Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 13/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2013

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể các cấp của thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện một số quận, huyện, thị xã còn bộc lộ những thiếu sót phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm như: Việc xét duyệt, sơ tuyển chưa chặt chẽ; điều động công dân đi khám sức khỏe số lượng nhiều; chất lượng khám sức khỏe còn hạn chế; vẫn còn một số công dân sau nhập ngũ, đơn vị kiểm tra lại không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ và loại trả về địa phương;

Để thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2013 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Chương trình 05-CTr/TU ngày 19/5/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, làm tốt công tác vận động nhân dân nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần vào sự nghiệp Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; có biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy trình các bước: Đăng ký, quản lý chặt chẽ nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; rà soát, phúc tra; sơ tuyển, xét duyệt chính trị, đạo đức; sức khỏe; văn hóa; chính sách miễn, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hiệp đồng; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp quân trang; tổ chức giao, nhận quân; thực hiện bù đổi quân (nếu có); tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm việc xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên. Sớm giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho cơ sở, kết hợp quy hoạch tạo nguông động viên quân nhân dự bị; thực hiện tốt công khai, dân chủ trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị quân đội trong việc giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn; động viên chiến sỹ đang tại ngũ hoàn. Tổ chức đón tiếp chu đáo, đăng ký, quản lý quân nhân ngũ xuất ngũ, tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ về địa phương. Đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình chống, trốn Luật Nghĩa vụ quân sự.

4. Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức cảu công dân nhập ngũ và an ninh an toàn; Sở Y tế chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khỏe; Sở Giáo dục – Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội Đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 ở cả 3 cấp xã, huyện và Thành phố. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương khi xem xét, phân loại, công nhận đơn vị văn hóa ở khu dân cư.

5. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xác định ngày giao quân thông báo cho các địa phương, đơn vị; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của Thành phố; tổng hợp kết quả để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220