Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phối hợp, thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP, THỰC HIỆN VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh

Nhìn chung, thời gian qua công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí được chuyển biến tích cực, nâng cao được hiệu quả trong công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả hoạt động nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh; bên cạnh đó, sự góp mặt của nhiều loại hình báo chí đã góp phần đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội của đông đảo khán giả, độc giả trong và ngoài tỉnh cũng như sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; điển hình, một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về những vụ việc xảy ra liên quan đến đơn vị mình, để phản ánh đúng bản chất sự việc và định hướng dư luận xã hội; chưa chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý, cải chính khi phát hiện các báo đăng tải không đúng sự thật; chậm cung cấp thông tin và phản hồi thông tin làm rõ vụ việc mà báo chí đã đăng tải; còn hiện tượng né tránh hoặc gây khó khăn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí v.v...; việc chủ động phối hợp với báo chí để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế v.v... Để công tác phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cơ quan báo chí, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện:

a) Rà soát, cử người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo đúng đối tượng; việc phát ngôn và cung cấp thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật trong quá trình điều tra, xử lý.

Đối với vụ việc mang tính phức tạp, liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, địa phương thì cơ quan nào được giao chủ trì xử lý, thì trong quá trình xử lý, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo thường xuyên, kịp thời; đồng thi, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo, tham mưu cơ quan có thm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn trách nhiệm, tích cực phối hợp trong việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, không được để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

b) Cập nhật kịp thời nội dung thông tin phát ngôn, thông cáo báo chí lên Trang thông tin điện tử của từng đơn vị; đồng thời, chuyển nội dung nêu trên về Văn phòng UBND tỉnh để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

c) Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chứcngười lao động của cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và người dân; ứng xử phù hợp khi tham gia mạng xã hội, chia sẻ các thông tin trên môi trường mạng internet; nhận thức đầy đủ các hành vi bị cm của Luật An ninh mạng v.v…

d) Đối với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Trong quá trình xử lý vụ việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phối hợp, trao đổi thông tin với Cổng Thông tin điện tử (Văn phòng UBND tỉnh) để viết tin, bài…, góp phần định hướng thông tin chính xác, khách quan để đăng tải kịp thời lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cung cấp thông tin cho báo chí khi có yêu cầu.

e) Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và thực hiện giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Nếu phát hiện cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu nhầm thì phải thực hiện phản hồi ngay bằng văn bản đến cơ quan báo chí theo quy định pháp luật; đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

Tiếp tục thực hiện nghiên cứu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 14129/UBND-KGVX ngày 21 tháng 12 năm 2018 về việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện:

a) Cập nhật thường xuyên, kịp thời nội dung thông tin phát ngôn, thông cáo báo chí lên của các cơ quan, đơn vị đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

b) Những vụ việc thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội; những nội dung, câu hỏi do cơ quan báo chí yêu cầu; những nội dung mà báo chí đăng tải v.v… Cổng Thông tin điện tử (Văn phòng UBND tỉnh) có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với từng cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin để làm cơ sở viết tin, bài…, báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất nội dung, đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

c) Định kỳ hàng tháng, thực hiện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho báo chí và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện:

a) Phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đối với người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành, công khai đầy đủ các quy định, tài liệu hướng dẫn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, quản lý hoạt động cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin v.v… để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định.

c) Thường xuyên cập nhật danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo; danh sách người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng gửi cho Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

d) Thực hiện tốt công tác tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, nhận xét, đánh giá công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý các hành vi làm lộ bí mật nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội khi cung cấp, chia sẻ thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. Kiểm tra, rà soát, xử lý hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội khi vi phạm pháp luật trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

b) Chủ động phòng ngừa, kịp thời phối hợp xác minh các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, báo chí. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp tục hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nht là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

a) Chủ trì nhận xét, đánh giá đối với các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí; về định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí; về sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý với các cơ quan chủ quản báo chí v.v...

b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

6. Hội Nhà báo tỉnh:

a) Tăng cường công tác hướng dẫn thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đối với hội viên Hội Nhà báo tỉnh; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra và xử lý đối với các trường hp vi phạm.

Thường xuyên tổ chức giao ban với các cơ quan báo chí trong tỉnh để kịp thời tuyên truyền các sự kiện của tỉnh, nhằm góp phần thông tin đầy đủ, chính xác.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn.

7. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh:

a) Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, vi phạm pháp luật.

b) Các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh cần thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc phát hiện trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo nhà báo, phóng viên cần thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí; thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phối hợp, thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69