Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 138-TTg năm 1981 về việc thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 27/06/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Trong phiên họp ngày 24/6/1981, Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã thảo luận và thông qua kế hoạch thi hành Nghị quyết số 37-NQ/TƯ ngày 20/4/1981 của Bộ Chính trị về chính sách khoa học kỹ thuật.

Để thi hành nghị quyết này của Bộ Chính trị, có rất nhiều công việc phải làm trước mắt và lâu dài, từ Trung ương đến các địa phương và cơ sở, đòi hỏi có sự phối hợp giữa nhiều cấp, nhiều ngành. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các địa phương ghi vấn đề thi hành Nghị quyết số 37-NQ/TƯ vào chương trình công tác của mình, nghiêm chỉnh thảo luận bản Kế hoạch thi hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật, đề ra kế hoạch và biện pháp cụ thể trong ngành, cấp của mình và tổ chức thực hiên tốt.

Trong khi thực hiện các điểm nêu trong kế hoạch, phải hết sức thiết thực, tránh hình thức, luôn luôn nắm vững phương châm gắn liền khoa học và kỹ thuật với sản xuất và đời sống xã hội.

Đồng thời với việc xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và kỹ thuật năm 1982 và kế hoạch 5 năm 1981 - 1985 theo tiến độ chung, từ aày đến cuối năm cần tập trung sức vào một số trọng điểm sau đây:

1. Xác định ngay các tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã kết luận trong ngành, trong địa phương để đưa vào sản xuất và đời sống xã hội trong năm 1982.

2. Xác định các biện pháp cụ thể để triển khai các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước đã được Hội đồng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các chương trình lớn quan trọng nhất.

3. Có kế hoạch tổng kết ngay các điển hình tiên tiến về kinh tế và đời sống xã hội trên cơ sở khoa học và đề ra biện pháp nhanh chóng mở rộng và trọng điểm.

4. Thực hiện ngay việc kiểm kê cán bộ khoa học kỹ thuật trong ngành, trong địa phương, bố trí và điều chỉnh lại một bước theo tinh thần của nghị quyết.

5. Tiến hành ngay việc kiểm kê và đánh giá việc sử dụng các thiết bị khoa học, nhất là các thiết bị quý, hiếm, quy định một bước cách sử dụng hợp lý.

6. Trong kế hoạch kiện toàn các cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, cần xác định các viện và cơ sở trọng điểm để tập trung làm trước.

Sắp tới vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9 năm 1981, Hội đồng Chính phủ sẽ có kỳ họp để bàn việc thi hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật. Nội dung chủ yếu của kỳ họp tập trung vào hai vấn đề :

1. Đưa những tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã được kết luận vào sản xuất và đời sống xã hội.

2. Triển khai trực hiện các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng điểm cấp Nhà nước.

Vì vậy hai vấn đề đó cần được xúc tiến khẩn trương để kịp trình Hội đồng Chính phủ.

Để Thường vụ Hội đồng Chính phủ theo dõi được tình hình triển khai và chỉ đạo kịp thời, các ngành, các đị phương cần nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo đã quy định trong bản kế hoạch.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 138-TTg năm 1981 về việc thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141