Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2009 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 21/CT-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Năm 2010 là năm Thăng Long – Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, là năm cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001 – 2010 đã đề ra. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu. Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết của HĐND Thành phố và chương trình hành động của Thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết nhiệm kỳ, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, các cấp, các ngành cần tích cực, chủ động triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05/6/2009. Nội dung xây dựng kế hoạch 2010 tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

A. YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2010

1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của ngành mình, cấp mình trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và HĐND Thành phố, các Quyết định và Kế hoạch của UBND Thành phố, trong đó đặc biệt chú trọng đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 08/CT-UBND và Kế hoạch số 25/KH-UBND của Thành phố và các cơ chế, chính sách và giải pháp mà Chính phủ và UBND Thành phố đã ban hành trong năm 2009 nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

2. Đánh giá khách quan, trung thực các kết quả đã đạt được trong năm 2009 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2009 đã đề ra; đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010.

3. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 căn cứ vào mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006-2010, tình hình thế giới và trong nước; đồng thời phải căn cứ các yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới và mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố đến cuối nhiệm kỳ gắn với thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 phải gắn với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện và phải có sự phối hợp của sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo tính khả thi, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

5. Về xây dựng dự toán NSNN năm 2010, phải thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

6. Dự toán NSNN năm 2010 phải thể hiện quan điểm tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010.

I. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

Trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và những hạn chế, khó khăn của cả nước và Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của Thành phố là phải tiếp tục khắc phục tối đa tác động của suy thoái kinh tế thế giới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010.

1. Về kinh tế

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháp gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả. Phấn đấu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thành phố năm 2010 tăng từ 7,5-8,0%.

Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, vốn đầu tư… Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm bình đẳng, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nhất là những mặt hàng thiết yếu và hàng xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp. Phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực có thương hiệu, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới, ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao (công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới). Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế trong sản xuất kinh doanh.

Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ trình độ cao và nâng cao chất lượng dịch vụ tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, trước hết là trong các lĩnh vực: du lịch, thương mại, bưu chính viễn thông, tài chính-ngân hàng, khoa học công nghệ, đào tạo, y tế, vận tải công cộng, và các loại dịch vụ đô thị khác. Chú trọng xây dựng, phát triển đồng bộ và quản lý tốt các loại thị trường: thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ. Xây dựng kế hoạch cụ thể xúc tiến du lịch, kế hoạch triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh Thủ đô 1.000 năm tuổi và thu hút khách du lịch đến thăm Thủ đô nhân dịp Năm du lịch Hà Nội của quốc gia.

Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao sang các thị trường truyền thống và thị trường mới có nhiều tiềm năng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản nhằm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa để triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục phát triển các vùng trồng hoa, cây cảnh, rau an toàn năng suất cao, tổ chức lại chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo môi trường nông thôn và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu chăn nuôi. Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tích cực, bền vững, ổn định vành đai xanh cho đô thị, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp.

Huy động và sử dụng tối đa các nguồn vốn để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã tham gia đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các dự án, công trình có quy mô lớn, công trình đầu tư hạ tầng quan trọng.

2. Tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, nông thôn, cải thiện chất lượng môi trường.

Đẩy nhanh tốc độ và đảm bảo chất lượng xây dựng quy hoạch, quản lý tốt việc thực hiện các quy hoạch đã được duyệt. Trình phê duyệt và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển tổng thể Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Quy hoạch các ngành, sản phẩm chủ lực của Thành phố, Quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng các quận, huyện, quy hoạch chi tiết các khu vực đặc trưng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, phấn đấu hoàn thành ít nhất 35 công trình trong danh mục đã được phê duyệt.

Quản lý tốt trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường. Hoàn thành các dự án thí điểm hạ ngầm hệ thống tuyến đường dây cáp điện và thông tin liên lạc, sắp xếp lại việc treo dây nổi tại một số tuyến phố trên địa bàn đảm bảo an toàn và mỹ quan. Chỉnh trang đô thị đảm bảo xanh – sạch – đẹp, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện các khu nhà ở, khu đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị. Kịp thời giải quyết, xử lý, cải tạo, nâng cấp các nhà chung cư cũ xuống cấp. Quan tâm xây dựng nhà ở phục vụ nhu cầu xã hội và tái định cư giải phóng mặt bằng.

