện pháp phòng, chng bệnh dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh dại. Nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý.

- Công khai địa chỉ các cơ sở y tế trên địa bàn và hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

- Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại được quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn. Mọi trường hợp vi phạm về phòng, chng bệnh dại cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực thành phố, thị trấn, khu đông dân cư.

2. SY tế

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng kế hoạch để chủ động phòng, chống bệnh dại; tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật, đưa công tác phòng, chống bệnh dại là nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2018-2021 nhằm nhanh chóng kiểm soát và tiến tới loại trừ bệnh dại tại Việt Nam theo mục tiêu đã đề ra trong Chương trình quốc gia.

- Xây dựng và cung cấp tài liệu truyền thông trong phòng, chống bệnh dại trên người và động vật cho các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh dại tại các địa phương.

- Tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận Một sức khỏe, có sự phối hợp chặt chẽ của ngành thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế dự phòng để nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh dại ở người và động vật.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng vắc xin hằng năm với Bộ Y tế để chủ động nguồn cung ứng vắc xin, huyết thanh kháng dại phục vụ nhân dân.

- Tham mưu với UBND tỉnh hỗ trợ vắc xin dại và huyết thanh kháng dại điều trị dự phòng cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi,...

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác phòng, chống bệnh dại trên người; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại trên người đến tận các tổ, bản, tiu khu, xã, phường,...

- Duy trì và tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng dại trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo tuyến trên theo quy định về tình hình bệnh dại và các hoạt động phòng, chng dịch đã triển khai. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu với UBND tỉnh tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch dại ở súc vật trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Giáo dục xây dựng các tài liệu truyền thông, chú trọng truyền thông học đường về bệnh dại và cách phòng chống,...đồng thời truyền thông đến các hộ gia đình nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân đtích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở súc vật trên địa bàn toàn tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh dại.

- Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận Một sức khỏe, có sự phối hợp chặt chẽ của ngành thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ thú y để nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh dại ở người và động vật.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng vắc xin hằng năm (miễn phí, dịch vụ) để chủ động nguồn cung ứng vắc xin đảm bảo tiêm phòng cho đàn chó trên địa bàn đạt chỉ tiêu theo kế hoạch ngay trong những tháng đầu năm hàng năm.

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị s31/CT-TTg ngày 06/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của BNông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phối hợp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người,...

4. Sở Tài chính

- Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cân đi phần ngân sách cho hoạt động phòng, chống bệnh dại hàng năm. Là đầu mối tổng hợp, đề xuất kinh phí bổ sung từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và từ các địa phương trình UBND tỉnh nhằm khng chế bệnh dại trên người và động vật, tiến tới loại trừ bệnh dại tại Sơn La.

- Đảm bảo đủ kinh phí chi cho một số hoạt động trọng điểm như: Mua vắc xin, vật tư tiêm chủng cho người và súc vật, đào tạo tập huấn, kiểm tra, giám sát, xét nghiệm, truyền thông,...

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành thực hiện nguồn kinh phí cấp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. Giám sát, quản lý sức khỏe của học sinh, thông báo ngay cho cơ quan y tế khi phát hiện có học sinh mắc bệnh.

- Đưa nội dung giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng bệnh dại, xử trí vết thương khi bị súc vật cắn,... vào các buổi học ngoại khóa, tổ chức buổi tìm hiểu về bệnh dại và một số cách phòng, chng trong các nhà trường,...

- Chỉ đạo các Phòng giáo dục, các trường học tăng cường công tác truyền thông về bệnh dại, quản lý súc vật,...cho học sinh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, chng bệnh dại theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, phê bình các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dại.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên của các ban, ngành, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm chuyển tải thông tin đến người dân về tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chng bệnh dại của người dân đối với cộng đồng trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế;
- Cục Thú Y - Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Y tế; Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (2)
.NQ. 28 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106