Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3282/TTr-BNN-TCCB Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3282/TTr-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” VÀ CHO PHÉP XÂY DỰNG “KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trong đó có nội dung giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Căn cứ vào tình hình thực tế sau hơn 01 năm triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và công tác đào tạo nghề nông nghiệp nói riêng, để triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trong đó liên quan tới trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Điểm b, khoản 1, mục VII, Điều 1 bổ sung như sau:

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch, nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn của Đề án gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, hệ thống khuyến nông, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, trang trại tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo thống nhất công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong toàn quốc; đồng thời đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, các giải pháp cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (báo cáo);
- Bộ Lao động - Thương binh và XH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tờ trình 3282/TTr-BNN-TCCB ngày 10/11/2011 sửa đổi Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và cho phép xây dựng “Kế hoạch thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.926

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!