Mở rộng và nâng cao chất lượng xã hội hóa các dịch vụ đô thị, tập trung vào các lĩnh vực: cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng và quản lý các điểm đỗ xe, công viên, khu vui chơi giải trí,…

Về công tác bảo vệ môi trường: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường, xác định rõ việc gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân. Tiếp tục giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, các khu công nghiệp, các khu đông dân cư; cải tạo và xử lý môi trường trên các sông, hồ, ao, kênh mương bị ô nhiễm nặng; chú trọng xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự cố khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

3. Về văn hóa – xã hội

Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Tích cực thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó lựa chọn một đến hai nội dung thiết thực để thực hiện có hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền về các giá trị truyền thống vẻ vang của dân tộc và Thủ đô trong 1000 năm văn hiến, về thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm đổi mới, về tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội – Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình, về các chương trình, hoạt động và các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến, trong đó chú trọng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới. Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Tạo chuyển biến mạnh trong phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng của hệ thống dạy nghề đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 52-54%, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng đào tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, chú trọng các hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, ngăn ngừa, chủ động, xử lý kịp thời các dịch bệnh.

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc: nước sạch, chiếu sáng, giải quyết việc làm, nhà ở; tập trung xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc… Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng.

Mở rộng mô hình “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tiến tới xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát huy dân chủ cơ sở và hiệu lực của công tác giám sát cộng đồng, tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

5. Đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong xã hội; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm, đảm bảo giữ vững trật tự kỷ cương, an toàn xã hội ở Thủ đô trong mọi tình huống. Quan tâm củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành trong cả nước. Tiếp tục mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển, tăng cường hội nhập, hợp tác phát triển kinh tế với các Thủ đô và các nước.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2010

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ; bám sát mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 đã được HĐND các cấp thông qua; khả năng đánh giá ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; và trên cơ sở bám sát dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2010 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế trên địa bàn, chú ý đến những nguồn thu dự kiến phát sinh mới trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ.

Cùng với việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010, Cục Thuế, Hải quan Thành phố và các địa phương chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và các văn bản có liên quan (Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ,…) về một số giải pháp thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

Xây dựng dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng tối thiểu 16% - 18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2009 (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2009); dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phấn đấu tăng tối thiểu 5% - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2009 (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2009).

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010 được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ chi và cân đối nguồn thu phân cấp tại Quyết định 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố và các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, định mức chi hiện hành hướng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán.

Trong đó, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chủ động dự kiến đầy đủ các nhu cầu kinh phí, bảo đảm các chế độ, chính sách phải được cân đối đủ nguồn lực, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ, chính sách theo quy định và các nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Khi xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010 cần chú ý các nội dung sau:

2.1. Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển theo hướng tiếp tục quán triệt việc thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại vốn đầu tư, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó:

- Ưu tiên cân đối cho các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; các dự án cấp bách, đê điều, thủy lợi, phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương; vốn đối ứng cho các dự án ODA theo hiệp định; các dự án giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng nhà tái định cư, nhà ở xã hội; và các dự án thuộc nhóm mục tiêu kích cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội khác; đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; bố trí đủ kế hoạch hoàn trả NSNN các khoản đã ứng trước; thanh toán dứt điểm những khoản nợ khối lượng XDCB đã hoàn thành, đồng thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để phát sinh nợ XDCB mới; thực hiện hỗ trợ vốn ngân sách đầu tư hạ tầng các dự án ứng dụng khoa học, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, dịch vụ chất lượng cao; bố trí đủ vốn cho các công trình nhóm C để hoàn thành trong thời hạn không quá 2 năm; đối với công trình nhóm B không quá 4 năm; chấm dứt việc bố trí dàn trải, kéo dài thời gian đầu tư không hiệu quả.

- Kiên quyết đình hoãn khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án khác chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả,… Không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục. Chỉ đưa vào dự toán ngân sách hàng năm các dự án chuẩn bị đầu tư có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trước thời điểm trình HĐND cùng cấp, các dự án thực hiện đầu tư đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trước thời điểm 31/10/2009.

- Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng cơ bản, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị khác thuộc Thành phố phải rà soát lại các mục tiêu đầu tư cụ thể và danh mục các dự án để bố trí kế hoạch vốn hiệu quả; đề xuất các giải pháp huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển.

