Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 29-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Văn Bính, Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 18/08/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29-TT/LB

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 1960 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, KHÁM THAI VÀ SINH ĐẺ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG XÍ NGHIỆP CÔNG TƯ HỢP DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh.
- Các ông Giám đốc Khu, Sở Y tế, Lao động, Tài chính.
- Các ông Trưởng ty, Trưởng phòng Y tế, Lao động, Tài chính.

 

Ngày 21 tháng 8 năm 1959, Bộ Lao động đã có công văn số 1.142 hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội ở các xí nghiệp công tư hợp doanh.

Nay Liên bộ Y tế, Lao động, Tài chính ban hành thông tư này nhằm giải quyết một bước chế độ ốm đau, thai sản làm cho anh chị em công nhân, viên chức trong xí nghiệp công tư hợp doanh phấn khởi đẩy mạnh sản xuất.

I. CHẾ ĐỘ KHÁM BỆNH, ĐIỀU TRỊ BỆNH, KHÁM THAI VÀ SINH ĐẺ CỦA NAM NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG TƯ HỢP DOANH

1. Khám bệnh và khám thai:

a) Khi ốm đau, trong thời kỳ thai nghén, công nhân, viên chức các xí nghiệp công tư hợp doanh, được đi khám bệnh, khám thai ở các tổ chức Y tế hoặc bệnh viện của Nhà nước như công nhân, viên chức các xí nghiệp quốc doanh.

b) Sau khi khám bệnh, khám thai, tuỳ theo tình hình ốm đau, thai sản, bác sĩ hoặc y sĩ sẽ quyết định việc điều trị như đối với công nhân, viên chức các xí nghiệp quốc doanh .

2. Chi phí về điều trị của công nhân, viên chức các xí nghiệp công tư hợp doanh:

Công nhân, viên chức các xí nghiệp công tư hợp doanh khi nằm điều trị hoặc sinh đẻ chỉ phải trả tiền ăn cho bệnh viện, còn tiền thuốc men, bồi dưỡng trong khi điều trị thì do xí nghiệp thanh toán với bệnh viện.

Trường hợp các tổ chức Y tế hoặc bệnh viện không còn chỗ nằm điều trị và có y sĩ hoặc bác sĩ phụ trách bệnh viện chứng nhận cho công nhân, viên chức đựơc điều trị ngoại trú thì công nhân, viên chức cũng được đài thọ tiền thuốc men và được bồi dưỡng như công nhân, viên chức các xí nghiệp quốc doanh.

3. Chế độ trả lương trong những ngày nghỉ vì ốm đau, thai sản của công nhân, viên chức các xí nghiệp công tư hợp doanh:

Về chế độ nghỉ ốm đau, thai sản cho công nhân, viên chức ở các xí nghiệp công tư hợp doanh thì tạm thời vẫn tiếp tục thi hành các chế độ hiện đang thi hành ở trong mỗi xí nghiệp theo như công văn số 1.142 của Bộ Lao động đã quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thi hành chủ trương này được tốt, các cơ quan Y tế, Lao động, Tài chính có trách nhiệm như sau:

- Cơ quan Y tế nghiên cứu việc bố trí các tổ chức y tế và quy định việc phân phối công nhân, viên chức các xí nghiệp công tư hợp doanh đi khám bệnh, điều trị bệnh, khám thai và sinh đẻ theo từng khu vực trong mỗi địa phương cho hợp lý.

Các tủ thuốc hoặc các phòng phát thuốc của xí nghiệp hiện có cần được củng cố cho tốt, và phát triển thêm ở xí nghiệp chưa có .

- Cơ quan Tài chính có trách nhiệm giúp đỡ các ngành giải quyết các mắc mứu, khó khăn trong việc thanh toán những khoản chi phí về viện phí, thuốc men, bồi dưỡng cho nam nữ công nhân, viên chức khi ốm đau, thai sản.

- Cơ quan Lao động có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các chế độ ốm đau, thai sản cho công nhân, viên chức ở các xí nghiệp công tư hợp doanh.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Chế độ đãi ngộ khi ốm đau thai sản theo quy định của thông tư này sẽ áp dụng cho những công nhân, viên chức làm việc có tính chất thường xuyên, hoặc những công nhân, viên chức làm tạm thời nhưng đã làm việc liên tục cho xí nghiệp trên 1 năm và cho tiểu chủ và con cái tư sản đã tham gia lao động trong xí nghiệp như công nhân.

Những công nhân, viên chức làm tạm thời chưa đến 1 năm thì không thi hành thông tư này về việc đi khám bệnh, khám thai, nằm điều trị và sinh đẻ. Nhưng trường hợp ốm nhẹ thì anh chị em này được dùng thuốc thông thường hiện có của xí nghiệp.

Cán bộ, công nhân, viên chức do Nhà nước điều động đến công tác ở xí nghiệp công tư hợp doanh được hưởng quyền lợi như công nhân, viên chức Nhà nước như thông tư Liên Bộ Nội vụ- Lao động số 09-TT/LB ngày 28-4-1960 đã quy định.

Thông tư này thi hành kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thi hành, nếu gặp những khó khăn, mắc mứu gì, các Ủy ban hành chính, các cơ quan Y tế, Lao động, Tài chính địa phương cần kịp thời báo cáo về Bộ sở quan để tham góp ý kiến giải quyết.

BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
 
 


Phạm Ngọc Thạch

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG 
 
Nguyễn Văn Tạo

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 


Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 29-TT/LB ngày 18/08/1960 quy định chế độ khám bệnh, chữa bệnh, khám thai và sinh đẻ cho công nhân, viên chức trong xí nghiệp công tư hợp doanh do Bộ Y Tế- Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.606

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!