- Các sở, ngành Thành phố cần huy động và khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố thực hiện các dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án y tế, giáo dục đào tạo, đê, kè, thủy lợi, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

2.2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên (chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo, văn hóa, y tế, môi trường, khoa học – công nghệ, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, hoạt động của Đảng, các đoàn thể…) theo đúng chính sách, chế độ, định mức hiện hành; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm bố trí chi ngân sách cho các lĩnh vực chi giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, sự nghiệp môi trường theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; bảo đảm kinh phí chi thường xuyên cho công tác quy hoạch.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển ngành, địa phương phục vụ xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải gắn với việc thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời nghiên cứu thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác xã hội hóa theo quy định của Chính phủ.

Chủ động cân đối nguồn chi từ ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện chi cải cách tiền lương thời gian tới; chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ, đúng quy định các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

2.3. Các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng cần dự kiến khả năng triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nhu cầu vốn trong năm 2010, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và các Bộ ngành Trung ương để được bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ Trái phiếu Chính phủ thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đê, kè, thủy lợi, nhà ở xã hội…

2.4. Về dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố: Căn cứ quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu của cấp có thẩm quyền và trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2009, các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2010 (đánh giá có so sánh với mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đã đặt ra, từ đó đánh giá hiệu quả chi ngân sách nhà nước; phân tích kỹ những kết quả đã đạt được, các mặt hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục)

2.5. Các quận, huyện, thị xã ưu tiên bố trí dự phòng ngân sách để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

3. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, các địa phương chủ động dự kiến số thu trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch và khả năng thực hiện; đồng thời, lập phương án bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tương ứng với nguồn thu được hưởng theo phân cấp.

4. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục được sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung lĩnh vực giáo dục và thực hiện quản lý thu, chi qua ngân sách nhà nước (không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước).

5. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả chi tiêu ngân sách năm 2009; tập trung tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2008 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; tiến hành xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

6. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải báo cáo thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 theo đơn vị thực hiện và từng nhiệm vụ chi quan trọng theo quy định, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

C. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Trước ngày 10/7/2009, căn cứ hướng dẫn Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng Khung hướng dẫn kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

- Trước ngày 17/7/2009 các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị gửi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 về UBND Thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND Thành phố.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước trình Thành phố và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 24/7/2007.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, hội, đoàn thể để tổng hợp và xây dựng phương án phân bổ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 báo cáo UBND và HĐND Thành phố để UBND Thành phố ra quyết định phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước trước ngày 10/12/2009. Bảo đảm dự toán ngân sách nhà nước cấp xã được quyết định trước ngày 31/12/2009.

- Trước ngày 31/12/2009, các đơn vị dự toán quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

- Chủ trì tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Thành phố, trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính làm việc với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và dự toán chương trình mục tiêu Thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Trên cơ sở Kế hoạch 2010 do Chính phủ giao, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 chính thức để UBND Thành phố trình HĐND Thành phố; xây dựng phương án phân bổ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chi đầu tư phát triển để UBND Thành phố giao kế hoạch đến các cấp, các ngành đúng quy định.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, xây dựng dự toán ngân sách năm 2010 của các đơn vị.

- Thông báo số kiểm tra về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010 cho các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư làm việc với sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã về dự toán ngân sách năm 2010 của các đơn vị.

- Trên cơ sở Dự toán ngân sách năm 2010 do Chính phủ giao, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp xây dựng, đề xuất phân bổ Dự toán ngân sách năm 2010 để UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua, giao các đơn vị đúng quy định.

3. Cục thuế Hà Nội:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước (phần thu nội địa) trên địa bàn theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán thu ngân sách năm 2010 đảm bảo đúng tiến độ.

4. Cục Hải quan Hà Nội:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước (phần thu từ hoạt động xuất nhập khẩu) trên địa bàn theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán thu ngân sách năm 2010 đảm bảo đúng tiến độ.

5. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý đúng theo tiến độ quy định, có chất lượng.

Các sở, ngành chủ trì quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm việc với các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình thực hiện năm 2009; dự kiến nhiệm vụ và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu trình HĐND và UBND Thành phố quyết định.

6. Văn phòng UBND Thành phố:

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Thành phố năm 2010 nhằm tạo sự đồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Sở KH & ĐT, Sở Tài chính theo dõi báo cáo kịp thời danh sách các đơn vị không thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c thành viên UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CP VP, các Phòng CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2009 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74